Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Oddělení společenských věd \ Teatrologické pracoviště

Slezské zemské muzeum

Teatrologické pracoviště

Kurátorka

Mgr. Sylva Pracná, Ph.D.
E-mail: pracna(at)szm.cz

Dokumentátorka

Věra Kerlínová
E-mail: kerlinova(at)szm.cz

 

Charakteristika

Divadelní pracoviště mapuje divadelní a loutkářské aktivity na území Slezska, severní a střední Moravy, a to jak v oblasti profesionálního, tak i ochotnického divadla. V současné době spravuje více něž 42 000 sbírkových předmětů, které jsou evidovány ve 12 fondech. Zahrnují divadelní texty, režijní knihy, programy, plakáty a dobové tiskoviny k inscenacím, scénografické návrhy, korespondenci a písemnosti z osobních pozůstalostí především herců a režisérů, kritiky a články, zvukové a audiovizuální nahrávky, fotografie, loutky a loutkové scény, kostýmy a drobný fond trofejí. Mnohé z nich svým významem přesahují charakter regionu a vřazují se do kontextu výzkumu české divadelní kultury. Svou hodnotou jsou adekvátní materiálům i celostátního charakteru.

Vědecko-výzkumná činnost

Výzkumná činnost pracoviště byla dříve zaměřena na kočovné loutkové divadlo (PhDr. Stanislav Migda) a počátkem 90. let na historiografii Slezska a severní Moravy (doc. PhDr. Jiří Štefanides). Od roku 1999 (Mgr. Sylva Pracná) v rámci výzkumných projektů podporovaných granty MK ČR byla mapována novodobá historie amatérských loutkářských souborů po roce 1945 do současnosti. V letech 2006–2009 se pracoviště podílelo společně s Univerzitou Palackého v Olomouci a Moravským zemským muzeem v Brně na řešení projektu Identifikace německojazyčných divadel na Moravě a ve Slezsku, který byl finančně podpořen Grantovou agenturou České republiky.

Vzdělávací činnost

Sbírková základna se stala východiskem vědeckovýzkumné a kulturněvýchovné činnosti pracoviště. U příležitosti Roku českého divadla byla v roce 1983 realizována rozsáhlá výstava Loutkářská kultura severní Moravy (Ostrava, Praha a Drážďany). Dále byly realizovány profilové výstavy scénografů Vladimíra Šrámka, Karla Dudiče, Jaromíra Malíčka nebo výtvarnice Zuzany Slovákové. U příležitosti 80. výročí Národního divadla moravskoslezského v Ostravě se uskutečnila výstava pod názvem Divadelní historie (1999), připomenuto bylo i další významné výročí, a to výstavou realizovanou pod názvem Opavské divadlo 1805-2005 (2005). Výsledky projektu věnujícího se amatérským loutkářským souborům, byly prezentovány prostřednictvím výstav Loutkářův svět (2001) v Opavě, Ostravě, Orlové a následovalo pokračování Loutkářův svět II. (2006). Z posledních let lze vzpomenout výstavy japonského loutkáře Noriyuki Sawy (2007), scénografa Alexandra Babraje (2008), výstavu Loutkové divadlo v Opavě 1951–2011 (2011) nebo ve spolupráci s Památníkem 2. světové války v Hrabyni výstavu pod názvem Zdeněk Hapala – voják a loutkář (2011). V současnosti jsou prezentovány loutky v rámci výstavy Čas dětství a her v sekci Pohádkové putování. Za dobu existence pracoviště bylo realizováno více než padesát výstav s řadou doprovodných akcí, ať již v místě sídla muzea, nebo na jiných místech České republiky či v zahraničí.

Stručně z historie

Samostatné divadelní pracoviště bylo založeno v roce 1976. Přestože začínalo s nulovým sbírkovým fondem, podařilo se získat a zachránit divadelní artefakty nacházející se v terénu z časového období od 19. století do současnosti.

 

Poslední aktualizace článku: 22.05.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Teatrologické pracoviště“ na Facebook