Úvod \ Muzeum \ Struktura

Slezské zemské muzeum

Struktura Slezského zemského muzea

Útvar ředitele

 • Kancelář ředitele

 • Oddělení vnějších vztahů

  • Pracoviště komunikace a marketingu
  • Pracoviště realizace výstav
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Pracoviště vnitřního auditu

Útvar náměstka pro odborné činnosti

 • Oddělení prezentační - Historická výstavní budova

  •       Pracoviště muzejní pedagogiky

Útvar náměstka pro ekonomiku a provoz

 • Oddělení ekonomicko-správní

  • Všeobecná účtárna
  • Evidence majetku
  • Pokladna
  • Personalistika a platy
 • Oddělení provozně-investiční

  • Pracoviště veřejných zakázek
  • Pracoviště projektově-investiční
  • Pracoviště provozní
  • Pracoviště IT
 • Arboretum Nový Dvůr

  • Expoziční pracoviště
  • Dendrologické pracoviště
  • Provozní pracoviště

 

Poslední aktualizace článku: 20.07.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Struktura Slezského zemského muzea“ na Facebook