Úvod \ Knihovna

Slezské zemské muzeum

Knihovna Slezského zemského muzea

 

Knihovna Slezského zemského muzea

Tyršova 1

746 01 Opava

tel.: +420 553 622 060

e-mail: knihovna(at)szm.cz

 

 

  

  

Otevírací doba

Vážení uživatelé, v omezeném režimu je obnoven provoz Knihovny SZM. V rámci opatření proti šíření nákazy COVID-19 Vás prosíme, abyste dodržovali aktuální hygienická a bezpečnostní opatření. Za pochopení Vám děkujeme.

Knihovní řád KSZM během koronavirové epidemie

 

Letní otevírací doba

Vážení uživatelé Knihovny Slezského zemského muzea.

V době od 6. července do 4. září 2020 bude otevírací doba Knihovny SZM přizpůsobena prázdninovému provozu.

Zájemci z řad odborné veřejnosti mohou využívat studovnu Knihovny SZM každou lichou středu tj. 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., a to v době 8.00–11.30 a 12.30–15.30 hodin po dohodě s pracovníky knihovny.

Zájemci z řad zaměstnanců SZM mohou studovnu Knihovny SZM využívat i mimo stanovenou dobu, avšak vždy po dohodě s pracovníky knihovny. 

 

 

Dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V souvislosti s tímto nařízením dochází k úpravě Knihovního řádu Knihovny SZM.

 

 

Vedoucí oddělení

Bc. Dagmar Kufová
kufova(at)szm.cz
Mobil: +420 737 934 850                

MVS – mvs(at)szm.cz

Objednávky literatury – studovna(at)szm.cz


Knihovníci:

Petra Grodová – grodova(at)szm.cz

Bc. Pavel Šafránek – safranek(at)szm.cz

Mgr. Alena Volná – volna(at)szm.cz

Bc. Gabriela Červenková – cervenkova(at)szm.cz

Mgr. Věra Martínková – martinkova(at)szm.cz

Mgr. Jitka Štěrbová (pracoviště Památník Petra Bezruče) – sterbova(at)szm.cz

 

Charakteristika pracoviště:

Knihovna SZM je veřejná vědecká knihovna. Knihovní fond obsahuje cca 290 000 svazků, část fondu tvoří sbírkový fond Silesiak a starých tisků.

Fond je tvořen společenskovědnou literaturou z oblasti historie, kunsthistorie, muzeologie, etnografie, demografie, filozofie, sociologie, archeologie, politologie, numismatiky, divadla, hudební vědy a fotografie a  přírodovědnou literaturou z oblasti geologie, entomologie, botaniky, zoologie, mineralogie, dendrologie a paleontologie.

Fond časopisů tvoří 700 titulů přírodovědných a společenskovědných vědeckých  časopisů.

Knihovna poskytuje základní knihovní, informační a reprografické služby. Rozsah poskytovaných služeb a způsob využití sbírkového fondu určuje Knihovní řád.

 

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 24.06.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Knihovna Slezského zemského muzea“ na Facebook