Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.

Funkce v instituci

 • Vědecký pracovník
 • Výkonný redaktor recenzovaného časopisu (Časopis Slezského zemského muzea /A/)

Vědecké zaměření

 • Botanik, bryolog, oblasti odborného zájmu: Evropa (čeleď Orthotrichaceae), Evropa, Asie, S. Amerika (floristika, bryogeografie)
 • příprava regionálního červeného seznamu cévnatých rostlin a mechorostů

Vzdělání (VŠ)

 • 1991 – 96 PřF Univerzity Palackého Olomouc, magisterské studium, obor: Systematická biologie a ekologie (SBE), dipl. práce: Bryofloristický výzkum území severně od města Jeseníku
 • (1998 – 2002) PřF Univerzity Palackého Olomouc, doktorské studium, téma disertační práce: Mechorosty Slezských Beskyd a jejich ekologie

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty

 • 2011 Pamír (2-týdenní pracovní pobyt, výzkum, Tadžikistán)
 • 2011 Chile (3-týdenní vědecká expedice)
 • 2010 Malajsie, Borneo (3-týdenní vědecká expedice)
 • 2009 University of Alaska, Junaeu, Anchorage (2-týdenní pracovní pobyt, USA)
 • 2009 Duszanbe (3-týdenní pracovní pobyt, výzkum, Tadžikistán)
 • 2009 University of Zonguldak (týdenní stáž Turecko)
 • 2008, 2009 Uniwersytet Wrocławski (týdenní stáže Polsko)
 • 2008 Uniwersytet w Katowicach (týdenní stáž Polsko)
 • 2007, 2008, 2009 Univesidat Autonoma de Barcelona (týdenní stáže, Španělsko)
 • 2007, 2008 Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-Bialej (týdenní stáže Polsko)

Pedagogická činnost

 • Výuka botanických disciplín na Ostravské univerzitě

Odborné aktivity

 • (od r. 1995) Člen České botanické společnosti, tajemník Opavské pobočky ČBS, člen hlavního výboru bryologicko–lichenologické sekci ČBS
 • (od r. 1997) Člen IAB (International Association of Bryologists)
 • (od r. 1997) Člen redakční rady Čas. Slez. Muz. Opava (A) – za botaniku
 • (od r. 1999) Člen Slovenské botanické společnosti
 • (od r. 2003) Člen BASEE (Bryological Association of SE Europe)
 • (od r. 2003) Člen Britské bryologické společnosti (British Bryological Society)
 • (od r. 2007) Člen Americké bryologicko-lichenologické společnosti (ABLS)

Bibliografie (publikace, studie, recenze a anotace v recenzovaných nebo impaktovaných časopisech za posledních 5 let)

Články v impaktovaných časopisech:

