Úvod \ Expoziční areály \ Historická výstavní budova, Opava \ Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Historická výstavní budova Opava

Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Edukátorky v muzeu:

Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz,

Lucie Vlková, tel. 553 622 999 (přepojení na oddělení vnějších vztahů, e-mail: vlkova@szm.cz.

 

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 20 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup.  

Otevírací dobu Historické výstavní budovy naleznete ZDE.

Adventní edukační programy 2022

Čekání na Vánoce se Sněhulkou 

Co si přeješ od Ježíška? Aby už byly Vánoce! Pojďme si zpříjemnit období očekávání Vánoc. Projdeme si tradice tohoto období a něco pěkného si vyrobíme. Už slyšíte cinkání? A co to voní? Perníčky? Stromeček? No přece Vánoce! Společně si zahrajeme divadélko a vypustíme lodičky z ořechových skořápek. Programem nás provede víla Sněhulka. 

Pro koho: 3 až 7 let – MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ 
Časová náročnost: 60 - 90 minut (lze přizpůsobit)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel.: 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz 
 

Oblasti vzdělávání: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce, Umění a kultura

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od Martina do Tří králů aneb Čarovná moc Vánoc 

Martin, Barbora, Lucie… Marie, Josef, Ježíšek… Kašpar, Melichar a Baltazar… Tyto postavy nás provázejí rok co rok v době očekávání kouzelných svátků – Vánoc. Proč na ně vzpomínáme a co nám každoročně přinášejí? Pojďme se s nimi seznámit a poodhalit tajemství adventní doby a Vánoc. Vytvoříme si (před)vánoční přáníčko nebo drobnou dekoraci. Připomeneme si, jak Vánoce zní a voní… A už se můžeme těšit, vždyť jsou tady za chvíli! 

Pro koho: 3. – 9. ročník 
Časová náročnost: 60 - 90 minut (lze přizpůsobit)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel.: 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz  

Oblasti vzdělávání: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce, Umění a kultura  

Edukační programy 2022

Listonoš vítr

Lesy se oblékají do barevného šatu a vlaštovky čekají na správný vítr. Před chladem a deštěm se schováme uvnitř v muzeu. Pojďme se podívat na zvířata naší přírody a říct si, jak se chystají a zimu. Vítr přináší rozličné počasí, vůně i nálady. A co vše vítr umí rozeznít? Povíme si i o zvycích lidí v období, kdy jsou dny krátké a zima je za dveřmi. Provázet nás budou knihy Listonoš vítr (Radek Malý a Petr Čech) nebo Oříškový podzim (Andrea Popprová). V závěru programu výtvarná činnost. 

Pro koho: MŠ a 1. stupeň ZŠ
Časová náročnost: 60 (dle domluvy)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Oblasti vzdělávání: literární a jazyková výchova; živá a neživá příroda; zvyky a tradice; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; výtvarná výchova.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachraňte Hmyzáky!

Brouci, vážky, včely i motýli jako hrdinové naší přírody! Proč je hmyz důležitý? Jakou roli hraje v našem ekosystému? A co ohrožuje můry nebo včely? Pojďme se podívat na některé znaky hmyzu a říct si něco o hmyzím životě. Pak si povíme, jak můžeme životu hmyzu prospět my lidé.  

Pro koho: 3. až 9. ročník ZŠ (verze dle věku žáků)
Časová náročnost: 60 nebo 90 minut (dle domluvy)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Oblasti vzdělávání: živá a neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; kritické myšlení; výtvarná výchova.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se skřítkem Mezinou do podzemí

Horniny a nerosty jako dávné poklady budeme zkoumat se skřítkem Mezinou. Jsou v našem okolí sopky? A jak daleko putovaly bludné balvany? Už jste někdy cítili, jak voní kámen? Dozvíme se, že nerosty se skrývají všude kolem nás. Seznámíme se s jejich základními vlastnostmi. Po muzeu se nám rozkutálely putovní kamínky! A ne tak ledajaké… Přijďte Mezinovi pomoct hledat. Možná získáte i drahokam! 

Pro koho: 3. až 9. ročník ZŠ (verze dle věku žáků)
Časová náročnost:  60 nebo 90 minut (dle domluvy)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Oblasti vzdělávání: neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; řemesla a povolání. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se zvířátky do pohádky 

Kdo by neměl rád pohádky? Proto se spolu ponoříme do světa těch, ve kterých figurují zvířata. Povyprávíme si tři příběhy a pak spolu budeme plnit úkoly! Najdeme všechny korálky pro zlatovlásku jako mravenci? A co takhle se protáhnout po dlouhém zimním spánku jako medvěd Kulíšek? Přijďte si s námi užít zábavné dopoledne a seznamte se se zajímavostmi o zvířatech!

Cíle:
• děti znají typický prostor muzea,
• děti trénují lokomoční, nelokomoční a zdravotně zaměřené pohybové činnosti,
• děti rozvíjí schopnost přirozeně a bez zábran komunikovat 
• děti se dodržují pravidla her 
• děti se učí projevit vlastní názory. 

RVP: Dítě a jeho tělo, Dítě a svět

Pro koho: děti 4–6 let
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová náročnost: 55 minut (Lze zkrátit uzpůsobením programu na 40 minut.) 

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Slon, mého srdce šampion 

Už jste slyšeli o Calvinovi? Majestátný slon, který na vás čeká v našem muzeu a stane se průvodcem na naší daleké cestě za poznáním ostatních jeho druhu.. Co spolu budeme objevovat? No třeba co sloni jedí, co dělají s chobotem a mají nehty? A čím je příbuzný takový exotický slon s námi? Vydejte se s námi na výpravu za vědomostmi!  

Cíle:
• žáci popíší slona,
• žáci vysvětlí základní rozdíly mezi slonem indickým a slonem africkým,
• žáci popíší způsoby dorozumívání slonů,
• žáci vysvětlí pojem býložravec a masožravec a správně slona zařadí,
• žáci chápou základní příbuznost savců.

RVP: Člověk a příroda

Pro koho: žáci 1. stupně
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 60 minut

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tajemství mumie

Starověký Egypt. Doba pyramid, faraonů, hieroglyfů. A také doba tajemných rituálů, prapodivných božstev a hlavně… Mumií! Co takhle se na jednu podívat zblízka? Co je nám mumie schopna povědět o době, ve které žila? Jak se lidé odívali, čemu věřili, jak vypadali? Uměli psát? A co vlastně přesně ta mumie je? To spolu prozkoumáme v tomto edukačním programu. Nebojíte se poodhalit roušku tajemství?

Cíle:
• žáci poznají základní kulturní prvky starověkého Egypta,
• žáci chápou důvod vzniku mumií,
• žáci znají hlavní znaky egyptského náboženství,
• žáci chápou historickou hodnotu mumií,
• žáci pracují se svým vlastním hodnotovým žebříčkem. 

RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět 

Pro koho: žáci 6.–8. tříd
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 90 minut

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příběhy v rámu

Co všechno dokážeme vyčíst z obyčejného obrazu? Jaké měl daný člověk postavení ve společnosti? V jaké době žil? Dýchají na nás z obrazu nějaké emoce? A dokážeme pomocí jediného obrazu vyprávět důležitý příběh z historie?

Pro koho: žáci 2. stupně
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 60–90 minut

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příroda volá S.O.S  

Jak se nám mění příroda před očima? Jsou katastrofické scénáře, které neustále slyšíme z médií pravdivé? Nakolik k tomu přispěli lidé a můžeme všemu ještě nějak zabránit 

Pro koho: žáci 2. stupně
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 60–90 minut

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tajemství Egypta

Starověký Egypt. Doba pyramid, faraonů, hieroglyfů. Vyčteme o dávné době z archeologických nálezů, jak se lidé odívali, jak vypadali? Nebo jestli uměli psát? To spolu prozkoumáme v tomto edukačním programu. Spojíme dějepis a výtvarku v jednom!

Pro koho: žáci 3.–5. tříd
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 60 minut

Cíle:
• děti poznají základní kulturní prvky starověkého Egypta
• děti dokáží rozpoznat staroegyptské umění
• dětí znají symboliku barev
• děti ví, kde se nachází Egypt
• děti rozeznají hlavní artefakty, které si se starověkým Egyptem spojujeme

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lidé a propaganda

Co je to propaganda a jak se dříve projevovala? To se ukážeme na příkladu nacistického Německa. Podlehli bychom propagandě i my? Jsme i dnes její součástí?

Pro koho: žáci 8. a 9. třídy, studenti prvních ročníků středních škol
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 60–90 minut

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz 

 

Na programy je nutná rezervace předem u muzejní edukátorky. Poslední aktualizace článku: 09.11.2022

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doprovodné programy pro školy a veřejnost“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku