Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Oddělení společenských věd \ Národní památník II. světové války

Slezské zemské muzeum

Národní památník II. světové války

Slezské zemské muzeum
Národní památník II. světové války
Hrabyně 192
747 63 Hrabyně
Tel: 553 775 091

Vedoucí Národního památníku II. světové války a muzejní pedagožka

Mgr. Kamila Poláková

Mob.: +420 732 974 070
Tel.: +420 553 775 091
E-mail: polakova(at)szm.cz

Kurátorka

Mgr. Jana Horáková
E-mail: horakova(at)szm.cz

 

Objednávky hromadných návštěv

Mgr. Kamila Poláková
E-mail: polakova@szm.cz

Charakteristika pracoviště

V roce 2000 byl Památník usnesením vlády zařazen mezi devět památníků národního odboje a byl vyhlášen Památníkem II. světové války, ústředním památníkem tohoto druhu na území ČR, v roce 2014 byl přejmenován na Národní památník II. světové války. Pracoviště se zaměřuje především na dokumentaci a prezentaci období roku 1938–1945. Zpracovává a zpřístupňuje databáze padlých vojáků 4. ukrajinského frontu, kteří padli v osvobozovacích bojích v rámci ostravsko-opavské operace, dále zpracovává databáze československých občanů, kteří se účastnili domácího i zahraničního odboje a kteří v odboji padli. V akviziční činnosti se zaměřuje na období I. republiky, na období II. světové války, ale i na období poválečné, mají – li předměty z tohoto období vztah ke konkrétním účastníkům odboje. Pracoviště spravuje významný sbírkový fond, jehož nejvýznamnější součástí je pozůstalost po gen. Heliodoru Píkovi, soubor předmětů po československých pilotech RAF a příslušnících čs. jednotek v SSSR.

Vzdělávací činnost

Pracovníci památníku se věnují rovněž výchovně - vzdělávací činnosti, v multifunkčním sále správní budovy probíhají výukové programy, besedy s veterány pro žáky, studenty i širokou veřejnost, pracoviště poskytuje konzultace studentům i badatelům. Kromě stálé expozice připravuje pracoviště v každé sezoně řadu výstav, setkávání s veterány, úzce spolupracuje s Armádou ČR.

Stručně z historie

Základní kámen ke stavbě památníku byl položen na jaře 1970 za účasti tehdejšího prezidenta, Ludvíka Svobody, a velitele 4. ukrajinského frontu, maršála A. I. Jeremenka. Stavět se ale začalo až v roce 1976 a otevřen byl památník v roce 1980, tehdy jako Památník ostravské operace. Areál byl od počátku tvořen správní budovou a objektem památníku, kolem něhož byl vybudován symbolický hřbitov. Na něm bylo umístěno třináct tisíc destiček se jmény padlých.

Mezi správní budovou a památníkem byla vybudována prostorná nástupní plocha, ale k hlavní budově lze přijít i krásnou lipovou alejí. K areálu patřil i skanzen bojové techniky, který byl od otevření umístěn naproti parkoviště za hlavní komunikací I/11. V roce 1992, kdy byl tento pozemek navrácen v restituci, byla bojová technika umístěna v lipové aleji.

Původně byl památník pouze místem piety a nebyl chápán jako muzejní objekt. Od roku 1992 se památník stal součástí Slezského zemského muzea a začal se postupně měnit v muzejní objekt. Od roku 1996 zde probíhaly přísahy vojáků AČR, a to Výcvikové základny logistiky v Opavě. Poslední přísaha se konala v roce 2004.

Od otevření v roce 1980 až do roku 2005, kdy byl památník pro veřejnost uzavřen, jej navštívilo asi 1,3 mil. návštěvníků.

 

Poslední aktualizace článku: 18.04.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Národní památník II. světové války“ na Facebook