Úvod \ Pro školy

Slezské zemské muzeum

Pro školy a veřejnost

MUZEUM PRO DĚTI Z POHODLÍ DOMOVA 

V rámci nouzového stavu v době koronavirové epidemie jsme pro děti připravovali různé aktivity, hry a úkoly, které jim zpříjemňovaly čas strávený doma. Aktivity byly určeny pro všechny věkové kategorie a zpětně si je můžete stáhnout na níže uvedeném odkaze: http://www.szm.cz/udalost/794/muzeum-pro-deti-z-pohodli-domova.html.

 

Muzejní edukátorky

Ikona HVB

Historická výstavní budova – Müllerův dům

Mgr. Hana Kubesová, tel.: 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz
Lucie Vlková, tel.: 734 578 014, e-mail: vlkova@szm.cz. 

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup.

Ikona PDSV

Národní památník II. světové války

Lucie Vlková, tel.: 734 578 014, e-mail: vlkova@szm.cz. 

Památník je z důvodu rekonstrukce do 29. 4. 2023 pro veřejnost UZAVŘEN.

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup. 

Je možné provést rezervaci edukačních programů na měsíc květen a červen 2023.

Ikona PPB

Památník Petra Bezruče

Mgr. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu. Při návštěvě dvou programů 60 Kč. Pedagogický doprovod má volný vstup.

Cena workshopů činí 50 Kč. 

Ikona AND

Arboretum Nový Dvůr

Mgr. Martina Rigauxová, tel.: 603 868 072, e-mail: rigauxova@szm.cz.

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup.

Edukační program "Život stromu" je možné absolvovat od 3. 4. 2023 do konce návštěvnické sezóny.

 

Otevírací dobu jednotlivých expozičních areálů SZM naleznete ZDE.

 

Aktuální edukační programy na rok 2023

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova

 

Velikonoce – svátky jara a znovuzrození

Velikonoce a 40 dní, které jim předchází. Pojďme si říct, co znamenal příchod jara v minulých dobách. Jak se slavily tradiční Velikonoce? A co se dělo po čtyřicet dní, které Velikonocům předcházejí? Přivoníme si k těmto svátkům jara díky velikonočnímu pečivu i prvním kvítkům. Zažijeme největší křesťanský svátek v podobě zvyků pašijového týdne.

Pro koho: 3. - 5. ročník ZŠ
Časová náročnost: 60 minut (dle domluvy)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Oblasti vzdělávání: pro MŠ: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Estetická výchova, Člověk a svět práce, Umění a kultura.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zimou k jaru se zvířátky

Nechte se provést zimní přírodou až k jarnímu probouzení! V expozici Příroda Slezska si povíme o způsobech, které zvířatům a rostlinám pomáhají přežít zimu. Napadlo vás někdy, jestli je zvířátkům zima, když mrzne? A nemají hlad, když je země pokrytá sněhem? A když pak konečně přijde jaro, kde berou sílu na nové začátky? A proč netrpí jarní únavou? Společně najdeme odpovědi na tyto otázky. Možná se ukáže, že odkoukat zvyklosti od zvířátek nebo rostlin, je docela dobrý nápad. Přijďte a nechte se překvapit! 

Pro koho: MŠ a 1. stupeň ZŠ
Časová náročnost: 90 minut (dle domluvy)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Oblasti vzdělávání: pro MŠ: Dítě a svět; pro ZŠ: Člověk a jeho svět - Místo, kde žijeme; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Listonoš vítr

Lesy se oblékají do barevného šatu a vlaštovky čekají na správný vítr. Před chladem a deštěm se schováme uvnitř v muzeu. Pojďme se podívat na zvířata naší přírody a říct si, jak se chystají a zimu. Vítr přináší rozličné počasí, vůně i nálady. A co vše vítr umí rozeznít? Povíme si i o zvycích lidí v období, kdy jsou dny krátké a zima je za dveřmi. Provázet nás budou knihy Listonoš vítr (Radek Malý a Petr Čech) nebo Oříškový podzim (Andrea Popprová). V závěru programu výtvarná činnost. 

