Úvod \ Projekty z EU \ Expozice Slezsko \ První část rekonstrukce Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea spěje do svého konce

Slezské zemské muzeum

První část rekonstrukce Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea spěje do svého konce

Rekonstrukce Historické výstavní budovy v centru Opavy trvá již více než osm měsíců. Během této doby došlo k obnově podstatné části interiéru – byly dokončeny elektrorozvody, úpravy příček a vyřešen je také speciální okruh temperování, jehož úkolem je zabránit vlhnutí zdiva. Stavební práce se tak nyní zaměřují na exteriér – natírá se fasáda a upravuje se hlavní vnější schodiště. Práce by měly být hotovy v říjnu letošního roku. Vzápětí však budou pokračovat druhou fází, ve které se vybaví interiér a připraví expozice.

 

 

„Po více než půl roce, který uplynul od zahájení stavebních prací, doznala Historická výstavní budova řady důležitých změn. Nejenže se podařilo sanovat některé stavebně-technické problémy z minulosti, ale došlo i k úpravám interiérů, které by měly výrazně zlepšit využitelnost budovy i komfort našich návštěvníků. Průběh přípravy nové zemské expozice Slezsko, pro kterou budovu rekonstruujeme, však nesouvisí pouze s činností techniků, dodavatelské firmy a Úřadu regionální rady Moravskoslezsko, který na rekonstrukci poskytl dotaci, nýbrž je úzce provázán i s intenzivní prací preparátora, kurátorů a restaurátorů Slezského zemského muzea, kteří usilovně připravují desítky exponátů, textů a dalších doprovodných materiálů vztahujících se k přírodě a kulturní historii Slezska,“ komentuje dění Antonín Šimčík, ředitel Slezského zemského muzea.

V průběhu rekonstrukce se také podařilo kupříkladu vyřešit problém s dřevomorkou, která napadla dřevěný strop Historické výstavní budovy. Dělníci demontovali poškozené trámy a museli odstranit i napadené zdivo, do kterého se dřevomorka rovněž dostala. Nový strop je železobetonový, takže napadení dřevomorkou již nehrozí.

Během obnovy musela být respektována jak rozhodnutí památkářů, kteří zajišťují odborný dohled, tak například směrnice určující výšku zábradlí. „Při renovaci podlahy jsme respektovali původní architektonické provedení a položili jsme zcela novou terazzovou dlažbu, která se v budově původně nacházela. Položení terazzo dlažby není vůbec jednoduché. Řemeslníci musejí pracovat postupně ve třech fázích. V první fázi pracují na hrubé struktuře podlahy, poté se vrství jednotlivé barevné odstíny a následně se celá podlaha musí dokonale vybrousit. Abychom zároveň vyhověli bezpečnostním normám, bylo například zábradlí v 1. patře budovy vhodně nadstaveno,“ dodává Petr Adamec, náměstek pro investice Slezského zemského muzea. Oprava budovy tak v sobě skloubí původní historické technologie se současnými bezpečnostními prvky. Velkým přínosem bude bezbariérový přístup do všech prostorů určených veřejnosti.

Zajímavým způsobem jsou v projektu řešena okna. Jelikož se nepočítá s tím, že do nové expozice bude proudit přirozené denní světlo, které vystavené předměty poškozuje, vnější část oken vyplní sklo, ovšem vnitřní části oken zakryje neprůhledná izolační deska, která zabrání proniknutí denního světa a zároveň bude výstavní prostor tepelně izolovat.

Restaurátoři pod vedením Tomáše Skalíka převzali během rekonstrukce sochy Pegasů, které byly z bezpečnostních důvodů ze střechy muzea sejmuty již v polovině 90. let. „Nyní, po více než patnácti letech, se jejich odlehčené kopie na střechu vrátí. Originály těchto soch budou uloženy v depozitáři Slezského zemského muzea a návštěvníci je uvidí až po otevření plánovaného lapidária,“ dodává Ivan Berger, náměstek pro muzeologii Slezského zemského muzea. Sousoší Pegasů se na Historickou výstavní budovu začne umisťovat dne 12. září 2011. Do Historické výstavní budovy se vrátí i originály terakotových soch alegorií obchodu, vědy a umění. Tyto vzácné sochy byly z budovy odstraněny v roce 2009, protože jejich havarijní stav ohrožoval kolemjdoucí a hrozilo jejich zřícení.

 

Nové expozice

 

Historická výstavní budova Slezského zemského muzea se po dokončení celkové rekonstrukce promění v moderní muzejní objekt. Návštěvníci se tak mohou těšit nejen na zbrusu novou expozici, ale také na dynamické prostředí, v němž budou mít příležitost zkoumat současný i dávný charakter Slezska.

První novinkou je zpřístupnění suterénu budovy, kde se bude nacházet expozice Příroda Slezska. Muzejní vzorky oživí i akvária s živými exponáty. Budou se zde samozřejmě nacházet i preparáty zvířat. Náročnost preparace popisuje Pavel Petr, vedoucí oddělení ochrany sbírkových předmětů: „Z kůže musíme škrábáním odstranit zbytky tkání a tuku. Poté je nutné kůži naložit do solného roztoku. Až po náročném procesu činění lze začít s vlastní tvorbou dermoplastického preparátu. V letošním roce byl již vytvořen dermoplastický preparát daňka a divočáka, nyní preparujeme medvěda hnědého. Jeden z našich odborníků, dnes již legendární preparátor Vilém Borůvka, který je mistrem ve svém oboru a zná velmi dobře život zvířat, vytváří mimořádné preparáty, které vypadají jako živé.“

Nejen školním třídám, ale také přednáškám a kulturním akcím muzea poslouží nový přednáškový sál, jenž bude rovněž umístěn v suterénu budovy. Nebude zde chybět ani zázemí pro rodiče s dětmi, přebalovací pult a úschovna kočárků a kol.

