Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Oddělení společenských věd \ Numismatické pracoviště

Slezské zemské muzeum

Numismatické pracoviště

Kurátor

Mgr. Ilona Matejko, Ph.D.
E-mail: matejko(at)szm.cz

Dokumentátor

Zdenka Michálková
E-mail: michalkova(at)szm.cz

Charakteristika

Numismatické sbírky tvoří kolem 110 000 kusů mincí (jde o třetí největší numismatickou sbírku v ČR), medailí, papírových platidel, řádů, vyznamenání, písemných pozůstalostí numismatiků a různý pomocný materiál. Sbírka je zaměřena na zvláště na velmi bohaté slezské mincování a medailérskou tvorbu, které tvoří kmenový základ stávajících fondů.

Vědeckovýzkumná činnost

Orientace pracoviště se promítá ve vědeckovýzkumné činnosti, jež je vedena právě směrem k problematice studia specifických okruhů slezského mincovnictví a medailérství. Z této výzkumné činnosti bylo připraveno do tisku několik studií k dějinám mincovnictví na Těšínsku, falešnému mincovnictví ve Slezsku a Malopolsku. Numismatické pracoviště se podílí na výzkumu minulosti opavského a slezského muzejnictví, dějin vystěhovalectví do USA, či na ediční a editorské práci. Vzhledem k tomu, že jde o jediné pracoviště tohoto typu na území severní Moravy a Slezska, je od roku 1998 pověřeno metodickým dohledem nad jinými muzejními sbírkami této části ČR. Numismatické pracoviště vydává za finanční spoluúčasti opavské pobočky České numismatické společnosti a Zámeckého muzea v Kravařích novou řadu časopisu Slezský numismatik, který vychází jedenkrát ročně.

Vzdělávací činnost

Se sbírkami numismatického pracoviště se mohou návštěvníci seznámit formou výstav, z nichž zmiňme výstavu o těšínském mincování (1986) a výstavu celoživotní medailérské tvorby akademické sochařky Marie Uchytilové - Kučové (1985-1986), jejíž tvorba je úzce spjata s Opavou a se Slezskem. V devadesátých letech pracoviště připravilo výstavu ze svých faleristických sbírek, kterou zhlédli i návštěvníci v několika dalších muzeích Slezska a severní Moravy (1991-1992), ve spolupráci se správou zámku Raduň u Opavy pak speciální výstavu Mincovní poháry (1993).

Stručně z historie

Přestože v historii muzea patřily numismatické sbírky k nejstarším (tvořili částí fondů všech hlavních předchůdců dnešního zařízení), vlastní samostatné numismatické pracoviště bylo založeno teprve koncem roku 1983. Původně (do roku 1964) náležely numismatické sbírky ke knihovně, poté byly převedeny do správy tehdejšího historického oddělení. Fondy v naprosté většině vznikaly až po 2. světové válce, hlavně v padesátých letech, a to díky externímu spolupracovníkovi muzea Františku Papouškovi a znalci slezského mincování a knihovníkovi Eustachu Bittnerovi. Významnou roli zde sehrála i velmi úzká spolupráce s tehdejší Čs. numismatickou společností a její opavskou pobočkou, která ve spolupráci s muzeem vydávala do roku 1971 časopis Slezský numismatik, před několika lety obnovený v jiné podobě.

Poslední aktualizace článku: 17.02.2014

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Numismatické pracoviště“ na Facebook