Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.

e-mail: geologie(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • vedoucí oddělení přírodních věd
 • kurátorka mineralogicko-petrografického pracoviště
 • členka redakční rady Časopisu Slezského zemského muzea, série A

Vědecké zaměření

 • Geologie, oblasti odborného zájmu: zalednění ČR, topografická mineralogie Slezska

Vzdělání (VŠ)

 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2003 ukončeno vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu antropologie s udělením titulu Ph.D., obhájena doktorská disertace "Artefakty z třetihorních mušlí na mladopaleolitických lokalitách Pavlov a Dolní Věstonice".
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obory archeologie a historie, v roce 1997 obhájena diplomová práce "Paleolitické sídliště v Ostravě – Petřkovicích", státní závěrečné zkoušky s udělením titulu Mgr

Granty (za posledních 5 let)

 • Interní grant SZM (2013): Zalednění Slezska: provenience nordických hornin.
 • Interní grant SZM (2011-2012): Technologický průzkum historických omítek, malt a identifikace surovin použitých při stavbách vytypovaných historických objektů ve Slezsku a na severní Moravě.

Muzejní práce (za posledních 5 let)

Expozice:

 • Geologicko-paleontologická část expozice „Příroda Slezska" (scénář, realizace). Podíl na přípravě jednotlivých hesel týkajících se přírody v částech Křídla myšlenek a Encyklopedie Slezska. Tvorba multimediálního obsahu pro expozici Slezsko: filmové spoty, virtuální Encyklopedie Slezska. Koordinátorka expozice „Příroda Slezska" (2012).
 • Geologická část expozice „Víno napříč staletími", Regionální muzeum v Mikulově. Autoři V. Kraus, Z. Foffová, B. Vurm (2012).

Autorské výstavy:

 • Kouzlo krystalu (Opava 2009, Jeseník 2010, Petřvald 2011)
 • Unikátní opavské meteority, 2010.
 • Drahé kameny ze sbírek SZM, 2008.
 • Zajímavé rudní minerály, 2007.
 • Doklady zalednění na Opavsku, 2006.
 • Rozmanitost kalcitu (s RNDr. D. Kopou), 2005.

Účast na konferencích a seminářích

 • Seminář geologů muzeí České republiky a Slovenské republiky. Vyžlovka, 26.5.-30.5.2014, pořádalo Muzeum Říčany a České muzeum stříbra Kutná Hora ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií a Geologickým ústavem AV ČR, v.v.i. (Přednesen příspěvek „Kamenní poutníci ze severu“)
 • Seminář geologů muzeí České republiky a Slovenské republiky. Opava – Jeseníky, 1.10.-5.10.2012, pořádalo Slezské zemské muzeum a  Asociace muzeí a galerií.
 • Seminář „Příprava muzejních expozic" pořádaný Slezským zemským muzeem ve dnech 16.-17.10.2012; příspěvek „Zkušenosti s realizací expozice Slezsko".

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (za posledních 5 let)

 • 2013 – Švédsko, Ålandské ostrovy: průzkum a sběr nordických hornin, studium dokladů činnosti kontinentálního ledovce. Muzejní expozice.
 • 2012 – Švédsko, Ålandské ostrovy: průzkum a sběr nordických hornin, dokumentace různých druhů hornin ke stavbě historických objektů. Muzejní expozice.

Publikační činnost (za posledních 5 let)

Popularizační studie:

 • JAROŠOVÁ, L.: Jeskyně Na Špičáku. In: MACHÁČEK, P. a kol.: 730 let obce Supíkovice. Supíkovice 2014, s. 305-323.

Starší publikační činnost

 • JAROŠOVÁ, L., ZAPLETAL, L., HANÁČEK, M.: Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě. ČSZMM-A 57, 2007, s. 85-91.
 • JAROŠOVÁ, L.: Doklady zalednění na Jesenicku. VI. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Sborník referátů. Jeseník. 2006, s. 31-43.
 • NÝVLT, D., JAROŠOVÁ, L., SIKOROVÁ, J., HANÁČEK, M., NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, M.: Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic. 11. Kvartér. Sborník abstraktů, Brno, 1. 12. 2005. Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Česká geologická společnost, Brno. 2005, s. 19-20.

Poslední aktualizace článku: 06.11.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.“ na Facebook