Úvod \ Sbírka

Slezské zemské muzeum

Sbírka Slezského zemského muzea

Zapůjčování sbírkových předmětů

V souladu s ust. § 9 odst. 1, písm. f) zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů umožňuje Slezské zemské muzeum dočasné zapůjčení předmětů ze sbírky SZM za účelem prezentace či jiného zpřístupnění. Aby bylo možné zajistit všechny potřebné náležitosti, žádáme případné zájemce o výpůjčky, aby svou žádost spolu se seznamem vytipovaných sbírkových předmětů zasílali řediteli SZM minimálně 4 měsíce před předpokládaným vypůjčením. Ve zcela výjimečných a naléhavých případech je možné podat žádost 2 měsíce před předpokládaným vypůjčením. SZM si vyhrazuje právo na odmítnutí požadavků v kratších lhůtách. Chceme tak předcházet komplikacím při přípravě zápůjček. Děkujeme za pochopení.

Charakteristika sbírky SZM

Sbírka SZM je zapsána v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy ČR pod číslem ZMO/002-05-07/150002. Informace o sbírce SZM jsou k dispozici online na adrese http://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/ces-uvod/.

Vybrané sbírkové předměty jsou průběžně zpřístupňovány na webové prezentaci muzejních a galerijních sbírek eSbírky.

 

eSbirky-motyl

eSbírky jsou český internetový portál, který je určen k online prohlížení digitalizovaných muzejních sbírek. Je přístupný bez finančního a lokálního omezení. Vyhledávat a prohlížet lze předměty, fotografie a zvukové nahrávky skrze vyhledávací systém, jenž je rozdělen do kategorií podle instituce, typu sbírky, materiálu, místa původu nebo datace. Struktura vyhledávání je vypracována tak, aby sloužila laické veřejnosti i odborníkům.

eSbírky jsou Národním agregátorem České republiky pro Europeanu – databázi digitalizovaného kulturního dědictví v evropském měřítku. Svým obsahem tedy šíří eSbírky povědomí o českém muzejním bohatství a navazují důležitá zahraniční partnerství.

Přírodovědné podsbírky

Společenskovědní podsbírky

Poslední aktualizace článku: 21.06.2016

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Sbírka Slezského zemského muzea“ na Facebook