Moje muzea

Slezská univerzita v Opavě

www.slu.cz

Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě byl zalo­žen v roce 1990 spolu s nově vzniklou vysokou školou. Jeho členové, studentky a studenti, absolventi a pedagogové, mají za sebou desítky koncertních vystoupení u nás i v za­hraničí. Sborové těleso vedl 18 let dirigent, hudební pedagog a sbormistr MgA. et MgA. Petr Škarohlíd, od roku 2008 je uměleckou vedoucí a sbormistryní Mgr. Vladimíra Vašinková. Ve svém repertoáru má sbor více než stovku skladeb z naší a světové pokladnice hudby od středověku po současnost, v pestré paletě udržuje vyrovnaný poměr písní duchovních, lidových i autorských. Těleso natočilo dvě desky, první CD roku 2006, další v roce 2010.

Ze zahraničních vystoupení sboru: