Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.

e-mail: geologie(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • vedoucí oddělení přírodních věd
 • kurátorka mineralogicko-petrografického pracoviště
 • členka redakční rady Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales (dříve Časopis Slezského zemského muzea, A)

Vědecké zaměření

 • Geologie, oblasti odborného zájmu: antropogenní změny v krajině, zalednění ČR, topografická mineralogie Slezska

Vzdělání (VŠ)

 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2003 ukončeno vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu antropologie s udělením titulu Ph.D., obhájena doktorská disertace "Artefakty z třetihorních mušlí na mladopaleolitických lokalitách Pavlov a Dolní Věstonice".
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obory archeologie a historie, v roce 1997 obhájena diplomová práce "Paleolitické sídliště v Ostravě – Petřkovicích", státní závěrečné zkoušky s udělením titulu Mgr.

Granty (za posledních 5 let)

 • NAKI II – projekt DG18P02OVV047: VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu (2018-2021). Příjemce-koordinátor: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Příjemci: Ostravská univerzita, Slezské zemské muzeum
 • Interní grant SZM (2018): Provenience nordických hornin (dokončení první etapy) a stavební kámen hradů českého Slezska (dokončení)
 • Interní grant SZM (2016): Zalednění Slezska: provenience nordických hornin - pokračování II
 • Interní grant SZM (2015): Zalednění Slezska: provenience nordických hornin - pokračování

Muzejní práce (za posledních 5 let)

Expozice:

 • Geologicko-paleontologická část expozice „Příroda Slezska" (scénář, realizace, aktualizace po rekonstrukci v roce 2019). Podíl na přípravě jednotlivých hesel týkajících se přírody v částech Křídla myšlenek a Encyklopedie Slezska. Tvorba multimediálního obsahu pro expozici Slezsko: filmové spoty, virtuální Encyklopedie Slezska. Koordinátorka expozice „Příroda Slezska" (2012).
 • Geologická část expozice „Víno napříč staletími", Regionální muzeum v Mikulově. Autoři V. Kraus, Z. Foffová, B. Vurm (2012).

Autorské výstavy:

 • Kouzlo krystalu (Opava 2009, Jeseník 2010, Petřvald 2011)
 • Unikátní opavské meteority, 2010.
 • Drahé kameny ze sbírek SZM, 2008.
 • Zajímavé rudní minerály, 2007.
 • Doklady zalednění na Opavsku, 2006.
 • Rozmanitost kalcitu (s RNDr. D. Kopou), 2005.

Společné výstavy:

 • Cesta kolem světa (2016–2017 SZM, Arboretum Nový Dvůr, 2017 Muzeum J.A.K. v Uherském Brodě, M. Gajdošík, L. Jarošová, J. Roháček, L. Číhal)
 • Krajinou Slezska (2015–2016 SZM, Arboretum Nový Dvůr; L. Jarošová, M. Gajdošík, J. Roháček, L. Číhal, D. Lička, 2016 Javorník)

Účast na konferencích a seminářích

 • Seminár geológov múzeí ČR a SR, Spišská Nová Ves, 27. 5. – 31. 5. 2019. Pořádalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávného kraja, spoluorganizátoři: Asociace muzeí a galerií ČR, Zväz múzeí na Slovensku, Banská Bystrica a Banícke muzeum v Rožňave.
 • Seminář geologů muzeí ČR a SROV. Geopark UNESCO Český ráj. 22. 4. – 27. 4. 2017. Pořádalo Městské muzeum Nová Paka a UNESCO Globální geopark Český ráj ve spolupráci s Geologickou komisí Asociace muzeí a galerií ČR, z.s. a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.
 • Seminár geológov múzeí ČR a SR, Košice-Herľany, 23. 5. – 27. 5. 2016. Pořádalo Východoslovenské muzeum v Košiciach (ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, Košickým samosprávným krajom – Odbor kultury a cestovného ruchu, Zväzom múzeí na Slovensku).
 • 23rd NEMO Annual Confrence (The Network of European Museum Organizations). Re-visiting the educational Value of Museums – Connecting to Audiences. Plzeň, 5. 11. – 7. 11. 2015.
 • Seminář geologů muzeí České republiky a Slovenské republiky. Opava – Jeseníky, 1. 10. – 5. 10. 2012, pořádalo Slezské zemské muzeum a Asociace muzeí a galerií.

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (za posledních 5 let)

 • 2015 – Švédsko, Finsko: průzkum a sběr nordických hornin, studium dokladů činnosti kontinentálního ledovce. Muzejní expozice.

Publikační činnost (za posledních 5 let)

 • Hrazdil V., Houzar S., Sejkora J., Koníčková Š. & Jarošová L. (2016): Linarite from the Ag-Pb ore deposit at Kletné near Suchdol nad Odrou (Jeseníky Culm, Vítkov Highlands). 2336–3193, Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, sv. 65, č. 1, s. 88–96.
 • Jarošová L. Devadesáté výročí nálezu opavských železných meteoritů. Vlastivědné listy, 2016.
 • Jarošová L. – Gajdošík, M. (2015): Neklidné století: proměny krajiny. In: Šopák P. a kol.: Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89. Opava: Slezské zemské muzeum 2015, 19–31.

Starší publikační činnost

 • Jarošová L. (2014): Jeskyně Na Špičáku. In: Macháček P. a kol.: 730 let obce Supíkovice. Supíkovice 2014, s. 305–323.
 • Jarošová L. (2014): Katalogová hesla. In: Šíl J.: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska. Opava, Slezské zemské muzeum. 2014. Hesla na s.: 267–271, 372–385.
 • Jarošová L. (2013): Geologie. s. 43–83. In: Roháček J. a kol. (eds): Příroda Slezska. Slezské zemské muzeum, Opava, 480 s.
 • Jarošová L. (2013): Geomorfologie. s. 23–41. In: Roháček J. a kol. (eds) Příroda Slezska. Slezské zemské muzeum, Opava, 480 s.
 • Jarošová L., Zapletal L., Hanáček M.: Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě. ČSZMM-A 57, 2007, s. 85–91.
 • Jarošová L.: Doklady zalednění na Jesenicku. VI. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Sborník referátů. Jeseník. 2006, s. 31–43.
 • Nývlt D., Jarošová L., Sikorová J, Hanáček M, Nývltová-Fišáková M: Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic. 11. Kvartér. Sborník abstraktů, Brno, 1. 12. 2005. Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Česká geologická společnost, Brno. 2005, s. 19–20.

Odborné aktivity

 • individuální členka Asociace muzeí a galerií (geologická komise)
 • členka Rady Ministerstva kultury ČR pro centrální evidenci sbírek muzejní povahy
 
 
 

 

Poslední aktualizace článku: 24.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Lenka Jarošová, Ph.D.“ na Facebook