Úvod \ Pro školy

Slezské zemské muzeum

Pro školy

Slezské zemské muzeum se zaměřuje i na organizaci speciálních programů pro školní mládež. Kromě komentovaných prohlídek našich expozic uzpůsobených pro děti a mládež různých věkových kategorií připravujeme programy a komentované prohlídky právě pořádaných výstav.

 

Aktuální nabídka doprovodných programů

Slezské zemské muzeum nabízí pro školní i mimoškolní kolektivy tyto doprovodné programy:

Edukační programy v Historické výstavní budově v roce 2016

Doprovodné edukační programy k části Encyklopedie Slezska


VANITAS - TEDY O POMÍJIVOSTI V ŽIVOTĚ

Cílem je setkat se s originálem uměleckého díla, seznámit se s námětem zátiší Vanitas a vést srovnání přístupu ke smrti v baroku a dnes. Program využívá metod kritického myšlení a kooperativních metod práce. Lekce pomůže hlouběji proniknout do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Lekce je určena pro žáky 8.9. ročníků ZŠ a studenty SŠ.

Program bude dostupný od 4. dubna 2016.

Časová náročnost: 90 min.

 

ALEGORIE, SYMBOL, PERSONIFIKACE. CO NÁM CHTĚJÍ OBRAZY A SOCHY ŘÍCT

Program o významech zobrazeného. Symbolika v malířství a sochařství dosáhla svého vrcholu v období baroka, ale znaky, jinotaje a podobenství ovlivňují naši společnost až do současnosti. Pokud symbolům nerozumíme, můžeme se ztratit.

Lekce je určena pro žáky 5.9. ročníků ZŠ.

Program bude dostupný od 4. dubna 2016.

Časová náročnost: 60 min.

 

KOLONIÁL ANEB O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

V rámci programu se děti podívají do koloniálu z 20. let 20. století, seznámí se s mírami i ochrannými prvky na současných bankovkách, vyzkouší si sestavit vlastní rozpočet. Lekce vede k tématu finanční gramotnosti děti 1. stupně ZŠ.

Lekce je určena pro žáky 3.5. ročníků ZŠ.

Program bude dostupný od 4. dubna 2016.

Časová náročnost: 60 min.

 

Doprovodné edukační programy k výstavě Čas dětství a her

 

KDYŽ PŘILETĚL ČÁP A POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ

Program zavede malé návštěvníky do dětství v období od 19. století do 70. let 20. století. Děti se podívají na svět očima hraček. V části Pohádkové putování se setkají s loutkami, inspirují se k jejich vlastní výrobě. Zde je provedou literární postavy, které děti znají z ilustrovaných knih a pohádek.

Lekce je určena pro děti MŠ a 1.5. ročníku ZŠ

Časová náročnost: 60 min.  //  Fotografie z programu

 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Mgr. Kateřiny Pavlíčkové, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz.


Doprovodné edukační programy k expozici Příroda Slezska

 

ZVÍŘECÍ ŠKOLKA

V novém doprovodném programu k výstavě Čas dětství a her si s dětmi popovídáme o tom, jak zvířecí mláďata přicházejí na svět, kolik starostí nadělají rodičům a co všechno se musí naučit, než vyrostou.

PRO KOHO: děti z MŠ a žáci 1. a 2. ročníků ZŠ

Program bude dostupný od 14. března 2016.

Časová náročnost: 4560 minut

ZNÁTE JE Z POHÁDEK

Oblíbený program v novém kabátku zábavnou herní formou přibližuje dětem říši zvířat prostřednictvím postaviček zvířátek, které znají z pohádek.

PRO KOHO: děti z MŠ a žáci 1. a 2. ročníků ZŠ

Časová náročnost: 4560 minut

MALÝ VELKÝ SVĚT

Pojďte se blíže seznámit s nejpočetnější skupinou živočichů na planetě Zemi a její nepostradatelnou úlohou v naší přírodě. V novém edukačním programu hraje hlavní roli hmyz.

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti, je k dispozici od 4. 1. 2016

Časová náročnost: 60 minut

Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

novém programu nahlédneme do světa ptáků. Povíme si o jejich zvláštnostech a dovednostech, představíme si jednotlivé zástupce a jejich strategie.