 • PLÁŠEK, V., SAWICKI, J. Is the hairy vaginula an diagnostic feature in the taxonomy of the genus Orthotrichum?. ACTA SOC BOT POL. 2010, roč. 79, sv. 1, s. 73-80. ISSN 0001-6977.
 • SAWICKI, J., PLÁŠEK, V., SZCZECIŃSKA, M. Molecular studies resolve Nyholmiella (Orthotrichaceae) as a separate genus. JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION. 2010, roč. 48, sv. 3, s. 183-194. ISSN 0001-6977.
 • SAWICKI, J., SZCZECIŃSKA, M., PLÁŠEK, V. Cryptic speciation in the genus Orthotrichum. ACTA SOC BOT POL. 2010, roč. 79, sv. SUPL1, s. 24-25. ISSN 0001-6977.
 • PLÁŠEK, V., SAWICKI, J., TRÁVNÍČKOVÁ, V., et al. Orthotrichum moravicum (Orthotrichaceae), a new moss species from the Czech Republic. THE BRYOLOGIST. 2009, roč. 112, sv. 2, s. 329-336. ISSN 0007-2745.
 • HÁJEK, M., HÁJKOVÁ, P., APOSTOLOVA, I., PLÁŠEK, V. et al. Disjunct Occurrences of Plant Species in the Refugial Mires of Bulgaria. FOLIA GEOBOTANICA AND TAXONOMICA. 2009, roč. 44, sv. 1, s. 365-385. ISSN 1211-9520.
 • SAWICKI, J., PLÁŠEK, V., SZCZECIŃSKA, M. Molecular evidence does not support the current division of Orthotrichum subgenus Gymnoporus. PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION. 2009, roč. 279, s. 125-137. ISSN 0378-2697.
 • PLÁŠEK, V. New national a regional bryophyte records, 21: Orthotrichum sordidum Sull. & Lesq.. JOURNAL OF BRYOLOGY. 2009, roč. 31, sv. 2, s. 135-136. ISSN 0373-6687.
 • SAWICKI, J., PLÁŠEK, V., SZCZECIŃSKA, M. Preliminary Studies on the Phylogeny of the Genus Orthotrichum Inferred from Nuclear ITS Sequences. ANNALES BOTANICI FENNICI. 2009, roč. 46, sv. 6, s. 507-515. ISSN 0003-3847.
 • PLÁŠEK, V., MARKOVÁ, I. New national a regional bryophyte records, 18: Orthotrichum pulchellum Brunt.. JOURNAL OF BRYOLOGY. 2008, roč. 30, s. 163-164. ISSN 0373-6687.
 • HÁJKOVÁ, P., SHAW, B., HÁJEK, M., PLÁŠEK, V. et al. The role of base saturation and altitude in habitat differentiation within Philonotis in springs and mires of three different European regions. THE BRYOLOGIST. 2007, s. 776-787. ISSN 0007-2745.

 

Články v odborných recenzovaných časopisech

 • HRADÍLEK, Z., ZMRHALOVÁ, M., PLÁŠEK, V. Mechorosty Skalského rašeliniště u Horního Města. ČASOPIS SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA (A). 2010, roč. 59, s. 177-184. ISSN 1211-3026.
 • PLÁŠEK, V., POPELÁŘOVÁ, M., KUBEŠOVÁ, S. Mech Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T. J. Kop. v Moravsko-slezských Beskydech v kontextu s recentními údaji z ČR a SR. BRYONORA. 2010, roč. 2010, s. 34-37. ISSN 1211-3026.
 • KUČERA, J., ZMRHALOVÁ, M., KOŠNAR, J., et al. Bryoflora of selected localities of the Hrubý Jeseník Mts summit regions. Časopis slezského zemského muzea (A). 2009, roč. 58, sv. 2, s. 115-167. ISSN 1211-3026.
 • PLÁŠEK, V., SAWICKI, J. The Moss Orthotrichum moravicum, an endemic species of Moravskoslezské Beskydy Mts. (Western Carpathians Mountain Range). Nowellia Bryologica. 2009, sv. 38, s. 10-12. ISSN 1377-8412.
 • PLÁŠEK, V., SAWICKI, J. Does the epiphytic moss Orthotrichum microcarpum De Not grow in Poland?. Časopis slezského zemského muzea (A). 2009, roč. 58, sv. 2, s. 191-192. ISSN 1211-3026.
 • WIERZCHOLSKA, S., PLÁŠEK, V., KRZYSZTOFIAK, A., et al. The Bryoflora of the Wigierski NP (NE Poland). Nowellia Bryologica. 2009, sv. 38, s. 5-9. ISSN 1377-8412. 9, s. 223-239.
 • SAWICKI, J., PLÁŠEK, V., SZCZECIŃSKA, M. Testing candidate trnH-psbA noncoding plant barcode region in the Orthotrichum genus.. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2008. s. 170-177. 186. ISBN 978-80-7368-451-8.
 • PLÁŠEK, V., WIERZCHOLSKA, S. Orthotrichum, Ulota & Zygodon in the Central Europe - their chorology, ecology & conservation problems. Nowellia Bryologica. 2007, s. 11-12. ISSN 1377-8412.
 • PLÁŠEK, V., MARKOVÁ, I. Orthotrichum pulchellum (Orthotrichaceae, Musci), new to the Czech Republic. Acta Musei Moraviae. 2007, sv. 92, s. 223-228. ISSN 1211-8788.

Poslední aktualizace článku: 21.03.2013

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.“ na Facebook