Úvod \ Pro školy

Slezské zemské muzeum

Pro školy a veřejnost

 

Pedagožky volného času

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova 
Mgr. Lucie Neumanová – tel. 778 488 261, e-mail: neumanova@szm.cz (zaměření na speciální pedagogiku)
Bc. Pavla Grygarčíková – tel. 778 527 823, e-mail: grygarcikova@szm.cz 

                    Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 20 Kč na osobu.


Piktogram_NPDSVNárodní památník II. světové války
Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz
Bc. Ivana Žídková, tel. 553 775 091, e-mail: zidkova@szm.cz

                    Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 10 Kč na osobu.


Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče
Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel. 553 625 024, mobil 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 10 Kč na osobu.

 

Otevírací dobu jednotlivých expozičních areálů SZM naleznete ZDE.

 

Aktuální edukační programy na rok 2017

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova 

Speciální programy pro osoby s tělesným a mentálním znevýhodněním

Piktogram_vozíčkář

 

SLON INDICKÝ V MUZEU

Poznejte s námi slona indického! Společně si popovídáme, jak takový slon vypadá, jaký je jeho den, jak tráví svůj čas, čím se živí a jak spí. Program splňuje témata RVP Praktické školy.

PRO KOHO: program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, děti předškolního věku, tělesně postižené osoby a zájemce z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 40−45 minut
KONTAKT: Mgr. Lucie Neumanová, e-mail: neumanova@szm.cz, tel.: +420 778 488 261
Maximální počet osob: 10 až 15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TVOŘIVÁ DÍLNA U KNÍŽETE Z LICHTENŠTEJNA

Výtvarnými technikami se seznámíme s uměleckými díly, která kníže Jan II. z Lichtenštejna věnoval muzeu darem. Vytvoříme si i vlastní umělecká díla, která si posléze tvůrci budou moci odnést s sebou domů. Program splňuje témata RVP Praktické školy.

PRO KOHO: program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, děti předškolního věku a zájemce z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60−90 minut
KONTAKT: Mgr. Lucie Neumanová, e-mail: neumanova@szm.cz, tel.: +420 778 488 261

 

Aktuální seznam edukačních programů v Historické výstavní budově naleznete ZDE

  

Piktogram_NPDSVNárodní památník II. světové války


NOŽE A VIDLIČKY VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE

Bez práce nejsou koláče a bez boje už vůbec ne. Toto rčení by si mohli říkat vojáci bojující na frontách II. světové války. Kdo jedl moučníky a naopak, komu musel stačit tvrdý chléb? Program přiblíží stravování různých skupin lidí během válečných let a porovná situaci u nás i ve světě. Součástí programu jsou i aktivní prvky edukace, např. hry, komunikační kvízy a nebude chybět ani malá ochutnávka.
Program pro tyto skupiny odpovídá požadavkům Rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

PRO KOHO: děti z MŠ, žáci ZŠ až do 5. ročníku, vyšší stupeň ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091, e-mail: zidkova@szm.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„VÁLKA JE VŮL" ANEB II. SVĚTOVÁ VÁLKA PRO NEJMENŠÍ

Pro nejmenší návštěvníky je připraveno základní seznámení s II. světovou válkou, kde jim budou vysvětleny hlavní pojmy tohoto dějinného konfliktu. Poznají klíčová fakta a události, které vedly k vypuknutí války, dotkneme se i vojenské techniky a hrdinských bitev vedoucích k vítěznému konci. To vše lehkou formou, nenáročnou pro pochopení této problematiky, která v našem regionu má své nezastupitelné místo.
Důraz je kladen i na aktivity pro děti a žáky, aby si co nejlépe spojili edukační a zážitkové činnosti se získanými informacemi. Program vznikl dle norem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MŠMT.

PRO KOHO: děti z MŠ, žáci I. stupně ZŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091, e-mail: zidkova@szm.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MLČÍ MÚZY VE VÁLCE?

Kulturní život se ve válce nezastavuje. Mnozí umělci se naopak dostávají do nového světla zájmů, někteří se propůjčili Třetí říši, jiní byli potlačeni do ústraní. Sílu a memento psacího pera nebo štětce se žáci a studenti pokusí objevit v ukázkách děl umělců československých i zahraničních. Poznají jejich osud, jejich odhodlání, vycítí umělcův vliv na životy lidí během války. Dozví se rovněž o propagaci války a míru prostřednictvím plakátů a filmového průmyslu, který v široké míře doplnil tehdejší divadelní a hudební scénu. Program je veden formou prezentace s aktivními částmi. Účastníci si odnesou poznatky s sebou ve vyplněném pracovním listu. Program je vytvořen dle požadavků Rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

PRO KOHO: žáci vyššího stupně ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091, e-mail: zidkova@szm.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚRNI ZŮSTANEME

Letos si připomínáme 75 let od vzniku 1. československého armádního sboru v SSSR. Tomuto výročí se věnuje i sezónní výstava ve správní budově památníku. Edukační program Věrni zůstaneme je vytvořen na míru této výstavě, a tak je veden přímo v expozičních prostorách. Návštěvníci se zábavnou formou zapojí do běhu historických událostí sboru – od počátku jeho založení, přes těžké boje, strastiplné cesty vojáků domů do vlasti, až po jeho legendární vítězství a zrození hrdinů. Program je vytvořen dle požadavků Rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

PRO KOHO: žáci 4.–9. ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091, e-mail: zidkova@szm.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH

Zvířata jsou přítelem člověka již od pravěku. Lidi provázela nejen v době míru, ale také ve válkách. Mnohá z nich pomáhala vojákům vydržet válečné útrapy a mnohá z nich při své službě položila život. Program přiblíží návštěvníkům osudy koňů, psů, holubů nebo velbloudů a zábavnou formou poukáže na osudy konkrétních zvířecích hrdinů.

PRO KOHO: program je určen pro všechny věkové kategorie
Časová náročnost: 45–60 minut
KONTAKT: Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091, e-mail: zidkova@szm.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLOCAUST A TRANSPORTY ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA

Cílem tohoto programu je seznámit návštěvníky se stručnou historií židovského národa. Objasněny budou pojmy antisemitismus, šoa, sionismus či holocaust. S využitím dobových dokumentů a nahrávek pamětníků objasní okolnosti, které vedly k masovým transportům evropských Židů do ghett a koncentračních táborů v období II. světové války. Program je vytvořen dle požadavků Rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

PRO KOHO: žáci vyšších ročníků ZŠ, studenti SS a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Kamila Poláková, tel.: 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. SVĚTOVÁ VÁLKA A ČESKÉ ZEMĚ

Program objasní okolnosti vedoucí k vypuknutí tzv. Velké války, objasní zásadní okamžiky tohoto konfliktu a vliv válečných událostí na obyvatelstvo v českých zemích. Neopomene nastínit osudy vojáků z českých zemí jak v rakousko-uherské armádě, tak v legiích. Účastníci si mohou prohlédnout dokumenty vztahující se k 1. světové válce.

Program je určen pro dvě věkové kategorie:
- pro žáky 5.-8. ročníků ZŠ
- pro žáky 9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Program osvětlí návštěvníkům okolnosti vzniku tohoto státního útvaru, dobu trvání a významné události v jeho historii. K objasnění některých událostí využívá program výpovědi pamětníků a dobových dokumentů. Nechybí ani mapa, která ukáže hranice protektorátu se všemi jeho specifiky. Program je vytvořen dle požadavků Rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

PRO KOHO: žáci 8. a 9. ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků. Program lze upravit i pro mladší věkové kategorie. 
Časová náročnost: 50 minut
KONTAKT: Mgr. Kamila Poláková, tel.: 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

 

Aktuální seznam edukačních programů v Národním památníku II. světové války naleznete ZDE

Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče


Pro veřejnost

 

PROGRAM PRO SENIORY

Workshop pro seniory na téma "Petr Bezruč v proměnách času". Minimální počet účastníků na jednotlivé workshopy je 10 osob.

Termíny konání: každý pátek (nutná předchozí rezervace)
Doba konání: 13.00 - 14.00 hodin nebo 14.30 - 15.30 hodin
Vstupné: 10 Kč
KONTAKT: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 553 625 024, 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE

V rámci doprovodného programu se návštěvníci seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a jeho literární tvorbou. Součástí programu je také poslech nahrávky rozhovoru Petra Bezruče s jeho sekretářkou Zdenkou Tomáškovou.

PRO KOHO: zájemci z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 45 minut
KONTAKT: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 553 625 024, 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz


Doprovodné programy k výstavě "Toulky muzejního fotografa"


TOULKY MUZEJNÍHO FOTOGRAFA

Kdo byl Rudolf Chodura, čím byl spjat s Opavou, jaké byly jeho životní a profesní křižovatky? Doprovodný program představuje opavského fotografa jako jednu z klíčových osobností zabývající se fotografickou dokumentací ve Slezském zemském muzeu. Lektorované výklady pro širokou veřejnost představí soubor 45 černobílých fotografií Rudolfa Chodury.

PRO KOHO: zájemci z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 45 minut
KONTAKT: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 553 625 024, 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz 

 

Aktuální seznam doprovodných programů v Památníku Petra Bezruče naleznete ZDEDále můžete navštívit tyto expozice Slezského zemského muzea:


Arboretum Nový Dvůr

  • venkovní expozice Dřeviny pěti světadílů

  • skleníková expozice Tropické a subtropické rostliny

Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky

  • muzeum československé fortifikace

Srub Petra Bezruče

  • expozice Krajem Petra Bezruče

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 15.08.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pro školy a veřejnost“ na Facebook