Úvod \ Pro školy

Slezské zemské muzeum

Pro školy

 

Pedagožky volného času

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova 
Mgr. Kateřina Pavlíčková – tel. 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz (společenskovědní programy)
Mgr. Lucie Neumanová – tel. 778 488 261, e-mail: neumanova@szm.cz (zaměření na speciální pedagogiku)
                    Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D. – tel. 732 963 554, e-mail: wewi.wew@seznam.cz (přírodovědné programy)

                    Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 20 Kč na osobu.


Piktogram_NPDSVNárodní památník II. světové války
Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz
Bc. Ivana Žídková, tel. 553 775 091, e-mail: zidkova@szm.cz

                    Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 10 Kč na osobu.


Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče
Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel. 553 625 024, mobil 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 10 Kč na osobu.

 

Otevírací dobu jednotlivých expozičních areálů SZM naleznete ZDE.

 

Aktuální edukační programy na rok 2017

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova

Edukační programy k části Příroda Slezska

 

VZÁCNÍ SAVCI

V programu se návštěvníci dozvědí zajímavosti ze života vzácných a ohrožených savců. Neopomeneme však ani hojně zastoupené druhy, se kterými se můžeme v přírodě setkávat častěji.

PRO KOHO: žáci 3. a vyšších ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad veřejnosti
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D., tel. 732 963 554, e-mail: wewi.wew@seznam.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLONÍ ŽIVOT

Společně se seznámíme se životem slonů v divočině i v zajetí. Popovídáme si blíže o vystaveném preparátu slona indického Calvinovi. Nebude opomenuto ani důležité téma ochrany volně žijících slonů.

PRO KOHO: žáci MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D., tel. 732 963 554, e-mail: wewi.wew@seznam.czEdukační programy k části Encyklopedie Slezska

 

B-F-L-M-P-S-V-Z

Chcete dětem ukázat, že se vyjmenovaná slova neučí nazpaměť jen kvůli známkám? Děti je budou hravou formou hledat, nacházet a propojovat s konkrétními předměty či obrázky ve stálých expozicích muzea.

PRO KOHO: žáci 3.–4. ročníků ZŠ, program je dostupný od 1. 4. 2017
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALEGORIE, SYMBOL, PERSONIFIKACE. CO NÁM CHTĚJÍ OBRAZY A SOCHY ŘÍCT?

Program o významech zobrazeného. Symbolika v barokním malířství a sochařství dosáhla svého vrcholu, ale znaky, jinotaje a podobenství naši společnost ovlivňují i nyní. Účastníci pracují s alegoriemi kontinentů, živlů, měsíců v roce, pěti smyslů či ctností a neřestí. Pokud symbolům nerozumíme, můžeme se ztratit i v současném světě.

PRO KOHO: žáci 5.–9. ročníků ZŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 90 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLONIÁL ANEB O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Během programu se děti podívají do koloniálu z 20. let 20. století v expozici Encyklopedie Slezska. Získávají informace o koloniích, rostlinách, které obohatily náš jídelníček od novověku, dotýkají se tématu zámořských objevů. Během lekce se zabývají pravostí peněz v historii a zkoumají ochranné prvky na současných bankovkách. Nechybí ani malý exkurz do lidové slovesnosti. Lekce vede k tématu finanční gramotnosti dětí 1. stupně ZŠ.

PRO KOHO: žáci 3.–5. ročníků ZŠ (pro skupiny návštěvníků od 13 let bude pokračovat od listopadu 2016 náročnější verze programu)
Časová náročnost: 90 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OD NITĚ KE KOŠILI - O PŘÍRODNÍCH VLÁKNECH I TEXTILNÍCH TOVÁRNÁCH

Nový program je upraven pro dvě věkové skupiny. První varianta je určena dětem z MŠ a žákům 1.–3. tříd ZŠ, zaměří se na původ rostlinných i živočišných vláken, proces jejich zpracování a využití v textilním průmyslu. Skupiny návštěvníků od 13 let si navíc představí situaci různých lidí, kteří jsou ovlivněni přesunem textilní výroby do jiné země. Účastníci budou rozvíjet své smysly, kooperativní metody práce i kritické myšlení.

PRO KOHO: pro všechny věkové skupiny, včetně zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60–90 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz
 

 

Speciální programy pro osoby s tělesným a mentálním znevýhodněním

Piktogram_vozíčkář

 

SLON INDICKÝ V MUZEU

V tomto edukačním programu se blíže seznámíme se slonem indickým, který je instalován v Historické výstavní budově SZM. S účastníky programu si popovídáme, jak takový slon vypadá, jaký je jeho den, jak tráví svůj čas, čím se živí nebo jak spí.
Prohloubíme osobní vztah k přírodě, podpoříme individuální vnímání sluchové, hmatové, chuťové i zrakové, a zahrajeme si sloní hru. Program splňuje témata RVP Praktické školy.

