Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.

e-mail: wewi.wew(at)seznam.cz

Funkce v instituci

 • kurátor zoologického pracoviště

Vědecké zaměření

 • zoologie, oblasti odborného zájmu: mammaliologie, chiropterologie, potravní ekologie netopýrů

Vzdělání (VŠ)

 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2003 ukončeno vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu systematická zoologie s udělením titulu Ph.D. obhájena disertační práce „Srovnání potravy dvou druhů netopýrů rodu Eptesicus".
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obory systematická biologie a ekologie; v roce 1994 obhájena diplomová práce " Potrava a potravní aktivita netopýra večerního", státní závěrečné zkoušky s udělením titulu Mgr.

Granty 

 • NAKI II – projekt DG18P02OVV047: VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu (2018–2021). Příjemce-koordinátor: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Příjemci: Ostravská univerzita, Slezské zemské muzeum

Muzejní práce

Expozice:

 • Doplnění kolekce savců a ptáků v expozici „Příroda Slezska" o ukázky hnízd (2017–2019).
 • Doplnění kolekce savců a ptáků v expozici „Příroda Slezska" o dermoplastické preparáty mláďat (2016–2019).
 • Expozice „Sloni ze Zoo Ostrava" (2018).
 • Doplnění kolekce savců v expozici „Příroda Slezska" o dermoplastické preparáty pro Slezsko nových druhů (2017).
 • Doplnění kolekcí savců a ptáků v expozici „Příroda Slezska" o ukázky požerků (2017).
 • Doplnění kolekce měkkýšů v expozici „Příroda Slezska" o diorámata Vodní měkkýši Slezska a Suchozemští měkkýši Slezska (2017).
 • Doplnění expozice „Tropické sladké vody světa" o tabule, text pro průvodce, druhové seznamy k jednotlivým nádržím, atd. (2015–2017).
 • Expozice „Tropické sladké vody světa" – realizace čtyř nádrží Stálé akvarijní expozice SZM: Tropické sladké vody Australské oblasti, Tropické sladké vody Neotropické oblasti, Tropické sladké vody Afrotropické oblasti, Tropické sladké vody Orientální oblasti. (2012).
 • Zoologická část expozice „Příroda Slezska" – malakologie, ichtyologie, herpetologie, ornitologie a teriologie (scénář, realizace, aktualizace). Podíl na přípravě jednotlivých hesel týkajících se přírody v částech Křídla myšlenek a Encyklopedie Slezska. Tvorba multimediálního obsahu pro expozici Slezsko: filmové spoty, virtuální Encyklopedie Slezska. (2012).

Autorské výstavy:

 • Predátoři (2019 Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě; M. Gajdošík, J. Roháček)
 • Náš les (2019 SZM Arboretum Nový Dvůr; M. Gajdošík, J. Roháček, L. Číhal)
 • Knihy džunglí (2018–2019 Historická výstavní budova SZM; M. Gajdošík, J. Roháček, L. Číhal)
 • Exotičtí letouni a pasivně létající obratlovci ve sbírkách SZM (2018 Historická výstavní budova SZM; M. Gajdošík)
 • Zvířata a jejich děti (2016–2017 Historická výstavní budova SZM, v rámci výstavy Čas dětství a her spolu s výstavami Pohádkové putování a Když přiletěl čáp; pak 2017–2018 v rozšířené podobě Arboretum Nový Dvůr; poté 2019 Městské kulturní středisko Javorník; M. Gajdošík, J. Roháček)
 • Cesta kolem světa (2016–2017 SZM Arboretum Nový Dvůr; 2017 Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě; M. Gajdošík, L. Jarošová, J. Roháček, L. Číhal)
 • Husité v muzeu (2015 Historická výstavní budova SZM)
 • Nevítaní hosté (2012 Historická výstavní budova SZM; poté 2012–2013 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě)
 • Albinotičtí savci (2010 Historická výstavní budova SZM)
 • Ksukol–vymírající poloopice z Madagaskaru (2009 Historická výstavní budova SZM)
 • Pestrá krása papoušků (2008 Historická výstavní budova SZM; 2009 Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě; M. Gajdošík)
 • Vzácné kočkovité šelmy ve sbírkách SZM (2007 Historická výstavní budova SZM)
 • Los – vzácný zatoulanec ve Slezsku (2007 Historická výstavní budova SZM)
 • Létající drahokamy (2006 Historická výstavní budova SZM; 2007 Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě; M. Gajdošík)
 • Bichir – zajímavá ryba (2006 Historická výstavní budova SZM)
 • Létavec stěhovavý (2005 Historická výstavní budova SZM)
 • Barevné anomálie ve zbarvení našich ptáků (2004 Historická výstavní budova SZM)
 • Naši letouni zblízka (2004 Historická výstavní budova SZM)

Společné výstavy:

 • Krajinou Slezska (2015–2016 SZM Arboretum Nový Dvůr; L. Jarošová, M. Gajdošík, J. Roháček, L. Číhal, D. Lička, 2016 Javorník)
 • Země a její muzeum (2014 Historická výstavní budova SZM; J. Šíl a kol.)
 • Preparátor – putování světadíly s Vilémem Borůvkou (2012–2014 SZM Arboretum Nový Dvůr; V. Borůvka, P. Petr, M. Gajdošík)
 • Třetihory – kraj močálů a moře (2012 SZM Arboretum Nový Dvůr; M. Hanáček, M. Gajdošík, D. Lička)
 • Přírodou Chile – od vyprahlé Atacamy k patagonským ledovcům (2011 SZM Arboretum Nový Dvůr; P. Vlk, V. Plášek, D. Lička, M. Gajdošík)
 • Neznámý svět drobných savců (2010 Historická výstavní budova SZM; M. Anděra, M. Gajdošík)
 • Myslivost (2010 SZM Arboretum Nový Dvůr; P. Sabó, M. Gajdošík)
 • Kontinent Asie (2010 SZM Arboretum Nový Dvůr; M. Frank, D. Lička, M. Gajdošík)
 • Gigantičtí žraloci středoevropských třetihorních moří – žraloci včera a dnes (2009–2010 Historická výstavní budova SZM; M. Hanáček, M. Gajdošík)
 • Pojďte s námi do jeskyně (2009 Historická výstavní budova SZM; L. Jarošová, M. Gajdošík, J. Roháček, M. Hanáček)
 • Indiánské léto (2009 SZM Arboretum Nový Dvůr; P. Sabó, M. Gajdošík)
 • Výlov rybníka v Arboretu (2009 SZM Arboretum Nový Dvůr; P. Sabó, M. Gajdošík)
 • Sekce OPV SZM výstavy Veletrh hornoslezských muzeí (2007 Výstaviště Černá louka Ostrava; K. Bindrová, M. Gajdošík)
 • Vilém Borůvka – muzejník, preparátor a cestovatel (2008 SZM Arboretum Nový Dvůr; poté 2009 Městské kulturní středisko Javorník; M. Frank, J. Pecháček, M. Gajdošík)
 • Z historie Gymnazijního muzea (2004 Historická výstavní budova SZM; OSV SZM, J. Roháček, M. Gajdošík)
 • Přírodovědná sekce výstavy Poklady muzeí Moravskoslezského kraje (2004 Výstaviště Černá louka Ostrava; M. Gajdošík)
 • Jedovatí živočichové (2004 Historická výstavní budova SZM; M. Roháčová, J. Roháček, M. Gajdošík)

Účast na konferencích a seminářích

 • Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody (2019 Olomouc)
 • Musaionfilm 2019 (Uherský Brod)
 • Ochrana synantropních ptáků a netopýrů v lidských sídlech (2019 Ostrava)
 • Musaionfilm 2018 (Uherský Brod)
 • Musaionfilm 2017 (Uherský Brod)
 • 23rd NEMO Annual Confrence (The Network of European Museum Organizations). Re-visiting the educational Value of Museums – Connecting to Audiences. (2015 Plzeň)
 • Zoologické dny (2014 Ostrava)
 • Musaionfilm 2013 (Uherský Brod)
 • 19. valná hromada ČESON (2010 Praha)
 • Prezentace přírodních věd v Národním muzeu (2010)
 • 18. valná hromada ČESON (2009 Praha)
 • Zoologické dny (2009 Brno)

Publikační činnost (za posledních 5 let)

 • Jarošová L. – Gajdošík, M. (2015): Neklidné století: proměny krajiny. In: Šopák P. a kol.: Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89. Opava: Slezské zemské muzeum 2015, 19–31.
 • Gajdošík M. (2015): Mezinárodní noc pro netopýry. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, roč. 41, s. 38–39.

Starší publikační činnost

 • Gajdošík M. (2014): Katalogová hesla. In: Šíl J.: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska. Opava, Slezské zemské muzeum. 2014. Hesla na s.: 62–67, 260–263, 366–370.
 • Gajdošík M. (2013): Savci (Mammalia). s. 43–83. In: Roháček J. a kol. (eds): Příroda Slezska. Slezské zemské muzeum, Opava, 480 s.
 • Zukal J., Gajdošík M. (2012): Diet of Eptesicus serotinus in an agricultural landscape. Vespertilio, 16: 357–363.
 • Gajdošík M. (2007): Savci. In Ševčík J., Kočárek P. (eds): Fauna Národní přírodní památky Landek. Biologicko-ekologický klub (BEK), občanské sdružení, Ostrava, s. 44–53.
 • Gajdošík M., Hejduková R. (2007): Katalog sbírky kolibříků Slezského zemského muzea. ČSZM-A 56, s. 125–145.
 • Gajdošík M., Gaisler J. (2004): Diet of two Eptesicus bat species in Moravia (Czech Republic). Folia Zoologica, roč. 53, s. 7–16.

Přednášky a akce pro veřejnost (za posledních 5 let)

 • Mezinárodní noc pro netopýry Opava (každoročně Historická výstavní budova SZM)
 • Mezinárodní noc pro netopýry Ostrava (každoročně Výukové centrum Zoo Ostrava)
 • Mezinárodní noc pro netopýry Kravaře (každoročně zámek Kravaře)
 • Přednáškový cyklus Savci ČR (každoročně Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě)
 • Predace a ekologické vztahy v přírodě (2019 Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě)
 • Predátoři vzduchu (2019 Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě)
 • Predátoři souše (2019 Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě)
 • Predátoři vod (2019 Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě)
 • Akvaristika pro začátečníky (2017 Historická výstavní budova SZM)
 • Mezinárodní den archeologie v SZM (2017 Historická výstavní budova SZM; spolupráce – program Historická lukostřelba)
 • Unikátní exponát slona indického (2017 Historická výstavní budova SZM)
 • Husité v muzeu (2015 Historická výstavní budova SZM)
 • Naši noční obratlovci aneb Utajeno v temnotách (2015 Historická výstavní budova SZM, v rámci Slezské muzejní noci)

Filmy a filmové klipy

 • Zajímavosti z výstavy Predátoři (2019 Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě) – realizace sedmi klipů: Kočkovité šelmy, Supi, Chodící ryby, Nenápadní zabijáci, Krokodýl nebo aligátor, Chemické zbraně, Pravda o Hedvice z Harryho Pottera
 • Za zvířaty kolem světa (2017 Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě) – realizace osmi klipů: Za zvířaty kolem světa, Živočichové Antarktické oblasti, Živočichové Australské oblasti, Živočichové Afrotropické oblasti, Živočichové Palearktické oblasti, Živočichové Nearktické oblasti, Živočichové Neotropické oblasti, Živočichové Orientální oblasti
 • Pestrá krása papoušků (2009 Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě) – krátký film k výstavě
 • Létající drahokamy (2007 Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě) – krátký film k výstavě

Starší přednášky a akce pro veřejnost

 • Přednáškové cykly Ze života letounů, Rok se zvířaty, Savci a ptáci Bílých Karpat během roku
 • Samostatné přednášky Exotičtí letouni a pasivně létající obratlovci ve sbírkách SZM, Skryté dějiny letounů, Exotičtí letouni světa, Letouni ČR, Muzejní zoologie, Destinohé krasavice, Co očekává zoologa v muzeu, Využití fyziologie a etologie savců v sebeobraně, Tropické pralesy, Létající drahokamy, Pestrá krása papoušků, Za zvířaty kolem světa, Létající savci, Na návštěvě u veverek, Výlet za netopýry, Netopýři Ostravska a jejich ochrana, Dlouhodobý monitoring aktivity netopýrů ve vybraných lokalitách CHKO Poodří, Metody výzkumu letounů, Ptáci u krmítek, Naše velké šelmy, Pasivně létající obratlovci

Odborné aktivity

 • člen ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů)
 • člen ČZS (Česká zoologická společnost)
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 26.11.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D.“ na Facebook