Slezské zemské muzeum

www.szm.cz

Historická výstavní budova, Slezské zemské muzeum

 • Komenského 10, Opava
 • 19.00 – 24.00 hod., Vstupné: zdarma

Expozice

 • Příroda Slezska
 • Encyklopedie Slezska
 • Dějiny Slezska

Výstavy

 • Země a její muzeum

Program v rámci SMN 2014

 • 19.00 – slavnostní zahájení Slezské muzejní noci 2014
 • V 19.30, 21.30, 22.30 a 23.30 hod. – komentované prohlídky

Knihovna Slezského zemského muzea

 • Tyršova 1, Opava
 • 18.00 – 23.00 hod., Vstupné: zdarma

Program v rámci SMN 2014

 • V 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 – komentované prohlídky
 • V rámci SMN 2014 bude v knihovně připravena výstava starých tisků

Arboretum Nový Dvůr, Stěbořice, Slezské zemské muzeum

 • 18.00 – 24.00 hod., Vstupné: zdarma

Skleníková expozice:

 • Tropické a subtropické rostliny

Dendrologická expozice:

 • Dřeviny pěti světadílů

Výstavy:

 • Cesta Severem aneb Krajina a příroda Fennoskandie
 • Historie Arboreta Nový Dvůr ve fotografiích

Program v rámci SMN 2014

 • nasvícení vybraných stromů a noční trasy parkem
 • opékání špekáčků
 • občerstvení
 • prohlídka skleníkové expozice v 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 hod.
 • zpřístupnění výstav: Historie AND ve fotografii (výstavní pavilón) a Cesta Severem (výstavní síň)

Národní památník II. světové války, Hrabyně, Slezské zemské muzeum

 • 18.00 – 24.00 hod., Vstupné: zdarma

Expozice:

 • Doba zmaru a naděje

Výstavy:

 • Češi ve Velké Válce
 • Heliodor Píka – legionář a vojenský diplomat
 • Historie Památníku II. světové války
 • Historie Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Program v rámci SMN 2014

 • 19.00 Heliodor Píka – legionář a vojenský diplomat, hlavní objekt
 • 19.45 Komentovaná prohlídka expozice Doba zmaru a naděje, hlavní objekt
 • 20.30 Historie Památníku II. světové války, správní budova
 • 21.00 Heliodor Píka – legionář a vojenský diplomat, hlavní objekt
 • 21.45 Komentovaná prohlídka expozice Doba zmaru a naděje, hlavní objekt
 • 22.30 Historie Památníku II. světové války, správní budova
 • 23.00 Heliodor Píka - legionář a vojenský diplomat, hlavní objekt

Po celou dobu muzejní noci bude otevřen symbolický hřbitov.

Památník Petra Bezruče, Slezské zemské muzeum

 • Ostrožná 35, Opava
 • 19.00 – 24.00 hod., Vstupné: zdarma

Expozice:

 • Život a dílo Petra Bezruče

Výstavy:

 • Příběh jednoho domu
 • Historie Památníku Petra Bezruče

Program v rámci SMN 2014

 • 19.00 komentovaná prohlídka stálé expozice a dočasné výstavy
 • 20.30 čtení z knihy Povídky z Café Lustig Petra Bezruče
 • 21.30 čtení z knihy Inkognito Oldřicha Šuleře
 • 22.30 čtení z korespondence Petra Bezruče
 • 23.30 čtení z knihy Jakub Oberva Vojtěcha Martínka

Tipy na léto:

 • 1. 5. – 5. 10. 2014 Země a její muzeum, Historická výstavní budova
 • 5. 7. – 27. 7. 2014 Unikáty zemských muzeí, Historická výstavní budova
 • 15. 6. – 31. 8. 2014 Balkónové rostliny, Arboretum Nový Dvůr
 • 28. 6. 2014 Darkovičky v rytmu swingu, Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Fotografická soutěž „Slezsko přes objektiv“ – info na www.szm.cz