Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Prof. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Prof. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Výběrová bibliografie za léta 1993–2020 ke stažení ZDE.

Kontakt

e-mail: sopak(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • výzkumný a vývojový pracovník

Vědecké zaměření

 • dějiny umění

Vzdělání (VŠ)

 • Univerzita Palackého, filozofická fakultaFilozofická fakulta Ostravské univerzity (čeština – výtvarná výchova, 1993 Mgr.).
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (dějiny umění, 1999 Mgr., 2000 PhDr., 2006 Ph.D., 2009 habilitace v oboru – jmenován docentem k 1. 9. 2009).
 • 2023 - na návrh vědecké rady Vysokého učení technického v Brně jsmenován profesorem pro obor Architektura a urbanismus.

Granty 

 • Monografické zpracování urbanistického vývoje Ostravy 1920–1950. IGS 2019.
 • Využití písemných a obrazových dokumentů pro poznání kulturních dějin českého Slezska a Ostravska v průběhu 19. a 20. století. IGS 201807/2018.
 • Využití písemných a obrazových dokumentů ze sbírek Slezského zemského muzea ve vědeckovýzkumné činnosti. IGS 201709/2017.
 • Muzea a jejich role v rozvoji vědecké a umělecké kultury regionu – příprava a realizace monografií o muzeích na Moravě a ve Slezsku. IGS 201612/2016.
 • Grantový projekt GA ČR P409/12/0048 ‒ Muzejní a galerijní prezentace výtvarného umění na Moravě a ve Slezsku v letech 1850‒1914 (řešitel), 2012‒2014.

Výzkumné projekty

 • NAKI II – projekt DG18P02OVV047: VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu (2018‒2021). Příjemce-koordinátor: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Příjemci: Ostravská univerzita, Slezské zemské muzeum (řešitel).
 • Projekt NAKI, poskytovatel MK ČR, Slezsko: Paměť – identita – region, identifikační kód projektu: DF11P01OVV018, příjemce SZM, doba řešení 2011–2015.

Muzejní práce

Autorství/spoluautorství výstav:

 • 2020 ‒ Zhasněte světla. Česká literatura a knižní kultura: říjen 1938 až květen 1945, SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2020 ‒ Sběratel. Pocta Emanuelu Opravilovi, SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2019 ‒ Mýtus lesa: Arnošt Hrabal. SZM ‒ Müllerův dům.
 • 2019 ‒ Tajemství knihovny (Staré tisky z knihovny Slezského zemského muzea). SZM ‒ Müllerův dům.
 • 2018‒2019 ‒ Elegie moderny: Knižní kultura let 1958‒1968. SZM ‒ Památník Petra Bezruče.
 • 2018‒2019 ‒ Legionářské muzeum 1928 − 1938 – 2018. Exteriérová výstava u Historické výstavní budovy.
 • 2017‒2018 ‒ Putujeme po Slezsku s Edmundem Wilhelmem Braunem. SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2017‒2018 ‒ Leopold Parma mezi přáteli, SZM ‒ Památník Petra Bezruče.
 • 2016‒2017 ‒ Pocta Karlu Černohorskému, SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2016 ‒ Krása a tajemství starého Nizozemí. Staré tisky ze sbírek Slezského zemského muzea, SZM ‒ Památník Petra Bezruče.
 • 2015‒2016 ‒ Abeceda literatury, SZM ‒ Památník Petra Bezruče.
 • 2014‒2015 ‒ Země a její pán, SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2014 ‒ Země a její muzeum, SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2013‒2014 ‒ Znamení vertikál. SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2012‒2013 ‒ Město - zámek - krajina. SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2011 ‒ Paměť Slezska. SZM ‒ Historická výstavní budova.
 • 2009 ‒ Zmučená země. Malířství ve Slezsku a na Ostravsku ve 30. a 40. letech 20. století. SZM – Památník druhé světové války v Hrabyni. (K výstavě vydán informační leták s katalogem děl a úvodním textem).
 • 2009 ‒ Slavné vily Moravskoslezského kraje – repríza výstavy v Domě umění města Opavy, 2. dubna – 20. května 2009.
 • 2008 ‒ Ferdiš Duša a knižní kultura. Památník Petra Bezruče (s Alenou Chudárkovou).
 • 2008 ‒ Opava 1900 – středoevropská moderna ve Slezsku, Dům umění města Opavy, scénář výstavy.
 • 2007 ‒ Koliba, historie uměleckého spolku 1914–1923. Památník Petra Bezruče, květen‒srpen 2007 (se Zemským archivem; s Alenou Chudárkovou).

Odborné aktivity

 • Památková rada Národního památkového ústavu v Ostravě od roku 2002.
 • Vědecká a programová rada Muzea Těšínska v Českém Těšíně od roku 2006.
 • Redakční rada Časopisu Slezského zemského muzea – řada B od roku 2009.
 • Redakční rada Těšínsko od roku 2006.
 • Redakční rada Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín od roku 2007 dosud.
 • Redakční rada Jesenicko od roku 2007 dosud.
 • Redakční rada Acta historica SU od roku 2007 dosud.
 • Redakční kruh Historica (vyd. Ostravská univerzita).
 • Nákupní komise uměleckohistorického pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě od roku 2001.
 • Komise pro regeneraci památkové zóny Magistrátu města Opava v letech 1999–2002.

Pedagogická činnost

 •  Vysoké učení technické v Brně

Publikační činnost

Výběrová bibliografie za léta 1993–2020 ke stažení ZDE.

Katalogy výstav jako samostatné publikace:

 • ŠOPÁK, Pavel. Putujeme po Slezsku s Edmundem Wilhelmem Braunem. Opava 2017.
 • ŠOPÁK, Pavel. Pocta Karlu Černohorskému. Opava 2016.
 • ŠOPÁK, P., PRACNÁ, S. Krása a tajemství starého Nizozemí. Staré tisky 16. – 18. století ze sbírek Slezského zemského muzea. Opava 2016.
 • ŠOPÁK, P., RYCHTÁŘOVÁ, L. Neklidné století – Domov jménem Slezsko. Opava 2015.
 • ŠOPÁK, P., PRACNÁ, S. Neklidné století - Abeceda literatury. Opava 2015.
 • ŠOPÁK, Pavel a kol. Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89. Opava 2015. ISBN 978-80-87789-24-7.
 • ŠOPÁK, Pavel a kol. Znamení vertikál. Opava 2013. ISBN 978-80-87789-13-1.
 • ŠOPÁK, Pavel a kol. Město-zámek-krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2012.
 • ŠOPÁK P. a kol.: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava 2011. ISBN 978-80-86224-90-9.
 • Město-zámek-krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2012.
 • Katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Velehrad, Matice cyrilometodějská 2002.
 • Tapisérie–architektura. In:Prostor pro tapisérii. Katalog výstavy v Moravské galerii v Brně. Brno 2003, autorský podíl s. 18.
 • Purkmistři města Opavy. Opava 2001, autorský podíl s. 79-84, 92-96. ISBN 80-238-7668-6.
 • The Promotion of Monument to the subject of public concern /Povýšení památky napředmět obecného zájmu.In: Adolf Loos and the reconstruction of Villa Müller / Adolf Loosa rekonstrukce Müllerovy vily, Praha 2001, autorský podíl s. 32-33, 57-58.
 • Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.Olomouc 2000. (s Marií Schenkovou a Daliborem Prixem).
 • Opavská architektura let 1800-1950. Katalog výstavy. Opava, Parnas 2000.
 • Opava 1900-2000: město a jeho lidé. Katalog výstavy. Opava, Parnas 2000, 74 stran.
 • Dvacet pět let Domu umění města Opavy. Opava, Parnas 1999 (s Kurtem Gebauerem).
 • Obchodní dům Breda & Weinstein, představy, projekty, realizace. Opava 1998. 40 stran.
 

Poslední aktualizace článku: 29.04.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Prof. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.“ na Facebook