Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Sylva Pracná, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Sylva Pracná, Ph.D.

e-mail: pracna(at)szm.cz

Funkce v instituci
• kurátorka teatrologického pracoviště

Vědecké zaměření
• divadelní historie Moravy a Slezska, loutkářské a činoherní aktivity v oblasti profesionálního i amatérského dění, vč. německojazyčného divadla

Vzdělání (VŠ)
• 2019 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra divadelních a filmových studií; teorie a dějiny literatury, divadla a filmu (Ph.D.)
• 1995 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; teorie a dějiny literatury a dramatických umění – specializace divadelní věda (Mgr.)

Výzkumné projekty
• Výsek z dějin německojazyčného divadla ve Slezsku a na severní Moravě (2020, Interní grantový projekt SZM č. IGS 023/2020, řešitel)
• Slezsko: Paměť – identita – region (2011-2015, NAKI, č. DF11P01OVV018, spoluřešitel)
• Identifikace německojazyčných městských divadel na Moravě a ve Slezsku (2006-2009, GA ĆR, č. 408/06/1524, spoluřešitel)
• Amatérské loutkářské soubory v severní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti - okresy Nový Jičín, Šumperk a Olomouc (2004-2005, MK ČR, č. DA04P01OUK007, řešitel)
• Amatérské loutkářské soubory na severu a severovýchodě Moravy po roce 1945 do současnosti - okresy Jeseník, Bruntál, Opava, Karviná, Frýdek-Místek a město Ostrava (1999-2001, MK ČR, č. DA99PO100U009, řešitel)

Muzejní práce (výstavy, výběrově)
• 70 let Loutkového divadla v Opavě 1951-2021 (2021, Loutkové divadlo při Středisku volného času v Opavě)
• Opavský kongres 1820 – evropská politika versus opavská kultura a každodennost doby předbřeznové. (2020, Slezské divadlo Opava, spolupráce s. O. Haničákem, M. Haničákovou a E. Kolářovou)
• Kočovní loutkáři (2019, Opava)
• Krása a tajemství starého Nizozemí. Staré tisky 16. −18. století ze sbírek Slezského zemského muzea (2016, Opava, spolupráce s P. Šopákem)
• Čas dětství a her − Pohádkové putování (2016, Opava, spolupráce s L. Rychtářovou)
• Abeceda literatury (2015, Opava, spolupráce s P. Šopákem)
• Zdeněk Hapala – voják a loutkář (2011, Hrabyň, spolupráce s J. Horákovou)
• Loutkové divadlo v Opavě 1951-2011 (2011, Opava)
• Život plný slunce Alexandra Babraje /1948-2007/ (2008, Opava, Český Těšín)
• Noriyuki Sawa – japonský loutkář (2007-2008, Opava)
• Zdeněk Podlipný – herec, režisér, šéf činohry (2008, Opava)
• O loutce v pohádce (2006-2007, Ostrava)
• Loutkářův svět II – Amatérské loutkářské soubory v severní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti (2006, Opava)
• Opavské divadlo 1805-2005 (2005-2006, Opava)
• Rozmary Zuzany Slovákové (2003-2005, Opava, Ostrava, Třinec, Chrudim)
• Kouzelný svět dětského divadla 19. století (2003-2004, Opava)
• Loutkářův svět (2001-2004, Opava, Ostrava, Orlová)
• Jaromír Malíček – Poohlédnutí (2000-2001, Opava, Ostrava)
• Loutky v proměnách času (1999, Ostrava)
• Divadelní historie – výstava u příležitosti 80-ti let NDM v Ostravě (1999, Ostrava)
• Scénograf Karel Dudič (1998-1999, Opava)
• Čarovný svět loutek (1996-1997, Ostrava)

Odborné aktivity
• prezidentka národního střediska SIBMAS
• členka Teatrologické společnosti
• člen Rady ITI
• účast v porotách na divadelních a loutkářských přehlídkáchPublikační činnost

Monografie:
• Pracná, S. Městské divadlo v Krnově: Das Stadttheater in Jägerndorf v letech 1854-1944. Olomouc 2020, 480 s. ISBN 978-80-244-5776-5 (e-kniha: ISBN 978-80-244-5806-9).
• Havlíčková, M. – Pracná, S. – Štefanides, J. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku / Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien 3/3. Krnov, Moravská Ostrava, Opava, Šumperk, Těšín, Bruntál, Frýdek, Moravská Třebová, Nový Jičín, Rýmařov, Svitavy / Troppau, Teschen, Jägerndorf, Mährisch Ostrau, Mährisch Schönberg, Zwittau, Mährisch Trübau, Freudenthal, Römerstadt, Neutitschein Friedek. Olomouc 2014, s. 300. ISBN: 978-80-244-4256-3
• Havlíčková, M. – Pracná, S. – Štefanides, J. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku / Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien 2/3. Brno, Olomouc, Uherské Hradiště, Znojmo, Jihlava, Šternberk, Prostějov / Brünn, Olmütz, Ungarisch Hradisch, Znaim, Iglau, Sternberg, Prossnitz. Olomouc 2013, s. 258. ISBN: 978-80-244-3820-7
• Havlíčková, M. – Pracná, S. – Štefanides, J. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku / Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien 1/3. Ředitelé městských divadel / Direktoren der Stadttheater. Olomouc 2011, 238 s. ISBN: 978-80-244-2891-8
• Zbavitel, M. – Boženek, K. – Pracná, S. – Fišerová, B. – Šopák,P. Divadlo v Opavě / Theater in Troppau (1805-2005). Opava 2005, 250 s. ISBN 80-7225-196-1

Studie (výběrově):
• Německojazyčné divadelní společnosti ve Slezsku na počátku 20. století. Časopis Slezského zemského muzea, Opava, série B, 2022, 71(1), s. 14-36.
• 70 let Loutkového divadla v Opavě 1951-2021. Loutkové divadlo při Středisku volného času v Opavě 2021, doprovodný materiál k výstavě.
• Čas dětství a her – Pohádkové putování. Opava 2016, doprovodný materiál k výstavě.
• Šopák, P. a kol. Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89. Opava 2015, s. 157-164, 319-323, 412-417, 496-510. ISBN 978-80-87789-24-7.
• Divadelní podsbírka. In: Museum Silesiae (ed. Vlk, P.). Opava 2014, s. 172-177. ISBN 978-80-87789-18-6.
• Oddělení společenskovědní. In: Museum Silesiae (ed. Vlk, P.). Opava 2014, s. 299-301. ISBN 978-80-87789-18-6.
• Šíl, J. a kol. Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska. Opava 2014 (člen autorského kolektivu, hesla s. 68-73, 150-151, 254-259). ISBN: 978-80-87789-20-9.
• Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (ed. Ivánek, J. – Smolka, Z.). Ostrava 2013, aktualizace 76 hesel. ISBN 978-80-7464-385-9.
• Czech and German Theatre in Opava (1918−1938). Czech and Slovak Journal of Humanities (Up Olomouc) 2012, 2(2), s. 13−25.
• Šopák, P. a kol. Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava 2012 (člen autorského kolektivu). ISBN: 978-80-86224-91-6.
• Divadelní pracoviště Slezského zemského muzea a jeho sbírková základna (u příležitosti 35 let od jeho založení). Časopis Slezského zemského muzea, Opava, série B, 2011, 60(3), s. 275-286.
• Pracná, S. – Horáková, J. Zdeněk Hapala – voják a loutkář. Opava 2011, doprovodný materiál k výstavě.
• Loutkové divadlo v Opavě 1951-2011. Katalog k výstavě. Opava 2011, 41s. ISBN 978-80-86224-85-5.
• Havlíčková, M. – Pracná, S. – Štefanides: J. Německojazyčná městská divadla na Moravě a ve Slezsku (1733-1944). In: Teatralia. Yorick/Divadelní křižovatka střední Evropy. Brno, 2010, roč. 13, č. 1, s. 47-71. ISSN 1803-845X.
• Neprofesionální divadelní aktivity ve sbírkovém fondu divadelního pracoviště Slezského zemského muzea. Sborník příspěvků ze sympozia Tradice českého ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška. Miletín 2010, s. 17-20. ISBN 978-80-254-8469-2.
• Německá městská divadla v Opavě, Bruntále a Krnově. In O divadle 2008. Olomouc 2009, s. 35-38. ISBN 978-80-244-2427-9.
• Divadelní artefakty a prameny v muzeích. In O divadle 2008, s. 169-172. Olomouc 2009. ISBN 978-80- 244-2427-9.
• Stadttheater in Troppau in den 20er – 30er Jahren dem 20. Jahrhundert. Alltag und Festtag im deutschen Theater im Ausland vom 17. – 20. Jahrhunder. Berlin 2007. S. 203-208. ISBN 978-3-8258-0730-6. ISSN 1433-7592.
• Loutkářství v severní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti (okresy Nový Jičín, Šumperk a Olomouc). Časopis Slezského zemského muzea, Opava, série B, 2006, 55(3), s. 271-284.
• Loutkářův svět II – Amatérské loutkářské soubory v severní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti. Katalog k výstavě. Opava 2006, 30 str.
• Přehlídková Opava. Loutkář. Praha 2006, ISSN 1211-4065, 3/2006, s. 129-130.
• Loutkářství na severu Moravy a ve Slezsku po roce 1945 do současnosti (bývalé okresy Jeseník, Bruntál, Opava, Karviná, Frýdek-Místek a město Ostrava). Časopis Slezského zemského muzea, Opava, série B, 2004, 53(1), s. 72-91.
• Život s loutkami. Těšínsko, Český Těšín 2004, roč. XLVII, č. 1, s. 28-30.
• Loutkářství na Těšínsku po roce 1945 do současnosti. Těšínsko, Český Těšín 2004, roč. XLVII, č. 2, s. 24-28.
• Loutkář – osoba známá, neznámá. O divadle na Moravě a ve Slezsku II. In Sborník příspěvků Mezinárodní konference v Olomouci, Olomouc 2004, s. 294-299. ISBN 80-244-0925-9.
• Dokoupil L. a kol. Kulturně historická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Ostrava 2005, 33 hesel. ISBN 80-7368-024-6.
• Divadelník Miloš Zbavitel – jubilant. In Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 2001, roč. XVIII, č. 1- 2, s. 13-15. ISSN 1210-1532.
• Šormová E. a kol. Česká divadla – encyklopedie divadelních souborů. Divadelní ústav Praha 2000, s. 434- 437. ISBN 80-7008-107-4.