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti, je k dispozici od 4. 1. 2016

Časová náročnost: 60 minut

VZÁCNÍ SAVCI

nově upraveném programu se návštěvníci dozvědí zajímavosti ze života vzácných a ohrožených savců. Neopomene však ani hojně zastoupené druhy, se kterými se můžeme v přírodě setkávat častěji.

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti

Časová náročnost: 60 minut

 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Mgr. Andrey Kučové, tel.: 778 488 260, e-mail: kucova@szm.cz.

 

Aktuální seznam těchto doprovodných programů a bližší informace o nich naleznete ZDE.

Edukační programy v Národním památníku II. světové války v roce 2016

ODCHODY A NÁVRATY

Edukační program, který nese stejný název jako nová výstava ve správní budově Národního památníku II. světové války, seznámí účastníky se zajímavými osudy mužů, kteří se rozhodli utéct složitou cestou do zahraničí a bojovat proti nepříteli na východní či západní frontě. Mezi tyto osobnosti patřili např. Jan Kubiš, Mikuláš Končický, Ludvík Svoboda či méně známé – Boleslav Ivánek, Vilém Dvořák nebo Leopold Horák.

Součástí programu je rovněž pracovní list, práce s dobovým materiálem a závěrečná prohlídka výstavy.

Program je určen pro žáky vyšších ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků. Je možno ho upravit i pro nižší věkové kategorie.

Časová náročnost: 60 minut

Muzejní pedagog: Mgr. Kamila Poláková

 

ZNEUŽITÍ SVATOVÁCLAVSKÉ TRADICE V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Edukační program má za úkol přiblížit vývoj svatováclavské tradice za existence Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1945 a její chápání od středověku po současnost.

Součástí programu je powerpointová prezentace, pracovní list, dále činnosti s vizuálními a grafickými médii, fotografiemi či auditivní ukázkou.

Program určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 45 minut

Muzejní pedagog: Mgr. Pavel Březinský

 

MNICHOV 1938 A TZV. DRUHÁ REPUBLIKA

Cílem edukačního programu je vymezit a poukázat na strategické, politické, hospodářské a morální důsledky mnichovské dohody, proměny českého nacionalismu a na slovenskou otázku v období druhé republiky.

Součástí programu je powerpointová prezentace, pracovní list, dále činnosti s vizuálními a grafickými médii, ukázkou písemného pramene, fotografiemi nebo karikaturou.

Program určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 45 minut

Muzejní pedagog: Mgr. Pavel Březinský

 

PŘÍBĚHY SYNAGOG V OSTRAVĚ A V OPAVĚ

Výukový program seznámí žáky, studenty a návštěvníky s kořeny evropského myšlení vycházejících z židovských a křesťanských základů. Prostřednictvím powerpointové prezentace a pracovního listu účastníci poputují po ostravských čtvrtích a místech v Opavě spjatými s židovskými synagogami, ke kterým se váží pozoruhodné příběhy zanechávající odkaz do dnešních dnů.

Program určen pro žáky 6. - 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 45 minut

Muzejní pedagog: Mgr. Pavel Březinský


TVORBA ČESKOSLOVENSKÝCH SPISOVATELŮ V DOBĚ NACISTICKÉ OKUPACE

Program představí poezii a prózu vybraných československých spisovatelů v letech 1939–1945. Žáci a studenti budou moci nahlédnout do doby, kdy došlo k narušení demokratického vývoje literatury, perzekuci spisovatelů, tvrdé cenzuře a k omezování tematiky děl.

Program s pracovním listem je určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 45 minut.

Muzejní pedagog: Mgr. Pavel Březinský


NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Program vysvětlí účastníkům, co to byl Protektorát Čechy a Morava, kdy vznikl a jak dlouho zde existoval. Zahrnuje také německou okupační správu, likvidaci českých institucí, listopadové události roku 1939, protektorátní úřady, přídělový systém či totální nasazení.

Pro lepší objasnění těchto pojmů budou použity dokumenty a fotografie ze sbírek Slezského zemského muzea a výpovědi pamětníků k listopadovým událostem a k totálnímu nasazení.

