Úvod \ Pro školy

Slezské zemské muzeum

Pro školy a veřejnost

MUZEUM PRO DĚTI Z POHODLÍ DOMOVA 

V rámci nouzového stavu v době koronavirové epidemie jsme pro děti připravovali různé aktivity, hry a úkoly, které jim zpříjemňovaly čas strávený doma. Aktivity byly určeny pro všechny věkové kategorie a zpětně si je můžete stáhnout na níže uvedeném odkaze: http://www.szm.cz/udalost/794/muzeum-pro-deti-z-pohodli-domova.html.

Muzejní edukátorky

Ikona HVB

Historická výstavní budova – Müllerův dům

Mgr. Hana Kubesová, tel.: 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup.

Ikona PDSV

Národní památník II. světové války

Mgr. Viola Müllerová, tel.: 734 578 014, e-mail: mullerova@szm.cz. 

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup. 

Je možné provést rezervaci edukačních programů na měsíc květen a červen 2023.

Ikona PPB

Památník Petra Bezruče

Mgr. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu. Při návštěvě dvou programů 60 Kč. Pedagogický doprovod má volný vstup.

Cena workshopů činí 50 Kč. 

Ikona AND

Arboretum Nový Dvůr

Mgr. Martina Rigauxová, tel.: 603 868 072, e-mail: rigauxova@szm.cz.

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 500 Kč za skupinu.

Edukační program "Život stromu" je možné absolvovat od 3. 4. 2023 do konce návštěvnické sezóny.

Otevírací dobu jednotlivých expozičních areálů SZM naleznete ZDE.

Aktuální edukační programy na rok 2023

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova

 

Se skřítkem Mezinou do podzemí

Horniny a nerosty jako dávné poklady budeme zkoumat se skřítkem Mezinou. Jsou v našem okolí sopky? A jak daleko putovaly bludné balvany? Už jste někdy cítili, jak voní kámen? Dozvíme se, že nerosty se skrývají všude kolem nás. Seznámíme se s jejich základními vlastnostmi. Po muzeu se nám rozkutálely putovní kamínky! A ne tak ledajaké… Přijďte Mezinovi pomoct hledat. Možná získáte i drahokam!

Oblasti vzdělávání: neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; řemesla a povolání.
Věkové určení: 3. až 9. ročník ZŠ.
Časová náročnost: 60 minut.

__________________

Podzimníček v muzeu

Kudy podzim jde, tam nechává vzkaz pro zvířátka, aby se zabalila do teplejších kožíšků, nastřádala si zásoby do svých spižíren, zmizela do teplých krajů nebo raději šla celý ten studený (ne)čas prospat. Jací ptáci odlétli do teplých krajů? Proč zvířátka mění barvu svého ošacení? A spí veverky celou zimu? Pojďme si projít naší přírodou, ale v teple muzea. Dozvíme se zajímavosti o zvířatech a jejich chování v chladném období roku. Programem nás provede Podzimníček. Jak vypadá? Přijďte se podívat!

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Estetická výchova
Cíle: Děti pochopí souvislosti změn v naší přírodě v závislosti na ročním období; poznají zvířata naší přírody; uvědomí si souvislosti vztahů v přírodě
Oblasti vzdělávání: živá příroda, enviromentální výchova; roční období
Použitá literatura: BULA, Oksana: Jedlička se narodila. 2019.
Věkové určení: MŠ a 1. a 2. třída ZŠ
Časová náročnost: 60 minut (nebo dle domluvy)

__________________

Listonoš vítr

Lesy se oblékají do barevného šatu a vlaštovky čekají na správný vítr. Před chladem a deštěm se schováme uvnitř v muzeu. Vítr přináší rozličné počasí, vůně i nálady. A co vše vítr umí rozeznít? Provázet nás budou knihy Listonoš vítr (Radek Malý a Petr Čech) nebo Oříškový podzim (Andrea Popprová). V závěru programu výtvarná činnost.

Oblasti vzdělávání: literární a jazyková výchova; živá a neživá příroda; zvyky a tradice; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; výtvarná výchova
Věkové určení: 3. - 5. ročník ZŠ
Časová náročnost: 60 minut (nebo dle domluvy)

__________________

Jakpak žili Lichtenštejnové? (edukační program k aktuální výstavě)

Zajímá vás, co znamenalo být knížetem či princeznou, nebo třeba jací byli Lichtenštejni hospodáři? Kde v naší zemi postavili zámek? Nebo na kterém kopci nalezneme jejich rozhlednu? Edukační program umožní žákům nahlédnout na knížecí rod Lichtenštejnů. Druhá část edukace nás seznámí s jazykem heraldiky. Už máte svůj erb? Pokud ne, přijďte si ho vyrobit.

RVP: Člověk a jeho svět, Estetická výchova; Člověk a společnost
Cíle: Žáci poznají část naší historie; seznámí se s heraldikou; poznají společenské vztahy; žáci se budou zajímat o současnost a minulost svého i jiných národů; budou znát význam používání erbů;
Oblasti vzdělávání: dějepis, výtvarná výchova; výchova k občanství
Věkové určení: 5. až 7. ročník ZŠ
Časová náročnost: 60 minut (nebo dle domluvy)

Volné termíny:
listopad: 7. 11., 8. 11., 9. 11., 10. 11 a 14. 11., 15. 11., 16. 11. 2023.
prosinec: dle dohody (probíhají také vánoční edukační programy).
leden: od úterý do pátku každý den mezi 2. lednem a 25. lednem 2024.

__________________

Kdy už budou Vánoce?

Zatímco dospěláci nevědí, kam dřív skočit, děti ten rozruch nechápou a už se nemohou dočkat nazdobeného stromečku a dárků. Adventní doba je plná očekávání, jen každý si přeje trochu něco jiného. Jaké zvyky předcházejí Štědrému dni? A na koho je dobré nezapomenout? Co je však nejdůležitější na svátečním čase Vánoc? Nejen o vánočních zvycích si budeme povídat, hrát i zpívat. Vyrobíme si malou vánoční ozdobu nebo netradiční přáníčko.

Klíčová slova: Vánoce; advent; zvyky; přípravy Vánoc; rodina; laskavost; dobré skutky; spěch; koledy; Ježíšek; tradice
Oblasti vzdělávání: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce, Umění a kultura
Věkové určení: MŠ, 1. - 3. ročník ZŠ
Časová náročnost: 60 minut (lze přizpůsobit)
Program dostupný od 21. listopadu 2023.

__________________

Čarovná moc Vánoc

Dny se zkracují a noci sílí. Až do 21. prosince. Pak se zase Slunce navrací a dny prodlužují. Přestože zima právě začala, slunovrat předkům dával naději, že zase přijde jaro. Řekneme si, co předcházelo oslavám Vánočních svátků tak, jak je známe dnes. Co znamenal zimní slunovrat pro naše předky. A přetrvaly nějaké zvyky do dnešní dní? Můžeme si přečíst o Štědrém dni v nějaké básni?
Vyrobíme si drobnost s vánoční tematikou.

Klíčová slova: zvyklosti pohanské; původ Vánoc; temno; zima; život; smrt; očekávání; naděje; slunovrat; lidová slovesnost; křesťanství; vánoční atmosféra; Vánoce; advent; tradice
Oblasti vzdělávání: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce, Umění a kultura
Věkové určení: 3. – 9. ročník
Časová náročnost: 60 minut (lze přizpůsobit)
Program dostupný od 21. listopadu 2023.

  

 

Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče


Edukační programy pro školy k vánočnímu období v roce 2023

Vánoce, Vánoce přicházejí…

Edukační program zaměřený na tradice a zvyky Vánoc. Žáci prostřednictvím lektorovaného výkladu budou mít možnost si prohloubit své dosavadní vědomosti o vánočních zvycích a tradicích a také prostřednictvím diskuse a rozhovoru společně sdílet své názory a prožitky. Program je doplněný o tvořivou dílnu, ve které si žáci vytvoří vánoční přání a napíšou krátký text na téma Vánoc. Program podporuje čtenářskou gramotnost a podílí se na rozvíjení tvořivosti a kreativity žáků.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Cílová skupina: žáci 5. – 8. roč. ZŠ.
Délka programu: 60 min.

O čem vypráví adventní věnec

Edukační program zaměřený na seznámení s historií vzniku adventního věnce, porozumění symbolice adventního věnce a poznání obsahu křesťanských hodnot. Prostřednictvím příběhu budou mít žáci možnost se zamyslet a diskutovat nad důležitými etickými i sociálními otázkami dnešní doby. Program je obohacen o tvořivou dílnu, ve které si žáci buď samostatně anebo společně vyrobí adventní věnec.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Cílová skupina: žáci 6. – 9. roč. ZŠ, SŠ, gymnázia.
Délka programu: 90 min.

Nová doba – nové zvyky

Edukační program věnovaný tématu ústupu tradičních vánočních přání a pohlednic v kontextu používání vánočních přání prostřednictvím moderních technologií. Žáci budou mít možnost diskutovat, vyjadřovat své názory a naslouchat jiným názorům. Základem edukačního programu je výklad, na jehož základě si žáci vymyslí a představí své vlastní vánoční přání. Program svým obsahem směřuje k podpoře čtenářské gramotnosti žáků.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Cílová skupina: žáci 6.-9. roč. ZŠ, SŠ, gymnázia.
Délka programu: 60 min.

Půjdem spolu do Betléma

Edukační program žákům představí nejkrásnější české vánoční koledy, jejich vznik a historii. Prostřednictvím výkladu a následné diskuse si žáci uvědomí přínos a význam lidové slovesnosti a hudby ve vánočním období. Součásti programu je hudební poslech nejznámějších českých koled.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Cílová skupina: žáci 4. – 6. roč. ZŠ.
Délka programu: 60 min.

Gloria in excelsis deo

Edukační program speciálně určený dětem z MŠ. Náplní programu bude čtení a poslouchání vánočního příběhu a vyprávění o vánočních symbolech (Betlém, vánoční strom, jmelí, ryba, dárky atd.) V rámci programu si děti vymalují jednoduchý obrázek, který si následně odnesou domů.

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět.
Cílová skupina: děti MŠ.
Délka programu: 60 min.

1.1 Programy pro mateřské školy

Pojďte s námi do muzea

Během edukačního programu se dětem představí loutka princezny Zlatovlásky, která se stane průvodkyní tajuplným světem muzea. Děti se tak hravou formou seznámí s netradičním prostředím, v němž se historie prolíná se současností a dozví se základní fakta o životě a díle básníka Petra Bezruče. Program je doplněn o výtvarnou dílnu.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.
Pro koho: děti 5 – 6 let.
Délka programu: 60 minut.

__________________

Setkání s pohádkami, hádankami a říkadly

Náplní edukačního programu je čtení pohádek nebo příběhů, hádanek, říkadel a plnění úkolů z pracovních listů. Dětem budou představeni spisovatelé a jejich díla, jejichž literární pozůstalost se nachází v Památníku Petra Bezruče (např. Zdeněk Vavřík, Helena Salichová, Ludmila Hořká, Jan Rohel atd.).

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.
Pro koho: děti 5 – 6 let.
Délka programu: 60 minut.

__________________

A kniha spatřila světlo světa

Edukační program pro rozvoj čtenářské gramotnosti, podporu komunikativních dovedností a činností zaměřených na poznávání prostředí, ve kterém dítě žije (rodina, příroda, kultura) prostřednictvím literárních příběhů. Program nabízí četbu, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.
Pro koho: děti 5 – 6 let.
Délka programu: 60 minut.

__________________

1.2 Programy pro základní a střední školy

Život a dílo Petra Bezruče

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí programu je zhlédnutí dokumentárního filmu o Petru Bezručovi. Lektorovaný edukační program nabízí dvě varianty:

  • základní verze – vhodná pro žáky ZŠ,
  • rozšířená verze – vhodná pro žáky SŠ.

Součástí programu je pracovní list, reflexe účastníků programu a individuální prohlídka expozice.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Délka programu: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky).

__________________

Ozvěny Slezských písní

Literární a prožitkový workshop věnovaný básnické sbírce Slezské písně, doplněný o výtvarnou a tvůrčí dílnu. Náplní práce s literárním textem je výrazné čtení básní, jejich poslech, hledání a popis básnických prostředků (např. zvukomalba, personifikace, řečnická otázka). Na základě práce s literárním textem si žáci následně vyrobí vlastní knížku a výtvarně ji vyzdobí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ.
Délka programu: 60/90 minut.

__________________

Zdenka Tomášková a Ortel samoty

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, který napsala osobní sekretářka básníka Zdenka Tomášková se zaposloucháme do jejich vzpomínek a budeme besedovat nad knihou.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci SŠ.
Délka programu: 60 minut.

__________________

Muzeum - známé i neznámé

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné opravit poškozené umělecké dílo? Po čem pátrá archeolog? Tyto a podobné otázky a pojmy si zodpovíme v edukačním programu, jehož cílem je seznámit žáky a studenty s významem muzea pro jednotlivce i společnost. Program nabízí lektorovaný výklad a můžeme se těšit i na malé překvapení.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ.
Délka programu: 60 minut.

__________________

Lolo a druhové

Cílem edukačního programu je podpora čtenářství a motivace k četbě, rozšíření a prohloubení znalostí o básníku Petru Bezručovi. Žáci na základě poslechu sami nakreslí obrázek a představí jej ostatním. Na závěr proběhne beseda a zhodnocení ilustrací. Žáci si odnesou tištěný text a vlastní ilustraci k němu. V rámci dílny bude využita forma řízeného čtení a čtení s předvídáním.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda.
Pro koho: žáci 5.–7. ročníku ZŠ.
Délka programu: 60 minut.

__________________

Příroda v poezii Petra Bezruče

Literární a tvořivá dílna pro školy, kde budeme pracovat s básnickou sbírkou Slezské písně a s básní Stužkonoska modrá. Prostřednictvím práce s uměleckým textem si žáci procvičí jazykové dovednosti a uvědomí si přínos poezie v životě a lépe porozumí tvorbě básníka. V programu si žáci vyzkouší tvůrčí psaní a ve výtvarné dílně si vyrobí svou vlastní knížku Slezské písně.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda.
Pro koho: žáci 8. – 9. ročníku ZŠ.
Délka programu: 60 minut.

__________________

Literární vycházka „Po stopách Petra Bezruče"

Vycházka začíná v Památníku Petra Bezruče krátkým výkladem o básníkovi. Poté následuje společná vycházka po místech spjatých s jeho odkazem (sochy v parku, náměstí, hřbitov). Literární vycházky se uskuteční pouze za příhodného počasí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci SŠ.
Délka programu: 90–120 minut.

__________________

Ostatní formy edukace

Workshop pro češtináře

V prostorách Památníku Petra Bezruče se koná workshop pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem workshopu je seznámit pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi školami a PPB na vzdělávací bázi. Na workshop je nutno se předem objednat. Účast na akci je zdarma.

Kdy: každé první pondělí v měsíci v době od 14.00 do 15.00 hodin.

Nutná předchozí rezervace na všechny druhy edukačních programů:
Mgr. et Bc. Eva Schwanová, tel. 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.  


Piktogram_NPDSVNárodní památník II. světové války

Pro nižší stupeň ZŠ

Víš, co je to válka?

Tento edukační program vysvětlí žákům prostřednictvím stálé expozice památníku a společné diskuze, co je to válka. Částečně jim přiblíží, jak probíhá každodenní život rodiny ve válce a pomocí historických pramenů v expozici a formou hry nastíní důležitá fakta spojená se smutnou historií 2. sv. války, jejich přímých aktérů či účastníků.

Pro koho: 1. stupeň ZŠ
Časová dotace: 60 minut
Maximální počet žáků: 25
Odkazy na RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

__________________

Zvířecí hrdinové

Edukační program je zaměřen na seznámení dětí se zapojením zvířat do válečných konfliktů. Společně se zamyslíme nad tím, co je to válka, hrdinství a jestli i o němých tvářích můžeme hovořit jako o hrdinech. K tomu nám dopomohou dva příběhy, které jsou doplněny o několik různorodých aktivit. Ty jsou zaměřeny na rozvoj pohybu a smyslového vnímání u dětí, stejně tak jako na rozvoj práce v týmu i jednotlivě. Máte rádi paměťové hry, skládačky anebo pantomimu? Pak je program přímo pro vás!

Pro koho: 1. stupeň ZŠ
Časová dotace: 45 minut
Maximální počet žáků: 25
Odkazy na RVP: Tělesná výchova, Člověk a společnost, Taneční a pohybová výchova

__________________

Pro vyšší stupeň ZŠ

„Motýla jsem tu neviděl“ (Pavel Friedmann)

Smutnou kapitolou lidských dějin byl holokaust. Jak název programu napovídá, pronásledování a utrpení židovských a rómských obyvatel Evropy byl krutou realitou 2. světové války. Vše důležité o tomto tématu se účastníci programu dozví prostřednictvím aktivní práce s časovou osou přímo v expozici památníku. Pro snadnější pochopení budou využity také výtvarné, slovní a písemné doklady vězňů koncentračních táborů. Program má přesah až do současné doby, kdy je antisemitismus a antiromismus stále aktuální.

Pro koho: 2. stupeň ZŠ
Časová dotace: 60 minut
Maximální počet žáků: 25
Odkazy na RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

__________________

Každodennost v Protektorátu Čechy a Morava

Jedním z nejtragičtějších období naší historie byl bezesporu Protektorát Čechy a Morava. Žáci se prostřednictvím hry seznámí s velmi těžkou každodenností tohoto temného období. Dozvědí se, jak to fungovalo s nakupováním potravin a ostatních potřeb denní potřeby, jestli děti chodily do školy a jak fungovala soudobá kultura.

Pro koho: 2. stupeň ZŠ
Časová dotace: 60 minut
Maximální počet žáků: 25
Odkazy na RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Nutná předchozí rezervace na všechny druhy edukačních programů:
Mgr. Viola Müllerová, muzejní edukátorka, tel.: 734 578 014, mullerova(at)szm.cz.

 

Piktogram ANDArboretum Nový Dvůr

Život stromu

Život stromu“ je prvním edukačním programem v Arboretu Nový Dvůr ve Stěbořicích. Tento areál je důležitou součástí Slezského zemského muzea. Přijďte se svými žáky využít výuky na čerstvém vzduchu přímo mezi stromy.

Edukační program provede žáky vymezeným kouskem krajiny parku Arboreta Nový Dvůr. Řekneme si, co strom potřebuje ke svému životu – tedy co se musí stát, aby z malého semínka vyrostl statný strom. Povíme si o tom, jak strom dýchá. Jak důležité jsou stromy pro náš život i život zvířat. Žáci pracují v týmech a následně svá témata prezentují.

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Estetická výchova.

Cíle: znát prostředí parku; vědět, jaký užitek má strom pro obyvatele lesa a pro člověka; žáci mají zájem zkoumat přírodu a zajímat se o ni; uvědomují si, jak člověk ovlivňuje okolí svou činností; žáci umí pracovat v týmu a komunikovat mezi sebou; žáci jsou schopni prezentovat své vědomosti.

Oblasti vzdělávání: neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; řemesla a povolání.

Pro koho: 1. až 6. ročník ZŠ.

Časová náročnost: 60 minut (nebo dle domluvy)

Kontakt: Mgr. Martina Rigauxová; tel.: 603 868 072; případně mail: rigauxova@szm.cz

Cena: 500,- Kč za skupinu.

Program je možné navštívit od pondělí 3. dubna 2023.

 

DALŠÍ EDUKAČNÍ PROGRAMY PŘIPRAVUJEME!

 

Dále můžete navštívit tyto expozice Slezského zemského muzea:

Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky

  • muzeum československé fortifikace

Srub Petra Bezruče

  • expozice Krajem Petra Bezruče

Poslední aktualizace článku: 08.11.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pro školy a veřejnost“ na Facebook