Úvod \ Věda a výzkum \ Periodika \ Acta Musei Silesiae

Slezské zemské muzeum

Časopis SZM série A - vědy přírodní

ISSN 1211-3026 (Print)
ISSN 1805-9686 (Online)

Instructions for Authors (Journal of the Silesian Regional Museum, Series A – Natural Sciences)

Example no. 1: Bats of the Ostrava city and their synantropization

Example no. 2: Distribution and current status of mountain hawkweeds (Hieracium) populations in Mt. Králický Sněžník

Charakteristika

Časopis Slezského zemského muzea, série A – vědy přírodní uveřejňuje původní (dosud jinde nepublikované) studie a nálezové zprávy z oborů přírodních věd (geologie, paleontologie, botaniky, zoologie) v maximálním rozsahu 30 stran rukopisu, psané česky, anglicky nebo německy. Přednostně jsou publikovány studie regionálního rázu a práce založené na zpracování sbírek Slezského zemského muzea. Všechny práce podléhají recenznímu řízení a o jejich uveřejnění a pořadí otištění rozhoduje redakční rada. ČSZM(A) také přijímá zprávy o odborných akcích, personálie a recenze literatury.

The Journal of the Silesian Regional Museum, Series A – Natural Sciences (hereinafter referred to as JSM(A)), Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales publishes original (previously unpublished elsewhere) studies and research reports in the fields of natural sciences (geology, paleontology, botany, zoology, etc.) with a maximum length of 30 pages of the manuscript (unless otherwise agreed with the editor), written in, English, or Czech (for the short news section with English abstract and summary) language. Preference is given to studies of regional nature and works based on the processing of collections from the Silesian Regional Museum in Opava. All papers are subject to peer review, and the editorial board decides on their publication and order of printing. JSM(A) also accepts reports on professional events, personal news, and book reviews.

Vedoucí redaktor

Dr. Steve Marshall

Výkonný redaktor

Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D.

Kontakt

cihal(at)szm.cz

Redakční rada

 • Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
 • Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
 • Doc. Mgr. Michal Hájek Ph.D.
 • Mgr. Vladimír Hrazdil
 • prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz
 • Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ladislav Jedlička, DrSc.
 • Mgr. Jan Kučera, Ph.D.
 • RNDr. Jindřich Roháček, CSc.
 • Blanka Shaw
 • Adam Stebel
 • RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
 • Dr. Michael von Tschirnaus
 • Ing. Petr Vlk
 • Prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc.
 • Prof. dr hab. Jan Żarnowiec 

Vstup pro autory a recenzenty

 

Přehled nabízených čísel

Obsah nabídky:Cena jednoho čísla v Kč:
Rok 1983 - 1990 8,-
Rok 1991 - číslo 1 8,-
Rok 1991 - čísla 2, 3 16,-
Rok 1992 - čísla 1, 2, 3 8,-
Rok 1993 - čísla 1, 2, 3 8,-
Rok 1994 - čísla 1, 2, 3 10,-
Rok 1995 - čísla 1, 2, 3 19,-
Rok 1996 - čísla 1, 2, 3 35,-
Rok 1997 - čísla 1, 2, 3 39,-
Rok 1998 - čísla 1, 2, 3 49,-
Rok 1999 - čísla 1, 2, 3 49,-
Rok 2000 - čísla 1, 2, 3 49,-
Rok 2001 - čísla 1, 2, 3 60,-
Rok 2002 - čísla 1, 2, 3 60,-
Rok 2003 - čísla 1, 2, 3 60,-
Rok 2004 - čísla 1, 2, 3 80,-
Rok 2005 - čísla 1, 2, 3 80,-
Rok 2006 - čísla 1, 2, supplement 1 (328 s.), supplement 2 (84 s.) 80,-
Rok 2006 - číslo 3 80,-
Rok 2007 - čísla 1, 2, 3 80,-
Rok 2008 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2009 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2010 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2011 - číslo 1, 2, 3 95,-
Rok 2012 - číslo 1, 2, 3 95,-
Rok 2013 - číslo 1, 2, 3 70,-
Rok 2014 - číslo 1, 2, 3 70,-
Rok 2015 - číslo 1, 2, 3 70,-
Rok 2016 - číslo 1 70,-

 

Ročník: 1983-1990
Číslo: 1
Autor:
Poslední aktualizace článku: 05.01.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Časopis SZM série A - vědy přírodní“ na Facebook  

Archiv časopisu

Zobrazit články:

 
Vyberte ročník a číslo sborníku.