PRO KOHO: program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky základní školy praktické, tělesně postižené osoby
Časová náročnost: 40−55 minut
KONTAKT: Mgr. Lucie Neumanová, e-mail: neumanova@szm.cz, tel.: +420 778 488 261
Maximální počet osob: 10 až 15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVADLO VE SLEZSKU

V tomto programu hravou formou přiblížíme místní kulturu dětem a osobám s mentální retardací a tělesným postižením. Divadelní hrou a divadelními pomůckami prohloubíme vztah ke kultuře a umění. Rozvineme vnímání sluchové, hmatové a zrakové. Zaměříme se na komunikační schopnosti a verbální i neverbální vyjadřování formou dramatické výchovy.
Program splňuje témata RVP Praktické školy.

PRO KOHO: program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky základní školy praktické, tělesně postižené osoby
Časová náročnost: 40−60 minut
KONTAKT: Mgr. Lucie Neumanová, e-mail: neumanova@szm.cz, tel.: +420 778 488 261
Maximální počet osob: 10 až 15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LESNÍ ZVĚŘ

Hrami a ochutnávkami potravy podpoříme pozitivní vztah k místní přírodě, ekosystému lesa a lesním zvířatům dětí a osob s mentální retardací a tělesným postižením. Program splňuje témata RVP Praktické školy.

PRO KOHO: program je určen pro osoby s lehkou mentální retardací, žáky MŠ a ZŠ Praktické, tělesně postižené osoby
Časová náročnost: 40−45 minut
KONTAKT: Mgr. Lucie Neumanová, e-mail: neumanova@szm.cz, tel.: +420 778 488 261
Maximální počet osob: 10 až 15

 

Doprovodný edukační program k výstavě Jan II. kníže z Lichtenštejna


JAN II. KNÍŽE Z LICHTENŠTEJNA, MECENÁŠ A DONÁTOR SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Program o malířských, sochařských i umělecko-řemeslných sbírkách evropského významu darovaných knížetem Janem II. z Lichtenštejna Slezskému zemskému muzeu. Muzejní animace návštěvníky provede od románského období po umění 20. století. Jestliže neplánujete v nadcházejícím období cestu do Metropolitního muzea umění v New Yorku, nebo do Národní galerie ve Washingtonu, přijďte se podívat k nám, některé předměty máme shodné.

PRO KOHO: žáky 6.–9. ročníků ZŠ, studenty SŠ a zájemce z řad široké veřejnosti, program je dostupný od 31. 3. 2017
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Kateřina Pavlíčková, tel.: 778 527 823, e-mail: pavlickova@szm.cz

 

Aktuální seznam edukačních programů v Historické výstavní budově naleznete ZDE

Piktogram_NPDSVNárodní památník II. světové války


NOŽE A VIDLIČKY VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE

Bez práce nejsou koláče a bez boje už vůbec ne. Toto rčení by si mohli říkat vojáci bojující na frontách II. světové války. Kdo jedl moučníky a naopak, komu musel stačit tvrdý chléb? Program přiblíží stravování různých skupin lidí během válečných let a porovná situaci u nás i ve světě. Součástí programu jsou i aktivní prvky edukace, např. hry, komunikační kvízy a nebude chybět ani malá ochutnávka.
Program pro tyto skupiny odpovídá požadavkům Rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

PRO KOHO: děti z MŠ, žáci ZŠ až do 5. ročníku, vyšší stupeň ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091, e-mail: zidkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„VÁLKA JE VŮL" ANEB II. SVĚTOVÁ VÁLKA PRO NEJMENŠÍ

Pro nejmenší návštěvníky je připraveno základní seznámení s II. světovou válkou, kde jim budou vysvětleny hlavní pojmy tohoto dějinného konfliktu. Poznají klíčová fakta a události, které vedly k vypuknutí války, dotkneme se i vojenské techniky a hrdinských bitev vedoucích k vítěznému konci. To vše lehkou formou, nenáročnou pro pochopení této problematiky, která v našem regionu má své nezastupitelné místo.
Důraz je kladen i na aktivity pro děti a žáky, aby si co nejlépe spojili edukační a zážitkové činnosti se získanými informacemi. Program vznikl dle norem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MŠMT.

PRO KOHO: děti z MŠ, žáci I. stupně ZŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091, e-mail: zidkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MLČÍ MÚZY VE VÁLCE?

Kulturní život se ve válce nezastavuje. Mnozí umělci se naopak dostávají do nového světla zájmů, někteří se propůjčili Třetí říši, jiní byli potlačeni do ústraní. Sílu a memento psacího pera nebo štětce se žáci a studenti pokusí objevit v ukázkách děl umělců československých i zahraničních. Poznají jejich osud, jejich odhodlání, vycítí umělcův vliv na životy lidí během války. Dozví se rovněž o propagaci války a míru prostřednictvím plakátů a filmového průmyslu, který v široké míře doplnil tehdejší divadelní a hudební scénu. Program je veden formou prezentace s aktivními částmi. Účastníci si odnesou poznatky s sebou ve vyplněném pracovním listu. Program je vytvořen dle požadavků Rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

PRO KOHO: žáci vyššího stupně ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091, e-mail: zidkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĚRNI ZŮSTANEME

Letos si připomínáme 75 let od vzniku 1. československého armádního sboru v SSSR. Tomuto výročí se věnuje i sezónní výstava ve správní budově památníku. Edukační program Věrni zůstaneme je vytvořen na míru této výstavě, a tak je veden přímo v expozičních prostorách. Návštěvníci se zábavnou formou zapojí do běhu historických událostí sboru – od počátku jeho založení, přes těžké boje, strastiplné cesty vojáků domů do vlasti, až po jeho legendární vítězství a zrození hrdinů. Program je vytvořen dle požadavků Rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

PRO KOHO: žáci 4.–9. ročníku ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091, e-mail: zidkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH

Zvířata jsou přítelem člověka již od pravěku. Lidi provázela nejen v době míru, ale také ve válkách. Mnohá z nich pomáhala vojákům vydržet válečné útrapy a mnohá z nich při své službě položila život. Program přiblíží návštěvníkům osudy koňů, psů, holubů nebo velbloudů a zábavnou formou poukáže na osudy konkrétních zvířecích hrdinů.

PRO KOHO: program je určen pro všechny věkové kategorie
Časová náročnost: 45–60 minut
KONTAKT: Bc. Ivana Žídková, tel.: 553 775 091, e-mail: zidkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLOCAUST A TRANSPORTY ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA

Cílem tohoto programu je seznámit návštěvníky se stručnou historií židovského národa. Objasněny budou pojmy antisemitismus, šoa, sionismus či holocaust. S využitím dobových dokumentů a nahrávek pamětníků objasní okolnosti, které vedly k masovým transportům evropských Židů do ghett a koncentračních táborů v období II. světové války. Program je vytvořen dle požadavků Rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

PRO KOHO: žáci vyšších ročníků ZŠ, studenti SS a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Kamila Poláková, tel.: 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. SVĚTOVÁ VÁLKA A ČESKÉ ZEMĚ

Program objasní okolnosti vedoucí k vypuknutí tzv. Velké války, objasní zásadní okamžiky tohoto konfliktu a vliv válečných událostí na obyvatelstvo v českých zemích. Neopomene nastínit osudy vojáků z českých zemí jak v rakousko-uherské armádě, tak v legiích. Účastníci si mohou prohlédnout dokumenty vztahující se k 1. světové válce.

Program je určen pro dvě věkové kategorie:
- pro žáky 5.-8. ročníku ZŠ
- pro žáky 9. ročníku ZŠ, studenty SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků
Časová náročnost: 60 minut
KONTAKT: Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Program osvětlí návštěvníkům okolnosti vzniku tohoto státního útvaru, dobu trvání a významné události v jeho historii. K objasnění některých událostí využívá program výpovědi pamětníků a dobových dokumentů. Nechybí ani mapa, která ukáže hranice protektorátu se všemi jeho specifiky. Program je vytvořen dle požadavků Rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

PRO KOHO: žáci 8. a 9. ročníků ZŠ, studenti SŠ a skupiny zájemců z řad ostatních návštěvníků. Program lze upravit i pro mladší věkové kategorie. 
Časová náročnost: 50 minut
KONTAKT: Mgr. Kamila Poláková, tel.: 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz

 

Aktuální seznam edukačních programů v Národním památníku II. světové války naleznete ZDE

Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče


ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE

V rámci edukačního programu se žáci seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a jeho literární tvorbou. Součástí programu je také poslech nahrávky rozhovoru Petra Bezruče s jeho sekretářkou Zdenkou Tomáškovou.

Program je pojat jako komentovaná prohlídka a nabízí 2 varianty:
♦ základní verze – vhodná pro žáky ZŠ
♦ rozšířená verze – vhodná pro SŠ a VŠ

Novinkou je provádění školních skupin v dobovém kostýmu (představuje Dodu Demlovou – jednu z Bezručových múz). Součástí programu jsou i pracovní listy, které si žáci a studenti odnášejí po jejich vyplnění s sebou. Po předchozí domluvě lze prohlídku doplnit o četbu básní z básnické sbírky Slezské písně nebo přednes básně Stužkonoska modrá.
Časová náročnost: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA

Cílem programu je seznámit děti s pojmem „muzeum", jeho významem pro jednotlivce i společnost. Děti budou během programu seznámeny s jednotlivými muzejními profesemi (kurátor, archeolog, etnograf, zoolog, paleontolog atd.). Budou jim vysvětleny pojmy jako expozice, výstava, výstavní prostory, sbírkový předmět, depozitář a vernisáž.
Děti budou mít možnost orientovat se v expozici, rozvíjet myšlení, spolupracovat, esteticky vnímat a poznávat hodnoty minulosti.

Během edukačního programu se jim představí loutka princezny zlatovlásky, která se stane průvodkyní tajuplným světem muzea. Děti se tak hravou formou mohou seznámit s netradičním prostředím, v němž se historie prolíná se současností i budoucností.

PRO KOHO: děti z MŠ, 1. a 2. třída ZŠ
Časová náročnost: 60 minut

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZDENKA TOMÁŠKOVÁ: "ORTEL SAMOTY"

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života, s jeho dílem a přátelstvím se Zdenkou Tomáškovou. Součástí programu je poslech nahrávky rozhovoru básníka s touto ženou a literární dílna s knihou „Ortel samoty." K dispozici budou rovněž pracovní listy.

PRO KOHO: žáci vyšších ročníků ZŠ a studenti SŠ
Časová náročnost: 60 minut

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE - LITERÁRNÍ VYCHÁZKA

Krátký lektorovaný výklad k životu a dílu P. Bezruče. Dále společná vycházka místy s odkazy P. Bezruče (sochy, náměstí, hřbitov). Program obsahuje také literární dílnu a pracovní listy. Literární vycházky se uskuteční pouze za příhodného počasí.

PRO KOHO: žáci vyšších ročníků ZŠ a studenti SŠ
Časová náročnost: 90-120 minut

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOP PRO ČEŠTINÁŘE

Každé první pondělí v měsíci v době od 14 do 15 hod. se v prostorách PPB koná seminář pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem semináře je seznámit pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi školou a muzeem na vzdělávací bázi. Na seminář je nutno se předem objednat (stačí v uvedený den do 12 hod.). Maximální počet posluchačů je deset osob. Účast na akci je zdarma.

Časová náročnost: 60 minut 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POHÁDKOVÉ ČTENÍ "BĚŽÍ LIŠKA K TÁBORU"

Edukační program pro děti, kde si poslechnou nejenom říkadla, ale i nejznámější a nejoblíbenější dětské lidové písničky.
Součástí programu je pohybová a výtvarná dílna.

PRO KOHO: žáci 1. - 3. ročníku ZŠ
Časová náročnost: 60 min.


Doprovodné edukační programy k výstavě "Toulky muzejního fotografa"


TOULKY MUZEJNÍHO FOTOGRAFA

Kdo byl Rudolf Chodura, čím byl spjat s Opavou, jaké byly jeho životní a profesní křižovatky? Edukační program představuje opavského fotografa jako jednu z klíčových osobností zabývající se fotografickou dokumentací ve Slezském zemském muzeu. Prostřednictvím lektorovaného výkladu se žáci a studenti seznámí s výstavou a prohlédnou si fotografie. Součástí programu je pracovní list, zastavení se u vybraných exponátů, literární a výtvarná dílna.

PRO KOHO: žáky 5.−9. tříd ZŠ a studenty SŠ
Časová náročnost: 45/90 minut

 

Pro veřejnost

 

PROGRAM PRO SENIORY

Workshop pro seniory na téma "Petr Bezruč v proměnách času". Minimální počet účastníků na jednotlivé workshopy je 10 osob.

Termíny konání: každý pátek (nutná předchozí rezervace)
Doba konání: 13.00 - 14.00 hodin nebo 14.30 - 15.30 hodin
Vstupné: 10,- Kč

 

Aktuální seznam edukačních programů v Památníku Petra Bezruče naleznete ZDEDále můžete navštívit tyto expozice Slezského zemského muzea:


Arboretum Nový Dvůr

  • venkovní expozice Dřeviny pěti světadílů

  • skleníková expozice Tropické a subtropické rostliny

Areál českosleovenského opevnění Hlučín-Darkovičky

  • muzeum československé fortifikace

Srub Petra Bezruče

  • expozice Krajem Petra Bezruče

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 23.06.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pro školy“ na Facebook