Úvod \ Expoziční areály \ Historická výstavní budova, Opava \ Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Historická výstavní budova Opava

Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Edukátorky v muzeu:

Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz,

Lucie Vlková, tel. 553 622 999 (přepojení na oddělení vnějších vztahů, e-mail: vlkova@szm.cz.

 

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 20 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup. 
Otevírací dobu Historické výstavní budovy naleznete ZDE.

 

TAJEMSTVÍ KAMENE

Společně nahlédneme do pestrého světa nerostů a hornin. Zodpovíme si otázky – jak člověk nerosty a horniny po staletí využívá, které vědní obory se zabývají „kameny" a objasníme si základní pojmy. Kameny neuvidíme jen za sklem vitrín – budete se jich moct dotknout, potěžkat a možná zkoumat i jinými smysly. Co se stane, když křísneme dvěma křemeny o sebe? K čemu je dobrý pazourek? A může kámen cestovat? Pojďme odhalit tajemství kamene!

Pro koho: 3. – 9. ročník ZŠ
Časová náročnost: 75 minut
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Rámcový vzdělávací program:
Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme; Rozmanitost přírody; Člověk a svět práce

Utvářené a rozvíjené klíčové dovednosti/kompetence: poznávání neživé přírody; pojmenování některých povolání souvisejících se zkoumáním neživé přírody; určování vlastností některých látek (nerostů); vytváření ohleduplného vztahu k přírodě; rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech; utváření jednoduchých návyků v samostatné i týmové činnosti; objevování a poznávání toho, co žáka může zajímat a v čem by v budoucnu mohl uspět.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZIMOU K JARU SE ZVÍŘÁTKY

Nechte se provést zimní přírodou až k jarnímu probouzení! V expozici Příroda Slezska si povíme o způsobech, které zvířatům a rostlinám pomáhají přežít zimu. Napadlo vás někdy, jestli je zvířátkům zima, když mrzne? A nemají hlad, když je země pokrytá sněhem? A když pak konečně přijde jaro, kde berou sílu na nové začátky? A proč netrpí jarní únavou? Společně najdeme odpovědi na tyto otázky. Možná se ukáže, že odkoukat zvyklosti od zvířátek nebo rostlin, je docela dobrý nápad. Domů si odnesete něco zdravého, co vás jarně navnadí. Přijďte a nechte se překvapit!

Pro koho: děti MŠ, žáci 1. stupně ZŠ
Časová náročnost: 90 minut
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Rámcový vzdělávací program
– pro MŠ: Dítě a svět; pro ZŠ: Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví

Utvářené a rozvíjené klíčové dovednosti/kompetence: poznávání živé přírody; vytváření ohleduplného vztahu k přírodě; rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech; utváření jednoduchých návyků v samostatné i týmové činnosti; objevování a poznávání všeho, co ho zajímá a v čem by v budoucnu mohl uspět; poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BYLI JSME JEN ČÍSLY

Konečné řešení židovské otázky, to je pojem, zastřešující dění na konferenci ve Wannsee. Jaké konkrétní hrůzné dopady to mělo pro miliony životů, to si představíme v našem edukačním programu. Program se zaměřuje na holocaust a jeho dopady, představí žákům každodenní realitu života v koncentračních táborech, budou sledovat jednotlivé dopady na lidskou psychiku a na základě získaných znalostí debatovat o dopadech na lidská práva, stejně, jako budou schopni rozlišit projevy antisemitismu, rasismu a xenofobie, na které mohou každý den narazit na sociálních sítích.

Cíle:
• žáci dokáží rozpoznat projevy antisemitismu za druhé světové války,
• žáci vysvětlí rozdíly mezi antisemitismem, rasismem, xenofobií,
• žáci si uvědomují destruktivní sílu totalitní moci,
• žáci debatují o lidských právech,
• žáci přemýšlí o psychických dopadech na jedince,
• žáci srovnávají s děním v moderní době (Čína),
• žáci si utváří vlastní postoje, jako spravedlnost, svoboda, solidarita.

RVP: Člověk a společnost, Výchova ke zdraví, Etická výchova, Výchova demokratického občana

Pro koho: 8. a 9. ročníky ZŠ
Časová dotace: 90 minut
Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽIJEME VE STŘEDOVĚKU

Jaké to bylo žít ve středověkém městě? Kdo byli třeba konšelé a jak vlastně takové město vůbec vzniklo? Zahrajme si spolu na středověké zakladatele, sepišme spolu pergamen, vytvořme erb a postavme si naše vlastní středověké sídlo! Žáci se hravou formou dozví, jaký byl život středověkého člověka, co bylo v jeho životě podstatné a jaký byl svět, v němž žil. Edukační program tak rozšíří základní poznatky získané ve škole či připravuje žáky na téma, které je ve školních lavicích čeká.

Cíle:
• žák srovnává způsob středověkého života se současností,
• žák vysvětlí odborné termíny spojené se středověkým životem,
• žák ví, odkud čerpat informace pro pochopení minulosti,
• žák dokáže vysvětlit pojem pověst,
• žák ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti.

RVP: Člověk a jeho svět, Lidé a čas, Člověk a společnost

Pro koho: 1. stupeň ZŠ
Časová náročnost: 60–90 minut
Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZVÍŘECÍ HRDINOVÉ

Tento edukační program jistě znáte z  Národního památníku II. světové války jako Zvířata ve válkách, kde byl velmi oblíbený. Edukační program je zaměřen na rozvoj pohybu a smyslového vnímání u dětí, seznámí děti s konkrétními zvířaty a jejich osudy. Na základě příběhů a osudů zvířat pak budou děti schopny přemýšlet o tom, jestli je správné využívat zvířata ve válečných konfliktech. Dalším cílem programu je naučit děti, jak se máme ke zvířatům doma i v přírodě chovat.

Cíle:
• žáci rozvíjí pohybovou motoriku,
• žáci se učí pracovat ve dvojicích i v týmech,
• žáci zapojují své smysly a trénují paměť,
• žáci jsou schopni se dohodnout na spolupráci vedoucí k úspěchu družstva,
• žáci diskutují o využití zvířat ve válce,
• žáci se seznámí s konkrétními zvířaty a dokáží o nich hovořit,
• žáci přemýšlejí nad válkou a jejími dopady,
• žáci dokáží přemýšlet, jak mohou ovlivnit svět kolem sebe.

RVP: Tělesná výchova, Člověk a společnost, Taneční a pohybová výchova, Výchova demokratického občana 

Pro koho: 1. stupeň ZŠ, po úpravách i MŠ
Časová dotace: 60–90 minut
Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

 

Na programy je nutná rezervace předem u muzejní edukátorky. Poslední aktualizace článku: 17.05.2022

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doprovodné programy pro školy a veřejnost“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku