Úvod \ Sbírka \ Archeologická podsbírka

Slezské zemské muzeum

Archeologická podsbírka

CES: 9 – archeologická

Oddělení společenských věd

Kurátorka
Mgr. Soňa Králová
e-mail: kralovas(at)szm.cz

Kurátor
PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.
e-mail: juchelka(at)szm.cz

Dokumentátorka
Hana Hučková
e-mail: huckova(at)szm.cz

Kurátorka
Mgr. Pavla Skalická, t.č. na mateřské dovolené
e-mail: skalicka(at)szm.cz

 

Archeologická podsbírka se sestává z časově, územně a materiálově diferencovaného nálezového inventáře členěného do dvou základních chronologických řad – pravěku a středověku. Vnitřní třídění podsbírky vychází z obecné systematiky pravěkých kultur a středověku, k němuž jsou přiřazeny i akvizice novověké. Územně jsou sbírkové soubory evidovány podle lokalit na jednotlivých katastrálních územích obcí. Materiálově jde o různorodé artefakty z pravěkých, středověkých a novověkých lokalit (kámen: štípaná a broušená industrie; keramika: "stolní a technická", votivní předměty, kachle; kovy: měděné, bronzové a železné nástroje, zbraně, šperky, mince; sklo: zlomky nádob a vitráží, korálky; organické hmoty – dřevo: nádoby, součásti pracovních nástrojů, odpad; kostěné artefakty: hroty, šídla, hrací kostky, korálky z růženců; textil: zbytky petrifikovaných tkanin a textilie z krypt; kůže: fragmenty obuvi, šatní doplňky, výrobní odpad aj.) a materiál určený pro antropologické, osteologické, paleobotanické, petrografické, mineralogické, spektrografické, dendrochronologické a radiokarbonové analýzy.

Na vybrané sbírkové předměty z podsbírky archeologické se můžete podívat zde.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 06.11.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Archeologická podsbírka“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku