Úvod \ Pro školy

Slezské zemské muzeum

Pro školy a veřejnost

MUZEUM PRO DĚTI Z POHODLÍ DOMOVA 

V rámci nouzového stavu v době koronavirové epidemie jsme pro děti připravovali různé aktivity, hry a úkoly, které jim zpříjemňovaly čas strávený doma. Aktivity byly určeny pro všechny věkové kategorie a zpětně si je můžete stáhnout na níže uvedeném odkaze: http://www.szm.cz/udalost/794/muzeum-pro-deti-z-pohodli-domova.html.

 

Edukátoři v muzeu

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova – Müllerův dům
Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz
Lucie Vlková, tel. 553 622 999 (přepojení na oddělení vnějších vztahů), e-mail: vlkova@szm.cz 

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 20 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup.  


Piktogram_NPDSVNárodní památník II. světové války
Památník je z důvodu rekonstrukce do jara 2023 pro veřejnost UZAVŘEN.

 

Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče
Mgr. et Bc. Eva Schwanová, tel. 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu. Při návštěvě dvou programů 60 Kč.
                    Cena workshopů činí 50 Kč. 

Vzhledem k epidemické situaci probíhají edukační programy individuálně, to znamená, že v expozici či ve výstavním prostoru Památníku Petra Bezruče je přítomna vždy pouze jedna objednaná škola.

 

Otevírací dobu jednotlivých expozičních areálů SZM naleznete ZDE.

 

Aktuální edukační programy na rok 2022

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova

 

Tajemství kamene

Společně nahlédneme do pestrého světa nerostů a hornin. Zodpovíme si otázky – jak člověk nerosty a horniny po staletí využívá, které vědní obory se zabývají „kameny" a objasníme si základní pojmy. Kameny neuvidíme jen za sklem vitrín – budete se jich moct dotknout, potěžkat a možná zkoumat i jinými smysly. Co se stane, když křísneme dvěma křemeny o sebe? K čemu je dobrý pazourek? A může kámen cestovat? Pojďme odhalit tajemství kamene!

Pro koho: 3. – 9. ročník ZŠ
Časová náročnost: 75 minut
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Rámcový vzdělávací program: Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme; Rozmanitost přírody; Člověk a svět práce

Utvářené a rozvíjené klíčové dovednosti/kompetence: poznávání neživé přírody; pojmenování některých povolání souvisejících se zkoumáním neživé přírody; určování vlastností některých látek (nerostů); vytváření ohleduplného vztahu k přírodě; rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech; utváření jednoduchých návyků v samostatné i týmové činnosti; objevování a poznávání toho, co žáka může zajímat a v čem by v budoucnu mohl uspět.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zimou k jaru se zvířátky

Nechte se provést zimní přírodou až k jarnímu probouzení! V expozici Příroda Slezska si povíme o způsobech, které zvířatům a rostlinám pomáhají přežít zimu. Napadlo vás někdy, jestli je zvířátkům zima, když mrzne? A nemají hlad, když je země pokrytá sněhem? A když pak konečně přijde jaro, kde berou sílu na nové začátky? A proč netrpí jarní únavou? Společně najdeme odpovědi na tyto otázky. Možná se ukáže, že odkoukat zvyklosti od zvířátek nebo rostlin, je docela dobrý nápad. Domů si odnesete něco zdravého, co vás jarně navnadí. Přijďte a nechte se překvapit!

Pro koho: děti MŠ, žáci 1. stupně ZŠ
Časová náročnost: 90 minut
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Rámcový vzdělávací program – pro MŠ: Dítě a svět; pro ZŠ: Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví

Utvářené a rozvíjené klíčové dovednosti/kompetence: poznávání živé přírody; vytváření ohleduplného vztahu k přírodě; rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech; utváření jednoduchých návyků v samostatné i týmové činnosti; objevování a poznávání všeho, co ho zajímá a v čem by v budoucnu mohl uspět; poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Byli jsme jen čísly

Konečné řešení židovské otázky, to je pojem, zastřešující dění na konferenci ve Wannsee. Jaké konkrétní hrůzné dopady to mělo pro miliony životů, to si představíme v našem edukačním programu. Program se zaměřuje na holocaust a jeho dopady, představí žákům každodenní realitu života v koncentračních táborech, budou sledovat jednotlivé dopady na lidskou psychiku a na základě získaných znalostí debatovat o dopadech na lidská práva, stejně, jako budou schopni rozlišit projevy antisemitismu, rasismu a xenofobie, na které mohou každý den narazit na sociálních sítích.

Cíle:
• žáci dokáží rozpoznat projevy antisemitismu za druhé světové války,
• žáci vysvětlí rozdíly mezi antisemitismem, rasismem, xenofobií,
• žáci si uvědomují destruktivní sílu totalitní moci,
• žáci debatují o lidských právech,
• žáci přemýšlí o psychických dopadech na jedince,
• žáci srovnávají s děním v moderní době (Čína),
• žáci si utváří vlastní postoje, jako spravedlnost, svoboda, solidarita.

