Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Sylva Pracná, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Sylva Pracná, Ph.D.

e-mail: pracna(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • kurátorka teatrologického pracoviště

Vědecké zaměření

 • divadelní historie Moravy a Slezska, loutkářské a činoherní aktivity v oblasti profesionálního i amatérského dění, vč. německojazyčných divadel

Vzdělání (VŠ)

 • 2019 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra divadelních a filmových studií; teorie a dějiny literatury, divadla a filmu (Ph.D.)

 • 1995 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; teorie a dějiny literatury a dramatických umění – specializace divadelní věda (Mgr.)

Výzkumné projekty

 • Výsek z dějin německojazyčného divadla ve Slezsku a na severní Moravě (2020, Interní grantový projekt SZM č. IGS 023/2020, řešitel)
 • Slezsko: Paměť – identita – region (2011–2015, NAKI, č. DF11P01OVV018, spoluřešitel)

 • Identifikace německojazyčných městských divadel na Moravě a ve Slezsku (2006–2009, GA ĆR, č. 408/06/1524, spoluřešitel)
 • Amatérské loutkářské soubory v severní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti – okresy Nový Jičín, Šumperk a Olomouc (2004–2005, MK ČR, č. DA04P01OUK007, řešitel)
 • Amatérské loutkářské soubory na severu a severovýchodě Moravy po roce 1945 do současnosti – okresy Jeseník, Bruntál, Opava, Karviná, Frýdek-Místek a město Ostrava (1999–2001, MK ČR, č. DA99PO100U009, řešitel)

Muzejní práce

 • Kočovní loutkáři (2019, Opava)
 • Krása a tajemství starého Nizozemí. Staré tisky 16. −18. století ze sbírek Slezského zemského muzea (2016, Opava, spolupráce s P. Šopákem)
 • Čas dětství a her − Pohádkové putování (2016, Opava, spolupráce s L. Rychtářovou)
 • Abeceda literatury (2015, Opava, spolupráce s P. Šopákem)
 • Zdeněk Hapala – voják a loutkář (2011, Hrabyň, spolupráce s J. Horákovou)
 • Loutkové divadlo v Opavě 1951–2011 (2011, Opava)
 • Život plný slunce Alexandra Babraje /1948–2007/ (2008, Opava, Český Těšín)
 • Noriyuki Sawa – japonský loutkář (2007–2008, Opava)
 • Zdeněk Podlipný – herec, režisér, šéf činohry (2008, Opava)
 • O loutce v pohádce (2006–2007, Ostrava)
 • Loutkářův svět II – Amatérské loutkářské soubory v severní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti (2006, Opava)
 • Opavské divadlo 1805–2005 (2005–2006, Opava)
 • Rozmary Zuzany Slovákové (2003–2005, Opava, Ostrava, Třinec, Chrudim)
 • Kouzelný svět dětského divadla 19. století (2003–2004, Opava)
 • Loutkářův svět (2001–2004, Opava, Ostrava, Orlová)
 • Jaromír Malíček – Poohlédnutí (2000–2001, Opava, Ostrava)
 • Loutky v proměnách času (1999, Ostrava)
 • Divadelní historie – výstava u příležitosti 80-ti let NDM v Ostravě (1999, Ostrava)
 • Scénograf Karel Dudič (1998–1999, Opava)
 • Čarovný svět loutek (1996–1997, Ostrava)

Odborné aktivity

 • prezidentka národního střediska SIBMAS
 • členka Teatrologické společnosti
 • člen Rady ITI
 • účast v porotách na divadelních a loutkářských přehlídkách

Publikační činnost

Monografie:

 • Pracná, S. Městské divadlo v Krnově: Das Stadttheater in Jägerndorf v letech 1854-1944. Olomouc 2020, 480 s. ISBN 978-80-244-5776-5 (e-kniha: ISBN 978-80-244-5806-9).
 • Havlíčková, M. – Pracná, S. – Štefanides, J., Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku /        Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien 3/3. Krnov, Moravská Ostrava, Opava, Šumperk, Těšín, Bruntál, Frýdek, Moravská Třebová, Nový Jičín, Rýmařov, Svitavy / Troppau, Teschen, Jägerndorf, Mährisch Ostrau, Mährisch Schönberg, Zwittau, Mährisch Trübau, Freudenthal, Römerstadt, Neutitschein  Friedek. Olomouc 2014, s. 300. ISBN: 978-80-244-4256-3.

 • Havlíčková, M. – Pracná, S. – Štefanides, J., Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku /        Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien 2/3. Brno, Olomouc, Uherské Hradiště, Znojmo, Jihlava, Šternberk, Prostějov / Brünn, Olmütz, Ungarisch Hradisch, Znaim, Iglau, Sternberg, Prossnitz. Olomouc 2013, s. 258. ISBN: 978-80-244-3820-7.

 • Havlíčková, M. – Pracná, S. – Štefanides, J., Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku /        Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien 1/3. Ředitelé městských divadel / Direktoren der Stadttheater. Olomouc 2011, 238 s. ISBN: 978-80-244-2891-8.

 • Zbavitel, M. – Boženek, K. – Pracná, S. – Fišerová, B. – Šopák, P., Divadlo v Opavě / Theater in Troppau (1805–2005). Opava 2005, 250 s. ISBN 80-7225-196-1.

Studie (výběrově):

 • Čas dětství a her – Pohádkové putování. Opava 2016, doprovodný materiál k výstavě.
 • Šopák, P. a kol. Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89. Opava 2015, s. 157–164, 319–323, 412–417, 496–510. ISBN 978-80-87789-24-7.
 • Divadelní podsbírka. In: Museum Silesiae (ed. Vlk, P.). Opava 2014, s. 172–177. ISBN 978-80-87789-18-6.
 • Oddělení společenskovědní. In: Museum Silesiae (ed. Vlk, P.). Opava 2014, s. 299–301. ISBN 978-80-87789-18-6.
 • Šíl, J. a kol. Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska. Opava 2014 (člen autorského kolektivu, hesla s. 68–73, 150–151, 254–259). ISBN: 978-80-87789-20-9.
 • Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (ed. Ivánek, J. – Smolka, Z.). Ostrava 2013, aktualizace 76 hesel. ISBN 978-80-7464-385-9.
 • Czech and German Theatre in Opava (1918−1938). Czech and Slovak Journal of Humanities (Up Olomouc) 2012, 2(2), s. 13−25.
 • Šopák, P. a kol. Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava 2012 (člen autorského kolektivu). ISBN: 978-80-86224-91-6.
 • Divadelní pracoviště Slezského zemského muzea a jeho sbírková základna (u příležitosti 35 let od jeho založení). Časopis Slezského zemského muzea, Opava, série B, 2011, roč. 60, č. 3, s. 275–286.

 • Pracná, S. – Horáková, J. Zdeněk Hapala – voják a loutkář. Opava 2011, doprovodný materiál k výstavě.

 • Loutkové divadlo v Opavě 1951–2011. Katalog k výstavě. Opava 2011, 41 s. ISBN 978-80-86224-85-5.

 • Havlíčková, M. – Pracná, S. – Štefanides: J. Německojazyčná městská divadla na Moravě a ve Slezsku (1733–1944). In: Teatralia. Yorick/Divadelní křižovatka střední Evropy. Brno, 2010, roč. 13, č. 1, s. 47–71. ISSN 1803-845X.

 • Neprofesionální divadelní aktivity ve sbírkovém fondu divadelního pracoviště Slezského zemského muzea. Sborník příspěvků ze sympozia Tradice českého ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška. Miletín 2010, s. 17–20. ISBN 978-80-254-8469-2.

 • Německá městská divadla v Opavě, Bruntále a Krnově. In O divadle 2008. Olomouc 2009, s. 35–38. ISBN 978-80-244-2427-9.

 • Divadelní artefakty a prameny v muzeích. In O divadle 2008, s. 169–172. Olomouc 2009. ISBN 978-80-244-2427-9.

