Úvod \ Expoziční areály \ Národní památník II. světové války, Hrabyně \ Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Národní památník II. světové války Hrabyně

Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Edukátorky v muzeu:

Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz
Lucie Vlková, tel. 553 775 091, e-mail: vlkova@szm.cz

 

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 20 Kč na osobu; návštěva výstav a expozic je 40 Kč pro žáky a studenty; pedagogický doprovod má volný vstup. Nabízíme také možnost výstupu na vyhlídku pro osoby starší 6 let za 20 Kč. 

Otevírací dobu Národního památníku II. světové války naleznete ZDE.

 

DO ZBRANĚ!

Chceš si zkusit, co obnášelo být československým vojákem? Jak se mohl muž stát vojákem, proč a s čím se musel běžně potýkat? Pokud ano, přijď se podívat k nám!

Cíl programu: Žáci pochopí funkci armády v rámci státu, vysvětlí pojem vlastenectví, porozumí, co je povinností občana v době konfliktu a získají prvotní poznatky o minulosti země v níž žijí.

Náplň programu: Pohybové aktivity, práce s prostorem expozice a muzeáliemi, úkoly pro celý kolektiv i jednotlivce s využitím didaktických pomůcek navazujících na obsah programu.

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví

PRO KOHO: žáci 3. a 4. ročníku ZŠ
Časová náročnost: 60 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U SNĚDENÉHO KRÁMU

Druhá světová válka nebyla jen konfliktem zbraní, ale také konfliktem žaludků proti prázdným talířům. Jak se lidé na území protektorátu stravovali? Co pro ně bylo běžně dostupným zbožím, na jaké potraviny mohli jen s láskou vzpomínat? A jak vypadal jejich běžný život?

Cíl programu: Žáci ví, co to byl protektorát, dokáží vysvětlit důvod jeho vzniku, jsou schopni popsat, jaká omezení pro občany tohoto útvaru plynula, jsou schopni diskutovat o rozdílech mezi životem za války a životem v míru.

Náplň programu: Práce s obrazovým a textovým materiálem, a to samostatně i ve skupině, orientace v muzejní expozici a práce s muzeáliemi a didaktickými pomůckami.

RVP: Člověk a společnost

PRO KOHO: žáci 2. stupně ZŠ
Časová náročnost: 60 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BYLI JSME JEN ČÍSLY

Co znamenalo mít za druhé světové války židovské vyznání a zároveň být dítětem? Michal Salomonovič o tom věděl své. Prožil to. Životní osudy ostravského rodáka jsou střípkem tragédie jednoho národa.

Cíl programu: Žáci chápou pojem holocaust, jsou schopni jej zařadit do konkrétního časového úseku dějin, dokáží popsat, jak byli židé perzekuováni, umí vysvětlit, co byly koncentrační tábory a jakým způsobem probíhal život vězňů v těchto zařízeních, jsou schopny vést o problematice diskuzi.

Náplň programu: Práce s muzejním kufříkem, pohyb v rámci expozice v návaznosti na obsah programu a vystavené exponáty, plnění jednotlivých úkolů v rámci skupiny i jako jednotlivci, závěrečná diskuze o tématu.

RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

PRO KOHO: žáci 2. stupně ZŠ
Časová náročnost: 60-90 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S NÁMI PŘIJDE SVOBODA

Po dlouhých letech se válka nachýlila ke konci a republika měla být osvobozena. Spolu s postavou tankisty prožijeme krvavé dubnové dny, kdy probíhaly válečné operace na území Ostravska a Opavska.

Cíl programu: Žáci jsou schopni říci, kdy došlo k osvobození republiky, mohou určit, které armády se na tomto aktu podílely, pochopí, proč byla Moravskoslezská oblast pro Němce důležitá, jsou schopni popsat význam Ostravy při osvobozování republiky, seznámí se s regionálními dějinami a dokáží jednotlivé události zařadit do konkrétní časové éry naší země.

Náplň programu: Plnění úkolů ve skupinách i jednotlivě, představení exponátů spojených s tématem.

RVP: Člověk a společnost

PRO KOHO: žáci 2. stupně ZŠ
Časová náročnost: 60-90 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTOU ODPORU

Příběhy dvou mužů, kteří se rozhodli položit život za vlast. Příběhy dvou životů, které šly jiným směrem. Vilém Dvořák a Otakar Jaroš. Dva stateční vlastenci, kteří se rozhodli, že nenechají svou vlast na pospas Němcům. A našim úkolem je si jejich činy připomínat.

Cíl programu: Žáci rozumí pojmu zahraniční odboj, jsou schopni vysvětlit, jakými způsoby se českoslovenští vojáci zapojili do boje proti hitlerovskému Německu, chápou, co to je vlastenectví, umí si zasadit pojem protektorátu a vliv vzniku tohoto státního útvaru na rozhodování občanů, jsou schopni jednoduše vysvětlit, co to byla východní a západní fronta.

RVP: Člověk a společnost

PRO KOHO: žáci 2. stupně ZŠ
Časová náročnost: 90 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KDO TO VÍ, ODPOVÍ

Zábavná forma přiblížení dějepisných informací pro děti jakéhokoliv věku. Jedná se o nápodobu známé televizní hry Chcete být milionářem, kdy budou děti samotné mít možnost rozhodnout se o tom, v jakém tématu (druhoválečném, spojeném s obsahem výstavy v památníku) budou soutěžit, budou mít možnost ovlivnit samotný výsledek hry i pomáhat svému zvolenému zástupci. Vítězný tým obdrží malé upomínkové předměty. Děti by se měly seznámit s hlavními postavami a daty, důležitými pro jimi zvolené téma, které pak dětem více přiblížíme v krátkém dějepisném okénku. S sebou si odvezou pracovní list, který bude možno využít v hodinách dějepisu.

PRO KOHO: žáci 2. stupně ZŠ
Časová náročnost: 45–60 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH

Zvířata jsou přítelem člověka již od pravěku. Lidi provázela nejen v době míru, ale také ve válkách. Mnohá z nich pomáhala vojákům vydržet válečné útrapy a mnohá z nich při své službě položila život. Program přiblíží návštěvníkům osudy koňů, psů, holubů nebo velbloudů a zábavnou formou poukáže na osudy konkrétních zvířecích hrdinů.

PRO KOHO: žáci 2. stupně ZŠ
Časová náročnost: 60 minut

 

Nutná rezervace předem na všechny typy edukačních programů u muzejních edukátorek. 

 

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 27.02.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doprovodné programy pro školy a veřejnost“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku