Úvod \ Věda a výzkum \ Periodika \ Časopis SZM série B - vědy historické

Slezské zemské muzeum

Časopis SZM série B - vědy historické

ISSN 1211-3131
Evidenční číslo MK: E 21193

 

Odborný profil a poslání časopisu

Odborná a vědecká náplň vychází především ze společenskovědních disciplín, zastoupených v organizaci, tedy archeologie, historie, umělecké historie, numismatiky, etnografie, muzikologie, dějin divadla, dějin literatury a muzeologie. Na stránkách časopisu se prezentuje také archivní tematika, protože na území českého Slezska speciální archivní časopis nevychází.

V průběhu existence časopisu zde ovšem byly rovněž publikovány studie interdisciplinárního charakteru, prezentující široké spektrum výzkumných zájmů badatelů domácích i zahraničních a vědeckých pracovníků SZM.

Časopis uveřejňuje především původní vědecké studie a materiálové práce, vycházející z regionálních pramenů. Nedílnou součástí časopisu je recenzní rubrika a část vyhrazená aktuálním zprávám souvisejícím s pojetím časopisu.

Rubriky:

 • Studie (texty procházejí recenzním řízením)
 • Materiálové studie (texty procházejí recenzním řízením)
 • Recenze a anotace knih
 • Kronika

Periodicita

Vyhází třikrát ročně. Objednávky časopisu a předplatné.

Kontakt

Slezské zemské muzeum
Tyršova 1
746 01 Opava
IČ: 00100595
e-mail: cszm-b@szm.cz

Vedoucí redaktor / Etitor-in-chief:

Mgr. Antonín Šimčík
(Slezské zemské muzeum)

Výkonný redaktor / Managing Editor:

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
(Zemský archiv v Opavě)

Členové redakční rady / Associate Editors:

 • Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
  (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě / Slezské zemské muzeum)
 • Prof. dr hab. Stanisław Senft
  (Instytut Śląski w Opolu)
 • Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D.
  (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR Praha)
 • Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
  (Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno)
 • Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.
  (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě / Slezské zemské muzeum)
 • Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
  (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě / Slezské zemské muzeum)
 • PhDr. Dalibor Prix, CSc.
  (Ústav dějin umění Akademie věd ČR Praha / Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)
 • PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
  (Národní muzeum)
 • Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
  (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)
 • Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.
  (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)
 • Mgr. Jana Koudelová, Ph.D.
  (Slezské zemské muzeum)
 • Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
  (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)
 • PhDr. Karel Müller
  (Zemský archiv v Opavě)

Vydavatel časopisu

Vydavatelem Časopisu Slezského zemského muzea - série B je Slezské zemské muzeum. Časopis vychází od roku 1951. V letech 1951-1979 měl časopis periodicitu dvě čísla ročně, od roku 1980 vycházejí tři čísla ročně, každé o rozsahu cca 100 stran.

Recenzní řízení

Časopis Slezského zemského muzea - série B je recenzovaným odborným periodikem. Původní studie a materiálové studie procházejí standartním recenzním řízením, které anonymně vypracovávají nejméně dva nezávislí posuzovatelé oslovení redakcí časopisu. Teprve po úspěšném recenzním řízení je text, nabídnutý redakci k uveřejnění, otištěn na stránkách časopisu.

Dokumenty

 

Vstup pro autory a recenzenty

 

Přehled nabízených čísel

Obsah nabídky:Cena jednoho čísla v Kč:
Rok 1983 - 1990 8,-
Rok 1991 - číslo 1 8,-
Rok 1991 - čísla 2, 3 16,-
Rok 1992 - čísla 1, 2, 3 8,-
Rok 1993 - čísla 1, 2, 3 8,-
Rok 1994 - čísla 1, 2, 3 10,-
Rok 1995 - čísla 1, 2, 3 19,-
Rok 1996 - čísla 1, 2, 3 35,-
Rok 1997 - čísla 1, 2, 3 39,-
Rok 1998 - čísla 1, 2, 3 49,-
Rok 1999 - čísla 1, 2, 3 49,-
Rok 2000 - čísla 1, 2, 3 49,-
Rok 2001 - čísla 1, 2, 3 60,-
Rok 2002 - čísla 1, 2, 3 60,-
Rok 2003 - čísla 1, 2, 3 60,-
Rok 2004 - čísla 1, 2, 3 80,-
Rok 2005 - čísla 1, 2, 3 80,-
Rok 2006 - čísla 1, 2, supplement 1 (328 s.), supplement 2 (84 s.) 80,-
Rok 2006 - číslo 3 80,-
Rok 2007 - čísla 1, 2, 3 80,-
Rok 2008 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2009 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2010 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2011 - čísla 1, 2, 3 95,-
Rok 2012 - číslo 1, 2, 3 95,-
Rok 2013 - číslo 1, 2-3 70,-, 140,-
Rok 2014 - číslo 1, 2 70,-

Poslední aktualizace článku: 27.01.2015

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Časopis SZM série B - vědy historické“ na Facebook