Úvod \ Muzeum \ Struktura

Slezské zemské muzeum

Struktura Slezského zemského muzea

Útvar ředitele

 • Kancelář ředitele

 • Oddělení vnějších vztahů

  • Pracoviště komunikace a marketingu
  • Pracoviště realizace výstav
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Pracoviště vnitřního auditu

Útvar náměstka pro odborné činnosti

 • Oddělení prezentační - Historická výstavní budova

  •      Pracoviště muzejní pedagogiky

Útvar náměstka pro ekonomiku a provoz

 • Oddělení ekonomicko-správní

  • Všeobecná účtárna
  • Evidence majetku
  • Pokladna
  • Personalistika a platy
 • Oddělení provozně-investiční

  • Pracoviště veřejných zakázek
  • Pracoviště projektově-investiční
  • Pracoviště provozní
 • Areál Arboretum Nový Dvůr

  • Expoziční pracoviště
  • Dendrologické pracoviště
  • Provozní pracoviště

 

Poslední aktualizace článku: 07.06.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Struktura Slezského zemského muzea“ na Facebook