Úvod \ Pro školy

Slezské zemské muzeum

Pro školy

Slezské zemské muzeum se zaměřuje i na organizaci speciálních programů pro školní mládež. Kromě komentovaných prohlídek našich expozic uzpůsobených pro děti a mládež různých věkových kategorií připravujeme programy a komentované prohlídky právě pořádaných výstav.

 

Aktuální nabídka doprovodných programů

Slezské zemské muzeum nabízí pro školní i mimoškolní kolektivy tyto doprovodné programy:

Edukační programy v Historické výstavní budově

Doprovodné programy k výstavě Neklidné století

CO TO SLYŠÍM, CO TO JE? TO JSOU PŘECE HUDEBNÍ NÁSTROJE
ANEB HUDEBNÍ NÁSTROJE A JEJICH ZVUKY

V rámci programu se děti seznámí se širokou škálou hudebních nástrojů a s jejich zvuky. V průběhu edukačního programu poznají přístroje, které dříve sloužily k poslechu hudby, vyzkouší si zapisování not a založí si svou kapelu jako praví muzikanti.

PRO KOHO: děti z MŠ, žáci 1. až 2. ročníků a 3. až 5. ročníků ZŠ

Časová náročnost: 45-60 minut

KONTAKT: Bc. Pavla Slováková, tel.: 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz

HRAČKY MÝCH RODIČŮ A PRARODIČŮ

V průběhu převážně herního programu děti poznají hračky, s nimiž si v dětství hrála jejich maminka, tatínek, babička či dědeček. V rámci programu na děti čeká spousta dobových her a zábavy.

PRO KOHO: děti z MŠ, žáci 1. až 2. ročníků a 3. až 5. ročníků ZŠ, je k dispozici do 31. 1. 2016.

Časová náročnost: 45 minut

KONTAKT: Bc. Pavla Slováková, tel.: 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz

Programy tematicky zaměřené na období zimy a Vánoc

JAK TRÁVÍ ZIMU

Víte, které živočichy můžete u nás potkat v zimě a kam se poděli ti ostatní? Tento program vysvětlí malým i velkým návštěvníkům různé způsoby, jak lze přečkat zimu a jak může člověk živočichům při zimování pomáhat.

PRO KOHO: pro všechny věkové kategorie, je k dispozici od 23. 11. 2015

Časová náročnost: 45-60 minut

KONTAKT: Mgr. Andrea Kučová, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz

PŘÍBĚH VÁNOC

S dětmi si v rámci programu popovídáme o Vánocích a vánočních symbolech. V průběhu programu si děti mohou vyrobit různé vánoční předměty a nazdobit stromeček.

PRO KOHO: všechny věkové kategorie, je k dispozici od 23. 11. 2015.

Časová náročnost: 45-60 minut

KONTAKT: Bc. Pavla Slováková, tel.: 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz

Program tematicky zaměřený na období Velikonoc

VELIKONOCE VE SLEZSKÉM ZEMSKÉM MUZEU

S dětmi si během programu povíme o svátcích jara a seznámíme se se symboly Velikonoc. V rámci programu si s malými i velkými účastníky ozdobíme velikonoční kraslice.

PRO KOHO: všechny věkové kategorie, je k dispozici od 7. 3. 2016.

Časová náročnost: 45-60 minut

KONTAKT: Bc. Pavla Slováková, tel.: 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz

Doprovodné edukační programy k expozici Příroda Slezska

ZNÁTE JE Z POHÁDEK

Oblíbený program v novém kabátku zábavnou herní formou přibližuje dětem říši zvířat prostřednictvím postaviček zvířátek, které znají z pohádek.

PRO KOHO: děti z MŠ a žáci 1. a 2. ročníků ZŠ

Časová náročnost: 45 - 60 minut

KONTAKT: Mgr. Andrea Kučová, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz

MALÝ VELKÝ SVĚT

Pojďte se blíže seznámit s nejpočetnější skupinou živočichů na planetě Zemi a její nepostradatelnou úlohou v naší přírodě. V novém edukačním programu hraje hlavní roli hmyz.

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti, je k dispozici od 4. 1. 2016

Časová náročnost: 60 minut

KONTAKT: Mgr. Andrea Kučová, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz

Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

novém programu nahlédneme do světa ptáků. Povíme si o jejich zvláštnostech a dovednostech, představíme si jednotlivé zástupce a jejich strategie.

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti, je k dispozici od 4. 1. 2016

Časová náročnost: 60 minut

KONTAKT: Mgr. Andrea Kučová, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz

VZÁCNÍ SAVCI

nově upraveném programu se návštěvníci dozvědí zajímavosti ze života vzácných a ohrožených savců. Neopomene však ani hojně zastoupené druhy, se kterými se můžeme v přírodě setkávat častěji.