 • Stadttheater in Troppau in den 20er – 30er Jahren dem 20. Jahrhundert. Alltag und Festtag im deutschen Theater im Ausland vom 17. – 20. Jahrhunder. Berlin 2007. s. 203–208. ISBN 978-3-8258-0730-6. ISSN 1433-7592.

 • Loutkářství v severní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti (okresy Nový Jičín, Šumperk a Olomouc). Časopis Slezského zemského muzea, Opava, série B, 2006, roč. 55, č. 3, s. 271–284.

 • Loutkářův svět II – Amatérské loutkářské soubory v severní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti. Katalog k výstavě. Opava 2006, 30 str.

 • Přehlídková Opava. Loutkář. Praha 2006, ISSN 1211-4065, 3/2006, s. 129–130.
 • Loutkářství na severu Moravy a ve Slezsku po roce 1945 do současnosti (bývalé okresy Jeseník, Bruntál, Opava, Karviná, Frýdek-Místek a město Ostrava). Časopis Slezského zemského muzea, Opava, série B, 2004, roč. 53, č. 1, s. 72–91.
 • Život s loutkami. Těšínsko, Český Těšín 2004, roč. XLVII, č. 1, s. 28–30.
 • Loutkářství na Těšínsku po roce 1945 do současnosti. Těšínsko, Český Těšín 2004, roč. XLVII, č. 2, s. 24–28.
 • Loutkář – osoba známá, neznámá. O divadle na Moravě a ve Slezsku II. In Sborník příspěvků Mezinárodní konference v Olomouci, Olomouc 2004, s. 294-299. ISBN 80-244-0925-9.
 • Dokoupil L. a kol. Kulturně historická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Ostrava 2005, 33 hesel. ISBN 80-7368-024-6.
 • Divadelník Miloš Zbavitel – jubilant. In Hlasy muzea ve Frenštáte pod Radhoštěm, 2001, roč. XVIII, č. 1–2, s. 13–15. ISSN 1210-1532.
 • Šormová E. a kol. Česká divadla – encyklopedie divadelních souborů. Divadelní ústav Praha 2000, s. 434–437. ISBN 80-7008-107-4.

Účast na konferencích

 • Perspektivy teatrologie III, Brno 15.−17. 5. 2019.
 • Teatrologická mezinárodní konference O divadle na Moravě a ve Slezsku VI, Univerzita Palackého v Olomouci, 15. 11. 2013.
 • Teatrologická konference O divadle na Moravě a ve Slezsku V, Univerzita Palackého v Olomouci, 11. 11. 2011.
 • Teatrologická konference Česká divadelní historiografie na rozcestí?, Univerzita Palackého v Olomouci, 10. 11. 2011.
 • Mezinárodní teatrologická konference O divadle na Moravě a ve Slezsku IV, Univerzita Palackého v Olomouci, 3. 12. 2010.
 • Sympozium Tradice českého ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška, Muzeum českého amatérského divadla o.s., Miletín – Hronov, 1. – 2. 8. 2010
 • Teatrologická konference Paměť divadla, Univerzita Palackého v Olomouci, 9. – 10. 10 . 2008.
 • Mezinárodní teatrologická konference O divadle na Moravě a ve Slezsku III, Univerzita Palackého v Olomouci, 8. 10. 2008.
 • Mezinárodní konference Thalia Germanica - Alltag und Festtag im deutschen Theater im Ausland vom 17. bis 20. Jahrhundert. Repertoirepolitik zwischen Wunschvorstellungen der Kritik und des Publikums, Cluj- Napoca, 8. – 11. 11. 2006.
 • Mezinárodní teatrologická konference O divadle na Moravě a ve Slezsku, Univerzita Palackého v Olomouci, 20. – 22. 11. 2003.
 • Konference o regionálním významu Slezského divadla v Opavě, Slezské divadlo Opava, 24. 9. 2002.
 
 

 

 

Poslední aktualizace článku: 28.01.2021

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Sylva Pracná, Ph.D.“ na Facebook