Program je určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 45 minut

Muzejní pedagog: Mgr. Pavel Březinský

 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu těchto programů u muzejního pedagoga Mgr. Pavla Březinského, tel.: 553 775 091, e-mail: pamatnik-valky@szm.cz

 

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH

Zvířata provázela člověka nejen v době míru, ale i ve válečných vřavách. Některá sloužila jako maskoti, jiná se zapojila do ostrých bojů. Koně, psi, sloni, holubi, krysy nebo delfíni, ti všichni nasazovali a často i pokládali své životy po boku lidí. Mnohá zvířata byla za svou hrdinnou službu také vyznamenána Dickinovou medailí.

Program seznámí účastníky interaktivní formou na konkrétních příkladech zvířat s jejich úlohou ve válkách.

Program je určen pro žáky 1. - 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti. Pro každou věkovou kategorii bude speciálně upraven tak, aby korespondoval s úrovní znalostí návštěvníků.

Časová náročnost: 30 - 45 minut

Muzejní pedagog: Mgr. Kamila Poláková

 

DOMÁCÍ ODBOJ ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Odbojové hnutí se formovalo ve Slezsku již po podpisu Mnichovské dohody a po okupaci Československa v roce 1939 se rozšířilo na území celého Protektorátu Čechy a Morava. Program seznámí účastníky s formami odboje u nás a zaměří se rovněž na region severní Moravy a Slezska, kde působilo několik odbojových skupin (Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme).

Program obohatí krátké videonahrávky pamětníků, které natáčí pro památník společnost Post Bellum. Součástí programu je rovněž vyplňování pracovního listu.

Program určen pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

Muzejní pedagog: Mgr. Kamila Poláková

 

OTROCKÁ PRÁCE ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY ZA VÁLKY A DNES

V období II. světové války bylo do nacistického Německa a na okupovaná území převezeno několik miliónů mužů, žen a dětí z celé Evropy, kteří tam vykonávali jako civilní dělníci, váleční zajatci či vězni koncentračních táborů otrockou práci. Podmínky těchto lidí byly velmi těžké. Bydleli v táborech se špatnými hygienickými podmínkami a nedostatečnou stravou, pracovali až 72 hodin týdně a za porušení pracovní morálky byli tvrdě trestáni.

Téma programu přesáhne až do současnosti, kde nastíní současnou situaci otrocké práce ve světě. Doplní ho videonahrávky rozhovorů s pamětníky, dokumenty a fotografie k danému okruhu. Získané informace ověří pracovní list, který je součástí programu.

Program určen pro žáky 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

Muzejní pedagog: Mgr. Kamila Poláková

 

HOLOCAUST A TRANSPORTY ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA

Hlavním úkolem programu bude seznámit účastníky s termíny antisemitismus, šoa, sionismus a holocaust. Objasní okolnosti, které vedly k masovým transportům evropských Židů do ghett a koncentračních táborů. V programu bude využito dobových materiálů a vzpomínek pamětníků a součástí bude také pracovní list. Program přesahuje až do současnosti, kdy nastíní dnešní perzekuce Židů ve světě.

Program je určen pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků.

Časová náročnost: 60 minut

Muzejní pedagog: Mgr. Kamila Poláková

 

I. SVĚTOVÁ VÁLKA A ČESKÉ ZEMĚ

1. světová válka bývá někdy nazývána Velkou válkou. Příčiny vypuknutí války, její zásadní okamžiky a vliv válečných událostí na obyvatelstvo v českých zemích objasní tento doprovodný program. Neopomene osudy vojáků z českých zemí v rakousko-uherské armádě a v legiích. Účastníci programu si prohlédnou nejen dokumenty vztahující se k 1. světové válce, ale také své vědomosti zúročí v pracovním listě.

Program je určen pro dvě věkové kategorie:
- pro žáky 5.- 8. ročníku ZŠ
- pro žáky 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků

Časová náročnost: 60 minut

Muzejní pedagog: Mgr. Kamila Poláková

 

Prosíme o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u vedoucí NPDSV a muzejní pedagožky Mgr. Kamily Polákové, tel: 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

 

Aktuální seznam těchto doprovodných programů a bližší informace o nich naleznete ZDE.

