Úvod \ Věda a výzkum \ Periodika \ Časopis SZM série B - vědy historické

Slezské zemské muzeum

Časopis SZM série B - vědy historické

 

ISSN 1211-3131

Evidenční číslo MK: E 21193

English version to download.

 

Odborný profil a poslání časopisu

Odborná a vědecká náplň vychází především ze společenskovědních disciplín, zastoupených v organizaci, tedy archeologie, historie, umělecké historie, numismatiky, etnografie, muzikologie, dějin divadla, dějin literatury a muzeologie. Na stránkách časopisu se prezentuje také archivní tematika, protože na území českého Slezska speciální archivní časopis nevychází.

V průběhu existence časopisu zde ovšem byly rovněž publikovány studie interdisciplinárního charakteru, prezentující široké spektrum výzkumných zájmů badatelů domácích i zahraničních a vědeckých pracovníků SZM.

Časopis uveřejňuje především původní vědecké studie a materiálové práce, vycházející z regionálních pramenů. Nedílnou součástí časopisu je recenzní rubrika a část vyhrazená aktuálním zprávám souvisejícím s pojetím časopisu.

Rubriky:

  • Studie (texty procházejí recenzním řízením)
  • Materiálové studie (texty procházejí recenzním řízením)
  • Recenze a anotace knih
  • Kronika

Periodicita

Vychází třikrát ročně. Objednávky časopisu a předplatné.

Kontakt

Slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31
746 01 Opava
IČ: 00100595
e-mail: cszmb@szm.cz

Vedoucí redaktor / Etitor-in-chief:

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
sopak@szm.cz
Slezské zemské muzeum
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Výkonný redaktor / Managing Editor:

Mgr. Vojtěch Pokorný
cszmb@szm.cz; pokorny@szm.cz 
Slezské zemské muzeum

Členové redakční rady / Associate Editors:

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
děkan
Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc
ředitel
Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i.

Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
vedoucí katedry historie
Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Doc. PhDr. Martin Pilař, Ph.D.
Katedra české literatury a literární vědy
Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
Slezské zemské muzeum
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Doc. PhDr. Jiří Štefanides, Ph.D.
Katedra divadelních a filmových studií
Filozofická fakulta Univerzita Palackého
Umělecké centrum UP

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, Ph.D.
Katedra etnológie a muzeológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

PhDr. Dalibor Prix, CSc.
Ústav dějin uměním ČR, v.v.i.

PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
Slezské zemské muzeum

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
Zemský archiv v Opavě
Slezské zemské muzeum

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
Slezské zemské muzeum

Dr. Stefanie Jost
Bundesarchiv Berlin

Dr. Mirosław Węcki
Uniwersytet Śląski w Katowicach

PhDr. Radim Jež, Ph.D.
Muzeum Těšínska

PhDr. Karel Müller
ředitel
Zemský archiv v Opavě

Mgr. Květoslav Growka
Státní okresní archiv Jeseník


Obsahy ročníků s abstrakty / Table of Contents with Abstacts

Autoři studií (institucionální afiliace, kontakty) / Authors (institutional Affiliation, Contacts)

Kompletní starší čísla v pdf / Complete old volumes as pdf files

 

Vydavatel časopisu

Vydavatelem Časopisu Slezského zemského muzea - série B je Slezské zemské muzeum. Časopis vychází od roku 1951. V letech 1951-1979 měl časopis periodicitu dvě čísla ročně, od roku 1980 vycházejí tři čísla ročně, každé o rozsahu cca 100 stran.

Recenzní řízení

Všechny odborné studie či materiálové studie procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením. Pro vypracování recenzního posudku slouží standardní formulář, který posuzovatel vyplní, případně přidá slovní zhodnocení a připomínky a podepsaný dodá výkonnému redaktorovi. Recenzní řízení může mít maximálně dvě kola, poté rozhoduje redakční rada. Každou odbornou studii posuzují minimálně dva recenzenti, v případě materiálové studie postačuje jeden posudek. Na základě recenzního řízení rada text přijme, vrátí k přepracování nebo zcela zamítne. O výsledku přijímacího řízení je autor textu informován písemně (elektronickou poštou), přičemž mu jsou zprostředkovány posudky. Respektování požadavků recenzentů a formálních standardů časopisu je podmínkou publikace jakéhokoli textu. O publikování zpráv v kronice, recenzí a anotací rozhoduje redakční rada.

Dokumenty

 

Přehled nabízených čísel

Obsah nabídky:Cena jednoho čísla v Kč:
Rok 1983 - 1990 8,-
Rok 1991 - číslo 1 8,-
Rok 1991 - čísla 2, 3 16,-
Rok 1992 - čísla 1, 2, 3 8,-
Rok 1993 - čísla 1, 2, 3 8,-
Rok 1994 - čísla 1, 2, 3 10,-
Rok 1995 - čísla 1, 2, 3 19,-
Rok 1996 - čísla 1, 2, 3 35,-
Rok 1997 - čísla 1, 2, 3 39,-
Rok 1998 - čísla 1, 2, 3 49,-
Rok 1999 - čísla 1, 2, 3 49,-
Rok 2000 - čísla 1, 2, 3 49,-
Rok 2001 - čísla 1, 2, 3 60,-
Rok 2002 - čísla 1, 2, 3 60,-
Rok 2003 - čísla 1, 2, 3 60,-
Rok 2004 - čísla 1, 2, 3 80,-
Rok 2005 - čísla 1, 2, 3 80,-
Rok 2006 - čísla 1, 2, supplement 1 (328 s.), supplement 2 (84 s.) 80,-
Rok 2006 - číslo 3 80,-
Rok 2007 - čísla 1, 2, 3 80,-
Rok 2008 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2009 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2010 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2011 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2012 - číslo 1, 2, 3 95,-
Rok 2013 - číslo 1, 2-3 70,- / 140,-
Rok 2014 - číslo 1, 2, 3 70,-
Rok 2015 - číslo 1, 2, 3 70,-
Rok 2016 - číslo 1, 2, 3 70,-
Rok 2017 - číslo 1-2, 3 140,- / 70,-
Rok 2018 - číslo 1-3 210,-

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 21.06.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Časopis SZM série B - vědy historické“ na Facebook