Úvod \ Pro školy

Slezské zemské muzeum

Pro školy

 

Pedagožky volného času

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova 
Mgr. Kateřina Pavlíčková – tel. 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz
Mgr. et Mgr. Tereza Rusková – tel. 778 488 260, e-mail: ruskova@szm.cz
                    Mgr. Lucie Neumanová – tel. 778 488 261, e-mail: neumanova@szm.cz (zaměření na speciální pedagogiku)

                    Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 20 Kč na osobu.


Piktogram_NPDSVNárodní památník II. světové války
Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 30 Kč na osobu, včetně prohlídky výstav a stálé expozice.


Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče
Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel. 553 625 024, mobil 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 10 Kč na osobu.

 

 

Aktuální edukační programy na rok 2016/2017

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova


Edukační programy k části Encyklopedie Slezska

 

VANITAS - TEDY O POMÍJIVOSTI V ŽIVOTĚ

Cílem je setkat se s originálem uměleckého díla, seznámit se s námětem zátiší Vanitas a vést srovnání přístupu ke smrti v baroku a dnes. Program využívá metod kritického myšlení a kooperativních metod práce. Lekce pomůže hlouběji proniknout do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

PRO KOHO: žáci 8.–9. ročníků ZŠ, studenti SŠ 
Časová náročnost: 90 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALEGORIE, SYMBOL, PERSONIFIKACE. CO NÁM CHTĚJÍ OBRAZY A SOCHY ŘÍCT?

Program o významech zobrazeného. Symbolika v barokním malířství a sochařství dosáhla svého vrcholu, ale znaky, jinotaje a podobenství naši společnost ovlivňují i nyní. Účastníci pracují s alegoriemi kontinentů, živlů, měsíců v roce, pěti smyslů či ctností a neřestí. Pokud symbolům nerozumíme, můžeme se ztratit i v současném světě.

PRO KOHO: žáci 5.–9. ročníků ZŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 90 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLONIÁL ANEB O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Během programu se děti podívají do koloniálu z 20. let 20. století v expozici Encyklopedie Slezska. Získávají informace o koloniích, rostlinách, které obohatily náš jídelníček od novověku, dotýkají se tématu zámořských objevů. Během lekce se zabývají pravostí peněz v historii a zkoumají ochranné prvky na současných bankovkách. Nechybí ani malý exkurz do lidové slovesnosti. Lekce vede k tématu finanční gramotnosti dětí 1. stupně ZŠ.

PRO KOHO: žáci 3.–5. ročníků ZŠ (pro skupiny návštěvníků od 13 let bude pokračovat od listopadu 2016 náročnější verze programu)
Časová náročnost: 90 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD NITĚ KE KOŠILI - O PŘÍRODNÍCH VLÁKNECH I TEXTILNÍCH TOVÁRNÁCH

Nový program je upraven pro dvě věkové skupiny. První varianta je určena dětem z MŠ a žákům 1.–3. tříd ZŠ, zaměří se na původ rostlinných i živočišných vláken, proces jejich zpracování a využití v textilním průmyslu. Skupiny návštěvníků od 13 let si navíc představí situaci různých lidí, kteří jsou ovlivněni přesunem textilní výroby do jiné země. Účastníci budou rozvíjet své smysly, kooperativní metody práce i kritické myšlení.

PRO KOHO: pro všechny věkové skupiny, včetně zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60–90 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz

Edukační programy k expozici Příroda Slezska

 

MALÝ VELKÝ SVĚT

Pojďte se blíže seznámit s nejpočetnější skupinou živočichů na planetě Zemi a její nepostradatelnou úlohou v naší přírodě. Hlavní roli zde hraje rozmanitý svět hmyz.

PRO KOHO: žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. et Mgr. Tereza Rusková, tel. 778 488 260, e-mail: ruskova@szm.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Nahlédněme společně do světa ptáků. Povíme si o jejich zvláštnostech a dovednostech, představíme si jednotlivé zástupce, na kterých si ukážeme jejich rozličné životní strategie.

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. et Mgr. Tereza Rusková, tel. 778 488 260, e-mail: ruskova@szm.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZÁCNÍ SAVCI

V programu se návštěvníci dozvědí zajímavosti ze života vzácných a ohrožených savců. Neopomene ani hojně zastoupené druhy, se kterými se můžeme v přírodě setkávat častěji.

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. et Mgr. Tereza Rusková, tel. 778 488 260, e-mail: ruskova@szm.cz

 

Speciální programy pro osoby s tělesným a mentálním znevýhodněním

Piktogram_vozíčkář

 

SLON INDICKÝ V MUZEU

V tomto edukačním programu se blíže seznámíme se slonem indickým, který je instalován v Historické výstavní budově SZM. S účastníky programu si popovídáme, jak takový slon vypadá, jaký je jeho den, jak tráví svůj čas, čím se živí nebo jak spí.
Prohloubíme osobní vztah k přírodě, podpoříme individuální vnímání sluchové, hmatové, chuťové i zrakové, a zahrajeme si sloní hru. Program splňuje témata RVP Praktické školy.

Program je k dispozici od 1. 3. 2017
PRO KOHO: program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky základní školy praktické, tělesně postižené osoby
Časová náročnost: 40−55 minut
KONTAKT: Mgr. Lucie Neumanová, e-mail: neumanova@szm.cz, tel.: +420 778 488 261
Maximální počet osob: 10 až 15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVADLO VE SLEZSKU

V tomto programu hravou formou přiblížíme místní kulturu dětem a osobám s mentální retardací a tělesným postižením. Divadelní hrou a divadelními pomůckami prohloubíme vztah ke kultuře a umění. Rozvineme vnímání sluchové, hmatové a zrakové. Zaměříme se na komunikační schopnosti a verbální i neverbální vyjadřování formou dramatické výchovy.
Program splňuje témata RVP Praktické školy.

Program je k dispozici od 1. 3. 2017
PRO KOHO: program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky základní školy praktické, tělesně postižené osoby
Časová náročnost: 40−60 minut
KONTAKT: Mgr. Lucie Neumanová, e-mail: neumanova@szm.cz, tel.: +420 778 488 261
Maximální počet osob: 10 až 15

 

Doprovodné edukační programy k výstavě Spolkový život ve Slezsku


OSTROSTŘELCI, SOKOLOVÉ, RECESISTÉ A JINÝ SPOLKOVÝ ŽIVOT VE SLEZSKU

Život v 19. století doprovázelo formování občanské společnosti a s tím spjatý vznik spolků a spolkových aktivit. Hlavní pozornost je věnována kontinuitě vybraných spolkových aktivit do současnosti. Velkou pozornost si zasluhují sbory dobrovolných hasičů, tělocvičné jednoty, turistické či střelecké spolky, dále pěvecká, divadelní, vědecká a vzdělávací sdružení. Stranou nezůstane ani recesistická společnost Schlaraffia se svými cíli – přátelstvím, humorem a uměním.

Program bude dostupný od 15. 10. 2016
PRO KOHO: žáky 5.–9. tříd ZŠ, studenty SŠ a zájemce z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz

 

Aktuální seznam edukačních programů v Historické výstavní budově naleznete ZDE

Piktogram_NPDSVNárodní památník II. světové války


ODCHODY A NÁVRATY

Edukační program, který nese stejný název jako nová výstava ve správní budově Národního památníku II. světové války, seznámí účastníky se zajímavými osudy mužů, kteří se rozhodli utéct složitou cestou do zahraničí a bojovat proti nepříteli na východní či západní frontě. Mezi tyto osobnosti patřili např. Jan Kubiš, Mikuláš Končický, Ludvík Svoboda či méně známé – Boleslav Ivánek, Vilém Dvořák nebo Leopold Horák.
Součástí programu je rovněž pracovní list, práce s dobovým materiálem a závěrečná prohlídka výstavy.

PRO KOHO: žáky vyšších ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků. Je možno ho upravit i pro nižší věkové kategorie.
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Program vysvětlí účastníkům, co to byl Protektorát Čechy a Morava, kdy vznikl a jak dlouho zde existoval. Zahrnuje také německou okupační správu, likvidaci českých institucí, listopadové události roku 1939, protektorátní úřady, přídělový systém či totální nasazení.
Pro lepší objasnění těchto pojmů budou použity dokumenty a fotografie ze sbírek Slezského zemského muzea a výpovědi pamětníků k listopadovým událostem a k totálnímu nasazení.

PRO KOHO: žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 45 minut
KONTAKT: Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH

Zvířata provázela člověka nejen v době míru, ale i ve válečných vřavách. Některá sloužila jako maskoti, jiná se zapojila do ostrých bojů. Koně, psi, sloni, holubi, krysy nebo delfíni, ti všichni nasazovali a často i pokládali své životy po boku lidí. Mnohá zvířata byla za svou hrdinnou službu také vyznamenána Dickinovou medailí.
Program seznámí účastníky interaktivní formou na konkrétních příkladech zvířat s jejich úlohou ve válkách.

PRO KOHO: žáky 1. - 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti. Pro každou věkovou kategorii bude speciálně upraven tak, aby korespondoval s úrovní znalostí návštěvníků.
Časová náročnost: 45 - 60 minut
KONTAKT: Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMÁCÍ ODBOJ ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Odbojové hnutí se formovalo ve Slezsku již po podpisu Mnichovské dohody a po okupaci Československa v roce 1939 se rozšířilo na území celého Protektorátu Čechy a Morava. Program seznámí účastníky s formami odboje u nás a zaměří se rovněž na region severní Moravy a Slezska, kde působilo několik odbojových skupin (Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme).
Program obohatí krátké videonahrávky pamětníků, které natáčí pro památník společnost Post Bellum. Součástí programu je rovněž vyplňování pracovního listu.

PRO KOHO: žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTROCKÁ PRÁCE ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY ZA VÁLKY A DNES

V období II. světové války bylo do nacistického Německa a na okupovaná území převezeno několik miliónů mužů, žen a dětí z celé Evropy, kteří tam vykonávali jako civilní dělníci, váleční zajatci či vězni koncentračních táborů otrockou práci. Podmínky těchto lidí byly velmi těžké. Bydleli v táborech se špatnými hygienickými podmínkami a nedostatečnou stravou, pracovali až 72 hodin týdně a za porušení pracovní morálky byli tvrdě trestáni.
Téma programu přesáhne až do současnosti, kde nastíní současnou situaci otrocké práce ve světě. Doplní ho videonahrávky rozhovorů s pamětníky, dokumenty a fotografie k danému okruhu. Získané informace ověří pracovní list, který je součástí programu.

PRO KOHO: žáky 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLOCAUST A TRANSPORTY ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA

Hlavním úkolem programu bude seznámit účastníky s termíny antisemitismus, šoa, sionismus a holocaust. Objasní okolnosti, které vedly k masovým transportům evropských Židů do ghett a koncentračních táborů. V programu bude využito dobových materiálů a vzpomínek pamětníků a součástí bude také pracovní list. Program přesahuje až do současnosti, kdy nastíní dnešní perzekuce Židů ve světě.

PRO KOHO: žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKTY: Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. SVĚTOVÁ VÁLKA A ČESKÉ ZEMĚ

1. světová válka bývá někdy nazývána Velkou válkou. Příčiny vypuknutí války, její zásadní okamžiky a vliv válečných událostí na obyvatelstvo v českých zemích objasní tento doprovodný program. Neopomene osudy vojáků z českých zemí v rakousko-uherské armádě a v legiích. Účastníci programu si prohlédnou nejen dokumenty vztahující se k 1. světové válce, ale také své vědomosti zúročí v pracovním listě.

Program je určen pro dvě věkové kategorie:
- pro žáky 5.- 8. ročníku ZŠ
- pro žáky 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VŮNĚ PURPURY, PACH VÁLKY

Po zaznamenaném loňském zájmu návštěvníků a školních kolektivů o minivýstavu a edukační program věnovaný vánočním svátkům v období protektorátu připravil pro vás Národní památník II. světové války i v letošním roce výstavku a vzdělávací program s názvem Vůně purpury, pach války, prostřednictvím kterého vás muzejní pedagogové zavedou k vánočnímu stromu uprostřed válečné vřavy. Dozvíte se kupříkladu jaká je historie Vánoc a jak se slavily pod nadvládou hákového kříže. Nahlédnete do protektorátní vánoční kuchyně, zjistíte, jak se tehdy zdobil stromeček. Ve druhé části edukačního programu bude následovat výtvarná dílna, ze které si děti a návštěvníci odnesou domů originální vánoční výrobek.

Program bude k dispozici po celý měsíc listopad 2016
PRO KOHO: žáky 1.-9. ročníků ZŠ, studenty SŠ, skupiny zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60-90 minut
KONTAKT: Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

 

Aktuální seznam edukačních programů v Národním památníku II. světové války naleznete ZDE

Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče


ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE

V rámci edukačního programu se žáci seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a jeho literární tvorbou. Součástí programu je také poslech nahrávky rozhovoru Petra Bezruče s jeho sekretářkou Zdenkou Tomáškovou.

Program je pojat jako komentovaná prohlídka a nabízí 2 varianty:
♦ základní verze – vhodná pro žáky ZŠ
♦ rozšířená verze – vhodná pro SŠ a VŠ

Možnost provádění školních skupin v dobovém kostýmu (představuje Dodu Demlovou – jednu z Bezručových múz). Po předchozí domluvě lze prohlídku doplnit o četbu básní z básnické sbírky Slezské písně nebo přednes básně Stužkonoska modrá.
Časová náročnost: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA

Cílem programu je seznámit děti s pojmem „muzeum", jeho významem pro jednotlivce i společnost. Děti budou během programu seznámeny s jednotlivými muzejními profesemi (kurátor, archeolog, etnograf, zoolog, paleontolog atd.). Budou jim vysvětleny pojmy jako expozice, výstava, výstavní prostory, sbírkový předmět, depozitář a vernisáž.
Děti budou mít možnost orientovat se v expozici, rozvíjet myšlení, spolupracovat, esteticky vnímat a poznávat hodnoty minulosti.

PRO KOHO: děti z MŠ, 1. a 2. třída ZŠ
Časová náročnost: 60 minut

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOP PRO ČEŠTINÁŘE

Každé první pondělí v měsíci v době od 14 do 15 hod. se v prostorách PPB koná seminář pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem semináře je seznámit pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi školou a muzeem na vzdělávací bázi. Na seminář je nutno se předem objednat (stačí v uvedený den do 12 hod.). Maximální počet posluchačů je šest osob.

Časová náročnost: 60 minut 

Doprovodné edukační programy k výstavě Václav Kálik jubilující


VÁCLAV KÁLIK JUBILUJÍCÍ

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí prostřednictvím lektorského výkladu s životem a dílem hudebního skladatele V. Kálíka. V letošním roce si totiž připomínáme dvě výročí jedné z nejdůležitějších osobností opavského Slezska – hudebního skladatele Václava Kálíka. Jedná se o 125. výročí narození a 65. výročí úmrtí skladatele (18. 10. 1891 − 18. 11. 1951). Proto mnohé kulturní instituce Opavy připravují výstavy a koncerty k poctě tohoto významného opavského skladatele, sbormistra a organizátora hudebního života. Součástí edukačního programu je pracovní list, prezentace fotografií, netradiční poslech vybraných hudebních ukázek z autorovy tvorby. Nebude chybět ani sebereflexe výstavy.

Program bude k dispozici od 18. 10. 2016
PRO KOHO: žáci 5.−9. ročníků ZŠ a studenty SŠ
Časová náročnost: 90 minut
KONTAKT: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Pro veřejnost

 

WORKSHOP „ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ„

V rámci sobotních workshopů mají rodiče (prarodiče, atd.) s dětmi možnost zaposlouchat se do čtení knížky „Běží liška k Táboru a jiná říkadla". Akce je vhodná pro děti od 2 – 5 let v doprovodu dospělého.

Termíny konání: 7. 1. / 28. 1. / 11. 2. / 25. 2. 2017 (nutná předchozí rezervace vybraného termínu)
Doba konání: 10.00 - 12.00 hodin nebo 14.00 - 16.00 hodin
Vstupné: 20,- Kč

 

Aktuální seznam edukačních programů v Památníku Petra Bezruče naleznete ZDEDále můžete navštívit tyto expozice Slezského zemského muzea:


Arboretum Nový Dvůr

  • venkovní expozice Dřeviny pěti světadílů

  • skleníková expozice Tropické a subtropické rostliny

Areál českosleovenského opevnění Hlučín-Darkovičky

  • muzeum československé fortifikace

Srub Petra Bezruče

  • expozice Krajem Petra Bezruče

 

Informace o vstupném a otevírací době expozičních areálů SZM naleznete ZDE

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 17.01.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pro školy“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku