Úvod \ Pro média \ Tiskové zprávy a informace

Slezské zemské muzeum

První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman

Vedení Slezského zemského muzea v Opavě se dne 16. 1. 2015 ujala Jana Horáková. Do funkce ředitelky ji jmenoval ministr kultury Daniel Herman. První ředitelka Slezského zemského muzea v řadě má 28 let praxe, z toho 26 let ve Slezském zemském muzeu. Na místo ředitelky Slezského zemského muzea přichází z pozice vedoucí Národního památníku II. světové války v Hrabyni.

 

     Na funkci ředitele/ředitelky Slezského zemského muzea bylo vypsáno otevřené výběrové řízení, v jehož rámci postoupilo k ústnímu pohovoru před výběrovou komisi 6 kandidátů. Na základě doporučení komise pro výběr kandidáta na pozici ředitele/ředitelky Slezského zemského muzea ministr kultury rozhodl o jmenování Mgr. Jany Horákové do této funkce.

     Jana Horáková je absolventkou Pedagogické fakulty OU v Ostravě, obor jazyk český – dějepis (oborové zaměření dějiny čs. domácího a zahraničního odboje za II. světové války). Je autorkou řady výstav, které byly kromě Národního památníku II. světové války a Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea k vidění také v řadě škol, na Dnech NATO, ale i v zahraničí. Za expozici Doba zmaru a naděje v Národním památníku II. světové války získala v roce 2009 pro Slezské zemské muzeum I. místo v Národní soutěži Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku. Zabývá se edukační a přednáškovou činností pro veřejnost, publikační činností, spolupracovala na vytváření řady filmových dokumentů s Českou televizí Ostrava a LTV Klimkovice.  Za svou práci získala řadu vyznamenání a ocenění.

„Mým dalším cílem v následujících týdnech je dokončení rozpracovaných projektů, v investiční oblasti je to především dokončení projektové dokumentace k centrálnímu depozitáři. V oblasti výstavní pak připravit letošní velké výstavy – výstavu Neklidné století, která bude instalována v několika objektech SZM, a výstavu k 70. výročí ukončení 2. světové války v Národním památníku II. světové války. V krátkém časovém horizontu bude nutné zpracovat novou koncepci rozvoje Slezského zemského muzea na roky 2015–2020, připravit s kolegy nové grantové žádosti na další období a pokračovat v projektech k připomenutí dvousetletého výročí českého muzejnictví," uvedla Jana Horáková.


Odborný profil Mgr. Jany Horákové za posledních 5 let:

Výzkumné projekty:

 • Projekt NAKI, poskytovatel MK ČR, Slezsko: Paměť – identita – region, identifikační kód projektu: DF11P01OVV018, příjemce SZM, doba řešení 2011–2015 (spoluřešitel)

Autorské výstavy:

 • Češi ve Velké válce (spoluautor výstavy); Národní památník II. světové války, 3. 4. – 30. 11. 2014
 • Češi ve Velké válce (putovní výstava, spoluautor); Dny NATO Ostrava, 20.–21. 9. 2014
 • Historie Památníku II. světové války; Národní památník II. světové války, 3. 4. – 30. 11. 2014
 • Heliodor Píka – legionář a vojenský diplomat; Národní památník II. světové války, 3. 4. – 30. 11. 2014
 • Děti a válka; Ústřední muzeum Velké vlastenecké války v Moskvě, 1. 5. 2013 –24. 6. 2014
 • Muži a válka (spoluautor výstavy); Památník II. světové války, 5. 4. – 30. 11. 2013
 • Válečná korespondence (spoluautor výstavy); Dny NATO Ostrava, 2013
 • Heliodor Píka – vojenský atašé v Rumunsku (pod záštitou čs. velvyslance v Rumunsku dr. J. Šitlera); Cercul Militar National (Dům armády) v Bukurešti, 13. 5. – 26. 5. 2013
 • Ženy a válka; Památník Lidice, 3. 1. – 31. 5. 2013
 • Ženy a válka (spoluautor výstavy); Památník II. světové války, 6. 4. – 30. 11. 2012
 • Jedna oprátka za druhou – František Skokan; Památník II. světové války, 6. 4. – 30. 11. 2012
 • Zdeněk Škarvada – Keep floating!; Památník II. světové války, 6. 4. – 30. 7. 2012
 • Heliodor Píka – vojenský atašé v Rumunsku (pod záštitou čs. velvyslance v Rumunsku dr. J. Šitlera); Památník II. světové války, 3. 8. – 30. 11. 2012
 • Děti a válka – příběhy dětí (spoluautor výstavy); Památník II. světové války, 6. 4. – 30. 11. 2011
 • Po stopách paravýsadku Wolfram (spoluautor výstavy); Památník II. světové války, 6. 4. – 30. 11. 2011
 • Zdeněk Hapala – voják a loutkář (spoluautor výstavy); Památník II. světové války, 1. 9. – 30. 11. 2011
 • Perzekuce – příběh zla: Vypálené Lidice; Památník II. světové války, 27. 4. – 30. 6. 2010
 • Karel Engliš – Život a dílo; Památník II. světové války, 17. 8. – 31. 12. 2010
 • Oslavy vzniku ČSR u československých vojenských jednotek za 2. světové války; Památník II. světové války, 28. 10. – 31. 12. 2010
 • Protektorátní Vánoce a přídělový systém (spoluautor výstavy); Památník II. světové války, 1. 12. – 23. 12. 2010
 • Expozice Doba zmaru a naděje; Památník II. světové války; 2009 (1. místo v Národní soutěži Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku)
 • Vánoce 1944; Památník II. světové války 2009
 • Proč zvonily klíče? (spoluautor výstavy); Historická výstavní budova, 3. 11. – 30. 11. 2009
 • Generál Heliodor Píka – tragický osud vlastence (spoluautor výstavy); Univerzita obrany Brno, 2. 6. – 31. 8. 2009
 • Heliodor Píka – voják a diplomat; ZŠ gen. H. Píky Štítina, 27. 6. – 30. 9. 2009
 • Heliodor Píka – první z obětí; ZŠ gen. H. Píky Ostrava, 25. 6. – 30. 9. 2009

 

Přednášková činnost pro veřejnost (výběrově):

 • Československé vojenské jednotky v SSSR; Památník II. světové války, 15. 6. 2013
 • Okolnosti vzniku československé vojenské jednotky v SSSR a její bojové nasazení; Památník II. světové války, 26. 10. 2013
 • Generál Škarvada a činnost československých stíhacích pilotů za 2. světové války; Památník II. světové války, 8. 5. 2012
 • Heliodor Píka a jeho činnost v Rumunsku ve 30. letech; Památník II. světové války, 23. 6. 2012
 • Edvard Beneš a československá vláda v Londýně za 2. světové války; Památník II. světové války, 28. 10. 2012
 • Heliodor Píka a vznik Československé vojenské mise v SSSR; Památník II. světové války, 19. 6. 2011
 • Edvard Beneš a československý odboj za 2. světové války; Památník II. světové války, 28. 10. 2011
 • Mobilizace čs. branné moci a hraničářský pluk 4; Historická výstavní budova, 23. 9. 2010

 

Aktivní účast na konferencích (za posledních 5 let):

 • Konference konzervátorů-restaurátorů: Akvizice části pozůstalosti gen. Heliodora Píky v kontextu muzejní péče. Proces restaurování některých významných dokumentů (J. Horáková, P. Petr), Opava 6.–8. 9. 2011
 • Česko-německé expertní setkání: rozhovory s pamětníky – využití rozhovorů s oběťmi nacismu a komunistického režimu bývalého Československa v historickém vzdělávání; Historie vzniku fondu vzpomínek v Muzeu revolučních bojů a osvobození a problémy jeho využití v současné muzejní praxi (J. Horáková, K. Poláková), Praha 14.–16. 9. 2011
 • Muzea, památky a konzervace 2010; Památník II. světové války – historie a rekonstrukce (J. Horáková, K. Poláková), Opava 11.–12. 5. 2010
 • Péče o válečné hroby, seminář MO ČR; Problematika zpracování databáze padlých vojáků Rudé armády v ostravsko-opavské operaci, Hrabyně 15. 10. 2009

 

Spolupráce na filmových dokumentech:

ČT Ostrava:

 • Můj otec generál, 2010
 • Tajné akce Stb – Akce generál, 2009
 • Dopisy z cely smrti, 2008

LTV Klimkovice:

 • Válečné osudy, 2013

 

Publikační činnost:

 • SEDA, Radomír a kol.: Pět proti gestapu. Příběh diverzní skupiny Karla Břenka a odboje zaměstnanců Vítkovických železáren v letech 1943–1944, Ostrava 2014.
 • HORÁKOVÁ, Jana; KOLÁŘ, Ondřej: Muži a válka, SZM 2013 (katalog k výstavě).
 • POLÁKOVÁ, Kamila; HORÁKOVÁ, Jana: Historie vzniku fondu vzpomínek pamětníků v Muzeu revolučních bojů a osvobození, Časopis Slezského zemského muzea, série B, 60/2011, s. 243–254.
 • HORÁKOVÁ, Jana: Průvodce Památníkem II. světové války, SZM 2012.
 • HORÁKOVÁ, Jana: Ženy a válka, SZM 2012 (katalog k výstavě).
 • HORÁKOVÁ, Jana: Heliodor Píka – vojenský atašé v Rumunsku, SZM 2012 (katalog k výstavě).
 • HORÁKOVÁ, Jana: Zdeněk Škarvada – Keep floating!, SZM 2012 (katalog k výstavě).
 • HORÁKOVÁ, Jana: Děti a válka, SZM 2011 (katalog k výstavě).
 • HORÁKOVÁ, Jana: Zdeněk Hapala – voják a loutkář, SZM 2011 (katalog k výstavě).
 • HORÁKOVÁ, Jana: Památník II. světové války (katalog k expozici), Opava 2009, 28 s.

 

Edukační programy pro žáky 2. stupně základních škol (2013):

 • Život v Protektorátu Čechy a Morava
 • Holocaust a transporty židovského obyvatelstva
 • Čechoslováci za 2. světové války

 

Členství:

 • Předsedkyně Rady školy SŠ Ahol, Ostrava
 • Člen Českého svazu bojovníků za svobodu
 • Člen Čs. obce legionářské – tajemnice jednoty ČsOL Ostrava 1

 

Ocenění a vyznamenání (výběrově):

 • Pamětní medaile ministra obrany ČR k 90. výročí vzniku Československé republiky
 • Pamětní kříž Československé obce legionářské 2. a 3. stupně za zásluhy o obnovu šíření legionářských tradic
 • Zlatá plaketa náčelníka gen. štábu za dlouhodobou spolupráci s Armádou ČR
 • Pamětní plaketa Ministerstva obrany ČR za osobní přínos v oblasti péče o válečné hroby
 • Pamětní medaile Ludvíka Svobody za záslužnou práci pro přátelství mezi národy a uchování paměti o společném boji proti fašismu ve 2. světové válce
 • Pamätná medaila Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov k 60. výročiu SNP za rozvíjanie pokrokových tradícií odkazu boja za sľobodu
 • Pamětní medaile 1914–1918, 1939–1945 za významnou spolupráci a pomoc v činnosti Českého svazu bojovníků za svobodu
 • Medaile statutárního města Opavy za zásluhy o uchování a rozšiřování tradic zahraničního i domácího odboje a jedinečné vojenské historické zemské muzeum

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt pro novináře:
Ing. Štenclová Jana, DiS., manažerka pro marketing
Slezské zemské muzeum
tel.: +420 553 622 999 mobil: +420 733 376 234
e-mail: stenclova@szm.cz

 

Tisková zpráva ke stažení zde.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 23.01.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman“ na Facebook      

Další články v této rubrice

 

Ohlédnutí za rokem 2014 ve Slezském zemském muzeu

15.01.2015

Slezské zemské muzeum společně s Moravským zemským muzeem a Národním muzeem v letech 2014 až 2018 slaví významná jubilea, dvě stě let své existence. Při této příležitosti vytvořily společný projekt s názvem Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice. Jeho cílem je nejen oslava jednotlivých výročí, ale také připomenutí významu muzejnictví, tradic i historie paměťových institucí i důležitost jejich činnosti. Společný projekt tří muzeí - Projekt Strážci paměti. 200 let muzejnictví v České republice byl zahájen unikátní výstavou Unikáty zemských muzeí. Slezské zemské muzeum si v loňském roce připomnělo dvě staletí své existence. 1. května 1814 bylo zpřístupněno první veřejné muzeum na území dnešní České republiky, v jehož tradici Slezské zemské muzeum pokračuje. Slezské zemské muzeum proto k připomenutí svého významného jubilea v roce 2014 připravilo celou řadu výstav, koncertů a akcí. Oslavy započaly na přelomu dubna a května a pokračovaly až do konce roku 2014.

Přečíst celý článek  

Slezské zemské muzeum vystavuje unikátní meč posledního Přemyslovce

19.11.2014

Země a její pán – tak se jmenuje jedna ze stěžejních výstav, kterou Slezské zemské muzeum uzavírá svůj jubilejní rok. V Historické výstavní budově v Opavě byla slavnostně zahájena v úterý 11. listopadu a potrvá až do 23. března roku 2015. Podle slov její autorky Ilony Matejko-Peterka se výstava zaměřuje zejména na fenomén správy Slezska od středověku až do roku 1918 a je návštěvnicky mimořádně atraktivní: „Ukazuje, jaký odkaz tu zanechaly nejen významné panovnické rody, ale i aristokracie, církevní představitelé a také reprezentanti měst a venkova. Lidé si mohou prohlédnout mnoho pozoruhodných památek.“ Hranice Rakouského Slezska se mírně odlišovaly od současného českého Slezska. Jeho součástí byla i dnešní polská část Těšínska a naopak v něm chybělo Hlučínsko. Od středověku do roku 1918 se tu u moci vystřídaly významné evropské dynastie: Piastovci, Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové, Hohenzollernové a Lichtenštejnové.

Přečíst celý článek  

Koncert Hudební skladatelé ve Slezsku

09.10.2014

Už tradičně se roky končící čtyřkou, ve kterých si připomínáme výročí velkých českých skladatelů, označují v naší kulturní oblasti tzv. Rokem české hudby. Do jeho letošních oslav se zapojilo i muzikologické pracoviště Slezského zemského muzea projektem „Hudební skladatelé působící v českém Slezsku ve sbírkách Slezského zemského muzea“. Záměrem je oživit skladby zapomenutých skladatelů, kteří působili v českém Slezsku a ve svých dílech, napsaných pro tuto lokalitu, zanechali trvalé hodnoty .

Přečíst celý článek  
Fajne léto v Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Fajne léto v Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

25.06.2014

Areál československého opevnění Hlučín–Darkovičky Slezského zemského muzea se i v letošním roce zapojí do Fajneho léta. Poslední červnovou sobotu si mohou návštěvníci areálu užít bohatý program připravený ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj.

Přečíst celý článek  

Vyhodnocení Slezské muzejní noci 2014

21.06.2014

Čtrnáct institucí, které zpřístupnily dohromady dvacet jedna objektů a areálů. Taková byla letošní Slezská muzejní noc, oblíbená akce, v rámci které si mohli návštěvníci prohlédnout různorodé muzejní expozice a užít si bohatý doprovodný program v netradičních večerních a nočních hodinách. Jubilejní pátý ročník se uskutečnil v pátek 20. června s podtitulem "Země s nejstarší muzejní tradicí", jenž odkazoval na dvousetletou tradici muzejnictví ve Slezsku. Tu reprezentuje Slezské zemské muzeum, nejstarší veřejné muzeum v České republice.

Přečíst celý článek  
Podlehněte Kouzlu živých motýlů v Arboretu Nový Dvůr

Podlehněte Kouzlu živých motýlů v Arboretu Nový Dvůr

26.05.2014

Arboretum Nový Dvůr Slezského zemského muzea otvírá oblíbenou výstavu, která potěší všechny návštěvníky. Zavítejte v červnu do skleníku a nechte se unášet krásou živých motýlů.

Přečíst celý článek  
Slezské zemské muzeum se účastnilo finále soutěže o nejlepší evropské muzeum roku

Slezské zemské muzeum se účastnilo finále soutěže o nejlepší evropské muzeum roku

21.05.2014

V estonském Tallinnu se uskutečnila konference nejlepších evropských muzeí. Mezi finalisty klání o cenu EMYA – European Museum of the Year Award 2014 nechybělo ani Slezské zemské muzeum.

Přečíst celý článek  
Vzpomínková akce v Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Vzpomínková akce v Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

19.05.2014

V roce 2014 uplyne již 69 let od ukončení druhé světové války a 76 let od vyhlášení květnové mobilizace roku 1938. Slezské zemské muzeum, Krajské vojenské velitelství Ostrava a Město Hlučín k připomenutí těchto dvou významných událostí naší historie připravilo vzpomínkovou akci.

Přečíst celý článek