Muzeum Petra Bezruča Opava

Historia

Budynek muzeum znajduje się w miejscu, gdzie stał kiedyś dom rodzinny poety Petra Bezruča. Dom ten na końcu II wojny światowej został znacznie uszkodzony i dlatego musiał być zburzony. W 1946 roku w Opawie powstało Towarzystwo Petra Bezruča, którego zadaniem było gromadzenie zbiorów umożliwiających badaczom publikowanie prac na temat poety. Głównym celem Towarzystwa Petra Bezruča stało się wybudowanie Muzeum P. Bezruča.         

W 1952 r. realizację powyższego zadania przejął Śląski Instytut Badawczy w Opawie, w którym powstał specjalny wydział Petra Bezruča. Dążenia do wybudowania miejsca pamięci P. Bezruča zakończyły się 5 maja 1956 r., gdy w nowo wzniesionym budynku uroczyście otwarto ekspozycję o nazwie Muzeum Petra Bezruča. Zgodnie z ostatnią wolą P. Bezruča muzeum stało się jego spadkobiercą, łącznie z prawami autorskimi. W skład tego dziedzictwa wchodzi też Chata Petra Bezruča w Ostrawicy. Stała ekspozycja jest przykładem wiernego odtworzenia atmosfery czasów, gdy żył poeta. Podczas reorganizacji Śląskiego Instytutu Badawczego doszło w 1958 r. do podporządkowania instytucji Muzeum Śląskiemu w Opawie.         

W połowie lat sześćdziesiątych rozpoczęto przygotowania do stworzenia nowej ekspozycji. Została ona otwarta we wrześniu 1967 r. pod nazwą Życie i Dzieło Petra Bezruča i w praktycznie niezmienionej postaci jest prezentowana w muzeum do dnia dzisiejszego. Ekspozycja przedstawia w ogólnym zarysie kolejne etapy najważniejszych wydarzeń z życia i twórczości P. Bezruča.

Ostatnia aktualizacja artykułu: 30.07.2012

Wydrukować cały artykuł

Polecić artykuł „ Historia“ na Facebook