Edukační programy v Památníku Petra Bezruče v roce 2016

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE

V rámci edukačního programu se žáci seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a jeho literární tvorbou. Součástí programu je také poslech nahrávky rozhovoru Petra Bezruče s jeho sekretářkou Zdenkou Tomáškovou.

Program je pojat jako komentovaná prohlídka a nabízí 2 varianty:

  • základní verze – vhodná pro žáky ZŠ
  • rozšířená verze – vhodná pro SŠ a VŠ

Možnost provádění školních skupin v dobovém kostýmu (představuje Dodu Demlovou – jednu z Bezručových múz). Po předchozí domluvě lze prohlídku doplnit o četbu básní z básnické sbírky Slezské písně nebo přednes básně Stužkonoska modrá.


Časová náročnost: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

 

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA

Cílem programu je seznámit děti s pojmem „muzeum“, jeho významem pro jednotlivce i společnost. Děti budou během programu seznámeny s jednotlivými muzejními profesemi (kurátor, archeolog, etnograf, zoolog, paleontolog atd.). Budou jim vysvětleny pojmy jako expozice, výstava, výstavní prostory, sbírkový předmět, depozitář a vernisáž.

Děti budou mít možnost orientovat se v expozici, rozvíjet myšlení, spolupracovat, esteticky vnímat a poznávat hodnoty minulosti.

Program je určen pro MŠ, 1. a 2. třídu ZŠ

Časová náročnost: 60 minut

 

KRÁSA A TAJEMSTVÍ STARÉHO NIZOZEMÍ

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí se starými tisky nizozemské provenience ze sbírek Slezského zemského muzea. Pro Nizozemí je 16.-18. stol. epochou důležitou nejen z hlediska politického, ale i vědeckého a kulturního. Rozvoj věd a umění dosvědčují staré tisky – díla beletristická i nauková, romány i cestopisy, historické práce i teologická pojednání. Žákům a mládeži představí knihy s působivými ilustracemi, umělecká díla – obrazy, grafiky a předměty z muzejních sbírek, které prezentují region, dobu a její aktéry.

Program je určen pro 5. – 9. třídu ZŠ a studenty SŠ

Časová náročnost: 90 minut

 

SEMINÁŘ PRO ČEŠTINÁŘE

Každé první pondělí v měsíci v době od 14 do 15 hod. se v prostorách PPB koná seminář pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem semináře je seznámit pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi školou a muzeem na vzdělávací bázi. Na seminář je nutno se předem objednat (stačí v uvedený den do 12 hod.). Maximální počet posluchačů je šest osob.

Časová náročnost: 60 minut

 

PRO VEŘEJNOST

KNIHA SPATŘILA SVĚTLO SVĚTA

Workshop k výstavě Krása a tajemství starého Nizozemí je určen pro širokou veřejnost, zejména pro děti a rodiny s dětmi. Účastníci workshopu si v doprovodu lektora prohlédnou novou výstavu v Památníku Petra Bezruče a poté si mohou vyrobit originální deníček či knížku podle vlastní fantazie. Nutná předchozí rezervace termínu.

Termíny konání: 2. 4. 2016, 16. 4. 2016, 7. 5. 2016, 4. 6. 2016

Doba konání: 10–12 hod., 13–15 hod.

Časová náročnost: 60 minut


Prosíme o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní pedagožky Bc. et Bc. Evy Schwanové, tel.: 553 625 024, mob.:778 527 815, schwanova@szm.cz.

 

Aktuální seznam těchto doprovodných programů a bližší informace o nich naleznete ZDE.


Navštívit můžete i tyto expozice:

Arboretum Nový Dvůr

  • venkovní expozice Dřeviny pěti světadílů
  • skleníková expozice Tropické a subtropické rostliny

Areál českosleovenského opevnění Hlučín-Darkovičky

  • Muzeum československé fortifikace

Srub Petra Bezruče

  • expozice Krajem Petra Bezruče

Informace o cenách a otevírací době expozičních areálů SZM naleznete zde.

Pokud plánujete skupinovou prohlídku některých z našich expozic či výstav, prosím využijte náš webový formulář, do tří pracovních dnů bude vaše objednávka vyřízena.

Po odeslání údajů čekejte na potvrzení.

Poslední aktualizace článku: 25.05.2016

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pro školy“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku