Úvod \ Muzeum \ Partneři

Slezské zemské muzeum

Partneři

Slezské zemské muzeum rozvíjí partnerství s tuzemskými i zahraničními institucemi

Slezské zemské muzeum spolupracuje nejen s tuzemskými muzei a dalšími institucemi, ale i se zahraničními partnery. Pracovníci SZM se tak mohou podělit o své zkušenosti a zároveň získávat nové podněty k rozvoji své činnosti. Zahraniční spolupráce rovněž umožňuje budování důležitých vztahů v oblasti zachování kulturního a přírodního dědictví jednotlivých zemí.

Tuzemští partneři

Dolní oblast Vítkovice

K šíření povědomí o Slezsku získalo Slezské zemské muzeum dalšího partnera. V první polovině roku 2012 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci se zájmovým sdružením Dolní oblast Vítkovice. Zástupci obou institucí se společně se Slezskou univerzitou zavázali k podpoře vzdělávání, vědeckého bádání, odborných a kulturních aktivit na území Moravskoslezského kraje. Pro návštěvníky znamená tato spolupráce například pořádání výchovně-vzdělávacích akcí, výstav, ale i přednášek a seminářů na nejrůznější témata.

Moravskoslezský kraj

V rámci projektu Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji byla na začátku roku 2012 podepsána smlouva o partnerství s Moravskoslezským krajem. Jejím cílem je poukázat na unikátní technické památky, které se v tomto kraji nacházejí. Na území Moravskoslezského kraje byla vytvořena stezka také technických atraktivit, tzv. TECHNOTRASA, která propojuje významné industriální památky. Součástí TECHNOTRASY je i expoziční areál Slezské zemského muzea – Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky.

Statutární město Opava

Memorandum o spolupráci se statutárním městem Opava bylo uzavřeno již v roce 2009. Principem spolupráce je vzájemná podpora rozvoje obou subjektů. Partneři se dohodli mj. na podpoře udržitelnosti expozice Cesta města, spolupráci při realizaci výstavních projektů, pořádání kulturních a společenských akcí a v neposlední řadě na vydávání populárně-naučných publikací a jiných forem informačních materiálů týkajících se města Opavy nebo SZM.

Zahraniční partneři

Zoologická zahrada Košice

Slezské zemské muzeum spolupracuje nejen s muzei. Dokladem toho je Memorandum o spolupráci, které bylo uzavřeno se Zoologickou zahradou v Košicích. Hlavní důraz je kladen na princip vzájemného zajišťování zoologického materiálu a preparátů. Předmětem Memoranda je ale také spolupráce v oblasti přírodního a kulturního dědictví, v rozvoji cestovního ruchu nebo odborná a personální podpora.

Centrální muzeum Velké vlastenecké války 1941–1945 v Moskvě

V roce 2011 byla podepsána Dohoda o spolupráci s Centrálním muzeem Velké vlastenecké války 1941–1945 v Moskvě. Její podstatou je nejen spolupracovat v různých sférách muzejní činnosti, ale vzájemně se informovat o výstavách a akcích a v neposlední řadě také o nových vědeckých poznatcích. Díky této dohodě si obě instituce mohou bezplatně a krátkodobě vyměňovat sbírkové předměty a jejich kopie pro užití v expozicích i dočasných výstavách. Zástupci obou muzeí se rovněž dohodli na pořádání vědeckých konferencí, seminářů a podpoře výzkumu v oblasti historie II. světové války.

Slezské muzeum v Katovicích

Velmi blízkým zahraničním partnerem Slezského zemského muzea je Slezské muzeum v Katovicích. Předmětem vzájemné Dohody o spolupráci s touto institucí z roku 2010 je mimo jiné zachovávání identity Slezska a rozvoj povědomí o významu slezského kulturního a přírodního dědictví. Partnerství také umožňuje zlepšit přístupnost sbírek pro realizaci výstavních projektů, budování kontaktů na mezinárodní úrovni nebo spolupráci prostřednictvím nadregionálních dotačních programů. Nedílnou součástí této úzké spolupráce jsou pravidelné workshopy odborníků obou muzeí na různá témata.

Hornoslezské zemské muzeum

Na konci roku 2009 byla uzavřena Dohoda o partnerské spolupráci s nadací Haus Oberschlesien (zastoupenou Hornoslezským zemským muzeem) v Ratingenu, která má za cíl rozvíjet vzájemnou odbornou podporu pro muzejníky a zároveň napomáhat porozumění mezi oběma národy. Obě instituce společně pečují o uchování kulturního dědictví Slezska a spolupracují na zachování a rozvoji slezských kulturních a přírodních památek. Důraz je kladen nejen na výměnu výstav, ale také na pořádání vědeckých konferencí či spolupráci na publikační činnosti.

Mediální partneři

Česká televize, Televizní studio Ostrava

Logo CTČeský rozhlas, Ostrava

Slezské zemské muzeum podporují

ministerstvo_kultury Ministerstvo kultury ČR
moravskoslezsky_kraj Moravskoslezský kraj
opava Statutární město Opava
slu Slezská univerzita v Opavě
gacr Grantová agentura České republiky

Partneři

 

oberschlesischeslandesmuseum Oberschlesisches Landesmuseum Ratingen
slezskapekarna Slezská pekárna
turistickeznamky Turistické známky s. r. o.
logo e-sbirky e-Sbírky
mdpo Městský dopravní podnik Opava
celeceskoctedetem Celé Česko čte dětem
azrodina AZ Rodina
ostrava2015 Ostrava 2015
infocesko InfoČesko
kpvu Klub přátel výtvarného umění
AMG Logo

Asociace muzeí a galerií České Republiky

   
   www.fabrykasilesia.pl
   

Poslední aktualizace článku: 19.05.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Partneři“ na Facebook