Slezské zemské muzeum

Mgr. Zuzana Plachká

e-mail: plachka(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • restaurátorka

Vědecké zaměření

 • konzervace a restaurování muzejních sbírek se zaměřením na anorganické materiály – kovy, silikáty
 • konzervace a restaurování archeologických kovových nálezů

Vzdělání (VŠ)

 • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulty, Ústav historických věd, odborná historie (2002–2009)
 • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulty, Ústav historických věd, historie-muzeologie (2005–2008)

Granty

 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.2.00/28.0273) „Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů" 2012 – 2015; (členka realizačního týmu: odborný asistent-restaurování, Slezská univerzita; supervizor odborných praxí SZM)

Muzejní práce (výstavy za posledních 5 let)

 • Konzervace a restaurování sbírkových předmětů SZM
 • Péče o sbírkové předměty nástroji preventivní konzervace
 • Spolupráce při přípravě a realizaci muzejních výstav
 • Konzervace a restaurování archeologických kovových předmětů (např. AV ČR; NPÚ v Ostravě aj.)
 • Metodická pomoc muzeím ČR
 • Spolupráce při přípravě a realizaci expozice Encyklopedie Slezska (2012)
 • Příprava a realizace odborných seminářů preventivní konzervace (1/2011, 7/2011)
 • Příprava a realizace odborných konferencí (např. Konference konzervátorů-restaurátorů, Příbram 2008; Muzea, památky a konzervace – Museums, Monuments and Conservation 2008, 2010; Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR 2010)

Publikační činnost

Studie:

 • SEDLÁŘOVÁ, Zuzana: "...ta věc nenie o zbožie, ani o peníze, než o titul..." (K proměně šlechtických rodových strategií na pozdně středověkém Opavsku), Historie 2006 (Sborník z celostátní studentské vědecké konference), Praha 2007, s. 7–15.
 • SEDLÁŘOVÁ, Zuzana – JUCHELKA, Jiří – ČECH BARABASZOVÁ, Karla – PLACHÁ, Daniela – HOLEŠOVÁ, Sylva – RITZ, Michal. The Survay of the Part of a depot from to Late Bronze age at Omnice (District Brno-Venkov, Czech republic). Journal of Nanocomposite and Nanoceramics, 4(1), 2013, s. 47–57. ISSN 0976-6294.

Zprávy:

 • SEDLÁŘOVÁ, Zuzana – VÁHALA, David: Konference Muzea, památky a konzervace 2011 – Museums, Monuments and Conservation 2011. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2011, č. 4, s. 339–342. ISSN 1803-411X.

Ostatní:

 • SEDLÁŘOVÁ, Zuzana: Bartolomeo Platina: Platine de honestate voluptate et valitudine vel de obsoniis et arte coquinaria libri decem Venetiis, per Ioannem de Cereto de Tridino, 1503. Magisterská diplomová práce. Opava 2009, 191 s.
 • SEDLÁŘOVÁ, Zuzana: Konzervace souboru archeologických předmětů z kovů. Bakalářská diplomová práce. Opava 2007, 84 s.

Účast na konferencích

 • NANO Ostrava 2013 (VŠB-TUO) prezentace ve spolupráci s P. Petr: „Představení pracovišť Oddělení ochrany sbírkových předmětů Slezského zemského muzea jako zázemí pro zkvalitnění výuky muzejní konzervace, restaurování a průzkumu historických materiálů".
 • Přednáška na workshopu Conservation of Cultural Heritage 2014 (UHV FPF SU v Opavě, CN VŠB-TUO, SZM): „Examples of Museum Conservation and Restoration – Metal Archeological Findings".
 • Přednáška na workshopu Conservation of Cultural Heritage 2014 (UHV FPF SU v Opavě, CN VŠB-TUO, SZM): „Střípky z muzejní konzervace a restaurování II. – kovy a silikáty".
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 23.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Zuzana Plachká“ na Facebook