Úvod \ Expoziční areály \ Památník Petra Bezruče, Opava \ Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Památník Petra Bezruče Opava

Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Edukátorka v muzeu:
Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel. 553 625 024, mobil 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 10 Kč na osobu. Pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Otevírací dobu Památníku Petra Bezruče naleznete ZDE.

 

Článek - Muzeem Vás provede zlatovlasá princezna

  

LEOPOLD PARMA MEZI PŘÁTELI

V roce 2018 uplyne 50 let od smrti významného pobeskydského malíře Leopolda Parmy (1891–1968). Výstava bude věnována zejména přátelským vztahům L. Parmy s dalšími umělci, např. spisovateli a malíři, kteří zásadním významem formovali jeho osobnost a tvorbu. Edukační program nabízí lektorovaný výklad k výstavě, pracovní list, prezentaci zajímavých muzejních exponátů a výtvarnou dílnu.

PRO KOHO: žáky vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ
Vzdělávací oblasti: Výtvarná výchova, Český jazyk a literatura, Estetická výchova
Časová náročnost: 45–90 minut

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí programu je také poslech nahrávky rozhovoru Petra Bezruče s jeho sekretářkou Zdenkou Tomáškovou.

Lektorovaný vzdělávací program nabízí dvě varianty:

  • základní verze – vhodná pro žáky ZŠ
  • rozšířená verze – vhodná pro žáky SŠ

Provádění školních skupin probíhá v dobovém kostýmu (představuje Dodu Demlovou – jednu z básníkových múz). Součástí programu jsou i pracovní listy. Po předchozí domluvě lze edukační program doplnit o četbu vybraných básní z básnické sbírky Slezské písně.

Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace
Časová náročnost: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POJĎTE S NÁMI DO MUZEA

Cílem edukačního programu je seznámit děti s pojmem muzeum, jeho významem pro jednotlivce i společnost. Děti budou během programu seznámeny s jednotlivými muzejními profesemi a budou jim vysvětleny názvy jako expozice, sbírkový předmět, vernisáž atd. Během edukačního programu provede malé návštěvníky „princezna Zlatovláska".

PRO KOHO: děti z MŠ; žáci 1.–2. ročníků ZŠ
Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět
Časová náročnost: 60 minut

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POHÁDKOVÉ ČTENÍ "KOLOVRAT"

Edukační program pro děti, v němž si poslechnou čtení pohádek z knížky „Kolovrat" od spisovatele Zdeňka Vavříka. Součásti programu je pohybová a výtvarná dílna.

PRO KOHO: žáci 3.–5. ročníků ZŠ
Vzdělávací oblasti: Výtvarná výchova, Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace, Dramatická výchova
Časová náročnost: 60 minut

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LITERÁRNÍ VYCHÁZKY "ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE"

PPB pořádá literární vycházky po stopách Petra Bezruče v Opavě. Krátký lektorovaný výklad k životu a dílu Petra Bezruče začíná v PPB na Ostrožné ulici. Dále následuje společná vycházka po místech spjatých s odkazem básníka (sochy, náměstí, hřbitov). Literární vycházky se uskuteční pouze za příhodného počasí.

PRO KOHO: žáci vyšších ročníků ZŠ a studenti SŠ
Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace
Časová náročnost: 90–120 minut

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZDENKA TOMÁŠKOVÁ A ORTEL SAMOTY

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, kterou napsala osobní sekretářka Zdenka Tomášková, se zaposloucháme do jejích vzpomínek a budeme besedovat nad knihou.

PRO KOHO: studenti SŠ
Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace
Časová náročnost: 60 minut

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM PRO SENIORY

Každý pátek v době od 14 do 16 hodin se v prostorách Památníku Petra Bezruče uskuteční workshopy pro seniory, kteří prostřednictvím lektorovaného výkladu mohou sledovat životní okamžiky básníka Petra Bezruče. V rámci těchto workshopů se přihlíží ke specifickým potřebám seniorů. Ve větší míře bude kladen důraz zejména na individuální přístup k návštěvníkům.

Vstupné: 10 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUZEUM – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné opravit poškozené umělecké dílo? Po čem pátrá archeolog? Tyto a podobné otázky a pojmy si zodpovíme v edukačním programu, jehož cílem je seznámit studenty s významem muzea pro jednotlivce i společnost. Program nabízí lektorovaný výklad a můžeme se těšit i na malé překvapení.

PRO KOHO: žáky 8.–9. ročníků ZŠ, studenty SŠ
Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace
Časová náročnost: 60 minut

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOP PRO ŠKOLY – VELIKONOCE A LIDOVÉ ZVYKY

Velikonoční svátky, i s předchozím postním obdobím, byly ozdobeny celou řadou lidových dekorací. Ty měly nejčastěji symbolický význam a byly vázány na dávné obyčeje. Na workshopu se dozvíte, co to jsou např. líta, mojičky, pučálka, jidášky a zkusíme si vyrobit „líto“ a nazdobit velikonoční perníčky. Vstupné 20 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma.

PRO KOHO: žáci 3.–9. ročníku ZŠ
Vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace, Výtvarná výchova, Člověk a jeho svět, Estetická výchova
Časová náročnost: 90 minut

KONTAKT: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel. 553 625 024, mobil 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORKSHOP K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN

Víte, jaká je historie vzniku Mezinárodního dne žen? Kdo stál u zrodu tohoto svátku a jaký byl následně jeho vývoj? Tyto a podobné otázky si zodpovíme, a protože workshop bude probíhat v PPB, seznámíte se s nejvýznamnějšími ženami v životě básníka Petra Bezruče a zaposloucháte se do četby jeho milostných básní. Vstupné 20 Kč na účastníka programu.

PRO KOHO: děti a mládež, rodiny s dětmi, senioři a další zájemce z řad široké veřejnosti
TERMÍN: čtvrtek 8. 3. 2018 v době od 10–12, 13–18 hodin
Časová náročnost: 90 minut

KONTAKT: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel. 553 625 024, mobil 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz


Víkendové programy pro rodiny s dětmi

 

VÍTÁME JARO

Jaro ťuká na dveře. Travička se zelená, první jarní kvítky kvetou a ptáci štěbetají. Přineste si jaro domů a oslavte to. A nejen o Velikonocích. Literární a prožitkový workshop doplněný o tvůrčí dílnu. Vstupné 20 Kč na účastníka programu.

Termíny: 18. 3. / 25. 3. 2018 od 14 do 16 hodin

KONTAKT: Bc. et Bc. Eva Schwanová, tel. 553 625 024, mobil 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

 

Prosíme zájemce o včasnou rezervaci termínu vybraného programu u edukátorky Bc. et Bc. Evy Schwanové, tel.: 553 625 024, mob.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.

 

 


 

Poslední aktualizace článku: 05.03.2018

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doprovodné programy pro školy a veřejnost“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku