Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.

e-mail: geologie(at)szm.cz

Funkce v instituci
• vedoucí oddělení přírodních věd
• kurátorka mineralogicko-petrografického pracoviště
• členka redakční rady Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales (dříve Časopis Slezského zemského muzea, A)

Vědecké zaměření
• Geologie, oblasti odborného zájmu: antropogenní změny v krajině, vývoj těžební krajiny, topografická mineralogie českého Slezska

Vzdělání (VŠ)
• Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2003 ukončeno vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu antropologie s udělením titulu Ph.D., obhájena doktorská disertace "Artefakty z třetihorních mušlí na mladopaleolitických lokalitách Pavlov a Dolní Věstonice".
• Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obory archeologie a historie, v roce 1997 obhájena diplomová práce "Paleolitické sídliště v Ostravě – Petřkovicích", státní závěrečné zkoušky s udělením titulu Mgr.

Granty (za posledních 5 let)
• NAKI II – projekt DG18P02OVV047: VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu (2018-2021). Příjemce-koordinátor: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Příjemci: Ostravská univerzita, Slezské zemské muzeum
• Interní grant SZM (2021-2022): Název oblasti: Krajina (IP DKRVO)

Muzejní práce
Expozice:
• Geologicko-paleontologická část expozice „Příroda Slezska" (scénář, realizace, aktualizace po rekonstrukci v roce 2019). Podíl na přípravě jednotlivých hesel týkajících se přírody v částech Křídla myšlenek a Encyklopedie Slezska. Tvorba multimediálního obsahu pro expozici Slezsko: filmové spoty, virtuální Encyklopedie Slezska. Koordinátorka expozice „Příroda Slezska" (2012).
• Geologická část expozice „Víno napříč staletími", Regionální muzeum v Mikulově. Autoři V. Kraus, Z. Foffová, B. Vurm (2012).

Autorské výstavy:
• Kouzlo krystalu (Opava 2009, Jeseník 2010, Petřvald 2011)
• Unikátní opavské meteority, 2010.
• Drahé kameny ze sbírek SZM, 2008.
• Zajímavé rudní minerály, 2007.
• Doklady zalednění na Opavsku, 2006.
• Rozmanitost kalcitu (s RNDr. D. Kopou), 2005.

Společné výstavy:
• Člověk a krajina, září-prosinec 2021
• Cesta kolem světa (2016–2017 SZM, Arboretum Nový Dvůr, 2017 Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě, M. Gajdošík, L. Jarošová, J. Roháček, L. Číhal)
• Krajinou Slezska (2015–2016 SZM, Arboretum Nový Dvůr; L. Jarošová, M. Gajdošík, J. Roháček, L. Číhal, D. Lička, 2016 Javorník)

Účast na konferencích a seminářích
• Seminář geologů muzeí ČR a SR, Bílé Karpaty, 22. 5. – 26. 5. 2023. Pořádalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií
• XXII. svatováclavské sympozium, Jeseník, 29. 9. 2022
• Seminář geologů muzeí ČR a SR, Beroun, 12. 9. – 14. 9. 2022. Pořádalo Muzeum Českého krasu ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií
• 7. konference Naše příroda. Téma: Vytěženo – a co dál? Rekultivace těžebních prostorů. Olomouc, 23. 11. 2021
• Tradiční konference Nové metody 2021, Praha, Spiritka - zařízení služeb MV, 3. 11. 2021, zaměření konference na geografický původ minerálních i syntetických fází (kriminalistika)
• 6. konference Naše příroda. Téma: Louky, pastviny a trávníky. Olomouc, 24. 11. 2020
• 5. konference Naše příroda. Téma: LESY „Jak se do lesa volá“. Olomouc, 26. 11. 2019
• Seminár geológov múzeí ČR a SR, Spišská Nová Ves, 27. 5. – 31. 5. 2019. Pořádalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávného kraja, spoluorganizátoři: Asociace muzeí a galerií ČR, Zväz múzeí na Slovensku, Banská Bystrica a Banícke muzeum v Rožňave.
• Seminář geologů muzeí ČR a SROV. Geopark UNESCO Český ráj. 22. 4. – 27. 4. 2017. Pořádalo Městské muzeum Nová Paka a UNESCO Globální geopark Český ráj ve spolupráci s Geologickou komisí Asociace muzeí a galerií ČR, z.s. a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.
• Seminár geológov múzeí ČR a SR, Košice-Herľany, 23. 5. – 27. 5. 2016. Pořádalo Východoslovenské muzeum v Košiciach (ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, Košickým samosprávným krajom – Odbor kultury a cestovného ruchu, Zväzom múzeí na Slovensku).
• 23rd NEMO Annual Confrence (The Network of European Museum Organizations). Re-visiting the educational Value of Museums – Connecting to Audiences. Plzeň, 5. 11. – 7. 11. 2015.
• Seminář geologů muzeí České republiky a Slovenské republiky. Opava – Jeseníky, 1. 10. – 5. 10. 2012, pořádalo Slezské zemské muzeum a Asociace muzeí a galerií.

