Slezské zemské muzeum

Arboretum Nový Dvůr

Slezské zemské muzeum
Arboretum Nový Dvůr
Nový Dvůr
Opava, 746 01
E-mail: arboretum(at)szm.cz

Vedoucí oddělení

Rostislav Šindler
E-mail: sindler(at)szm.cz

Kurátorka

Ing. Šárka Zemková
E-mail: zemkova(at)szm.cz

Kurátorka parkové části

Ing. Markéta Urbanová
E-mail: urbanova(at)szm.cz

Ing. Kamila Mücková (t. č. mateřská dovolená)
E-mail: muckova(at)szm.cz

Dokumentátorka

Mgr. Martina Rigauxová
E-mail: rigauxova@szm.cz

Charakteristika:

Arboretum Nový Dvůr zabezpečuje své cíle na pracovištích s následujícími úkoly:

Expoziční pracoviště

tvoří a spravuje kolekci živých dřevin, řeší výzkumné projekty z oboru dendrologie a zpracovává výsledky do dílčích a závěrečných zpráv a prezentuje výsledky této výzkumné práce v odborném tisku a na vědeckých konferencích. Formou výstav, programů, publikační, kulturně-vzdělávací činnosti a další prezentační činnosti seznamuje laickou i odbornou veřejnost s obsahem podsbírky a s výsledky své vědeckovýzkumné činnosti.

Dendrologické pracoviště

tvoří a spravuje dendrologickou podsbírku, řeší výzkumné projekty z oboru dendrologie a zpracovává výsledky do dílčích a závěrečných zpráv a prezentuje výsledky této výzkumné práce v odborném tisku a na vědeckých konferencích. Formou výstav, programů, publikační, kulturně-vzdělávací činnosti a další prezentační činnosti seznamuje laickou i odbornou veřejnost s obsahem podsbírky a s výsledky své vědeckovýzkumné činnosti.

Provozní pracoviště

zabezpečuje obslužnou činnost arboreta (údržba, úklid, vytápění, hospodářská správa apod.)

Zástupce vedoucího

Poslední aktualizace článku: 27.10.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Arboretum Nový Dvůr“ na Facebook