RVP: Člověk a společnost, Výchova ke zdraví, Etická výchova, Výchova demokratického občana

Pro koho: 8. a 9. ročníky ZŠ
Časová náročnost: 90 minut
Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Žijeme ve středověku

Jaké to bylo žít ve středověkém městě? Kdo byli třeba konšelé a jak vlastně takové město vůbec vzniklo? Zahrajme si spolu na středověké zakladatele, sepišme spolu pergamen, vytvořme erb a postavme si naše vlastní středověké sídlo! Žáci se hravou formou dozví, jaký byl život středověkého člověka, co bylo v jeho životě podstatné a jaký byl svět, v němž žil. Edukační program tak rozšíří základní poznatky získané ve škole či připravuje žáky na téma, které je ve školních lavicích čeká.

Cíle:
• žák srovnává způsob středověkého života se současností,
• žák vysvětlí odborné termíny spojené se středověkým životem,
• žák ví, odkud čerpat informace pro pochopení minulosti,
• žák dokáže vysvětlit pojem pověst,
• žák ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti.

RVP: Člověk a jeho svět, Lidé a čas, Člověk a společnost

Pro koho: 1. stupeň ZŠ
Časová náročnost: 60–90 minut
Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zvířecí hrdinové

Tento edukační program jistě znáte z  Národního památníku II. světové války jako Zvířata ve válkách, kde byl velmi oblíbený. Edukační program je zaměřen na rozvoj pohybu a smyslového vnímání u dětí, seznámí děti s konkrétními zvířaty a jejich osudy. Na základě příběhů a osudů zvířat pak budou děti schopny přemýšlet o tom, jestli je správné využívat zvířata ve válečných konfliktech. Dalším cílem programu je naučit děti, jak se máme ke zvířatům doma i v přírodě chovat.

Cíle:
• žáci rozvíjí pohybovou motoriku,
• žáci se učí pracovat ve dvojicích i v týmech,
• žáci zapojují své smysly a trénují paměť,
• žáci jsou schopni se dohodnout na spolupráci vedoucí k úspěchu družstva,
• žáci diskutují o využití zvířat ve válce,
• žáci se seznámí s konkrétními zvířaty a dokáží o nich hovořit,
• žáci přemýšlejí nad válkou a jejími dopady,
• žáci dokáží přemýšlet, jak mohou ovlivnit svět kolem sebe.

RVP: Tělesná výchova, Člověk a společnost, Taneční a pohybová výchova, Výchova demokratického občana

Pro koho: 1. stupeň ZŠ, po úpravách i MŠ
Časová dotace: 60–90 minut
Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

 

Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče


1.1 Programy pro mateřské školy

 

Pojďte s námi do muzea

Během edukačního programu se dětem představí loutka princezny Zlatovlásky, která se stane průvodkyní tajuplným světem muzea. Děti se tak hravou formou seznámí s netradičním prostředím, v němž se historie prolíná se současností a dozví se základní fakta o životě a díle básníka Petra Bezruče. Program je doplněn o výtvarnou dílnu.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Pro koho: děti 5 – 6 let
Délka programu: 60 minut

 

Setkání s pohádkami, hádankami a říkadly

Náplní edukačního programu je čtení pohádek nebo příběhů, hádanek, říkadel a plnění úkolů z pracovních listů. Dětem budou představeni spisovatelé a jejich díla, jejichž literární pozůstalost se nachází v Památníku Petra Bezruče (např. Zdeněk Vavřík, Helena Salichová, Ludmila Hořká, Jan Rohel atd.).

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Pro koho: děti 5 – 6 let
Délka programu: 60 minut

 

A kniha spatřila světlo světa

Edukační program pro rozvoj čtenářské gramotnosti, podporu komunikativních dovedností a činností zaměřených na poznávání prostředí, ve kterém dítě žije (rodina, příroda, kultura) prostřednictvím literárních příběhů. Program nabízí četbu, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Pro koho: děti 5 – 6 let
Délka programu: 60 minut

 

Pravěk očima dětí

Edukační program k výstavě „Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana". Děti si budou moci poslechnout krátký výklad k výstavě, výstavu si prohlédnout a následně dostanou k dispozici muzejní kufřík, který obsahuje úkoly k výstavě. Součástí programu je výtvarná dílna.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Pro koho: děti 5 – 6 let
Délka programu: 60 minut

 

1.2 Programy pro základní a střední školy

 

Život a dílo Petra Bezruče

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí programu je zhlédnutí dokumentárního filmu o Petru Bezručovi. Lektorovaný edukační program nabízí dvě varianty:

  • základní verze – vhodná pro žáky ZŠ,
  • rozšířená verze – vhodná pro žáky SŠ.

Součástí programu je pracovní list, reflexe účastníků programu a individuální prohlídka expozice.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Délka programu: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

 

Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana

V rámci edukačního programu budou mít žáci možnost poznat pravěký svět zvířat. A sice prostřednictvím originálních obrazů a knižních ilustrací současných umělců, např. Petra Modlitby, Vladimíra Rimbaly a Arnošta Hanáka, kteří se nechali ve své tvorbě inspirovat Zdeňkem Burianem. Součástí výstavy jsou dvě vitríny se zkamenělinami, které vhodným způsobem dokreslují atmosféru pravěku.

