Úvod \ Pro školy

Slezské zemské muzeum

Pro školy

Slezské zemské muzeum se zaměřuje i na organizaci speciálních programů pro školní mládež. Kromě komentovaných prohlídek našich expozic uzpůsobených pro děti a mládež různých věkových kategorií připravujeme programy a komentované prohlídky právě pořádaných výstav.

 

Aktuální nabídka doprovodných programů

Slezské zemské muzeum nabízí pro školní i mimoškolní kolektivy tyto doprovodné programy:

Doprovodné programy k výstavě Neklidné století

HRAČKY MÝCH RODIČŮ A PRARODIČŮ

V průběhu převážně herního programu děti poznají hračky, s nimiž si v dětství hrála jejich maminka, tatínek, babička či dědeček. V rámci programu na děti čeká spousta dobových her a zábavy.

Nový program je určen pro děti z MŠ, žáky 1. až 5. ročníků ZŠ.

Nově je možno využít také vánoční nabídky. Ve dnech 1. 12., 8. 12., 15. 12. bude na děti čekat andělíček, který je tímto program provede.

Časová náročnost: 45 minut

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky

Bc. Pavly Slovákové, tel.: +420 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz

 

CO TO SLYŠÍM, CO TO JE? TO JSOU PŘECE HUDEBNÍ NÁSTROJE ANEB HUDEBNÍ NÁSTROJE A JEJICH ZVUKY

V rámci programu se děti seznámí se širokou škálou hudebních nástrojů. Nejen interaktivní formou jim budou přiblíženy zvuky, které nám hudební nástroje vydávají. V průběhu edukačního programu poznají přístroje, které sloužily k poslechu hudby ještě jejich rodičům a prarodičům, vyzkouší si zapisování not a založí si svou kapelu jako praví muzikanti.

Nový program je určen pro děti z MŠ, žáky 1. až 5. ročníků ZŠ.

Nově je možno využít také vánoční nabídky. Ve dnech 1. 12., 8. 12., 15. 12. bude na děti čekat andělíček, který je tímto program provede.

Časová náročnost: 45-60 minut

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky

Bc. Pavly Slovákové, tel.: +420 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz

 

Programy realizované od 1. října 2015:

OD DŘEVĚNKY K PANELÁKU – PROMĚNY BYDLENÍ VE 20. STOLETÍ

Program seznámí návštěvníky s formami bydlení různých sociálních vrstev v regionu chronologicky od počátku 20. století. Účastníci se dozvědí, jak se postupně měnily nároky rodin na bydlení, a co bylo typickým vybavením v domácnosti.

Nový program je určený pro žáky II. stupně ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti.

Časová náročnost: 60 minut

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Mgr. et Mgr. Lenky Borovičkové, tel.: +420 731 267 473, e-mail: borovickova@szm.cz

 

JAK SE DÍVAT NA UMĚNÍ 20. STOLETÍ

Program je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o tom, jak výtvarné umění ovlivňovalo společnost a lidské životy v minulém století a zároveň jak historické a společenské události měly vliv na samotnou uměleckou tvorbu a umělce.

Nový program je určený pro žáky II. stupně ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti.

Časová náročnost: 60 minut

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Mgr. et Mgr. Lenky Borovičkové, tel.: +420 731 267 473, e-mail: borovickova@szm.cz

Doprovodné programy k části Encyklopedie Slezska

ARCHEOLOGIE PRO NEJMENŠÍ ANEB ŠTĚTEČKEM A MOTYČKOU PROKOPEM SE ULIČKOU

V programu se účastníci seznámí s pojmem archeologie a s prací archeologa. V rámci tohoto interaktivního programu si mohou zájemci vyzkoušet tuto práci na vlastní kůži hledáním předmětů v písku či skládáním keramických střepů.

Program je určen pro děti z MŠ, žáky 1. a 2. ročníků ZŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti.

Nově je možno využít také vánoční nabídky. Ve dnech 1. 12., 8. 12., 15. 12. bude na děti čekat andělíček, který je tímto program provede.

Časová náročnost: 45-60 minut

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky

Bc. Pavly Slovákové, tel.: +420 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz

 

O ŘEMESLECH A CEŠÍCH VE SLEZSKU

V průběhu programu budou účastníkům objasněny pojmy řemesla a cechy. V rámci tohoto programu se seznámí s jejich vznikem a se škálou řemesel provozovaných v Opavě.

Program je určen pro žáky 4. až 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti.

Časová náročnost: 60 minut

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky

Bc. Pavly Slovákové, tel.: +420 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz

 

O POČÁTCÍCH MĚST A MĚSTSKÝCH PRIVILEGIÍCH

V průběhu programu se účastníci seznámí se vznikem nejstarších měst na našem území, s jednotlivými typy měst i s jejich výstavbou. Návštěvníkům budou na příkladech městských práv uplatňovaných v Opavě objasněny pojmy jako městská privilegia. V průběhu edukačního programu si mohou zájemci vyzkoušet založení města jako skuteční lokátoři.

Program je určen pro žáky 4. až 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti.

Časová náročnost: 60 minut

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky

Bc. Pavly Slovákové, tel.: +420 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz

Doprovodné programy k části Příroda Slezska

Programy realizované od 15. září 2015:

DO POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY

Program přibližuje říši zvířat prostřednictvím známých zvířecích postaviček z pohádek.

Program je určen pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. ročníků ZŠ.

Časová náročnost: 45 minut

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Mgr. Andrey Kučové, tel.: +420 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz

 

VZÁCNÍ SAVCI SLEZKA

Program seznamuje návštěvníky se životem vzácných savců, ale neopomíjí ani běžné druhy. 

Program je určen pro žáky 3. - 7. ročníků ZŠ, pro žáky 8. - 9. ročníků ZŠ a studenty SŠ.

Časová náročnost: 60 minut

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Mgr. Andrey Kučové, tel.: +420 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz

 

Programy tematicky zaměřené na období zimního času a Vánoc

PŘÍBĚH VÁNOC

S dětmi si v rámci programu popovídáme o Vánocích a vánočních symbolech. V průběhu programu si děti mohou vyrobit různé vánoční předměty a nazdobit stromeček.

Program určený pro všechny věkové kategorie je k dispozici od 23. 11. 2015.

Časová náročnost: 45-60 minut

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky

Bc. Pavly Slovákové, tel.: +420 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz

 

JAK TRÁVÍ ZIMU

Program představuje malým i velkým návštěvníkům různé způsoby, jakými živočichové přečkávají zimní období a jak jim může člověk pomoci.

Program je určen pro všechny věkové kategorie.

Časová náročnost 45-60 minut.

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Mgr. Andrey Kučové, tel.: +420 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz


Ornitologická vycházka pro žáky základních a středních škol

Nabídka ornitologické vycházky pro základní a střední školy. Účastníci výletu se mohou těšit na pozorování a určování ptáků (k dispozici bude stativový dalekohled s velkým zvětšením), za pěkného počasí bude provedena i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Akci vede zoolog Slezského zemského muzea Mgr. Libor Praus, Ph.D.

Vycházky se uskuteční v období od 9. 9. do 15. 10. 2015 pro předem ohlášené skupiny vždy v úterý v dopoledních hodinách. Začátek okolo 9. hodiny.

 

Vycházky se mohou konat v těchto lokalitách:

1)      Naučná stezka Hvozdnice, délka trasy minimálně 5 km http://www.mapy.cz/s/bNaN

2)      Okolí Stříbrného jezera v Opavě, délka trasy 2 km

 

Časová náročnost: 1-3 hodiny

Vstup zdarma

Počet účastníků ve skupině: max. 20 – 25 osob

S sebou: vhodná obuv a dalekohled

Rezervace vycházky u muzejní pedagožky Mgr. Andrey Kučové, tel.: +420 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz

 

Aktuální seznam těchto doprovodných programů a bližší informace o nich naleznete ZDE.

Edukační programy v Národním památníku II. světové války v roce 2015

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH

Zvířata provázela člověka nejen v době míru, ale i ve válečných vřavách. Některá sloužila jako maskoti, jiná se zapojila do ostrých bojů. Koně, psi, sloni, holubi, krysy nebo delfíni, ti všichni nasazovali a často i pokládali své životy po boku lidí. Mnohá zvířata byla za svou hrdinnou službu také vyznamenána Dickinovou medailí.

Program seznámí účastníky interaktivní formou na konkrétních příkladech zvířat s jejich úlohou ve válkách.

Program je určen pro žáky 1. - 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti. Pro každou věkovou kategorii bude speciálně upraven tak, aby korespondoval s úrovní znalostí návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

 

DOMÁCÍ ODBOJ ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Nová krátkodobá výstava ve správní budově Národního památníku II. světové války je zčásti věnována také Ostravsko-opavské operaci, v jejímž rámci je zmíněna také odbojová činnost ve Slezsku. Odbojové hnutí se formovalo ve Slezsku již po podpisu Mnichovské dohody a po okupaci Československa v roce 1939 se rozšířilo na území celého Protektorátu Čechy a Morava. Program seznámí účastníky s formami odboje u nás a zaměří se rovněž na region severní Moravy a Slezska, kde působilo několik odbojových skupin (Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme).   

Program obohatí krátké videonahrávky pamětníků, které natáčí pro památník společnost Post Bellum. Součástí programu je rovněž vyplňování pracovního listu. 

Program určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

 

OTROCKÁ PRÁCE ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY A DNES

V období II. světové války bylo do nacistického Německa a na okupovaná území převezeno několik miliónů mužů, žen a dětí z celé Evropy, kteří tam vykonávali jako civilní dělníci, váleční zajatci či vězni koncentračních táborů otrockou práci. Podmínky těchto lidí byly velmi těžké. Bydleli v táborech se špatnými hygienickými podmínkami a nedostatečnou stravou, pracovali až 72 hodin týdně a za porušení pracovní morálky byli tvrdě trestáni.

Téma programu přesáhne až do současnosti, kde nastíní současnou situaci otrocké práce ve světě. Doplní ho videonahrávky rozhovorů s pamětníky, dokumenty a fotografie k danému okruhu. Získané informace ověří pracovní list, který je součástí programu.

Program určen pro žáky 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

 

V nabídce zůstávají také starší programy:

1. světová válka a české země

1. světová válka bývá někdy nazývána Velkou válkou. Příčiny vypuknutí války, její zásadní okamžiky a vliv válečných událostí na obyvatelstvo v českých zemích objasní tento doprovodný program. Neopomene osudy vojáků z českých zemí v rakousko-uherské armádě a v legiích. Účastníci programu si prohlédnou nejen dokumenty vztahující se k 1. světové válce, ale také své vědomosti zúročí v pracovním listě.

Program je určen pro dvě věkové kategorie:

- pro žáky 5.- 8. ročníku ZŠ

- pro žáky 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků

Časová náročnost: 60 minut

Některé stránky života v Protektorátu Čechy a Morava

Program vysvětlí účastníkům, co to byl Protektorát Čechy a Morava, kdy vznikl a jak dlouho zde existoval. Zahrnuje také německou okupační správu, likvidaci českých institucí, listopadové události roku 1939, protektorátní úřady, přídělový systém či totální nasazení. Pro lepší objasnění těchto pojmů budou použity dokumenty a fotografie ze sbírek Slezského zemského muzea a výpovědi pamětníků k listopadovým událostem a k totálnímu nasazení.

Program je určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 45 minut

Holocaust a transporty židovského obyvatelstva

Hlavním úkolem programu bude seznámit účastníky s termíny antisemitismus, šoa, sionismus a holocaust. Objasní okolnosti, které vedly k masovým transportům evropských Židů do ghett a koncentračních táborů. V programu bude využito dobových materiálů a vzpomínek pamětníků a součástí bude také pracovní list. Program přesahuje až do současnosti, kdy nastíní dnešní perzekuce Židů ve světě.

Program je určen pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

Prosíme o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u vedoucí NPDSV a muzejní pedagožky Mgr. Kamily Polákové, tel: 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz, www.szm.cz.

 

Aktuální seznam těchto doprovodných programů a bližší informace o nich naleznete ZDE.

 

Navštívit můžete i tyto expozice:

Arboretum Nový Dvůr

  • venkovní expozice Dřeviny pěti světadílů
  • skleníková expozice Tropické a subtropické rostliny

Památník Petra Bezruče

  • expozice Život a dílo Petra Bezruče

Areál českosleovenského opevnění Hlučín-Darkovičky

  • Muzeum československé fortifikace

Srub Petra Bezruče

  • expozice Krajem Petra Bezruče

Informace o cenách a otevírací době expozičních areálů SZM naleznete zde.

Pokud plánujete skupinovou prohlídku některých z našich expozic či výstav, prosím využijte náš webový formulář, do tří pracovních dnů bude vaše objednávka vyřízena.

Po odeslání údajů čekejte na potvrzení.

 

Poslední aktualizace článku: 02.09.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pro školy“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku