Úvod \ Projekty z EU

Slezské zemské muzeum

Projekty hrazené z fondů EU

Projekty Slezského zemského muzea hrazené z fondů Evropské unie.

 

Logo EU a MMR 

Podpora socializace a interaktivity expozice Národního památníku II. světové války a výstavních prostor správní budovy

Název projektu: Podpora socializace a interaktivity expozice Národního památníku II. světové války a výstavních prostor správní budovy

Program: 13471 – Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy

Identifikační číslo: 134V711000033

Identifikační číslo EIS: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007923

Dotace: 34 624 320,5 Kč

 

Souhrn financování:

Rok

Státní rozpočet / dotace

Vlastní zdroje

Celkem

2022

34 624 320,5

4 697 055,98

39 321 376,48

Celkem

34 624 320,5

4 697 055,98

39 321 376,48

 

Termíny

Ukončení

Realizace projektu stanovená poskytovatelem

17. 3. 2023

Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu

31. 1. 2024

 

Cílem projektu je zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví prostřednictvím:

-          zatraktivnění stávajících expozic Národního památníku II. světové války zabývajících se zejména problematikou II. světové války;

-          přizpůsobení expozic a výstav mladším návštěvníkům;

-          využívání současných moderních trendů audiovizuální techniky a mediálních komunikačních prostředků;

-          úpravy expozic a zajištění vyšší úrovně účelného využívání objektů návštěvníky k prohlídce expozic, výstav, k edukační činnosti a v neposlední řadě také jejich využití při pořádání kulturních akcí ve spolupráci se širokým spektrem institucí;

-          atraktivních expozic doplněných nejnovější technikou odpovídající současné době 21. století s moderními interaktivními prvky přibližující dané téma návštěvníkům;

-          vytvoření nových expozic;

-          obnovených systémů průvodců jednotlivými expozicemi;

-          zavedených centrálních systémů plánované obměny textů na základě plánovaných úprav expozic;

-          přizpůsobených expozic všem věkovým kategoriím návštěvníků;

-          modernizovaných expozic po technické stránce – obnovený zabezpečovací systém, úspory energie výměnou nebo zrušením energeticky náročných zařízení, výměna osvětlení;

-          zkvalitnění edukačních služeb;

-          zvýšeného zájmu návštěvníků o tématiku II. světové války.

_______________________

Logo MŽP

Logo SFŽP

Stavební úpravy pro energetické úspory objektů SZM, p. č. 705 a p. č. 708/2

Projekt UV955/2016 Stavební úpravy pro energetické úspory objektů SZM, p. č. 705 a p. č. 708/2.

Název projektu: UV955/2016 Stavební úpravy pro energetické úspory objektů SZM, p. č. 705 a p. č. 708/2

Program: 13471 – Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy

Identifikační číslo: 134V715000008

Identifikační číslo EIS: CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012129

Dotace: 6 173 792,58 Kč

 

Souhrn financování:

Rok

Státní rozpočet / dotace

Vlastní zdroje

Celkem

2021

4 182 247,58

0

4 182 247,58

2022

1 991 545

1 792 390

3 783 935

Celkem

6 173 792,58

1 792 390

7 966 182,58

 

Termíny

Ukončení

Vydání registrace projektu

12. 11. 2020

Realizace projektu stanovená poskytovatelem

28. 2. 2022

Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu

31. 5. 2023

Lhůta pro dosažení účelu projektu

31. 5. 2023

 

Cíle projektu:

Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám na objektu.

 

Indikátory projektu

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Datum dosažení

Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách

GJ/rok

0

290

31. 5. 2023

 

Poslední aktualizace článku: 26.05.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Projekty hrazené z fondů EU“ na Facebook      

Další články v této rubrice

 
Poznáváme krásy arboret

Poznáváme krásy arboret

07.06.2017

Dlouhodobá spolupráce mezi Slezským zemským muzeem a městem Ratiboř vyústila v letošním roce podáním společného projektu s názvem Poznáváme krásy arboret.

Přečíst celý článek  

Aktuálně řešené projekty

20.03.2012

Aktuálně řešené projekty hrazené z fondů EU.

Přečíst celý článek