Edukační program nabízí komentovanou prohlídku výstavy, vyplnění pracovního listu, výtvarnou dílnu (omalovánky, kreslení, dokreslování), poslech literárního úryvku z knihy, interpretaci vystavených obrazů, individuální prohlídku výstavy a zhodnocení výstavy žáky.

Délka edukačního programu: 60 minut
Pro koho: žáci ZŠ a SŠ

 

Ozvěny Slezských písní

Literární a prožitkový workshop věnovaný básnické sbírce Slezské písně, doplněný o výtvarnou a tvůrčí dílnu. Náplní práce s literárním textem je výrazné čtení básní, jejich poslech, hledání a popis básnických prostředků (např. zvukomalba, personifikace, řečnická otázka). Na základě práce s literárním textem si žáci následně vyrobí vlastní knížku a výtvarně ji vyzdobí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ
Délka programu: 60/90 minut

 

Zdenka Tomášková a Ortel samoty

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, který napsala osobní sekretářka básníka Zdenka Tomášková se zaposloucháme do jejich vzpomínek a budeme besedovat nad knihou.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci SŠ
Délka programu: 60 minut

 

Muzeum - známé i neznámé

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné opravit poškozené umělecké dílo? Po čem pátrá archeolog? Tyto a podobné otázky a pojmy si zodpovíme v edukačním programu, jehož cílem je seznámit žáky a studenty s významem muzea pro jednotlivce i společnost. Program nabízí lektorovaný výklad a můžeme se těšit i na malé překvapení.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ
Délka programu: 60 minut

 

Lolo a druhové

Cílem edukačního programu je podpora čtenářství a motivace k četbě, rozšíření a prohloubení znalostí o básníku Petru Bezručovi. Žáci na základě poslechu sami nakreslí obrázek a představí jej ostatním. Na závěr proběhne beseda a zhodnocení ilustrací. Žáci si odnesou tištěný text a vlastní ilustraci k němu. V rámci dílny bude využita forma řízeného čtení a čtení s předvídáním.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Pro koho: žáci 5.–7. ročníku ZŠ
Délka programu: 60 minut

 

Příroda v poezii Petra Bezruče

Literární a tvořivá dílna pro školy, kde budeme pracovat s básnickou sbírkou Slezské písně a s básní Stužkonoska modrá. Prostřednictvím práce s uměleckým textem si žáci procvičí jazykové dovednosti a uvědomí si přínos poezie v životě a lépe porozumí tvorbě básníka. V programu si žáci vyzkouší tvůrčí psaní a ve výtvarné dílně si vyrobí svou vlastní knížku Slezské písně.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Pro koho: žáci 8. – 9. ročníku ZŠ
Délka programu: 60 minut

 

Literární vycházka „Po stopách Petra Bezruče"

Vycházka začíná v Památníku Petra Bezruče krátkým výkladem o básníkovi. Poté následuje společná vycházka po místech spjatých s jeho odkazem (sochy v parku, náměstí, hřbitov). Literární vycházky se uskuteční pouze za příhodného počasí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci SŠ
Délka programu: 90–120 minut

 

Ostatní formy edukace 

Workshop pro češtináře

V prostorách Památníku Petra Bezruče se koná workshop pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem workshopu je seznámit pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi školami a PPB na vzdělávací bázi. Na workshop je nutno se předem objednat. Účast na akci je zdarma.

Kdy: každé první pondělí v měsíci v době od 14.00 do 15.00 hodin 

 

Workshopy pro rodiny s dětmi k výstavě „Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana“

Workshop nabízí poučení, zábavu i společně strávený čas. Účastníci si poslechnou krátký výklad k výstavě, prohlédnou si výstavu a následně se zúčastní výtvarné dílny. Budou mít možnost zachytit své dojmy z výstavy na malířské plátno a vytvořit si vlastní umělecké dílo, které si odnesou domů.

Termíny workshopů: neděle 6. 3. / 10. 4. / 8. 5. / 5. 6. 2022, a to vždy od 14 do 16 hodin

Nutnost rezervace předem na tel. čísle: 778 527 815 nebo na e-mailu: schwanova@szm.cz (Eva Schwanová). Cena workshopu je 50 Kč na osobu.

 

 

Nutná předchozí rezervace na všechny druhy edukačních programů:
Mgr. et Bc. Eva Schwanová, tel. 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.  Dále můžete navštívit tyto expozice Slezského zemského muzea:


Arboretum Nový Dvůr

  • venkovní expozice Dřeviny pěti světadílů

  • skleníková expozice Tropické a subtropické rostliny

Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky

  • muzeum československé fortifikace

Srub Petra Bezruče

  • expozice Krajem Petra Bezruče

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 17.05.2022

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pro školy a veřejnost“ na Facebook