V návaznosti na vstupní halu nově vznikne dětské muzeum, které se za pomoci skleněné stěny vizuálně propojí s expozicí Křídla myšlenek. Jak už sám název napovídá, představíme návštěvníkům kulturní, historické a intelektuální dějiny českého Slezska s důrazem na konec 18. století do II. světové války. Symetricky k dětskému muzeu bude umístěna odpočinková místnost s občerstvením. Rekonstrukce centrální haly přinesla také překvapení. „Pod podlahou v hale byl nalezen fragment původního terazza se zlomkem slezské orlice. Nález byl vyzvednut a uložen do sbírky Slezského zemského muzea. Plánujeme ovšem jeho prezentování návštěvníkům,“ upřesnil Ivan Berger.

V 1. patře se bude nacházet třetí a největší expozice s názvem Encyklopedie Slezska, která pomocí klíčových slov propojí přírodní, historická i kulturní specifika Slezska. Návštěvní okruh tvořící písmeno „U“ bude rozšířen o galerii zavěšenou na kovové konstrukci, která doplní prohlídku a nabídne návštěvníkovi jinou perspektivu v různých významech tohoto slova.

 

O budově

 

Historická výstavní budova patří mezi šest expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, postavený pro účely uměleckoprůmyslového muzea a živnostenské komory. Budova byla postavena na téměř čtvercovém půdorysu v letech 1893–1895 podle návrhu vídeňských architektů Johanna Scheiringera a Franze Kachlera. Bohatě zdobenému průčelí, které je situováno do městského parku, dominuje sochařská výzdoba vídeňského sochaře Karla Schwerzeka. Urbanisticky významně působící solitérní stavba je v předprostoru vhodně doplněná elegantní parkovou úpravou s tradičním vodním prvkem.

Po rozsáhlém požáru budovy během 2. světové války nezbylo z původní bohaté interiérové výzdoby vůbec nic. Poválečná obnova muzea trvala řadu let a první výstava byla uskutečněna v roce 1955. Až v roce 1984 došlo také k rekonstrukci kopule, která byla rovněž zničena při požáru. V roce 1985 byla Historická výstavní budova prohlášena nemovitou kulturní památkou.

Rekonstrukce je součástí projektu financovaného z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Projekt finančně podpořilo i Ministerstvo kultury ČR. Otevření budovy pro veřejnost je naplánováno na závěr jara 2012.

 

O muzeu

 

Slezské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá až do roku 1814. Se svými 2 400 000 sbírkovými předměty je zároveň třetím největším muzeem v ČR.

V současnosti spravuje šest expozičních budov a areálů: vedle Historické výstavní budovy jsou to Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích, Památník II. světové války v Hrabyni, Památník Petra Bezruče na Ostrožné ulici v Opavě, Areál československého opevnění v Hlučíně – Darkovičkách a srub Petra Bezruče v Ostravici.

 

Poslední aktualizace článku: 08.09.2011

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ První část rekonstrukce Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea spěje do svého konce“ na Facebook      

Další články v této rubrice

 

Historická výstavní budova se otevírá a s ní i nová expozice Slezsko

17.05.2012

Výkladní skříň Slezského zemského muzea. I takto by nyní mohla být označena zrekonstruovaná Historická výstavní budova. Rok a půl po svém uzavření se po generální rekonstrukci opět otevírá veřejnosti. Pro návštěvníky je připravena řada novinek. Tou nejzásadnější je nová expozice Slezsko, mapující přírodní i kulturněhistorická témata v současnosti nejmenší historické části České republiky – Slezska. Slavnostní otevření Historické výstavní budovy a expozice Slezsko se uskuteční v sobotu 19. května 2012 ve 14.00 hodin.

Přečíst celý článek  

Přípravy nové expozice Slezsko v Historické výstavní budově právě vrcholí

20.03.2012

Historická výstavní budova Slezského zemského muzea se zanedlouho opět otevře veřejnosti. Nejen krásný plášť budovy a sousoší Pegasů, které mohou lidé vidět již v těchto dnech, ale zejména nová, dynamická expozice Slezsko se představí návštěvníkům již ve druhé polovině května.

Přečíst celý článek  

Vzácné sousoší Pegasů se vrací na střechu Historické výstavní budovy

13.09.2011

Více než 15 let musela veřejnost v Opavě a širokém okolí čekat na to, až se na pylony v průčelí Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea vrátí impozantní sousoší Pegasů od vídeňského sochaře Theodora Friedla. Novému vedení muzea se to však podařilo a odlehčené kopie vzácných soch se na budovu navrátila 12. září 2011.

Přečíst celý článek  

Rekonstrukce Historické výstavní budovy pokračuje výměnou stropů a restaurováním sochařské výzdoby

22.04.2011

Více než čtyři měsíce probíhají práce na rekonstrukci Historické výstavní budovy v centru Opavy. Ty jsou součástí projektu s názvem Slezské zemské muzeum – Expozice Slezsko, který je financovaný z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Některé změny jsou viditelné i zvenčí, ale většina prací se zatím soustředila na interiér stavby.

Přečíst celý článek