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (za posledních 5 let)
• 2015, 2016 – Švédsko, Finsko: průzkum a sběr nordických hornin, studium dokladů činnosti kontinentálního ledovce. Muzejní expozice.

Publikační činnost (za posledních 5 let)
• Jarošová, L. (2022): Geologická sbírka Slezského zemského muzea. Minerál 30, 4: 333-336. ISSN: 1213-0710.
• Jarošová, L. (ed.) 2021: Krajina a lidé: kulturní krajina českého Slezska v proměnách. Kritický katalog výstavy. Opava: Slezské zemské muzeum. ISBN 978-8087789-80-3.
• Hruška, L., Jarošová, L. a Lipovski, R. (eds.) 2021. Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu. Ostrava: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., 2021. ISBN 978-80-87955-10-9.
• Lipovski, R., Hruška, L., Jarošová, L. (eds.) 2021. Lidé a krajina českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7599-260-4.
• Jarošová, L., Tyranová, J. (eds). Krajina a lidé. Recenzovaný sborník z mezinárodního odborného workshopu. Opava: Slezské zemské muzeum, 2020. 231s. ISBN 978-80-87789-72-8

Starší publikační činnost
• Hrazdil V., Houzar S., Sejkora J., Koníčková Š. & Jarošová L. (2016): Linarite from the Ag-Pb ore deposit at Kletné near Suchdol nad Odrou (Jeseníky Culm, Vítkov Highlands). 2336–3193, Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, sv. 65, č. 1, s. 88–96.
• Jarošová L. Devadesáté výročí nálezu opavských železných meteoritů. Vlastivědné listy, 2016.
• Jarošová L. – Gajdošík, M. (2015): Neklidné století: proměny krajiny. In: Šopák P. a kol.: Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89. Opava: Slezské zemské muzeum 2015, 19–31.
• Jarošová L. (2014): Jeskyně Na Špičáku. In: Macháček P. a kol.: 730 let obce Supíkovice. Supíkovice 2014, s. 305–323.
• Jarošová L. (2014): Katalogová hesla. In: Šíl J.: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska. Opava, Slezské zemské muzeum. 2014. Hesla na s.: 267–271, 372–385.
• Jarošová L. (2013): Geologie. s. 43–83. In: Roháček J. a kol. (eds): Příroda Slezska. Slezské zemské muzeum, Opava, 480 s.
• Jarošová L. (2013): Geomorfologie. s. 23–41. In: Roháček J. a kol. (eds) Příroda Slezska. Slezské zemské muzeum, Opava, 480 s.
• Jarošová L., Zapletal L., Hanáček M.: Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě. ČSZMM-A 57, 2007, s. 85–91.
• Jarošová L.: Doklady zalednění na Jesenicku. VI. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Sborník referátů. Jeseník. 2006, s. 31–43.
• Nývlt D., Jarošová L., Sikorová J, Hanáček M, Nývltová-Fišáková M: Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic. 11. Kvartér. Sborník abstraktů, Brno, 1. 12. 2005. Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Česká geologická společnost, Brno. 2005, s. 19–20.

Odborné aktivity
• individuální členka Asociace muzeí a galerií (geologická komise)
• členka Rady Ministerstva kultury ČR pro centrální evidenci sbírek muzejní povahy

Poslední aktualizace článku: 07.08.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.“ na Facebook