Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Lenka Valečková (roz. Rychtářová)

Slezské zemské muzeum

Mgr. Lenka Valečková (roz. Rychtářová)

e-mail: valeckova(at)szm.cz

tel.: +420 778 527 811

Funkce v instituci:

 • kurátorka umělecko-historického pracoviště

Vědecké zaměření:

 • výtvarné umění 20. století ve Slezsku
 • knižní kultura a ilustrace
 • bezručovská témata ve výtvarném umění

Vzdělání (VŠ):

 • 2009 - 2011 - Magisterské studium, obor: Teorie a dějiny výtvarných umění, Filosofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci; téma magisterské diplomové práce: „Bezručovy Slezské písně a jejich ohlas ve výtvarném umění"
 • 2006 - 2009 - Bakalářské studium, obor: Teorie a dějiny výtvarných umění, Filosofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci; téma bakalářské diplomové práce: „Volná tvorba scénografa Jana Sládka (1906 - 1982)"

Výzkumné projekty (za posledních 5 let)

 • Spoluřešitel projektu: VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu, 2018-2022 (NAKI II).
 • Řešitel interního grantového projektu SZM č. IGS201707/2017 Bezručovi sláva
 • Řešitel interního grantového projektu SZM č. IGS201609/2016 Bezruč a umění
 • Člen autorského týmu projektu „Slezsko: Paměť - identita – region" (DF11P01OVV018)

Muzejní práce (výstavy za posledních 5 let) 

 • Leopold Parma mezi přáteli (listopad 2017 – únor 2018, SZM – Památník Petra Bezruče)
 • Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil (září 2017 – únor 2018, SZM – Historická výstavní budova)
 • Petr Bezruč v Jablunkově (září 2017, Jablunkovské centrum kultury a informací, p. o., Jablunkov)
 • Petr Bezruč v hudbě a umění (září – listopad 2017, SZM – Památník Petra Bezruče)
 • Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea (březen – srpen 2017, SZM – Historický výstavní budova)
 • Čas dětství a her (březen – září 2016, SZM – Historická výstavní budova)
 • Magičtí Lucemburkové (leden – únor 2016, Dům umění v Opavě, autor prostorového členění výstavy a koordinace zápůjčky)
 • Neklidné století (září 2015 – leden 2016, SZM – Historická výstavní budova)
 • Domov jménem Slezsko (září 2015 – říjen 2015; Dům umění v Opavě)
 • Knižní svět Heleny Salichové (březen 2015 – červenec 2015; SZM – Památník Petra Bezruče)
 • Po stopách Slezských písní (září - prosinec 2013; SZM – Památník Petra Bezruče)

Publikační činnost:

Monografie:

 • RYCHTÁŘOVÁ, Lenka: Bezručovi sláva, Opava 2017, 200 str. ISBN 978-80-87789-49-0.
 • RYCHTÁŘOVÁ, Lenka: Bezruč a umění, Opava 2016. 224 str. ISBN: 978-80-87789-36-0.

Studie v časopisech a sbornících, podíl na kolektivních monografiích:

 • RYCHTÁŘOVÁ, Lenka: Petr Bezruč ve výtvarném umění, in: Sborník z odborné konference Umění a architektura regionu, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 6. 11. 2018 (v sazbě).
 • RYCHTÁŘOVÁ, Lenka: Realizace ve veřejném prostoru, in: HABÁN, Ivo – HABÁNOVÁ, Anna: Paul Gebauer, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, 2018, ISBN: 978-80-87810-24-8, s. 78-103.
 • RYCHTÁŘOVÁ, Lenka: Osud děl Paula Gebauera, in: HABÁN, Ivo – HABÁNOVÁ, Anna: Paul Gebauer, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, 2018, ISBN: 978-80-87810-24-8, s. 146-161.
 • KOLÁŘ, Ondřej a kolektiv: Slezsko a Ostravsko 1918-1939, Opava 2018. ISBN 978-80-87789-50-6 (člen autorského kolektivu).
 • RYCHTÁŘOVÁ, Lenka: Bezručovská kolekce výtvarných děl ze sbírky Břetislava Pračky, in: In: Smolka, Zdeněk (ed.): Petr Bezruč, bard prvý co promluvil. Sborník z konference, konané 21. - 22. září 2017 u příležitosti stého padesátého výročí narození Vladimíra Vaška, Ostravská univerzita, 2018, ISBN: 978-80-7599-004-4, s.82-89.
 • RYCHTÁŘOVÁ, Lenka: Bezručovská kolekce výtvarných děl ze sbírky Břetislava Pračky, in: Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil. Sborník ze stejnojmenné konference, Opava – Ostrava 2018 (v tisku).
 • RYCHTÁŘOVÁ, Lenka: Výtvarné ztvárnění motivů Bezručových Slezských písní, in: Pavla Machalíková – Tomáš Winter (edd.), Umění a tradice, Praha 2017, s. 61-72.
 • RYCHTÁŘOVÁ, Lenka: Grafika, in: Jan II. z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea. Opava 2016, s. 194-207. ISBN 978-80-87789-39-1.
 • RYCHTÁŘOVÁ, Lenka: Knižní svět Heleny Salichové, Časopis Slezského zemského muzea, série B, 65/2016, s. 23-34.
 • ŠOPÁK, Pavel a kolektiv: Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89. Opava: Slezské zemské muzeum 2015. ISBN 978-80-87789-24-7. (člen autorského kolektivu).
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona a kolektiv: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. Opava: Slezské zemské muzeum 2014. ISBN: 978-80-87789-19-3 (člen autorského kolektivu).
 • ŠÍL, Jiří a kolektiv: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska. Opava: Slezské zemské muzeum 2014. ISBN: 978-80-87789-20-9. (člen autorského kolektivu).
 • RYCHTÁŘOVÁ Lenka: Podsbírka výtvarného umění, in: Museum Silesiae (ed. Petr VLK). Opava: Slezské zemské muzeum 2014, s. 152-159. ISBN 978-80-87789-18-6.
Populárně-naučné studie:
 • RYCHTÁŘOVÁ, Lenka: Štědrost knížete Jana II, in: Země světa. Opavské Slezsko, květen 2017, s. 24-28.
 • GAJDOŠÍK, Martin – PRACNÁ, Sylva – RYCHTÁŘOVÁ, Lenka – SUCHÁNKOVÁ, Miroslava: Čas dětství a her. Tisk u příležitosti stejnojmenné výstavy ve Slezském zemském muzeu. Opava: Slezské zemské muzeum 2016.
 • RYCHTÁŘOVÁ, Lenka – ŠOPÁK, Pavel: Domov jménem Slezsko. Tisk u příležitosti stejnojmenné výstavy v Domě umění v Opavě. Opava: Slezské zemské muzeum 2015.
 • RYCHTÁŘOVÁ, Lenka – HANIČÁK, Ondřej – KOLÁŘ, Ondřej – ŠOPÁK, Pavel: Neklidné století. Tisk u příležitosti stejnojmenné výstavy ve Slezském zemském muzeu. Opava: Slezské zemské muzeum 2015.
 • RYCHTÁŘOVÁ Lenka: Knižní svět Heleny Salichové. Tisk u příležitosti stejnojmenné výstavy v Památníku Petra Bezruče. Opava: Slezské zemské muzeum 2015.
Ediční práce:
 • KLÉZLOVÁ, Martina – RYCHTÁŘOVÁ, Lenka (eds.): Petr Bezruč, Slezské písně, Opava, Slezské zemské muzeum, 2017.
Recenze:
 • SKŘEBSKÁ, Renata – ŠOPÁK, Pavel – JŮZA, Jiří – STRAKOŠ, Martin: Černá země? Mýtus a realita, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018, 317 str., ISBN: 978-80-87405-48-2.

Účast na konferencích:

 • Odborná konference Umění a architektura regionu, Galerie výtvarného umění v Ostravě (6. 11. 2018); referát: Petr Bezruč ve výtvarném umění.
 • Metznerbund – ušlechtilá soutěž obou národů. Mezinárodní uměleckohistorická konference, Oblastní galerie Liberec (17. – 18. 10. 2017), referát: Nákupy uměleckých děl z výstav Metznerbundu do sbírek Slezského zemského muzea v Opavě.
 • Konference: Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil, Opava, Slezské zemské muzeum (21. – 22. 9. 2017), referát: Bezručovská kolekce výtvarných děl ze sbírky Břetislava Pračky.
 • Konference: Polonika ve sbírkách slezských a moravských muzeí konaná ve Vranově nad Dyjí (Státní zámek Vranov nad Dyjí) ve dnech 20. – 21. října 2016; referát: Polonika ve sbírce výtvarného umění Slezského zemského muzea.
 • Workshop Umělecké dílo jako prostředek komunikace, Praha, Akademie věd České republiky (26. – 27. 11. 2015), referát: „Jednoho jitra červený z lodyhy vyrazil kalich, červený květ.“ Výtvarné ztvárnění motivů Bezručových Slezských písní.

Přednášky pro veřejnost:

 • Přednáška nad knihou Bezruč a umění, Městská knihovna, Frýdek-Místek, 18. 5. 2017.

Pedagogická činnost:

 • Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra dějin umění - seminář: Česká knižní kultura 20. století (2013).

Poslední aktualizace článku: 21.02.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Lenka Valečková (roz. Rychtářová)“ na Facebook