Úvod \ Knihovna

Slezské zemské muzeum

Knihovna Slezského zemského muzea

 

Knihovna Slezského zemského muzea

Tyršova 1

746 01 Opava

e-mail: knihovna(at)szm.cz

 

 

   

Otevírací doba (leden-červen, září-prosinec)

Úterý: 11.30-17.00

Středa: 8.00-11.30, 12.30-15.30

Čvrtek: 8.00-12.30

Otevírací doba (červenec-srpen):

v době od 1. července do 31. srpna 2024 bude provozní doba knihovny přizpůsobena prázdninovému provozu.
Knihovna bude otevřena každou lichou středu tj. 3. 7.; 17. 7.; 31.7.; 14. 8.; 28.8.; v době od 8.00 - 11.30 a od 12.30 - 15.30.

___

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Dne 1. 3. 2023 vstupuje v platnost aktualizovaný Knihovní řád Slezského zemského muzea a Ceník služeb Knihovny Slezského zemského muzea. Všechny důležité dokumenty naleznete v sekci KNIHOVNÍ ŘÁD. 

 

Vedoucí oddělení

Mgr. Věra Martínková
martinkova(at)szm.cz
Mobil: +420 737 934 850                

MVS – mvs(at)szm.cz

Objednávky literatury – studovna(at)szm.cz


Knihovníci:

Petra Grodová – grodova(at)szm.cz

Bc. Pavel Šafránek – safranek(at)szm.cz

Bc. Gabriela Červenková – cervenkova(at)szm.cz

Mgr. Jitka Štěrbová – sterbova(at)szm.cz

 

Charakteristika pracoviště:

Knihovna SZM je veřejná vědecká knihovna. Knihovní fond obsahuje cca 290 000 svazků, část fondu tvoří sbírkový fond Silesiak a starých tisků.

Fond je tvořen společenskovědnou literaturou z oblasti historie, kunsthistorie, muzeologie, etnografie, demografie, filozofie, sociologie, archeologie, politologie, numismatiky, divadla, hudební vědy a fotografie a  přírodovědnou literaturou z oblasti geologie, entomologie, botaniky, zoologie, mineralogie, dendrologie a paleontologie.

Fond časopisů tvoří 700 titulů přírodovědných a společenskovědných vědeckých  časopisů.

Knihovna poskytuje základní knihovní, informační a reprografické služby. Rozsah poskytovaných služeb a způsob využití sbírkového fondu určuje Knihovní řád.

 

objekt částečně přístupný

Objekt knihovny je částečně přístupný pro osoby s tělesným postižením.

V případě potřeby návštěvy kontaktujte pracovníky knihovny

tel.: +420 553 622 060; e-mail: knihovna(at)szm.cz.

Poslední aktualizace článku: 10.06.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Knihovna Slezského zemského muzea“ na Facebook