Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Slezské zemské muzeum

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

E-mail: rudolf.zacek(at)fpf.slu.cz

Funkce v instituci

 • výzkumný a vývojový pracovník

Vědecké zaměření

 • dějiny českého středověku a raného novověku, dějiny česko-polských vztahů

Vzdělání (VŠ)

 • 1999 Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Doc.
 • 1971 Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor historie - ruština

Granty (za posledních 5 let)

 • Opavští erbovní měšťané renesanční a barokní doby. Projekt Slezského zemského muzea, řešitel R. Žáček a I. Korbelářová. Doba řešení 2013.
 • Obyvatelstvo Rakouského Slezska v pozdně osvícenském období. Projekt Slezského zemského muzea, řešitel R. Žáček a I. Korbelářová. Doba řešení 2012.
 • Prameny hromadné povahy z protostatistického období k dějinám Slezska. GA ČR 404/04/0540, řešitel R. Žáček, spoluřešitelka I. Korbelářová, doba řešení  2004-2006.

Výzkumné projekty (za posledních 5 let)

 • Projekt NAKI, poskytovatel MK ČR, Slezsko: Paměť – identita – region, identifikační kód projektu: DF11P01OVV018, příjemce SZM, doba řešení 2011–2015.

Odborné aktivity:

 • Dozorčí rada Grantové agentury České republiky v letech 1993-2001.
 • Komise na posuzování projektů zaměřených na uchování a prezentaci movitého kulturního bohatství regionů ČR u Ministerstva kultury České republiky od 2000.
 • Konference rektorů slezských univerzit.
 • Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě od roku 2001.
 • Vědecká rada FPF SU Opava v letech 1999-2007.
 • Vědecká rada Slezského zemského muzea v Opavě od roku 1993.
 • Oborová rada doktorského studia historie FPF SU od roku 1999.
 • Vědecká rada Muzea Novojičínska od roku 2000.
 • Komise pro akvizice sbírkových fondů Muzea Těšínska v Českém Těšíně od roku 1990.
 • Slezský sborník (vedoucí redaktor).
 • Těšínsko (výkonný redaktor)
 • Časopis Slezského zemského muzea (člen redakční rady).
 • Studia Śląskie /Polsko/ (člen redakční rady).
 • Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis (člen redakční rady).
 • Středisko pro vydávání historických pramenů v Opavě (člen redakční rady).
 • Další aktivity: Členství v komisi při habilitačním řízení na FFUP v Olomouci, oponentury doktorských prací na FFUP v Olomouci a Univerzitě v Opolí (Polsko), oponentura při řízení k udělení titulu DrSc. u Historického ústavu SAV Bratislava etc.

Pedagogická činnost

 • 1991–dosud  Slezská univerzita v Opavě

Publikační činnost (za posledních 5 let)

 • ŽÁČEK, R.  - KORBELÁŘOVÁ, I. (edd.): Obyvatelstvo Rakouského Slezska v pozdně osvícenském období. Slezské zemské muzeum, Opava 2012, ISBN 978-80-86224-94-7.
 • ŽÁČEK, R. - KORBELÁŘOVÁ, I.: Nástin dějin města. In: Historický atlas měst České republiky. Sv. č. 20 – Opava. Red.: Eva Semotanová. Nakladatelství Historický ústav, Praha 2009, ISBN 978-80-7286-131-6, s. 1-8.
 • ŽÁČEK, R. - KORBELÁŘOVÁ, I.: Těšínsko - země Koruny české/Ducatus Tessinensis - terra Coronae Regni Bohemiae. (K dějinám knížectví od počátků do 18. století). Muzeum Těšínska, Český Těšín 2008, 314 s. (70% podíl).
 • ŽÁČEK, R.: Slezsko jako součást zemí Koruny české. In: Tradycje nauki legnickiej. Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy załoźenia uniwersytetu w Legnicy, 12 października 2006 r. Legnica 2007. Red. S. Dąbrowski, Legnica 2007, s. 23-44, ISBN 978-83-89102-61-4.
 • ŽÁČEK, R. - KORBELÁŘOVÁ, I.: Dějiny středověku a raného novověku na stránkách „Těšínska", Těšínsko 2007, č. 3, s. 7-11.
 • ŽÁČEK, R.: Nowożytność. In: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Red. M. Czapliński, J. Dębicki, T. Przerwa, Wrocław 2007, s. 56-63, ISBN 978-83-913944-9-6.

Poslední aktualizace článku: 06.11.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.“ na Facebook