Úvod \ Muzeum \ Struktura

Slezské zemské muzeum

Struktura Slezského zemského muzea

Útvar ředitele

 • Kancelář ředitele

  • Pracoviště IT
 • Oddělení vnějších vztahů

  • Pracoviště komunikace a marketingu
  • Pracoviště muzejní pedagogiky
  • Pracoviště realizace výstav
  • Pracoviště prezentační - Historická výstavní budova
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Pracoviště vnitřního auditu

Útvar náměstka pro odborné činnosti

Útvar náměstka pro ekonomiku a provoz

 • Oddělení ekonomicko-správní

  • Všeobecná účtárna
  • Evidence majetku
  • Pokladna
  • Personalistika
 • Oddělení provozně-investiční

  • Pracoviště veřejných zakázek
  • Pracoviště projektově-investiční
  • Pracoviště provozní
 • Areál Arboretum Nový Dvůr

  • Expoziční pracoviště
  • Dendrologické pracoviště
  • Provozní pracoviště

 

Poslední aktualizace článku: 14.03.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Struktura Slezského zemského muzea“ na Facebook