Pomnik II wojny światowej Hrabyně

Historia

Pomnik narodowy II wojny światowej w miejscowości Hrabyně jest jednym z sześciu obszarów ekspozycyjnych Śląskiego Muzeum Ziemskiego. Znajduje się niedaleko miejsc, na których przebiegała jedna z najcięższych bitew końca wojny na obszarze dzisiejszej Republiki Czeskiej.

 

Głównym zadaniem pomnika jest prezentacja historii II wojny światowej, zbieranie przedmiotów wiążących się tematycznie z okresem wojny, jak również zbieranie danych o członkach czechosłowackiego ruchu oporu, krajowego i zagranicznego oraz o ofiarach prześladowań reżimu faszystowskiego. Zajmuje się też badaniami i dokumentowaniem okresu wojny.         

Kamień węgielny pod budowę pomnika został wmurowany w kwietniu 1970 r., budowę wg planów architektów Stavoprojektu Ostrawa rozpoczęto w roku 1976, a cztery lata później, w dniu 29 kwietnia 1980, pomnik został uroczyście odsłonięty, wtedy pod nazwą Pomnik Operacji Ostrawskiej.         

W skład Śląskiego Muzeum Ziemskiego wchodzi od roku 1992, w roku 2000 rząd czeski nadał mu tytuł Pomnika Narodowego II Wojny Światowej na obszarze Republiki Czeskiej. W skład założenia wchodzi symboliczny cmentarz, na którym umieszczono ponad 13 000 nazwisk poległych żołnierzy Armii Czerwonej oraz mieszkańców Śląska i Moraw Północnych, którzy zginęli na wszystkich frontach II wojny światowej lub zostali umęczeni w obozach koncentracyjnych. Dlatego też pomnik jest ważnym miejscem pamięci i uroczystości wspomnieniowych.

Ostatnia aktualizacja artykułu: 21.08.2014

Wydrukować cały artykuł

Polecić artykuł „ Historia“ na Facebook