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti

Časová náročnost: 60 minut

KONTAKT: Mgr. Andrea Kučová, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz

Doprovodné programy k části Encyklopedie Slezska

ARCHEOLOGIE PRO NEJMENŠÍ ANEB ŠTĚTEČKEM A MOTYČKOU PROKOPEM SE ULIČKOU

V programu se účastníci seznámí s pojmem archeologie a s prací archeologa. V rámci tohoto inovovaného programu si mohou zájemci vyzkoušet tuto práci na vlastní kůži hledáním předmětů v písku či skládáním keramických střepů

PRO KOHO: děti z MŠ, žáci 1. a 2. ročníků ZŠ

Časová náročnost: 45-60 minut

KONTAKT: Bc. Pavla Slováková, tel.: 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz

STRAVA NAŠICH PŘEDKŮ

V průběhu nového programu si s návštěvníky popovídáme o jídle našich předků, seznámíme se také se surovinami a způsoby přípravy pokrmů. Během zábavného programu bude na účastníky čekat rovněž ochutnávka některých dobových potravin.

PRO KOHO: žáci 6. až 9. ročníků ZŠ a studenti SŠ, je k dispozici od 29. 2. 2016

Časová náročnost: 45-60 minut

KONTAKT: Bc. Pavla Slováková, tel.: 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz

O ŘEMESLECH A CEŠÍCH VE SLEZSKU

V průběhu inovovanéhoprogramu budou účastníkům objasněny pojmy řemesla a cechy. V rámci tohoto programu se seznámí také s jejich vznikem a se škálou řemesel provozovaných v Opavě

PRO KOHO: žáci 4. až 9. ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti

Časová náročnost: 60 minut

KONTAKT: Bc. Pavla Slováková, tel.: 778 527 823, e-mail: slovakova@szm.cz

 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci vybraného programu u uvedené muzejní pedagožky.

 

Aktuální seznam těchto doprovodných programů a bližší informace o nich naleznete ZDE.

Edukační programy v Národním památníku II. světové války v roce 2015

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH

Zvířata provázela člověka nejen v době míru, ale i ve válečných vřavách. Některá sloužila jako maskoti, jiná se zapojila do ostrých bojů. Koně, psi, sloni, holubi, krysy nebo delfíni, ti všichni nasazovali a často i pokládali své životy po boku lidí. Mnohá zvířata byla za svou hrdinnou službu také vyznamenána Dickinovou medailí.

Program seznámí účastníky interaktivní formou na konkrétních příkladech zvířat s jejich úlohou ve válkách.

Program je určen pro žáky 1. - 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti. Pro každou věkovou kategorii bude speciálně upraven tak, aby korespondoval s úrovní znalostí návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

 

DOMÁCÍ ODBOJ ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Nová krátkodobá výstava ve správní budově Národního památníku II. světové války je zčásti věnována také Ostravsko-opavské operaci, v jejímž rámci je zmíněna také odbojová činnost ve Slezsku. Odbojové hnutí se formovalo ve Slezsku již po podpisu Mnichovské dohody a po okupaci Československa v roce 1939 se rozšířilo na území celého Protektorátu Čechy a Morava. Program seznámí účastníky s formami odboje u nás a zaměří se rovněž na region severní Moravy a Slezska, kde působilo několik odbojových skupin (Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme).   

Program obohatí krátké videonahrávky pamětníků, které natáčí pro památník společnost Post Bellum. Součástí programu je rovněž vyplňování pracovního listu. 

Program určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

 

OTROCKÁ PRÁCE ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY A DNES

V období II. světové války bylo do nacistického Německa a na okupovaná území převezeno několik miliónů mužů, žen a dětí z celé Evropy, kteří tam vykonávali jako civilní dělníci, váleční zajatci či vězni koncentračních táborů otrockou práci. Podmínky těchto lidí byly velmi těžké. Bydleli v táborech se špatnými hygienickými podmínkami a nedostatečnou stravou, pracovali až 72 hodin týdně a za porušení pracovní morálky byli tvrdě trestáni.

Téma programu přesáhne až do současnosti, kde nastíní současnou situaci otrocké práce ve světě. Doplní ho videonahrávky rozhovorů s pamětníky, dokumenty a fotografie k danému okruhu. Získané informace ověří pracovní list, který je součástí programu.

Program určen pro žáky 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

 

Pouze v listopadu edukační program:

ČAS VÁNOC V ČASECH VÁLKY

Stejnojmenný edukační program osvětlí, jak II. světová válka zasáhla do osudů mnoha rodin z našeho regionu. Někteří muži odešli bojovat do války nebo se zapojili do odboje či byli ve vězení. Přesto lidé vánoce slavili a chtěli si je udělat co nejkrásnější. Zdobili si stromečky? Z čeho se vařila štědrovečerní večeře či jak se lišily dodržované zvyky od těch dnešních?  To vše se dozvíte v rámci edukačního programu v Národním památníku II. světové války. Součástí programu bude také prohlídka stejnojmenné minivýstavy.

Program je určen pro skupiny návštěvníků všech věkových kategorií.

Časová náročnost: 45 minut

V nabídce zůstávají také starší programy:

1. světová válka a české země

1. světová válka bývá někdy nazývána Velkou válkou. Příčiny vypuknutí války, její zásadní okamžiky a vliv válečných událostí na obyvatelstvo v českých zemích objasní tento doprovodný program. Neopomene osudy vojáků z českých zemí v rakousko-uherské armádě a v legiích. Účastníci programu si prohlédnou nejen dokumenty vztahující se k 1. světové válce, ale také své vědomosti zúročí v pracovním listě.

Program je určen pro dvě věkové kategorie:

- pro žáky 5.- 8. ročníku ZŠ

- pro žáky 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků

Časová náročnost: 60 minut

Některé stránky života v Protektorátu Čechy a Morava

Program vysvětlí účastníkům, co to byl Protektorát Čechy a Morava, kdy vznikl a jak dlouho zde existoval. Zahrnuje také německou okupační správu, likvidaci českých institucí, listopadové události roku 1939, protektorátní úřady, přídělový systém či totální nasazení. Pro lepší objasnění těchto pojmů budou použity dokumenty a fotografie ze sbírek Slezského zemského muzea a výpovědi pamětníků k listopadovým událostem a k totálnímu nasazení.

Program je určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 45 minut

Holocaust a transporty židovského obyvatelstva

Hlavním úkolem programu bude seznámit účastníky s termíny antisemitismus, šoa, sionismus a holocaust. Objasní okolnosti, které vedly k masovým transportům evropských Židů do ghett a koncentračních táborů. V programu bude využito dobových materiálů a vzpomínek pamětníků a součástí bude také pracovní list. Program přesahuje až do současnosti, kdy nastíní dnešní perzekuce Židů ve světě.

Program je určen pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

Prosíme o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u vedoucí NPDSV a muzejní pedagožky Mgr. Kamily Polákové, tel: 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz, www.szm.cz.

 

Aktuální seznam těchto doprovodných programů a bližší informace o nich naleznete ZDE.

Edukační programy v Památníku Petra Bezruče

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE

V rámci edukačního programu se žáci seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a jeho literární tvorbou. Součástí programu je také poslech nahrávky rozhovoru Petra Bezruče s jeho sekretářkou Zdenkou Tomáškovou. Program je pojat jako komentovaná prohlídka a nabízí 2 varianty:

         základní verze – vhodná pro žáky ZŠ

         rozšířená verze – vhodná pro SŠ a VŠ

Novinkou od října 2015 je provádění školních skupin v dobovém kostýmu (představuje Dodu Demlovou – jednu z Bezručových múz). Po předchozí domluvě lze prohlídku doplnit o četbu básní z básnické sbírky "Slezské písně" nebo přednes básně "Stužkonoska modrá".

Časová náročnost: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

 

LETEM SVĚTEM SLEZSKOU LITERATUROU 20. STOLETÍ

Edukační program k výstavě Abeceda literatury, který seznámí žáky s literaturou českého Slezska v období 20. století. Součástí programu je pracovní list a odborný výklad k výstavě.

Program je vhodný pro žáky ZŠ, studenty SŠ a skupiny návštěvníků z řad široké veřejnosti.

Časová náročnost: 45 – 60 minut

 

SEMINÁŘ PRO ČEŠTINÁŘE

Každé první pondělí v měsíci v době od 14.00-15.00 hod. se v prostorách PPB koná seminář pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem semináře je seznámit pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi školou a muzeem na vzdělávací bázi. Na seminář je nutno se předem objednat (stačí v uvedený den do 12.00 hod.) První setkání zájemců se uskuteční v listopadu 2015. Maximální počet posluchačů  je šest osob.

Časová náročnost: 60 minut


Prosíme o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u Bc. et Bc. Evy Schwanové, tel.: 553 625 024, mob.:778 527 815, schwanova@szm.cz, www.szm.cz

 

Aktuální seznam těchto doprovodných programů a bližší informace o nich naleznete ZDE.

Navštívit můžete i tyto expozice:

Arboretum Nový Dvůr

  • venkovní expozice Dřeviny pěti světadílů
  • skleníková expozice Tropické a subtropické rostliny

Areál českosleovenského opevnění Hlučín-Darkovičky

  • Muzeum československé fortifikace

Srub Petra Bezruče

  • expozice Krajem Petra Bezruče

Informace o cenách a otevírací době expozičních areálů SZM naleznete zde.

Pokud plánujete skupinovou prohlídku některých z našich expozic či výstav, prosím využijte náš webový formulář, do tří pracovních dnů bude vaše objednávka vyřízena.

Po odeslání údajů čekejte na potvrzení.

 

Poslední aktualizace článku: 05.11.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pro školy“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku