Slezské zemské muzeum

Mgr. Ondřej Klápa

e-mail: klapa(at)szm.cz

Funkce v instituci
• kurátor archeologické podsbírky Slezského zemského muzea

Vědecké zaměření
• pravěká a středověká archeologie, archeologie 2. sv. války

Vzdělání
• 2008 – 2012 – Střední odborná škola waldorfská, Ostrava (maturita)
• 2013 – 2016 – Slezská univerzita v Opavě, obor archeologie (Bc. práce: „Skýtské“ nálezy na Moravě“)
• 2017 – 2019 – Slezská univerzita v Opavě, obor archeologie (Mgr. práce: Typologie Typologie "skýtských" hrotů na Moravě)

Pedagogická činnost
Slezská univerzita v Opavě:
• 2020 – 2022 Skýtská hmotná kultura na Moravě a českém Slezsku
• od 2023 – Archeologie modernity

Účast na mezinárodních expedicích
• 2015 – Mezinárodní archeologická expedice Ruské geografické společnosti Kyzyl-Kuragino v Tuvě (Ruská federace). Záchranný archeologický výzkum mohylových pohřebišť (10. stol. př. n. l. – středověk) na trase plánované železnice Kyzyl-Kuragino.
• 2018 – Jihosibiřská expedice státní Ermitáže v Tuvě (Ruská federace). Dlouhodobý výzkum kurhanu Činge-Tej I. (7. stol. př. n. l.).
• 2019 – Jihosibiřská expedice státní Ermitáže v Tuvě (Ruská federace). Dlouhodobý výzkum kurhanu Činge-Tej I. (7. stol. př. n. l.).
• 2022 – Společný výzkum Regionálního muzea Botoșani (Muzeul Judeţean Botoşani), Archeologického institutu Jasy (Iași Institute of Archaeology) a pracovníků Oddělení archeologie SZM na kurhanu jámové kultury (3. tis. př. n. l.) v obci Dragușeni (Rumusko).

Publikační činnost
• Klápa, O. 2017: "Scythian" Findings in the Moravia. Acta Archaeologica Carpathica LII, s. 65-82.
• Bartík, J. a kol. 2017: The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia Archaeologica Brunensia 22, s. 27-69.
• Klápa, O. 2020: Výsledky spektrální analýzy vybraných hrotů šípů tzv. skýtského typu z Moravy. Pravěk NŘ 27, s. 109-117.
• Juchelka, J. – Klápa, O. 2021: Terénní identifikace aktivit 2. světové války na katastrech Branky, Hradce nad Moravicí, Raduni a blízkého okolí pomocí nedestruktivních archeologických metod, jejich mapování a návrh ochrany v krajině na příkladu situace v Hradci nad Moravicí – Jakubčovicích. Zprávy památkové péče, ročník 81/2021, č. 2, s. 201-222.

Účast na odborných přednáškách s příspěvkem
• 2022 – 41. ročník mezinárodní konference Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. Příspěvek (společně s J. Juchelkou a D. Galiou) „Nové lengyelské hroby a pohřby v sídlištních jamách v Neplachovicích (okr. Opava)“

Jiná popularizační činnost za poslední 4 roky
• Komentovaná prohlídka hradu Kaltenštejn v rámci Evropských dní archeologie na téma nedestruktivní průzkum hradu Kaltenštejn – 18. a 19. června 2021.
• Exkurze v rámci Semináře archeologů z muzeí a institucí památkové péče na současně zkoumané lokalitě v Neplachovicích, která proběhla 2. 6. 2022.
• Prezentace veřejnosti archeologické lokality Neplachovice v rámci Mezinárodního dne archeologie 4. 6. 2022.
• Exkurze na archeologické lokalitě v Neplachovicích v rámci Evropských dnů archeologie, které proběhly 20. a 22. 6. 2022.
• Dvě komentované prohlídky výstavy Jak se hledají druhoválečné hroby, 9. června 2023 v Národním památníku 2. sv války v Hrabyni (společně Juchelka)
• Komentovaná prohlídka v rámci Evropských dnů archeologie výzkumu hradu Kaltenštejn, 17. června 2023 (společně Juchelka, Petr)

Poslední aktualizace článku: 24.07.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Ondřej Klápa“ na Facebook