Główny budynek ekspozycyjny Opava

Przyroda Śląska

Głównym zadaniem ekspozycji Przyroda Śląska jest zaprezentowanie warunków przyrodniczych i zróżnicowania biologicznego regionu wraz z odniesieniami do innych obszarów Europy i świata.

 

Kraina Śląska skrywa w sobie ogromną ilość przykładów związanych z historią przyrody. Część geologiczna pokazuje w skrócie najstarsze dzieje oraz rozwój geologiczny naszej planety na przykładzie eksponatów ze Śląska i północnych Moraw. Jest to obszar bardzo urozmaicony z punktu widzenia geologii, ponieważ stykają się tu dwie różne formacje geologiczne – Masyw Czeski i łańcuch Karpacki. W górnym karbonie powstało zagłębie górnośląskie ze złożami węgla kamiennego – region ostrawsko-karwiński.         

Śląsk jest najważniejszym obszarem zlodowacenia czwartorzędowego w Republice Czeskiej. Znaczące są wulkany śląskie z pogranicza trzeciorzędu i czwartorzędu, jak na przykład Velký Roudný, Uhlířský vrch, Mezina i Bílčice. Na skamienielinach paleontologicznych prezentowany jest rozwój roślin i zwierząt na tym obszarze od paleozoiku po czwartorzęd. Oprócz warstw karbońskich szczególnie bogate w faunę i florę są sedymenty mezozoiczne, najlepiej zachowane na pogórzu Beskidu Śląskomorawskiego, który jako część łańcucha Karpackiego sfałdował się w trzeciorzędzie.         

Szczególnie znaczące i bogate w skamieliny zwierząt są unikatowe wapienie štramberskie powstałe w wyniku gromadzenia się skorupek fauny morskiej. Rafa koralowa koło Štramberku należy do najbogatszych znalezisk paleontologicznych w Republice Czeskiej. Ostatnia powódź trzeciorzędu dotarła do Opawska i Hlučínska, tworząc bogate złoża gipsów zawierających bardzo ciekawą faunę i florę (na przykład Kobeřice, gdzie znajduje się jedyne aktualnie wydobywane złoże gipsu na tym obszarze).          

W części botanicznej prezentowane są egzemplarze mchów, porostów i grzybów w połączeniu z zielnikami znaczących przedstawicieli rodzin roślinnych, z uwzględnieniem interesujących pod kątem botanicznym obszarów chronionych (NPR (Narodowy Rezerwat Przyrody) Velká Kotlina, NPR Praděd, NPR Mionší, NPR Radhošť itd.), endemitów oraz reliktów pochodzących ze Śląska i Moraw Północnych.         

W części zoologicznej ekspozycji zostały zaakcentowane przede wszystkim gatunki żyjące na Śląsku. Ekspozycja obejmuje eksponaty od najprostszych form rozwojowych organizmów komórkowych, poprzez mięczaki, stawonogi aż po kręgowce.

Ostatnia aktualizacja artykułu: 30.07.2012

Wydrukować cały artykuł

Polecić artykuł „ Przyroda Śląska“ na Facebook      

NastępneArtykuły w tej rubryce

 

Ekspozycja Śląsk

30.07.2012

Główną cechą ekspozycji Śląsk jest dynamika, obecna we wszystkich jej częściach. Każdy prezentowany temat umożliwia, w odróżnieniu od statycznej koncepcji w rozumieniu konserwatywnym, utrzymanie zainteresowania oraz zachowanie atrakcyjności dla zwiedzających. Głównie jest to możliwe dzięki sukcesywnej wymianie poszczególnych eksponatów, ewentualnie całych zespołów tematycznych. Muzeum zyskuje na atrakcyjności poprzez aktualizację ekspozycji w Głównym Budynku Wystawowym. Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość miejsca oraz bardzo bogate zbiory Śląskiego Muzeum Ziemskiego koncepcja ta jest rozwiązaniem, które umożliwi zapoznanie zwiedzających z jak najszerszym spektrum eksponatów muzealnych i zespołów tematycznych, wiążących się z bogactwem przyrodniczym i kulturalnym Śląska. W zasadzie można powiedzieć, że zwiedzający za każdym razem, gdy do nas przyjdzie, odkryje coś nowego. Ekspozycja Śląsk obejmuje wszystkie trzy piętra Głównego Budynku Wystawowego Śląskiego Muzeum Ziemskiego.

Przeczytać cały artykuł  
Encyklopedii Śląska

Encyklopedii Śląska

30.07.2012

Ideą przewodnią Encyklopedii Śląska, części ekspozycji, prezentującej jak w kalejdoskopie, wyrywkowo a zarazem w sposób tematyczny czeski Śląsk od czasów prehistorycznych do XX wieku, wykraczając w niezbędnym zakresie za tę granicę czasową aż do dnia dzisiejszego, jest zaprezentowanie na przykładach ziemi śląskiej, jej historii, kultury i mieszkańców.

Przeczytać cały artykuł