Główny budynek ekspozycyjny Opava

Encyklopedii Śląska

Ideą przewodnią Encyklopedii Śląska, części ekspozycji, prezentującej jak w kalejdoskopie, wyrywkowo a zarazem w sposób tematyczny czeski Śląsk od czasów prehistorycznych do XX wieku, wykraczając w niezbędnym zakresie za tę granicę czasową aż do dnia dzisiejszego, jest zaprezentowanie na przykładach ziemi śląskiej, jej historii, kultury i mieszkańców.

 

 Zwiedzający mogą zyskać wrażenie, jak by przeglądali żywą encyklopedię. Koncepcja tej ekspozycji jest reakcją na krytyczne uwagi dotyczące poprzednich wystaw z lat 1955 i 1981, które wykorzystując zasady ewolucji, dążyły do „naukowego“ ujęcia fenomenu Śląska oraz całego regionu ostrawskiego.         

Nowa koncepcja bazuje na podejściu antropologicznym. W odróżnieniu od konstruktywnego, naukowego podejścia (np. etnografia, archeologia, historia sztuki) przedstawia zwiedzającym kompleksowe ujęcie środowiska kulturowego. W ten sposób zostały przedstawione podstawowe typy osadnictwa (hasła: miasto i wieś), zaprezentowano też czynności wytwórcze i rodzaje konsumpcji, uzależnione od materialnego bogactwa ziemi (hasła: łupki, ceramika, wydobycie, tekstylia, szkło, kraina, las). Ekspozycję wzbogacają wyobrażenia związane z życiem i śmiercią człowieka (hasła: alegoria, pamięć, śmierć), nie pominięto też twórczości artystycznej, jako najwyższego imperatywu kulturowego i pielęgnacji tradycji. Wystawa uwzględnia także specyfikę regionalną (hasła: kościół, organy). Kultura jest postrzegana jako element komunikacji międzyludzkiej (hasła: język, teatr), w sensie zjawisk cywilizacyjnych (hasła: komunikacja, handel, zamieszkanie). Wyjaśnione zostały też pojęcia związane z uświadomieniem sobie historii i jej specyfik regionalnych (hasła: Śląsk, pokój).

Ostatnia aktualizacja artykułu: 30.07.2012

Wydrukować cały artykuł

Polecić artykuł „ Encyklopedii Śląska“ na Facebook      

NastępneArtykuły w tej rubryce

 

Ekspozycja Śląsk

30.07.2012

Główną cechą ekspozycji Śląsk jest dynamika, obecna we wszystkich jej częściach. Każdy prezentowany temat umożliwia, w odróżnieniu od statycznej koncepcji w rozumieniu konserwatywnym, utrzymanie zainteresowania oraz zachowanie atrakcyjności dla zwiedzających. Głównie jest to możliwe dzięki sukcesywnej wymianie poszczególnych eksponatów, ewentualnie całych zespołów tematycznych. Muzeum zyskuje na atrakcyjności poprzez aktualizację ekspozycji w Głównym Budynku Wystawowym. Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość miejsca oraz bardzo bogate zbiory Śląskiego Muzeum Ziemskiego koncepcja ta jest rozwiązaniem, które umożliwi zapoznanie zwiedzających z jak najszerszym spektrum eksponatów muzealnych i zespołów tematycznych, wiążących się z bogactwem przyrodniczym i kulturalnym Śląska. W zasadzie można powiedzieć, że zwiedzający za każdym razem, gdy do nas przyjdzie, odkryje coś nowego. Ekspozycja Śląsk obejmuje wszystkie trzy piętra Głównego Budynku Wystawowego Śląskiego Muzeum Ziemskiego.

Przeczytać cały artykuł  
Przyroda Śląska

Przyroda Śląska

30.07.2012

Głównym zadaniem ekspozycji Przyroda Śląska jest zaprezentowanie warunków przyrodniczych i zróżnicowania biologicznego regionu wraz z odniesieniami do innych obszarów Europy i świata.

Przeczytać cały artykuł