Úvod \ Expoziční areály \ Národní památník II. světové války, Hrabyně \ Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Národní památník II. světové války Hrabyně

Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Edukátorky v muzeu:

Mgr. Kamila Poláková, tel. 732 974 070, e-mail: polakova@szm.cz
Lucie Vlková, tel. 553 775 091, e-mail: vlkova@szm.cz

 

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 20 Kč na osobu; návštěva výstav a expozic je 40 Kč pro žáky a studenty; pedagogický doprovod má volný vstup. Nabízíme také možnost výstupu na vyhlídku pro osoby starší 6 let za 20 Kč. 

Otevírací dobu Národního památníku II. světové války naleznete ZDE.

 

VELKÁ VÁLKA A ČESKÉ ZEMĚ

Program objasní okolnosti vedoucí k vypuknutí 1. světové války, zásadní okamžiky tohoto konfliktu a vliv válečných událostí na obyvatelstvo v českých zemích. Neopomene nastínit osudy vojáků z českých zemí jak v rakousko-uherské armádě, tak v legiích. 

PRO KOHO: žáci 5.−9. ročníků ZŠ; studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLOCAUST A TRANSPORTY ŽIDOVSKÉHO OBYVATELSTVA

Cílem tohoto programu je seznámit návštěvníky se stručnou historií židovského národa. Objasněny budou pojmy antisemitismus, šoa, sionismus či holocaust. S využitím dobových dokumentů a nahrávek pamětníků objasní okolnosti, které vedly k masovým transportům evropských Židů do ghett a koncentračních táborů v období II. světové války. Program je vytvořen dle požadavků Rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

PRO KOHO: žáci vyšších ročníků ZŠ; studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti
Časová náročnost: 60 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NĚKTERÉ STRÁNKY ŽIVOTA V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Program osvětlí návštěvníkům okolnosti vzniku tohoto státního útvaru, dobu trvání a významné události v jeho historii. K objasnění některých událostí využívá program výpovědi pamětníků a dobových dokumentů. Nechybí ani mapa, která ukáže hranice protektorátu se všemi jeho specifiky. Program je vytvořen dle požadavků Rámcových vzdělávacích programů MŠMT.

PRO KOHO: žáci 8. a 9. ročníků ZŠ; studenti SŠ a skupiny zájemců z řad široké veřejnosti. Program lze upravit i pro mladší věkové kategorie.
Časová náročnost: 50 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZVÍŘATA VE VÁLKÁCH

Zvířata jsou přítelem člověka již od pravěku. Lidi provázela nejen v době míru, ale také ve válkách. Mnohá z nich pomáhala vojákům vydržet válečné útrapy a mnohá z nich při své službě položila život. Program přiblíží návštěvníkům osudy koňů, psů, holubů nebo velbloudů a zábavnou formou poukáže na osudy konkrétních zvířecích hrdinů.

PRO KOHO: pro všechny věkové kategorie
Časová náročnost: 45–60 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VE STÍNU OKUPACE

Edukační program mapuje cestu vedoucí k Mnichovské dohodě (Fall Grün) a od ní pak k okupaci Československa, s důrazem na dějiny Těšínska, Ostravska a Opavska. Program je vytvořen k výstavě Smutný osud země.

PRO KOHO: návštěvníci od 6 let
Časová náročnost: 60 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÁSLA NENÍ, OMASTKU NENÍ

Cílem tohoto programu je seznámit žáky a studenty se stravovacími návyky různých skupin obyvatelstva v období druhé světové války a pomoci jim udělat si širší obrázek o tom, nakolik válečné události zasahovaly do tak základní lidské potřeby jakým je stravování. Program je sestaven z teoretické a praktické části. Praktickou část tvoří samotná příprava jednoho z pokrmů z daného období.

PRO KOHO: návštěvníci od 6 let
Časová náročnost: 60 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM

Program dětem hravou formou přibližuje dějiny naší republiky mezi lety 1918–1945 tak, aby pochopily jednotlivé historické souvislosti.

PRO KOHO: žáci 1. a 2. stupně ZŠ
Časová náročnost: 60 minut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TVÁŘE VÁLKY

Program je věnován jednotlivým politickým osobnostem druhé světové války. Seznámí zájemce s jednotlivými osobnostmi, které jsou i součástí komentované prohlídky památníku nebo jsou nějak spojeny s exponáty, které se v muzeu nacházejí. Účastníci se s nimi seznámí pomocí osobních údajů, výstřižků z dokumentárních filmů a doplňujícími edukačními kartami, které budou vyplňovat. Program se zabývá osobnostmi napříč zúčastněnými státy, např. za Německo A. Hitler, H. Himmler nebo J. Mengele, za Československo E. Hácha či E. Beneš.

PRO KOHO: návštěvníci od 6 let
Délka programu: 60 minut

 

Nutná rezervace předem na všechny typy edukačních programů u muzejních edukátorek. 

 

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 18.06.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doprovodné programy pro školy a veřejnost“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku