Moje muzea

Muzeum Novojičínska, p. o.

www.muzeumnj.cz

Kostel sv. Josefa při Kapucínském klášteře ve Fulneku

Kapucínská 288, 742 45 Fulnek
18.00–22.00 hod.
Vstupné: snížené 20 Kč
Výstavy: Lev oděný v purpuru – výstava věnovaná rodu Skrbenských z Hříště a kardinálu Lvu Skrbenskému (1863–1938) /v lodi kostela/, Stopy války ve Fulneku /v oratoři kostela/

Program v rámci SMN 2015:

Památník J. A. Komenského ve Fulneku

Sborová 80, 742 45 Fulnek
18.00–22.00 hod.
Vstupné: snížené 20 Kč
Stálá expozice: O životě a díle J. A. Komenského
Výstavy: Jan Hus 1415 a 600 let poté

Program v rámci SMN 2015:

Muzeum v Klimkovicích

Lidická 1, 742 83 Klimkovice
18.00–22.00 hod.
Vstupné: snížené 10 Kč
Stálá expozice: Příroda Poodří, Pamětní síň Heleny Salichové, Dějiny města Klimkovice

Program v rámci SMN 2015:

Tipy na léto: