Úvod \ Muzeum \ Struktura \ Útvar ředitele \ Oddělení přírodních věd \ Paleontologické pracoviště

Slezské zemské muzeum

Paleontologické pracoviště

Dokumentátorka
Bc. Jindřiška Tyranová
e-mail: tyranova(at)szm.cz

 

Charakteristika

Paleontologické pracoviště spravuje v současné době přes 50 000 zkamenělin živočichů a rostlin pocházejících z prvohor až čtvrtohor, které jsou ze 60% regionálního původu. Sbírky jsou členěny podle geologických útvarů, dále podle lokalit a v rámci nich podle přirozeného systému. Významný fond tvoří historicky cenné kolekce karbonské fauny a flóry z kulmu Nízkého Jeseníku, také devonská fauna z Hrubého Jeseníku a třetihorní rybí fauna z opavských sádrovců. Rozsahem největší je fond druhohorní tithonské a spodnokřídové fauny ze Štramberku, která reprezentuje 50% všech paleontologických sbírek. Je to největší muzejní sbírka svého druhu v ČR. Sbírky obsahují také typový materiál kulmské flóry a štramberské fauny.

Vědeckovýzkumná činnost

Vědecká činnost pracoviště je od počátku zaměřena na fytopaleontologii karbonu. Dlouholetou spoluprací s průzkumnými podniky a vědeckými ústavy se toto pracoviště podílí na vyhledávání a průzkumu ložisek černého uhlí na Moravě a ve Slezsku, především v hornoslezké pánvi. Bylo vypracováno velké množství hodnotících zpráv a posudků; výsledky vlastní výzkumné činnosti byly publikovány v řadě vědeckých prací, které jsou orientovány na stratigrafii karbonu a taxonomii karbonských rostlin. V 90. letech byla navázána úzká spolupráce tohoto pracoviště s americkými paleobotaniky formou grantových projektů, zaměřených na výzkum a složení fosilních flór v karbonských sedimentech Hornoslezské uhelné pánve v České republice a Appalačské pánve v Sev. Americe. Vedle publikování dílčích výsledků byly také pro sbírky SZM získány velmi cenné kolekce karbonské flóry z amerického kontinentu.

Vzdělávací činnost

Paleontologické sbírky se uplatnily v samostatných výstavách Z geologické minulosti Slezska (1970), Z kamenného herbáře (1978), Život pramoří (1986), Fosilní flóra z karbonu USA (1998), Amoniti - ozdoby i dravci dávno zaniklých moří (2009) a v dalších společných muzejních výstavách, především ve stálé expozice s názvem Vývoj přírody ve Slezsku a na severní Moravě.

Stručně z historie

Nejstarší paleontologické sbírky pocházejí již z Gymnazijního muzea; původně velmi rozsáhlé sbírky však byly koncem 2. světové války z velké části zničeny. S obnovou sbírek se začalo hned roku 1945: z pozůstalostí, konfiskátů, ze škol a menších muzeí se podařilo zachránit soubory zkamenělin, významné pro dokumentaci Slezska. V dalších letech byly doplňovány jen příležitostnými dary nebo výzkumy. Teprve od roku 1967, kdy došlo k založení paleontologického pracoviště, začal systematický sběr zkamenělin především ve Slezsku a na severní Moravě.

Poslední aktualizace článku: 25.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Paleontologické pracoviště“ na Facebook