Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Funkce v instituci

 • výzkumný a vývojový pracovník

Vědecké zaměření

 • Novodobé československé a české dějiny v kontextu střední a východní Evropy, perzekuce obyvatelstva totalitními režimy.

Vzdělání (VŠ)

 • Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně - studijní obor čeština – dějepis (1973), PhDr. (1981).
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - Ph.D. (2000).
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě – habilitace v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny (2008).

Výzkumné projekty (za posledních 5 let)

 • Výzkumný záměr MSM 4781305905, "Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy", řešitel Z. Jirásek, člen řešitelského kolektivu D. Janák, doba řešení 2007-2011.

Granty (za posledních 5 let)

 • Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Projekt GA ČR č. 409/09/0555, nositel Slezská univerzita Opava, spolunositel SZM Opava, řešitel M. Borák, pomocník řešitele D. Janák, spoluřešitel Z. Jirásek. Doba řešení 2009-2013.
 • Grant GA ČR č. 407/09/1092 "Právní formy perzekuce v letech 1939-1960 – srovnávací aspekty", nositel Univerzita Karlova, spolunositel Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, řešitel J. Kuklík, spolupracovník řešitele D. Janák, spoluředitel O. Tůma. Doba řešení 2009-2011.
 • Grant GA ČR č. 409/04/0779 "Formy a rozsah perzekuce Čechů, československých občanů a obyvatel českých zemí v Sovětském svazu (1918 - 1956)", nositel Slezské zemské muzeum Opava, spolunositel Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, řešitel M. Borák, spolupracovník řešitele D. Janák, doba řešení 1. 1. 2004 – 30. 6. 2007.

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty

 • Studijní pobyty v Moskvě, červen a listopad 2009, archivní výzkum.
 • Studijní pobyty ve Varšavě, říjen 2007 a únor 2008, archivní výzkum.
 • Studijní pobyt v Moskvě, srpen – září 2005, archivní výzkum.

Odborné aktivity

 • Člen redakční rady časopisu Těšínsko.
 • Člen vědecké a programové rady Muzea Těšínska v Českém Těšíně.
 • Člen vědecké rady Slezské univerzity v Opavě a Vědecké rady Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
 • Předseda Vědecké rady Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.
 • Člen oborové rady a školitel, program Historické vědy, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě.
 • Školitel, program Historické vědy, obor České dějiny, Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Pedagogická činnost

 • 2008 – dosud Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik (docent, děkan).
 • 2005 – 2009 Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta (katedra občanské výchovy – externí vyučující).
 • 2005 – 2008 Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta (odborný asistent a docent, vedoucí Ústavu veřejné správy a regionální politiky).

Publikační činnost

Odborné studie a články:

 • JANÁK, D. K historickým kořenům sociálního podnikání. In Podnikání pro nové desetiletí: JSME PŘIPRAVENI? Sborník z mezinárodní konference k 10. výročí Vysoké školy podnikání, a.s. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2010, s. 102-109. ISBN 978-80-7410-016-1.
 • JANÁK, D. – JIRÁSEK, Z. Evropská dimenze slezských dějin po roce 1945. In JIRÁSEK, Z. a kol. Evropská dimenze slezských dějin. Opava: Slezská univerzita, 2009, s. 103-114.
 • JANÁK, D. Věznění Čechů a československých občanů v Sovětském svazu 1918–1939. Slezský sborník, 2009, roč. 107, č. 2-3, s. 135-142.
 • JANÁK, D. Z Českého Slezska do sovětských věznic a táborů (1920–1938). In Confinia Silesiae (K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 1/2008, Opava 2008, s. 237-251.
 • JANÁK, D. Českoslovenští občané a Češi v sovětských věznicích a táborech (1918–1956). In Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918–1956). Část I. Vězni a popravení. Ed. M. Borák. Opava 2007, s. 15-116.
 • JANÁK, D. Sovětské vězeňství v letech 1917 – 1960. I. Od revolučního teroru do počátku GULAGu (1917–1929). II. Vznik, rozmach a úpadek GULAGu (1929–1960). Slezský sborník, 2006, roč. 104, č. 4, s. 278-291; 2007, roč. 105, č. 1, s. 20-44.

Recenze

 • JANÁK, D. Bursík, Tomáš: Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali. Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949–1961 Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009. 211 s. ISBN 978-80-87211-22-9. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder.2010, Band 50, Heft 1, s. 217-219.

Poslední aktualizace článku: 02.01.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.“ na Facebook