Úvod \ Pro školy

Slezské zemské muzeum

Pro školy a veřejnost

MUZEUM PRO DĚTI Z POHODLÍ DOMOVA 

V rámci nouzového stavu v době koronavirové epidemie jsme pro děti připravovali různé aktivity, hry a úkoly, které jim zpříjemňovaly čas strávený doma. Aktivity byly určeny pro všechny věkové kategorie a zpětně si je můžete stáhnout na níže uvedeném odkaze: http://www.szm.cz/udalost/794/muzeum-pro-deti-z-pohodli-domova.html.

 

Edukátoři v muzeu

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova – Müllerův dům
Piktogram_NPDSVNárodní památník II. světové války
Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz
Lucie Vlková, tel. 734 578 014, e-mail: vlkova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 20 Kč na osobu; návštěva výstav a expozic je 40 Kč pro žáky a studenty; pedagogický doprovod má volný vstup. Nabízíme také možnost výstupu na vyhlídku pro osoby starší 6 let za 20 Kč. 

 

Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče
Mgr. et Bc. Eva Schwanová, tel. 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu. Při návštěvě dvou programů 60 Kč. Cena workshopů činí 50 Kč.

 

Vzhledem k epidemické situaci probíhají edukační programy individuálně, to znamená, že v expozici či ve výstavním prostoru Památníku Petra Bezruče je přítomna vždy pouze jedna objednaná škola.

 

Otevírací dobu jednotlivých expozičních areálů SZM naleznete ZDE.

 

Aktuální edukační programy na rok 2021

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova

 

V současné době nejsou vypsány žádné edukační programy konané v Historické výstavní budově.
Nové programy budou zveřejněny co nejdříve. Děkujeme vám za pochopení.

 

Piktogram_NPDSVNárodní památník II. světové války


ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH

Zvířata jsou přítelem člověka již od pravěku. Lidi provázela nejen v době míru, ale také ve válkách. Mnohá z nich pomáhala vojákům vydržet válečné útrapy a mnohá z nich při své službě položila život. Program přiblíží návštěvníkům osudy koňů, psů, holubů nebo velbloudů a zábavnou formou poukáže na osudy konkrétních zvířecích hrdinů.

PRO KOHO: žáci 2. stupně ZŠ
Časová náročnost: 60 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLOCAUST ANEB BYLI JSME JEN ČÍSLY

Chcete žákům přiblížit termín antisemitismus či holocaust? Chcete žákům ukázat, co prožívalo židovské obyvatelstvo v období II. světové války? Pak je tento edukační program právě pro vás. Děti budou samostatně či ve skupinách plnit různé úkoly, pracovat s dobovými materiály a diskutovat o tom, zda jsou tyto vlivy skutečně pouhou temnou stránkou historie nebo se kontinuálně prolínají médii a názory společnosti i v této době.

PRO KOHO: žáci 2. stupně ZŠ / skupina max. 25 žáků
Časová náročnost: 60 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROTEKTORÁT – KONEC SVOBODY

Protektorát je pro mnohé jen pojmem z učebnice. My jej však přivedeme k životu. Jaký asi byl život pro běžného občana protektorátu? S jakými problémy se museli lidé potýkat a jaká atmosféra v protektorátu vládla? To společně s žáky zjistíme pomocí dobových plakátů, fotografií, dokumentů i skupinových úkolů.

PRO KOHO: žáci 2. stupně ZŠ / skupina max. 25 žáků
Časová náročnost: 60 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ČESKOSLOVENSKO, MÁ VLAST

Jak vzniklo Československo? A jak na to reagovali sami Češi? Kdo byli hlavní představitelé nového státu a jak je lidé přijímali? Pokud hledáte odpovědi na tyto otázky, neváhejte a zkuste se přihlásit na náš edukační program. V edukačním programu děti plní ve skupinách i jednotlivě úkoly, porovnávají dobové fotografie i dokumenty a vytvoří si vlastní mapu Československa, kterou si po skončení programu mohou odvézt s sebou.

PRO KOHO: žáci 5.–7. ročníku ZŠ / skupina max. 25 žáků 
Časová náročnost: 60 minut

 

 

Nutná předchozí rezervace na všechny druhy edukačních programů:
Mgr. Kamila Poláková, tel.: 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz,
Lucie Vlková, tel.: 734 578 014, email: vlkova@szm.cz.  

 

Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče


1.1 Programy pro mateřské školy

 

Pojďte s námi do muzea

Během edukačního programu se dětem představí loutka princezny Zlatovlásky, která se stane průvodkyní tajuplným světem muzea. Děti se tak hravou formou seznámí s netradičním prostředím literárního muzea, v němž se historie prolíná se skutečností. Program je doplněn o výtvarnou dílnu.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Pro koho: děti 5 – 6 let
Délka programu: 60 minut

 

1.2 Programy pro základní a střední školy

 

Život a dílo Petra Bezruče

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí programu je zhlédnutí dokumentárního filmu o Petru Bezručovi. Lektorovaný edukační program nabízí dvě varianty:

  • základní verze – vhodná pro žáky ZŠ,
  • rozšířená verze – vhodná pro žáky SŠ.

Součástí programu je pracovní list, reflexe účastníků programu a individuální prohlídka expozice.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Délka programu: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

 

Výprava za regionální literaturou

Edukační program nabízí lektorovaný výklad k výstavě, vyplnění pracovního listu a literárně-tvořivou práci s textem prozaickým i veršovaným.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ
Délka programu: 60 minut

 

Ozvěny Slezských písní

Literární a prožitkový workshop věnovaný básnické sbírce Slezské písně, doplněný o výtvarnou a tvůrčí dílnu. Náplní práce s literárním textem je výrazné čtení básní, jejich poslech, hledání a popis básnických prostředků (např. zvukomalba, personifikace, řečnická otázka). Na základě práce s literárním textem si žáci následně vyrobí vlastní knížku a výtvarně ji vyzdobí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ
Délka programu: 60/90 minut

 

Zdenka Tomášková a Ortel samoty

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, který napsala osobní sekretářka básníka Zdenka Tomášková se zaposloucháme do jejich vzpomínek a budeme besedovat nad knihou.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci SŠ
Délka programu: 60 minut

 

Muzeum - známé i neznámé

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné opravit poškozené umělecké dílo? Po čem pátrá archeolog? Tyto a podobné otázky a pojmy si zodpovíme v edukačním programu, jehož cílem je seznámit žáky a studenty s významem muzea pro jednotlivce i společnost. Program nabízí lektorovaný výklad a můžeme se těšit i na malé překvapení.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ
Délka programu: 60 minut

 

Lolo a druhové

Cílem edukačního programu je podpora čtenářství a motivace k četbě, rozšíření a prohloubení znalostí o básníku Petru Bezručovi. Žáci na základě poslechu sami nakreslí obrázek a představí jej ostatním. Na závěr proběhne beseda a zhodnocení ilustrací. Žáci si odnesou tištěný text a vlastní ilustraci k němu. V rámci dílny bude využita forma řízeného čtení a čtení s předvídáním.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Pro koho: žáci 5.–7. ročníku ZŠ
Délka programu: 60 minut

 

Příroda v poezii Petra Bezruče

Literární a tvořivá dílna pro školy, kde budeme pracovat s básnickou sbírkou Slezské písně a s básní Stužkonoska modrá. Prostřednictvím práce s uměleckým textem si žáci procvičí jazykové dovednosti a uvědomí si přínos poezie v životě a lépe porozumí tvorbě básníka. V programu si žáci vyzkouší tvůrčí psaní a ve výtvarné dílně si vyrobí svou vlastní knížku Slezské písně.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Pro koho: žáci 8. – 9. ročníku ZŠ
Délka programu: 60 minut

 

Literární vycházka „Po stopách Petra Bezruče"

Vycházka začíná v Památníku Petra Bezruče krátkým výkladem o básníkovi. Poté následuje společná vycházka po místech spjatých s jeho odkazem (sochy v parku, náměstí, hřbitov). Literární vycházky se uskuteční pouze za příhodného počasí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci SŠ
Délka programu: 90–120 minut

 

Ostatní formy edukace 

Workshop pro češtináře

V prostorách Památníku Petra Bezruče se koná workshop pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem workshopu je seznámit pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi školami a PPB na vzdělávací bázi. Na workshop je nutno se předem objednat. Účast na akci je zdarma.

Kdy: každé první pondělí v měsíci v době od 14.00 do 15.00 hodin 

 

Workshopy pro rodiny s dětmi "Pohádkové odpoledne"

Společně budeme číst a poslouchat slezské pohádky. Čeká vás literárně-tvořivé odpoledne, práce s textem nebo výroba pohádkových postav.

kdy: 26. 9. / 17. 10. / 31. 10. / 14. 11. / 28. 11. / 12. 12. 2021, vždy 14 do 16 hodin

cena: 50 Kč na osobu

Nutná rezervace předem – nejpozději v pátek do 16 hodin před nadcházející akcí (Eva Schwanová, mob. 778 527 815).

 

 

Nutná předchozí rezervace na všechny druhy edukačních programů:
Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel. 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.  Dále můžete navštívit tyto expozice Slezského zemského muzea:


Arboretum Nový Dvůr

  • venkovní expozice Dřeviny pěti světadílů

  • skleníková expozice Tropické a subtropické rostliny

Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky

  • muzeum československé fortifikace

Srub Petra Bezruče

  • expozice Krajem Petra Bezruče

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 13.09.2021

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pro školy a veřejnost“ na Facebook