Úvod \ Věda a výzkum \ Periodika \ Časopis SZM série B - vědy historické

Slezské zemské muzeum

Časopis SZM série B - vědy historické

ISSN 1211-3131
Evidenční číslo MK: E 21193

 

Odborný profil a poslání časopisu

Odborná a vědecká náplň vychází především ze společenskovědních disciplín, zastoupených v organizaci, tedy archeologie, historie, umělecké historie, numismatiky, etnografie, muzikologie, dějin divadla, dějin literatury a muzeologie. Na stránkách časopisu se prezentuje také archivní tematika, protože na území českého Slezska speciální archivní časopis nevychází.

V průběhu existence časopisu zde ovšem byly rovněž publikovány studie interdisciplinárního charakteru, prezentující široké spektrum výzkumných zájmů badatelů domácích i zahraničních a vědeckých pracovníků SZM.

Časopis uveřejňuje především původní vědecké studie a materiálové práce, vycházející z regionálních pramenů. Nedílnou součástí časopisu je recenzní rubrika a část vyhrazená aktuálním zprávám souvisejícím s pojetím časopisu.

Rubriky:

  • Studie (texty procházejí recenzním řízením)
  • Materiálové studie (texty procházejí recenzním řízením)
  • Recenze a anotace knih
  • Kronika

Periodicita

Vyhází třikrát ročně. Objednávky časopisu a předplatné.

Kontakt

Slezské zemské muzeum
Tyršova 1
746 01 Opava
IČ: 00100595
e-mail: cszm-b@szm.cz

Vedoucí redaktor / Etitor-in-chief:

Doc.PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
pavel.sopak(at)fpf.slu.cz 
Katedra dějin umění
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Umělecké centrum UP

Výkonný redaktor / Managing Editor:

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
z.kravar@zao.archives.cz
Zemský archiv v Opavě

Členové redakční rady / Associate Editors:

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
děkan
Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc
ředitel
Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i.

Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
vedoucí katedry historie
Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Doc. PhDr. Martin Pilař, Ph.D.
Katedra české literatury a literární vědy
Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
Katedra dějin umění
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Umělecké centrum UP

Doc. PhDr. Jiří Štefanides, Ph.D.
Katedra divadelních a filmových studií
Filozofická fakulta Univerzita Palackého
Umělecké centrum UP

Doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Katedra etnológie a muzeológie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského

PhDr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

PhDr. Dalibor Prix, CSc.
Ústav dějin uměním ČR, v.v.i.
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
Zoologická zahrada hlavního města Prahy

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
Slezské zemské muzeum

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
Zemský archiv v Opavě

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
Slezské zemské muzeum

Dr. Stefanie Jost
Bundesarchiv – Außenstelle Lastenausgleichsarchiv

Dr. Miroslaw Wecki
Katovice, univerzita

PhDr. Radim Jež
Muzeum Těšínska

PhDr. Karel Müller
ředitel
Zemský archiv v Opavě

Mgr. Květoslav Growka
Státní okresní archiv Jeseník

Vydavatel časopisu

Vydavatelem Časopisu Slezského zemského muzea - série B je Slezské zemské muzeum. Časopis vychází od roku 1951. V letech 1951-1979 měl časopis periodicitu dvě čísla ročně, od roku 1980 vycházejí tři čísla ročně, každé o rozsahu cca 100 stran.

Recenzní řízení

Časopis Slezského zemského muzea - série B je recenzovaným odborným periodikem. Původní studie a materiálové studie procházejí standartním recenzním řízením, které anonymně vypracovávají nejméně dva nezávislí posuzovatelé oslovení redakcí časopisu. Teprve po úspěšném recenzním řízení je text, nabídnutý redakci k uveřejnění, otištěn na stránkách časopisu.

Dokumenty

 

Vstup pro autory a recenzenty

 

Přehled nabízených čísel

Obsah nabídky:Cena jednoho čísla v Kč:
Rok 1983 - 1990 8,-
Rok 1991 - číslo 1 8,-
Rok 1991 - čísla 2, 3 16,-
Rok 1992 - čísla 1, 2, 3 8,-
Rok 1993 - čísla 1, 2, 3 8,-
Rok 1994 - čísla 1, 2, 3 10,-
Rok 1995 - čísla 1, 2, 3 19,-
Rok 1996 - čísla 1, 2, 3 35,-
Rok 1997 - čísla 1, 2, 3 39,-
Rok 1998 - čísla 1, 2, 3 49,-
Rok 1999 - čísla 1, 2, 3 49,-
Rok 2000 - čísla 1, 2, 3 49,-
Rok 2001 - čísla 1, 2, 3 60,-
Rok 2002 - čísla 1, 2, 3 60,-
Rok 2003 - čísla 1, 2, 3 60,-
Rok 2004 - čísla 1, 2, 3 80,-
Rok 2005 - čísla 1, 2, 3 80,-
Rok 2006 - čísla 1, 2, supplement 1 (328 s.), supplement 2 (84 s.) 80,-
Rok 2006 - číslo 3 80,-
Rok 2007 - čísla 1, 2, 3 80,-
Rok 2008 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2009 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2010 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2011 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2012 - číslo 1, 2, 3 95,-
Rok 2013 - číslo 1, 2-3 70,-, 140,-
Rok 2014 - číslo 1, 2 70,-

Poslední aktualizace článku: 03.05.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Časopis SZM série B - vědy historické“ na Facebook