Úvod \ Expoziční areály \ Historická výstavní budova, Opava \ Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Historická výstavní budova Opava

Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Pedagožky volného času:
Mgr. Kateřina Pavlíčková – tel. 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz
Mgr. et Mgr. Tereza Rusková – tel. 778 488 260, e-mail: ruskova@szm.cz
Mgr. Lucie Neumanová – tel. 778 488 261, e-mail: neumanova@szm.cz (zaměření na speciální pedagogiku)

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 20 Kč na osobu.

Otevírací dobu Historické výstavní budovy naleznete ZDE.

 

Edukační programy k části Encyklopedie Slezska


VANITAS - TEDY O POMÍJIVOSTI V ŽIVOTĚ

Cílem je setkat se s originálem uměleckého díla, seznámit se s námětem zátiší Vanitas a vést srovnání přístupu ke smrti v baroku a dnes. Program využívá metod kritického myšlení a kooperativních metod práce. Lekce pomůže hlouběji proniknout do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

PRO KOHO: žáci 8.–9. ročníků ZŠ, studenti SŠ 
Časová náročnost: 90 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALEGORIE, SYMBOL, PERSONIFIKACE. CO NÁM CHTĚJÍ OBRAZY A SOCHY ŘÍCT?

Program o významech zobrazeného. Symbolika v barokním malířství a sochařství dosáhla svého vrcholu, ale znaky, jinotaje a podobenství naši společnost ovlivňují i nyní. Účastníci pracují s alegoriemi kontinentů, živlů, měsíců v roce, pěti smyslů či ctností a neřestí. Pokud symbolům nerozumíme, můžeme se ztratit i v současném světě.

PRO KOHO: žáci 5.–9. ročníků ZŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 90 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz

EP_Symbolika


 


 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLONIÁL ANEB O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Během programu se děti podívají do koloniálu z 20. let 20. století v expozici Encyklopedie Slezska. Získávají informace o koloniích, rostlinách, které obohatily náš jídelníček od novověku, dotýkají se tématu zámořských objevů. Během lekce se zabývají pravostí peněz v historii a zkoumají ochranné prvky na současných bankovkách. Nechybí ani malý exkurz do lidové slovesnosti. Lekce vede k tématu finanční gramotnosti dětí 1. stupně ZŠ.

PRO KOHO: žáci 3.–5. ročníků ZŠ (pro skupiny návštěvníků od 13 let bude pokračovat náročnější verze programu od listopadu 2016)
Časová náročnost: 90 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz 

EP_Koloniál

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD NITĚ KE KOŠILI - O PŘÍRODNÍCH VLÁKNECH I TEXTILNÍCH TOVÁRNÁCH 

Nový program je upraven pro dvě věkové skupiny. První varianta je určena dětem z MŠ a žákům 1.–3. tříd ZŠ, zaměří se na původ rostlinných i živočišných vláken, proces jejich zpracování a využití v textilním průmyslu. Skupiny návštěvníků od 13 let si navíc představí situaci různých lidí, kteří jsou ovlivněni přesunem textilní výroby do jiné země. Účastníci budou rozvíjet své smysly, kooperativní metody práce i kritické myšlení.

PRO KOHO: pro všechny věkové skupiny, včetně zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60–90 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz

 

Edukační programy k expozici Příroda Slezska


MALÝ VELKÝ SVĚT

Pojďte se blíže seznámit s nejpočetnější skupinou živočichů na planetě Zemi a její nepostradatelnou úlohou v naší přírodě. Hlavní roli zde hraje rozmanitý svět hmyzu.

PRO KOHO: žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. et Mgr. Tereza Rusková, tel.: 778 488 260, e-mail: ruskova@szm.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Nahlédněme společně do světa ptáků. Povíme si o jejich zvláštnostech a dovednostech, představíme si jednotlivé zástupce, na kterých si ukážeme jejich rozličné životní strategie.

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. et Mgr. Tereza Rusková, tel.: 778 488 260, e-mail: ruskova@szm.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VZÁCNÍ SAVCI

V programu se návštěvníci dozví zajímavosti ze života vzácných a ohrožených savců. Neopomeneme ani hojně zastoupené druhy, se kterými se můžeme v přírodě setkávat častěji.

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. et Mgr. Tereza Rusková, tel.: 778 488 260, e-mail: ruskova@szm.cz


Speciální programy pro osoby s tělesným či mentálním znevýhodněním

Piktogram_vozíčkář


SLON INDICKÝ V MUZEU

V tomto edukačním programu se blíže seznámíme se slonem indickým, který je instalován v Historické výstavní budově SZM. S účastníky programu si popovídáme, jak takový slon vypadá, jaký je jeho den, jak tráví svůj čas, čím se živí nebo jak spí.
Prohloubíme osobní vztah k přírodě, podpoříme individuální vnímání sluchové, hmatové, chuťové i zrakové, a zahrajeme si sloní hru. Program splňuje témata RVP Praktické školy.

Program je k dispozici od 1. 3. 2017
PRO KOHO: program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky základní školy praktické, tělesně postižené osoby
Časová náročnost: 40−55 minut
KONTAKT: Mgr. Lucie Neumanová, e-mail: neumanova@szm.cz, tel.: +420 778 488 261
Maximální počet osob: 10 až 15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVADLO VE SLEZSKU

V tomto programu hravou formou přiblížíme místní kulturu dětem a osobám s mentální retardací a tělesným postižením. Divadelní hrou a divadelními pomůckami prohloubíme vztah ke kultuře a umění. Rozvineme vnímání sluchové, hmatové a zrakové. Zaměříme se na komunikační schopnosti a verbální i neverbální vyjadřování formou dramatické výchovy.
Program splňuje témata RVP Praktické školy.

Program je k dispozici od 1. 3. 2017
PRO KOHO: program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky základní školy praktické, tělesně postižené osoby
Časová náročnost: 40−60 minut
KONTAKT: Mgr. Lucie Neumanová, e-mail: neumanova@szm.cz, tel.: +420 778 488 261
Maximální počet osob: 10 až 15

 

Edukační programy k výstavě Spolkový život ve Slezsku

 

OSTROSTŘELCI, SOKOLOVÉ, RECESISTÉ A JINÝ SPOLKOVÝ ŽIVOT VE SLEZSKU

Život v 19. století doprovázelo formování občanské společnosti a s tím spjatý vznik spolků a spolkových aktivit. Hlavní pozornost je věnována kontinuitě vybraných spolkových aktivit do současnosti. Velkou pozornost si zasluhují sbory dobrovolných hasičů, tělocvičné jednoty, turistické či střelecké spolky, dále pěvecká, divadelní, vědecká a vzdělávací sdružení. Stranou nezůstane ani recesistická společnost Schlaraffia se svými cíli – přátelstvím, humorem a uměním.

PRO KOHO: žáky 5.–9. tříd ZŠ, studenty SŠ a zájemce z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz

 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu v Historické výstavní budově u pedagožek volného času.


Aktuální edukační programy v Historické výstavní budově si můžete stáhnout ZDE

 

 

 


 

 

Poslední aktualizace článku: 08.02.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doprovodné programy pro školy a veřejnost“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku