Pomnik II wojny światowej Hrabyně

Ekspozycja Czas zagłady i nadziei

Ekspozycja Czas zagłady i nadziei przypomina w porządku chronologicznym najważniejsze wydarzenia II wojny światowej, zarówno z wojskowego, jak i politycznego punktu widzenia, nie pomijając też losów ludności cywilnej.

 

Ekspozycja jest podzielona na kilka modułów tematycznych  – powstanie i działania bojowe jednostek czechosłowackich na terytorium Związku Radzieckiego, walki żołnierzy i lotników czechosłowackich w Polsce, Francji, na Bliskim Wschodzie i w Wielkiej Brytanii, walki wyzwoleńcze na obszarze Czechosłowacji, holocaust i obozy koncentracyjne oraz życie codzienne ludności cywilnej. Celem ekspozycji jest nie tylko udzielenie zwiedzającym podstawowych informacji o okresie II wojny światowej, ale przekazanie w formie wspomnień świadków tych wydarzeń ich przeżyć emocjonalnych, wspartych autentycznymi przedmiotami, które przekazali do ekspozycji bezpośredni uczestnicy walk.         

Ekspozycję dopełniają elementy multimedialne. W jedenastu kioskach informacyjnych zwiedzający mogą wyszukać historyczne fotografie i dokumenty. Materiały tekstowe i obrazowe, podobnie jak dokumenty filmowe, udostępnią zwiedzającym trzy dziesiątki wyświetlaczy plazmowych. Jednym z takich dokumentów filmowych jest też film Evalda Schorma, który był wyświetlany w ekspozycji pierwotnej pomnika. Kluczową sceną ekspozycji jest diorama ze sprzętem wojskowym i zniszczonym w walkach domem. Dom został zbudowany na podstawie autentycznych fotografii zniszczonej w działaniach wojennych miejscowości Hrabyně i znajdują się w nim autentyczne przedmioty, które przekazali jej mieszkańcy.         

Pierwszą część ekspozycji tworzy sala pamięci, w której centralnym obiektem jest szklany sarkofag z ziemią z pól bitewnych II wojny światowej, obozów koncentracyjnych i dalszych miejsc cierpień. W skład obiektu pomnika wchodzi też symboliczny cmentarz z 13 000 płyt z nazwiskami żołnierzy Armii Czerwonej i 1 Czechosłowackiego Korpusu Armijnego którzy polegli w ramach Operacji Ostrawsko-Opawskiej, z nazwiskami obywateli Śląska i Moraw Północnych, którzy zginęli jako członkowie krajowego ruchu oporu lub zostali zamęczeni w obozach koncentracyjnych. Obok pomnika znajduje się kilka sztuk historycznego sprzętu wojskowego. W mniejszym pawilonie wystawowym są pomieszczenia wystaw okresowych, jest tam także sala konferencyjna, zakład badawczy i restauracja.

Ostatnia aktualizacja artykułu: 30.07.2012

Wydrukować cały artykuł

Polecić artykuł „ Ekspozycja Czas zagłady i nadziei“ na Facebook