Úvod \ Pro média \ Tiskové zprávy a informace

Slezské zemské muzeum

TZ - Největší zemská muzea slaví 200 let.

 logo 200

Největší zemská muzea slaví 200 let. Věstonická venuše, hlava Kelta i vzácný meteorit z Opavy-Kylešovic společně navštíví Prahu, Brno a Opavu.

 

Tisková zpráva k zahájení projektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice (17. dubna 2014)

Národní muzeum, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1

Praha, 17. dubna 2014

 

Tři největší zemská muzea České republiky - Slezské zemské muzeum, Moravské zemské muzeum a Národní muzeum spojí síly v projektu pod názvem Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice. V průběhu následujících pěti let společně oslaví dvě století své existence a zároveň upozorní na význam, tradici a historii celého našeho muzejnictví. V rámci oslav chystají pro návštěvníky na roky 2014 – 2018 řadu speciálních akcí, výstav, programů i soutěží. Rok 2014 je především ve znamení jubilea Slezského zemského muzea. Při této příležitosti připravila tři muzea unikátní putovní výstavu, která poprvé v historii představí na jednom místě největší poklady těchto muzeí – Věstonickou venuši, hlavu Kelta ze Mšeckých Žehrovic a meteorit z Opavy-Kylešovic. Výstava od července do září postupně navštíví Opavu, Prahu a Brno. Jejím smyslem není pouze veřejnosti prezentovat tři výjimečné sbírkové předměty, ale též upozornit na význam a bohatost celého sbírkového fondu České republiky.

Pětiletý projekt Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice upozorní na jubilea tří nejstarších muzejních zemských institucí. Oslavy zahájí v roce 2014 jako první Slezské zemské muzeum. O tři roky později pak své výročí oslaví Moravské zemské muzeum a v roce 2018 největší muzejní instituce České republiky – Národní muzeum. Projekt oslav výročí připomene veřejnosti význam muzejnictví a paměťových institucí i důležitost uchovávání a prezentace kulturního dědictví. „Tři jubilující muzea přečkala řadu válek i změn politických systémů. Přesto však po celou dobu své dvousetleté existence představovala pro obyvatele naší země v Čechách, na Moravě i ve Slezsku nezpochybnitelnou hodnotu. Je proto více než důležité právě dnes upozornit na význam tohoto dědictví a příležitosti, které muzea nabízejí současné společnosti, a zahájit novou etapu v rozvoji muzejnictví v naší zemi – s muzei vstřícnými, vědecky pracujícími, zvyšujícími atraktivitu naší země a úroveň života obecně," uvádí ředitel Slezského zemského muzea Antonín Šimčík.

Moderní muzeum 21. století

Kromě zdůraznění významu muzeí v oblasti tvorby a uchovávání sbírek se projekt Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice zaměří na prezentaci muzeí jako moderních institucí, které drží krok s dobou a mají své stálé místo na poli kultury, vědy a vzdělávání. „Název muzeum je značka, pod níž se na počátku 21. století skrývá vějíř aktivit, pohříchu pro romantiky žádné prachem pokryté dřímání rozpadajících se exponátů. Zemská muzea na teritoriu Česka zastřešují celý obor a jsou vysoce efektivními paměťovými institucemi, jež nejen shromažďují materiály jednotlivých disciplín a vystavují je, ale masivně se také podílejí na středo- a vysokoškolském vzdělávání a zásadním způsobem zajišťují vědecko-výzkumnou činnost státu. Dím, že na dvousetleté společnosti je to neobyčejná flexibilita a jsem si jist, že právě zemské paměťové instituce ve Slezsku, na Moravě a v Čechách jsou mezi evropskými pandány z těch nejefektivnějších," dodává Martin Reissner, ředitel Moravského zemského muzea.

Společná výstava tří muzeí - tři unikáty poprvé na jednom místě

V rámci pětiletých oslav připraví zapojená muzea pro své návštěvníky různé individuální i společné akce. Celorepublikovým počinem pro rok 2014 bude společná výstava tří unikátních předmětů světového významu – Věstonické venuše, hlavy Kelta ze Mšeckých Žehrovic a meteoritu z Opavy-Kylešovic. Výstava navštíví na své pouti od července do září Opavu, Prahu a Brno. "Výstava představí největší poklady ze sbírek zúčastněných muzeí. Poprvé tak návštěvníci uvidí tři jedinečné předměty, které jen zřídka opouštějí depozitáře, na jednom místě, v rámci putovní výstavy. Tyto tři vzácné předměty tak symbolicky veřejnosti připomenou i to, jaké další světově významné unikáty se nacházejí v českých, moravských i slezských muzeích," říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Slezské zemské muzeum slaví již tento rok

Oslavy dvoustého výročí muzeí jsou rozděleny do let 2014 až 2018. Každý rok představí jedno ze stěžejních témat muzejního života – rok 2014 pod názvem Muzea vznikající bude patřit oslavám jubilea Slezského zemského muzea. Pro své příznivce připravilo zajímavé akce. První z nich je výstava Země a její muzeum, která připomíná dvousetletou tradici muzejnictví ve Slezsku. Pro nejmladší návštěvníky je připravena fotografická soutěž Slezsko přes objektiv.

Rok 2015 představí návštěvníkům Muzea vzdělávající. V roce 2016 se muzea pod mottem Muzea pomáhající zaměří na komunikaci s návštěvníky se speciálními potřebami. Rok 2017 pod názvem Muzea objevující bude zaměřen na oslavu výročí Moravského zemského muzea. Pětileté oslavy vyvrcholí s mottem Muzea triumfující v roce 2018 slavnostním otevřením Historické budovy Národního muzea a jejích nových expozic po kompletní rekonstrukci a akcemi k připomenutí 100. výročí vzniku Československé republiky. Více k akcím jednotlivých muzeí je možné nalézt na webových stránkách www.200letmuzejnictvi.cz nebo na stránkách jednotlivých muzeí.

  • Rok 2014 – „Muzea vznikající"

V rámci oslav Slezského zemského muzea budou speciálními akcemi a výstavami připomenuty počátky muzejnictví ve Slezsku. Slezské zemské muzeum je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá do roku 1814.

  • Rok 2015 – „Muzea vzdělávající"

Oslavy zdůrazní roli muzeí na poli neformálního vzdělávání. Muzea se zaměří na rozvoj vzdělávacích programů nejen pro školy, ale též pro širokou veřejnost.

  • Rok 2016 – „Muzea pomáhající"

Návštěvníci se speciálními potřebami jako důležitá cílová skupina budou v centru dění oslav v roce 2016. Budou rozvíjeny speciální programy pro nevidomé a slabozraké návštěvníky, pro návštěvníky neslyšící i návštěvníky s omezením pohybu.

  • Rok 2017 – „Muzea objevující"

Těžiště aktivit bude spočívat v připomenutí dvoustého výročí založení Moravského zemského muzea. Muzeum bylo založeno v červenci roku 1817 císařským dekretem Františka I., první návrhy na jeho založení však pocházejí již z roku 1803.

  • Rok 2018 – „Muzea triumfující"

Jádrem oslav dvoustého výročí založení Národního muzea, největší muzejní instituce v České republice, bude znovuotevření Historické budovy Národního muzea a nových expozic. Národní muzeum bylo založeno v dubnu roku 1818. Speciálními akcemi bude připomenuto i 100. výročí vzniku Československa.

 

Kontakty:

Slezské zemské muzeum

BcA. Květa Gebauerová, DiS.

Manažerka pro média
Tel./Fax: +420 553 622 999; + 420 555 557 264
Mobil: +420 733 376 234
E-mail: gebauerova@szm.cz

Moravské zemské muzeum

Mgr. Eva Pánková

Public relations
Tel.: +420 533 435 273
Mobil: +420 606 738 098
E-mail: epankova@mzm.cz

Národní muzeum

Mgr. Tereza Petáková

Oddělení vnějších vztahů
Tel.: +420 224 497 352
Mobil: +420 724 412 255
E-mail: tereza_petakova@nm.cz

 

 

 Ke stažení:

tisková zpráva

 

 

Poslední aktualizace článku: 18.04.2014

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ TZ - Největší zemská muzea slaví 200 let. “ na Facebook      

Další články v této rubrice

 
Vítání jara v Arboretu Nový Dvůr

Vítání jara v Arboretu Nový Dvůr

09.04.2014

Arboretum Nový Dvůr zve na první akci roku 2014. Přijďte společně s námi přivítat letošní brzké jaro a strávit příjemný den v krásné rozkvétající přírodě.

Přečíst celý článek  
Návštěva ministra kultury Daniela Hermana ve Slezském zemském muzeu

Návštěva ministra kultury Daniela Hermana ve Slezském zemském muzeu

19.03.2014

Slezské zemské muzeum navštívil o víkendu při své návštěvě Moravskoslezského kraje ministr kultury České republiky Daniel Herman.

Přečíst celý článek  
S Vilémem Borůvkou tentokrát do Ruska a Mongolska

S Vilémem Borůvkou tentokrát do Ruska a Mongolska

13.03.2014

Exotická Indie, slunná Kuba i Brazílie – takové byly cíle pomyslných cest, na které se mohli návštěvníci Historické výstavní budovy vydat díky přednáškám Viléma Borůvky. Březnová přednáška tentokrát posluchače zavede na východní stranu zemské polokoule.

Přečíst celý článek  
TZ - Skončila úspěšná výstava Preparátor – Putování světadíly s Vilémem Borůvkou

TZ - Skončila úspěšná výstava Preparátor – Putování světadíly s Vilémem Borůvkou

07.03.2014

Více než šest desítek preparátů živočichů z Evropy, Asie, Ameriky a Afriky, fotografie z cest po celém světě i ukázka preparátorské práce. Taková byla výstava s názvem Preparátor – Putování světadíly s Vilémem Borůvkou.

Přečíst celý článek  
TZ - S Vilémem Borůvkou na Kubu i do Brazílie

TZ - S Vilémem Borůvkou na Kubu i do Brazílie

19.02.2014

Již potřetí se mohou návštěvníci Historické výstavní budovy vydat na pomyslnou cestu po světě s vyprávěním Viléma Borůvky. Slezské zemské muzeum zve na přednášku ze série Čtyřmi světadíly s Vilémem Borůvkou.

Přečíst celý článek  

TZ - Církevní heraldika a sfragistika v českém Slezsku

17.02.2014

Jaká tajemství skrývají erby nebo pečeti se mohou dozvědět posluchači přednášky PhDr. Karla Müllera. Slezské zemské muzeum zve poslední únorový čtvrtek do Historické výstavní budovy.

Přečíst celý článek  
TZ - Cvičení hasičů v depozitáři SZM

TZ - Cvičení hasičů v depozitáři SZM

14.02.2014

Tři jednotky profesionálních hasičů z Opavy zasahovaly s cisternovými automobily i automobilovým žebříkem u domu na Ostrožné ulici 42, který spravuje Slezské zemské muzeum. Nejednalo se však o skutečný požár, ale plánované cvičení.

Přečíst celý článek  

TZ - Zhodnocení činnosti Slezského zemského muzea v roce 2013

29.01.2014

Dokončená rekonstrukce a otevření moderní knihovny v historické Janottově vile, zapojení do unikátních projektů, desítky výstav a akcí, rozšíření sbírek o mimořádně cenné předměty – vybavení bytu z 1. poloviny minulého století, busta opavského lékaře či soubor fotografií. Takto je možné ve zkratce představit uplynulý rok 2013 ve Slezském zemském muzeu.

Přečíst celý článek  

TZ - S Vilémem Borůvkou do Indie

09.01.2014

Slezské zemské muzeum zve na přednášku Viléma Borůvky. Díky ní se návštěvníci Historické výstavní budovy mohou dozvědět nejednu zajímavost o vzdálené a exotické Indii.

Přečíst celý článek  

TZ - Ozvěny Musaionfilmu 2013

06.01.2014

Pět filmů představí Slezské zemské muzeum návštěvníkům Historické výstavní budovy na filmovém večeru s názvem Ozvěny Musaionfilmu 2013. V úterý 21. ledna 2014 mohou zhlédnout ty nejlepší a nejzajímavější filmy z uplynulého ročníku přehlídky dokumentů, animací a archivních filmů.

Přečíst celý článek