Slezské zemské muzeum

Mgr. David Váhala

Kontakt

Adresa: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava 

Mobil: +420 733 376 234

Email: vahala(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • Tiskový mluvčí

 • Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník

 • Vedoucí Oddělení vnějších vztahů

 • Náměstek pro vnější záležitosti

 • člen programové rady, krizového štábu a kolegia ředitelky Slezského zemského muzea

Odborné zaměření

 • Muzeologie, muzeografie, moderní československé dějiny 

Vzdělání (VŠ)

 • Slezská univerzita v Opavě, obor historie-muzeologie (Mgr.)

Praxe a zaměstnání

 • 2009-2010: kurátor muzeologické podsbírky a Sbírky Slezského ústavu, Dokumentační a muzeologické oddělení Slezského ústavu, Slezské zemské muzeum

 • 2010-2011: kurátor muzeologické podsbírky a Sbírky Slezského ústavu, Muzeologické pracoviště, Slezské zemské muzeum

 • 2010: externí výučující, Slezská univerzita v Opavě

 • 2011-2013: odborný asistent Ústavu historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

 • 2012-2015: metodik projektu OP VK a koordinátor klíčových aktivit projektů OP VK, Slezská univerzita v Opavě

 • 2015: výstavář, Opavská kulturní organizace, p. o.

 • 2015-2018: historik-kurátor, expozice Cesta města, Opavská kulturní organizace, p. o.

 • 2017-2018: referent majetkové správy – vedoucí provozně-technického úseku, Opavská kulturní organizace, p. o.

 • 2018-dosud: tiskový mluvčí; produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník, vedoucí Oddělení vnějších vztahů, Slezské zemské muzeum

 • 2024-dosud: náměstek, útvar pro vnější záležitosti (Oddělení vnějších vztahů, Prezentační oddělení - Historická výstavní budova, Knihovna Slezského zemského muzea), Slezské zemské muzeum

Ostatní aktivity

 • Člen Muzeologické komise Asociace muzeaí a galerií ČR


 

Bibliografie (výběr)

 • Recenzované časopisy:

FÜRSTOVÁ, Iveta – PLAČEK, Radim – VÁHALA, David: Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska (na příkladu podsbírky Slezský ústav). Časopis Slezského zemského muzea – série B – vědy historické, 2010, č. 2, s. 181-184.

ŠVÁBENICKÝ, František – VÁHALA, David: „Nové přírůstky“ Slezského zemského muzea – tzv. Folkloristický archiv Slezského ústavu. Časopis Slezského zemského muzea – série B – vědy historické, 2011, s. 85-95. ISSN 1211-3131.

VÁHALA, David: Proměna muzejnictví v dnešním Moravskoslezském kraji po roce 1945. Marginalia historica, 2012, č. 2, s. 257-268. ISSN 1804-5367.

 • Ediční činnost:

VÁHALA, David (ed.): Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR – 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě. Opava 2010, 70 s. ISBN 978-80-86224-82-4.

KNAPÍK, Jiří – OLŠOVSKÝ, Jaromír – ŠOPÁK, Pavel (ved. aut. kol.) – VÁHALA, David (ed.): Vademecum muzeologie. Opava 2012, 163 s. ISBN 978-80-7248-811-7.

VÁHALA, David (ed.) a kol.: Výroční zpráva Slezského zemského muzea za rok 2009. Opava 2010, 94 s.

VÁHALA, David (ed.) a kol.: Výroční zpráva Slezského zemského muzea za rok 2010. Opava 2011, 88 s. ISBN 978-80-86224-88-6.

POLÁŠKOVÁ, Jana – VÁHALA, David (ed.) a kol.: Výroční zpráva Slezského zemského muzea za rok 2018. Opava 2019, 149 s. + příl.

POLÁŠKOVÁ, Jana – VÁHALA, David (ed.) a kol.: Výroční zpráva Slezského zemského muzea za rok 2019. Opava 2020, 174 s. + příl.

POLÁŠKOVÁ, Jana – VÁHALA, David (ed.) a kol.: Výroční zpráva Slezského zemského muzea za rok 2020. Opava 2021, 188 s.

POLÁŠKOVÁ, Jana – VÁHALA, David (ed.) a kol.: Výroční zpráva Slezského zemského muzea za rok 2021. Opava 2022, 147 s.

VÁHALA, David (ed.) a kol.: Výroční zpráva Slezského zemského muzea za rok 2022. Opava 2023, 141 s.

 • Kapitoly v monografiích:

KNAPÍK, Jiří – OLŠOVSKÝ, Jaromír – ŠOPÁK, Pavel (ved. aut. kol.) – VÁHALA, David (ed.): Vademecum muzeologie. Opava 2012, s. 15-22, 93-110, 114-115, 129-131, 147-150. ISBN 978-80-7248-811-7.

KNAPÍK, Jiří a kol.: Popularizace vědy a výzkumu na Ústavu historických věd (Výsledky a zkušenosti). Opava 2014, 96 s. ISBN 978-80-7248-494-7.

 • Studie v časopisech a sbornících:

BERGER, Ivan – VÁHALA, David: Digitalizace sbírek a Slezské zemské muzeum. In: Digitalizácia múzejných zbierok (Vízie a východiská), ed. Zuzana Šullová, Banská Štiavnica 2009, s. 61-63.

ŠVÁBENICKÝ, František – VÁHALA, David: Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska. In: Muzea, památky a konzervace 2011 – Museums, Monuments and Conservation 2011, Brno 2011, s. 57-60, 137. ISBN 978-80-210-5628-2.

ŠVÁBENICKÝ, František – VÁHALA, David: Příběh jedné pozůstalosti aneb ohlédnutí za osobností faráře Jana Vojtěcha Beny. Sborník bruntálského muzea, 2011, s. 57-67. ISSN 1801-2205. ISBN 978-80-87038-14-1.

VÁHALA, David: Zemský archiv v Opavě – mapování zátěže znečištěným ovzduším na stavební materiály archivu a návrh metodologie modelového mapování vlivu znečištění ovzduší na archivní sbírky. In: Muzea, památky a konzervace 2009, Brno 2009, s. 14-17. ISBN 978-80-86413-68-6.

VÁHALA, David: Digitalizace muzejní sbírky – teorie a praxe. In: Muzea, památky a konzervace 2010 – Museums, Monuments and Conservation 2010, Opava 2010, s. 11-12. ISBN 978-80-86224-83-1.

VÁHALA, David: Muzeologické pracoviště Slezského zemského muzea – tradice a perspektivy. In: Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR – 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě, Opava 2010, s. 56-59. ISBN 978-80-86224-82-4.

VÁHALA, David: Studijní obor muzeologie a jeho využitelnost v praxi. In: Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR – 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě, Opava 2010, s. 60-62. ISBN 978-80-86224-82-4.

VÁHALA, David: Ochrana, prezentace a dokumentace kulturního dědictví ve Slezském zemském muzeu. In: Muzea, památky a konzervace 2011 – Museums, Monuments and Conservation 2011, Brno 2011, s. 7-10. ISBN 978-80-210-5628-2.

VÁHALA, David: Digitalizace muzejní sbírky ve Slezském zemském muzeu. In: Muzea, autorský zákon a digitalizace (sborník z kolokvia Asociace muzeí a galerií ČR), Praha 2011, s. 79-83. ISBN 978-80-86611-42-6.

VÁHALA, David: Prameny k dějinám lidové kultury Hlučínska ve sbírce Slezského zemského muzea. Hlučínsko (Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska), 2013, roč. 3, č. 1, s. 27-29. ISSN 1804-6967.

 

Poslední aktualizace článku: 02.01.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. David Váhala“ na Facebook