Účast na konferencích
• Perspektivy teatrologie IV, Praha 24. − 26. 5. 2023.
• Perspektivy teatrologie III, Brno 15. − 17. 5. 2019.
• Teatrologická mezinárodní konference O divadle na Moravě a ve Slezsku VI, Univerzita Palackého v Olomouci, 15. 11. 2013.
• Teatrologická konference O divadle na Moravě a ve Slezsku V, Univerzita Palackého v Olomouci, 11. 11. 2011.
• Teatrologická konference Česká divadelní historiografie na rozcestí?, Univerzita Palackého v Olomouci, 10. 11. 2011.
• Mezinárodní teatrologická konference O divadle na Moravě a ve Slezsku IV, Univerzita Palackého v Olomouci, 3. 12. 2010.
• Sympozium Tradice českého ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška, Muzeum českého amatérského divadla o.s., Miletín – Hronov, 1. – 2. 8. 2010
• Teatrologická konference Paměť divadla, Univerzita Palackého v Olomouci, 9. – 10. 10. 2008.
• Mezinárodní teatrologická konference O divadle na Moravě a ve Slezsku III, Univerzita Palackého v Olomouci, 8. 10. 2008.
• Mezinárodní konference Thalia Germanica - Alltag und Festtag im deutschen Theater im Ausland vom 17. bis 20. Jahrhundert. Repertoirepolitik zwischen Wunschvorstellungen der Kritik und des Publikums, Cluj- Napoca, 8. – 11. 11. 2006.
• Mezinárodní teatrologická konference O divadle na Moravě a ve Slezsku, Univerzita Palackého v Olomouci, 20. - 22. 11. 2003.
• Konference o regionálním významu Slezského divadla v Opavě, Slezské divadlo Opava, 24. 9. 2002.

Poslední aktualizace článku: 24.07.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Sylva Pracná, Ph.D.“ na Facebook