Úvod \ Expoziční areály \ Památník Petra Bezruče, Opava \ Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Památník Petra Bezruče Opava

Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Edukátorka v muzeu:
Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 553 625 024, mobil: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 10 Kč na osobu. Pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Otevírací dobu Památníku Petra Bezruče naleznete ZDE.

 

Článek - Muzeem Vás provede zlatovlasá princezna

  

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a jeho literární tvorbou. Součástí programu je poslech nahrávky rozhovoru básníka s jeho sekretářkou Zdeňkou Tomáškovou.

▪ základní verze – vhodná pro žáky ZŠ
▪ rozšířená verze – vhodná pro žáky SŠ

Provádění školních skupin probíhá v dobovém kostýmu (představuje Dodu Demlovou – jednu z básníkových múz). Součástí jsou pracovní listy, reflexe účastníků programu a individuální prohlídka expozice. Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace.

Délka programu: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OZVĚNY SLEZSKÝCH PÍSNÍ

Literární a prožitkový workshop věnovaný básnické sbírce „Slezské písně", doplněný o výtvarnou a tvůrčí dílnu. Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace, Výtvarná výchova, Estetická výchova.

Pro koho: Žáci vyššího stupně ZŠ a studenti SŠ.
Délka programu: 60−90 minut

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZDENKA TOMÁŠKOVÁ A ORTEL SAMOTY

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, kterou napsala osobní sekretářka básníka Zdenka Tomášková, se zaposloucháme do jejich vzpomínek a budeme besedovat nad knihou. Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace.

Pro koho: Studenti SŠ.
Délka programu: 60 minut

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LITERÁRNÍ VYCHÁZKA PO STOPÁCH PETRA BEZRUČE

Začíná v PPB krátkým výkladem o básníku, následuje společná vycházka po místech spjatých s jeho odkazem (sochy v parku, náměstí, hřbitov). Pouze za příhodného počasí. Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace.

Pro koho: Žáci vyššího stupně ZŠ a studenti SŠ.
Délka programu: 90−120 minut

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEGIE MODERNY − KNIŽNÍ KULTURA LET 1958–1968

Seznámíme vás s bohatstvím grafického, typografického a ilustrátorského díla význačných představitelů české knižní kultury 60. let (např. Oldřich Hlavsa, Karel Teissig), ale i výtvarníků (např. Adolf Born, Jiří Balcar) a dalších autorů. Součástí programu je pracovní list a tvořivá dílna, kde si vyrobíme záložku do knihy. Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace, Výtvarná výchova, Estetická výchova.

Pro koho: Žáci ZŠ a studenti SŠ.
Délka programu: 60 minut

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUZEUM – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Po čem pátrá archeolog? Cílem programu je seznámit žáky a studenty s významem muzea pro jednotlivce i společnost. Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Výtvarná výchova.

Pro koho: Žáci ZŠ a studenti SŠ.
Délka programu: 60 minut

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

V rámci čtenářské dílny budeme pracovat s knížkou Petra Bezruče „Lolo a druhové". Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace.

Pro koho: Žáci 5.−9. ročníku ZŠ.
Délka programu: 60 minut

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA

Děti budou seznámeny s jednotlivými profesemi jako kurátor, archeolog, etnograf, zoolog nebo paleontolog. Dozvědí se, co je to expozice, výstava, výstavní prostory, sbírkový předmět, depozitář, vernisáž. Budou mít možnost orientovat se v expozici, vzájemně spolupracovat, esteticky vnímat a poznávat hodnoty minulosti. Během edukačního programu se jim představí loutka princezny Zlatovlásky, která je provede tajuplným světem muzea. Program je doplněn o výtvarnou dílnu. Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Kulturní dědictví, Jazyk a jazyková komunikace.

Pro koho: Děti z MŠ, žáci 1.−3. ročníku ZŠ.
Délka programu: 60 minut

 

Workshopy pro veřejnost

 

WORKSHOP: ELEGIE MODERNY − KNIŽNÍ KULTURA LET 1958–1968

Literární a tvořivá dílna je určena zejména pro rodiče s dětmi. Budeme si číst a vyrobíme si svou vlastní knížku. Vhodné pro děti od 9 let. Vstupné 20 Kč.

Termíny: 16. 9. / 23. 9. / 7. 10. / 14. 10. / 21. 10. 2018 od 14 do 16 hodin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOP: MŮJ STÁT – PUTOVÁNÍ S ČESKÝM LVEM ZA SEDMI STÁTNÍMI SYMBOLY

Literární a tvořivá dílna ke Dni české státnosti a ke Dni vzniku samostatného československého státu určena zejména pro rodiče s dětmi. Děti se seznámí s původem, významem i možnostmi využití českých státních symbolů, které si mohou vytvořit a výtvarně zpracovat. Vstupné 20 Kč.

Termíny: 28. 9. a 28. 10. 2018 od 10−12 a 14−16 hodin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOP: PETR BEZRUČ – INSPIRACE VÝTVARNÍKŮ

Speciálně připravený program zejména pro seniory u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Náplní programu bude krátká přednáška a výtvarná dílna, kde si účastníci mohou vyzkoušet malbu na plátno, umístěném na malířském stojanu. Vstupné 20 Kč, senioři zdarma.

Termín: 1. 10. 2018 od 14 do 16 hodin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLIOTERAPIE PRO DOSPĚLÉ

Biblioterapie působí na nitro člověka a tím podporuje jeho tvůrčí potenciál a schopnost sebepoznání. Její hlavní náplní je dosažení změny, což zahrnuje vlastní pohled na sebe sama a získání nových dovedností, které mu pomáhají zdolávat životní problémy. Vstupné 20 Kč.

Termín: každý čtvrtek od 16 do 17 hodin

 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u muzejní edukátorky Bc. et Bc. Evy Schwanové, tel.: 553 625 024, mob.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.

 

 


 

Poslední aktualizace článku: 29.08.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doprovodné programy pro školy a veřejnost“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku