Úvod \ Věda a výzkum \ Periodika \ Slezský sborník

Slezské zemské muzeum

Slezský sborník

(Acta Silesiaca)

 

ISSN 0037-6833
Evidenční číslo MK: E 1240

Odborný profil a poslání časopisu / Scholarly Profile of the Journal

Slezský sborník se řadí k nejstarším odborným historickým časopisům v České republice. Založen byl pod titulem Věstník Matice opavské již roku 1878, přičemž od roku 1892 vycházel jako periodikum. Dnešní název pak nese trvale od roku 1936 (k minulosti časopisu viz zde).

Slezský sborník je tradičním recenzovaným odborným časopisem. Je rovněž evidován v rámci mezinárodně respektované databáze European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus). Jeho odborná profilace je odvozena jednak z aktuálních potřeb soudobé historické vědy, jednak z více než stoleté tradice. Profiluje se jakožto fórum pro publikační výstupy orientované na výzkum Slezska ne pouze jako fenoménu regionálního, ale jako prostoru, v němž se prolínaly, předávaly a potýkaly vývojové tendence evropského západu a východu, severu a jihu, tedy Slezska jakožto aktivního faktoru evropského vývoje. Časopis otevírá své stránky také studiím, sledujícím interdisciplinární souvislosti a metodické problémy obecnější povahy.

Na stránkách Slezského sborníku jsou uveřejňovány vědecké studie, materiály, diskusní příspěvky, referáty a recenze nejnovější domácí i zahraniční literatury a komentované přehledy bádaní. Redakce přijímá texty psané v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině. Periodikum vychází dvakrát do roka, jeho vydavatelem je Slezské zemské muzeum v Opavě.

Rubriky / Sections

 • Studie / Essays (texty prochází recenzním řízením)
 • Materiály / Material Studies (texty prochází recenzním řízením)
 • Přehledy bádání / Research Overview
 • Diskuse / Discussion
 • Recenze a zprávy / Review Articles and Reviews
 • Kronika / Chronicle

Periodicita / Periodicity

Slezský sborník vychází dvakrát (do roku 2012 čtyřikrát) ročně. Objednávky časopisu a předplatné.

Kontakt / Contact

Slezské zemské muzeum
Redakce Slezského sborníku
Nádražní okruh 31, 746 01, Opava
E-mail: slsb@szm.cz (redakce)

Redakce / Editorial Board:

Vedoucí redaktor / Editor-in-chief:

 • Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 
  (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)

Výkonný redaktor / Managing Editor:

Redakční rada / Editorial Council:

 • Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
  (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
 • Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
  (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
 • Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D.
 • (Historický ústav Akademie věd České republiky)
 • Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
  (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě / Slezské zemské muzeum)
 • Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
  (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)
 • Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
  (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě / Slezské zemské muzeum)
 • Mgr. Petr Kozák, Ph.D. 
  (Zemský archiv v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)
 • Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
  (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • PhDr. Jan Saheb, Ph.D.
  (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
 • Dr hab. Jerzy Sperka
  (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • Dr hab. Janusz Spyra
  (Akademia im. Jana Dlugosza w Czenstochowe)
 • Doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.
  (soukromý badatel)
 • JUDr. Marek Starý, Ph.D.
  (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
  (Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě / Slezské zemské muzeum)

Obsahy ročníků s abstrakty / Table of Contents with Abstracts

Autoři studií (institucionální afiliace, kontakty) / Authors (Institutional Affiliations, Contacts)

Pokyny pro autory / Submission Guidliness for Authors

Bibliografie Slezského sborníku / Bibliography of Slezský sborník

Vydavatel časopisu / Publisher of the Journal

Vydavatelem Slezského sborníku je Slezské zemské muzeum, jehož organizační součástí je bývalý Slezský ústav akademie věd (aktuálně pod názvem Oddělení historického výzkumu - Slezský ústav), který časopis vydavatelsky zaštiťoval ve druhé polovině 20. století. Slezské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá do roku 1814. K historii Slezského zemského muzea viz zde.

Recenzní řízení / Peer-review Process

Slezský sborník je recenzovaným odborným časopisem. Studie a materiály publikované na jeho stránkách procházejí standardním anonymním recenzním řízením za účasti minimálně dvou nezávislých posuzovatelů. Teprve úspěšné zakončení recenzního řízení je předpokladem otištení redakci nabídnutých textů.

Přehled nabízených čísel / Bookstore

Obsah nabídky:Cena jednoho čísla v Kč:
Rok 1983 – 1989 14,-
Rok 1990 - čísla 1, 2, 3 17,-
Rok 1991 - čísla 1, 2 17,-
Rok 1991 - dvojčíslo 3, 4 34,-
Rok 1992 - čísla 1, 2 17,-
Rok 1992 - dvojčíslo 3, 4 34,-
Rok 1993 - dvojčíslo 1, 2 34,-
Rok 1993 - čísla 3 17,-
Rok 1994 - čísla 1, 2 17,-
Rok 1994 - dvojčíslo 3, 4 34,-
Rok 1996 - čísla 2, 3, 4 19,-
Rok 1997 - dvojčíslo 1, 2 78,-
Rok 1997 - čísla 3, 4 39,-
Rok 1998 - čísla 1, 2, 3, 4 49,-
Rok 1999 - čísla 1, 2 49,-
Rok 1999 - dvojčíslo 3, 4 98-
Rok 2000 - dvojčíslo 1, 2 98,-
Rok 2001 - čísla 1, 2, 3, 4 60,-
Rok 2002 - čísla 1, 2, 3, 4 60,-
Rok 2003 - čísla 1, 2, 3, 4 60,-
Rok 2004 - čísla 1, 2, 3, 4 80,-
Rok 2005 - čísla 1, 2, 3, 4 80,-
Rok 2006 - čísla 1, 2, 3, 4 80,-
Rok 2007 - čísla 1, 2, 3, 4 80,-
Rok 2008 - čísla 1, 2, 3, 4 80,-
Rok 2009 - číslo 1, 2-3, 4 95,-
Rok 2010 - číslo 1-2, 3-4 190,-
Rok 2011 - číslo 1-2, 3-4 190,-
Rok 2012 - číslo 1-2-, 3-4 190,-
Rok 2013 - číslo 1, 2 90,-
Rok 2014 - číslo 1, 2 70,-
Rok 2015 - číslo 1, 2 70,-
Rok 2016 - číslo 1, 2 70,-
Rok 2017 - číslo 1, 2 70,-
Rok 2018 - číslo 1 70,-

 

 

Poslední aktualizace článku: 22.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Slezský sborník“ na Facebook      

Další články v této rubrice