Pro koho: MŠ a 1. stupeň ZŠ
Časová náročnost: 60 minut (dle domluvy)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Oblasti vzdělávání: literární a jazyková výchova; živá a neživá příroda; zvyky a tradice; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; výtvarná výchova.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachraňte Hmyzáky!

Brouci, vážky, včely i motýli jako hrdinové naší přírody! Proč je hmyz důležitý? Jakou roli hraje v našem ekosystému? A co ohrožuje můry nebo včely? Pojďme se podívat na některé znaky hmyzu a říct si něco o hmyzím životě. Pak si povíme, jak můžeme životu hmyzu prospět my lidé.  

Pro koho: 3. až 9. ročník ZŠ (verze dle věku žáků)
Časová náročnost: 60 nebo 90 minut (dle domluvy)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Oblasti vzdělávání: živá a neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; kritické myšlení; výtvarná výchova.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se skřítkem Mezinou do podzemí

Horniny a nerosty jako dávné poklady budeme zkoumat se skřítkem Mezinou. Jsou v našem okolí sopky? A jak daleko putovaly bludné balvany? Už jste někdy cítili, jak voní kámen? Dozvíme se, že nerosty se skrývají všude kolem nás. Seznámíme se s jejich základními vlastnostmi. Po muzeu se nám rozkutálely putovní kamínky! A ne tak ledajaké… Přijďte Mezinovi pomoct hledat. Možná získáte i drahokam! 

Pro koho: 3. až 9. ročník ZŠ (verze dle věku žáků)
Časová náročnost:  60 nebo 90 minut (dle domluvy)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Oblasti vzdělávání: neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; řemesla a povolání.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se zvířátky do pohádky 

Kdo by neměl rád pohádky? Proto se spolu ponoříme do světa těch, ve kterých figurují zvířata. Povyprávíme si tři příběhy a pak spolu budeme plnit úkoly! Najdeme všechny korálky pro zlatovlásku jako mravenci? A co takhle se protáhnout po dlouhém zimním spánku jako medvěd Kulíšek? Přijďte si s námi užít zábavné dopoledne a seznamte se se zajímavostmi o zvířatech!

Cíle:
děti znají typický prostor muzea,
• děti trénují lokomoční, nelokomoční a zdravotně zaměřené pohybové činnosti,
děti rozvíjí schopnost přirozeně a bez zábran komunikovat 
děti se dodržují pravidla her 
• děti se učí projevit vlastní názory. 

RVP: Dítě a jeho tělo, Dítě a svět

Pro koho: děti 4–6 let
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová náročnost: 55 minut (Lze zkrátit uzpůsobením programu na 40 minut.) 

Kontakt: Lucie Vlková, tel.: 734 578 014, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Slon, mého srdce šampion 

Už jste slyšeli o Calvinovi? Majestátný slon, který na vás čeká v našem muzeu a stane se průvodcem na naší daleké cestě za poznáním ostatních jeho druhu.. Co spolu budeme objevovat? No třeba co sloni jedí, co dělají s chobotem a mají nehty? A čím je příbuzný takový exotický slon s námi? Vydejte se s námi na výpravu za vědomostmi!  

Cíle:
• žáci popíší slona,
• žáci vysvětlí základní rozdíly mezi slonem indickým a slonem africkým,
• žáci popíší způsoby dorozumívání slonů,
• žáci vysvětlí pojem býložravec a masožravec a správně slona zařadí,
• žáci chápou základní příbuznost savců.

RVP: Člověk a příroda

Pro koho: žáci 1. stupně
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 60 minut

Kontakt: Lucie Vlková, tel.: 734 578 014, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tajemství mumie

Starověký Egypt. Doba pyramid, faraonů, hieroglyfů. A také doba tajemných rituálů, prapodivných božstev a hlavně… Mumií! Co takhle se na jednu podívat zblízka? Co je nám mumie schopna povědět o době, ve které žila? Jak se lidé odívali, čemu věřili, jak vypadali? Uměli psát? A co vlastně přesně ta mumie je? To spolu prozkoumáme v tomto edukačním programu. Nebojíte se poodhalit roušku tajemství?

Cíle:
• žáci poznají základní kulturní prvky starověkého Egypta,
• žáci chápou důvod vzniku mumií,
• žáci znají hlavní znaky egyptského náboženství,
• žáci chápou historickou hodnotu mumií,
• žáci pracují se svým vlastním hodnotovým žebříčkem

RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět 

Pro koho: žáci 6.–8. tříd
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 90 minut

Kontakt: Lucie Vlková, tel.: 734 578 014, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lidé a propaganda

Co je to propaganda a jak se dříve projevovala? To se ukážeme na příkladu nacistického Německa. Podlehli bychom propagandě i my? Jsme i dnes její součástí?

Pro koho: žáci 8. a 9. třídy, studenti prvních ročníků středních škol
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 60–90 minut

Kontakt: Lucie Vlková, tel.: 734 578 014, e-mail: vlkova@szm.cz 

 

Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče


1.1 Programy pro mateřské školy

 

Pojďte s námi do muzea

Během edukačního programu se dětem představí loutka princezny Zlatovlásky, která se stane průvodkyní tajuplným světem muzea. Děti se tak hravou formou seznámí s netradičním prostředím, v němž se historie prolíná se současností a dozví se základní fakta o životě a díle básníka Petra Bezruče. Program je doplněn o výtvarnou dílnu.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Pro koho: děti 5 – 6 let
Délka programu: 60 minut

Setkání s pohádkami, hádankami a říkadly

Náplní edukačního programu je čtení pohádek nebo příběhů, hádanek, říkadel a plnění úkolů z pracovních listů. Dětem budou představeni spisovatelé a jejich díla, jejichž literární pozůstalost se nachází v Památníku Petra Bezruče (např. Zdeněk Vavřík, Helena Salichová, Ludmila Hořká, Jan Rohel atd.).

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Pro koho: děti 5 – 6 let
Délka programu: 60 minut

A kniha spatřila světlo světa

Edukační program pro rozvoj čtenářské gramotnosti, podporu komunikativních dovedností a činností zaměřených na poznávání prostředí, ve kterém dítě žije (rodina, příroda, kultura) prostřednictvím literárních příběhů. Program nabízí četbu, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Pro koho: děti 5 – 6 let
Délka programu: 60 minut

1.2 Programy pro základní a střední školy

Život a dílo Petra Bezruče

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí programu je zhlédnutí dokumentárního filmu o Petru Bezručovi. Lektorovaný edukační program nabízí dvě varianty:

  • základní verze – vhodná pro žáky ZŠ,
  • rozšířená verze – vhodná pro žáky SŠ.

Součástí programu je pracovní list, reflexe účastníků programu a individuální prohlídka expozice.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Délka programu: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky)

Ozvěny Slezských písní

Literární a prožitkový workshop věnovaný básnické sbírce Slezské písně, doplněný o výtvarnou a tvůrčí dílnu. Náplní práce s literárním textem je výrazné čtení básní, jejich poslech, hledání a popis básnických prostředků (např. zvukomalba, personifikace, řečnická otázka). Na základě práce s literárním textem si žáci následně vyrobí vlastní knížku a výtvarně ji vyzdobí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ
Délka programu: 60/90 minut

Zdenka Tomášková a Ortel samoty

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, který napsala osobní sekretářka básníka Zdenka Tomášková se zaposloucháme do jejich vzpomínek a budeme besedovat nad knihou.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci SŠ
Délka programu: 60 minut

Muzeum - známé i neznámé

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné opravit poškozené umělecké dílo? Po čem pátrá archeolog? Tyto a podobné otázky a pojmy si zodpovíme v edukačním programu, jehož cílem je seznámit žáky a studenty s významem muzea pro jednotlivce i společnost. Program nabízí lektorovaný výklad a můžeme se těšit i na malé překvapení.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ
Délka programu: 60 minut

Lolo a druhové

Cílem edukačního programu je podpora čtenářství a motivace k četbě, rozšíření a prohloubení znalostí o básníku Petru Bezručovi. Žáci na základě poslechu sami nakreslí obrázek a představí jej ostatním. Na závěr proběhne beseda a zhodnocení ilustrací. Žáci si odnesou tištěný text a vlastní ilustraci k němu. V rámci dílny bude využita forma řízeného čtení a čtení s předvídáním.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Pro koho: žáci 5.–7. ročníku ZŠ
Délka programu: 60 minut

Příroda v poezii Petra Bezruče

Literární a tvořivá dílna pro školy, kde budeme pracovat s básnickou sbírkou Slezské písně a s básní Stužkonoska modrá. Prostřednictvím práce s uměleckým textem si žáci procvičí jazykové dovednosti a uvědomí si přínos poezie v životě a lépe porozumí tvorbě básníka. V programu si žáci vyzkouší tvůrčí psaní a ve výtvarné dílně si vyrobí svou vlastní knížku Slezské písně.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Pro koho: žáci 8. – 9. ročníku ZŠ
Délka programu: 60 minut

Literární vycházka „Po stopách Petra Bezruče"

Vycházka začíná v Památníku Petra Bezruče krátkým výkladem o básníkovi. Poté následuje společná vycházka po místech spjatých s jeho odkazem (sochy v parku, náměstí, hřbitov). Literární vycházky se uskuteční pouze za příhodného počasí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Pro koho: žáci SŠ
Délka programu: 90–120 minut

Ostatní formy edukace

Workshop pro češtináře

V prostorách Památníku Petra Bezruče se koná workshop pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem workshopu je seznámit pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi školami a PPB na vzdělávací bázi. Na workshop je nutno se předem objednat. Účast na akci je zdarma.

Kdy: každé první pondělí v měsíci v době od 14.00 do 15.00 hodin  

Nutná předchozí rezervace na všechny druhy edukačních programů:
Mgr. et Bc. Eva Schwanová, tel. 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.  


Piktogram_NPDSVNárodní památník II. světové války

 

Pro mateřské školy

Krajina kolem nás

Jak se v ročních obdobích mění krajina kolem našeho památníku a co všechno v ní můžeme vidět? Pojďme společně malovat a poznávat přírodu kolem nás. Nejdřív si uděláme malou procházku kolem památníku a zjistíme, co všechno je kolem něj ukryto a co všechno se může stát uměleckým dílem. Pak se společně staneme umělci a své dojmy společně přeneseme na plátno.

Cíle:
• děti rozvíjí motoriku
• děti získávají pracovní dovednosti a návyky
• děti využívají tvořivé schopnosti
• děti se učí pozorovat a vnímat prostředí kolem sebe
• děti rozvíjí interaktivní a komunikační dovednosti

RVP: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a svět
Pro koho: děti mezi 3-6. rokem
Počet dětí ve skupině: max. 25
Časová náročnost: 60 minut (20 minut procházka a 30 minut tvoření, mezi procházkou a tvořením je 10 minut pauza na převlečení a toaletu)

 

Pro 1. stupeň základních škol

Archeologem na zkoušku, aneb my a muzeum

Jak se staráme o věci, které ze země vyzvedneme? Jaká je role archeologa v muzeu a jak důležitá je práce archeologa pro nás návštěvníky? To si zkusí děti na vlastní kůži poznat na zážitkovém edukačním programu.

Cíle:
• děti znají typický prostor muzea,
• děti se seznamují s konkrétními odbornými činnostmi,
• děti se seznamují s různými typy materiálů,
• děti se učí projevit vlastní názory.

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Člověk a společnost
Pro koho: žáci 1. – 6. třídy
Počet dětí ve skupině: max. 25
Časová náročnost: 45 minut (pro mladší žáky) 55 minut (pro starší žáky)

Pro 2. stupeň základních škol 

Byli jenom čísly

Jedním z nejtemnějších období naší historie je bezesporu holocaust. Žáci se pomocí reálného příběhu seznámí s osudy Židů v období druhé světové války a zároveň budou zjišťovat, zda různé stereotypy přetrvávají v naší společnosti dodnes.

Cíl:
• žáci dokáží popsat, jak byli židé perzekuováni,
• žáci umí vysvětlit, co byly koncentrační tábory a jakým způsobem probíhal život vězňů v těchto zařízeních, jsou schopny vést o problematice diskuzi,
• žáci se seznámí se základními pojmy jako xenofobie, rasismus, antiromismus aj.
• žáci dokáží identifikovat netolerovatelné chování na sociálních sítích

RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět
Pro koho: žáci 7. – 9. třídy
Počet dětí ve skupině: max. 25
Časová náročnost: 70 minut

Příběh tesaný v kameni

Může se v jednou sousoší skrývat tragický příběh celé země? Pojďme společně rozkrýt osudy obyvatel Lidic i celého Protektorátu a ukázat si, co všechno zmůže jeden jediný dopis.
Cíl:
• žáci se seznámí s pojmem Protektorát Čechy a Morava,
• žáci se seznámí s osudy obyvatel Lidic,
• žáci se seznámí s okolnostmi, které k vypálení Lidic vedly,
• žáci jsou schopni vysvětlit, jakým způsobem byl ovlivňován každodenní život, obyvatel protektorátu.

RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět
Pro koho: žáci 7. – 9. třídy
Počet dětí ve skupině: max. 25
Časová náročnost: 60 minut

Nutná předchozí rezervace na všechny druhy edukačních programů:
Lucie Vlková, muzejní edukátorka, tel.: 734 578 014, vlkova(at)szm.cz. 

 

Piktogram ANDArboretum Nový Dvůr

Příběh stromu

Příběh stromu“ je prvním edukačním programem v Arboretu Nový Dvůr ve Stěbořicích. Tento areál je důležitou součástí Slezského zemského muzea. Přijďte se svými žáky využít výuky na čerstvém vzduchu přímo mezi stromy.

Edukační program provede žáky vymezeným kouskem krajiny parku Arboreta Nový Dvůr. Řekneme si, co strom potřebuje ke svému životu – tedy co se musí stát, aby z malého semínka vyrostl statný strom. Povíme si o tom, jak strom dýchá. Jak důležité jsou stromy pro náš život i život zvířat. Žáci pracují v týmech a následně svá témata prezentují.

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Estetická výchova.

Cíle: znát prostředí parku; vědět, jaký užitek má strom pro obyvatele lesa a pro člověka; žáci mají zájem zkoumat přírodu a zajímat se o ni; uvědomují si, jak člověk ovlivňuje okolí svou činností; žáci umí pracovat v týmu a komunikovat mezi sebou; žáci jsou schopni prezentovat své vědomosti.

Oblasti vzdělávání: neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; řemesla a povolání.

Pro koho: 4. až 6. ročník ZŠ.

Časová náročnost: 60 minut (nebo dle domluvy)

Kontakt: Mgr. Martina Rigauxová; tel.: 603 868 072; případně mail: rigauxova@szm.cz

Cena: 40,- Kč na jednoho žáka, pedagogický doprovod zdarma. Po programu je možné zůstat v parku a volně si jej projít.

Program je možné navštívit od pondělí 3. dubna 2023.

 

DALŠÍ EDUKAČNÍ PROGRAMY PŘIPRAVUJEME!

 

Dále můžete navštívit tyto expozice Slezského zemského muzea:

Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky

  • muzeum československé fortifikace

Srub Petra Bezruče

  • expozice Krajem Petra Bezruče

Poslední aktualizace článku: 14.03.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pro školy a veřejnost“ na Facebook