Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Jiří Šíl, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Jiří Šíl, Ph.D.

e-mail: sil(at)szm.cz, jiri.sil(at)centrum.cz

Funkce v instituci

 • externí kurátor Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea

Vědecké zaměření

 • české a čs. dějiny 19. a 20. století, dějiny Slezska, regionální historiografie

Vzdělání (VŠ)

 • Mgr. – Slezská univerzita v Opavě, obor Historie – muzeologie (2002)
 • Bc. – Ostravská univerzita v Ostravě, obor Dějiny umění a péče o kulturní dědictví (2005)
 • Ph.D. – Slezská univerzita v Opavě, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny (2010)

Výzkumné projekty a granty (za posledních 5 let)

 • Spoluřešitel projektu „Slezsko: Paměť - identita – region" (DF11P01OVV018), nositelem projektu Slezské zemské muzeum (2011-2015)
 • Spoluřešitelem interního grantu SZM: Slezsko – člověk a „jeho" krajina (2012)
 • Řešitelem interního grantu SZM: Nové zpracování fondů osobností Slezska v SZM a jejich virtuální scelení dle provenienčního přístupu (2013)

Odborné aktivity

 • recenzní činnost pro Časopis Slezského zemského muzea – řada B, Slezský sborník, Historica a Acta historica Universitatis Silesiae

Muzejní práce (za posledních 5 let)

 • výstava „Adolf Turek", Opava, Památník Petra Bezruče SZM, Opava, spolu s Karlem Müllerem (2011)
 • koordinátor společenskovědní části Expozice Slezsko ve Slezském zemském muzeu, Opava (2010–2015)
 • výstava"Vincenc Prasek, seznamte se!", Opava, Obecní dům, OKO, spolu s K. Vojkůvkovou (2013)

 • výstava „Země a její muzeum" (2014, spolu s Janou Koudelovou a kolektivem spolupracovníků)

 • podíl na výstavách SZM „Paměť Slezska" (2011–2012), „Město-zámek-krajina" (2012–2013), „Znamení vertikál" (2013–2014), „Země a její pán" (2014–2015) a „Neklidné století" (2015-2016)

Pedagogická činnost

 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ústav historických věd (externí výuka 2010–dosud)

Bibliografie (publikace, studie, recenze a anotace v recenzovaných nebo impaktovaných časopisech za posledních 5 let)

PUBLIKACE

 • ŠOPÁK, Pavel a kol. Paměť Slezska : památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2011. 451 s. ISBN 978-80-86224-90-9. (člen autorského kolektivu)
 • ŠOPÁK, Pavel a kol., Město – zámek – krajina : Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava : SZM, 2012, 453 s. ISBN 978-80-86224-91-6. (člen autorského kolektivu)
 • ŠOPÁK, Pavel a kol., Znamení vertikál : Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava : SZM, 2013, 557 s. ISBN: 978-80-87789-13-1. (člen autorského kolektivu)
 • ŠÍL, Jiří a kol., Země a její muzeum : Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska, Opava : SZM, 2014, 485 s. ISBN: 978-80-87789-20-9
 • MATEJKO-PETERKA, Ilona a kol., Země a její pán : Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války, Opava : SZM, 2014, 534 s. ISBN: 978-80-87789-19-3 (člen autorského kolektivu)
 • ŠOPÁK, Pavel a kol., Neklidné století : České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89, Opava : SZM, 2015, 767 s. ISBN: 978-80-87789-24-7. (člen autorského kolektivu, autorský podíl na str. 117-118, 124, 216-217, 297, 432, 462, 479, 538)

STUDIE

 • Rejchrt, Ivo – ŠÍL, Jiří. Nástin historiografie města Dvora Králové nad Labem. In: Krkonoše - Podkrkonoší 20, Trutnov, Muzeum Podkrkonoší a Státní okresní archiv v Trutnově, 2012, s. 473–485.
 • ŠÍL, Jiří, Vědecký žurnalismus Vincence Praska, Časopis Slezského zemského muzea – Řada B 61, 2012, č. 3, s. 263-278.
 • ŠÍL, Jiří. Ne národní buditel, ale budovatel stavby národa : Osobnost středoškolského pedagoga Vincence Praska pohledem jeho žáka. Historica - Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 2, 2013, s. 176-186.

RECENZE A ANOTACE

 • Honková, Barbora - Šíl, Jiří. Konference „Sv. Florián ve Slezsku" a výstava „Sv. Florián v muzejních sbírkách", Slezský sborník, roč. 109, 2011, s. 315.
 • Honková, Barbora - Šíl, Jiří. Výstava „Św. Florian w zbiorach muzeów" / „Sv. Florián ze sbírek hornoslezských muzeí", Časopis Slezského zemského muzea – řada B, roč. 60, 2011, č. 1, s. 98–99.
 • Šíl, Jiří. Slezsko v proměnách času – Słąsk przez wieki, Slezský sborník, roč. 109, 2011, s. 314.
 • Šíl, Jiří. Výstava „Silesia Picta" – Veduty slezských měst a staré mapy Slezska, Časopis Slezského zemského muzea – řada B, roč. 60, 2011, č. 2, s. 197-198.
 • Šíl, Jiří. Výstava „Historie textilního průmyslu na Jesenicku", Časopis Slezského zemského muzea – řada B,  roč. 60, 2011, č. 2, , s. 198.
 • Šíl, Jiří (rec.), Peter Haslinger, Nation und Territorium im tschechischen politischen Diskurs 1880–1938, Slezský sborník 110, 2012, s. 304-305.
 • ŠÍL, Jiří (rec.), Život a dílo Františka Papouška (1880-1957): výstava v Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea Opava, 24. října – 31. prosince 2012. In: Časopis Slezského zemského muzea : řada B, roč. 61, 2012, č. 3, s. 299–300.
 • Šíl, Jiří (rec.), Odborný seminář „K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I (od konce 18. století do roku 1918)", Slezský sborník roč. 111, 2013, č. 1, s. 156.
 • ŠÍL, Jiří, 9. ročník pracovního semináře Hornické památky na Ostravsku, Slezský sborník roč. 111, 2013, č. 2, s. 315.
 • ŠÍL, Jiří (rec.), Libor Martinek: Jiří Urbanec. Vědecký profil a výběrová bibliografie, Opava : Slezská univerzita, 2015, 45 s., Časopis Slezského zemského muzea – řada B, roč. 64, 2015, č. 2, s. 195.
 • ŠÍL, Jiří , 80 let Slezského ústavu v Opolí (16.–17. června 2014) : „Rola i miejsce instytutów humanistycznych w systemie nauki polskiej i europejskiej", Slezský sborník roč. 113, 2015, č. 2, v tisku.
 • ŠÍL, Jiří , Opavsko mezi Moravou a Slezskem – identita regionu a její proměny : Mezinárodní vědecké setkání pořádané při příležitosti 400 let udělení Opavska lénem knížatům z Lichtenštejna, Slezský sborník roč. 113, 2015, č. 2, v tisku.

Další publikační činnost za posledních 5 let

PUBLIKACE

 • Kol. autorů, Historická výstavní budova, Opava : SZM, 2012, 44 s. (čtyřjazyčný průvodce expozicí Slezsko, členem autorského kolektivu).
 • Šíl, Jiří, Vincenc Prasek: Zakladatel prvního českého gymnázia ve Slezsku, Opava : Opavská kulturní organizace, 2013, 125 s. (katalog výstavy Vincenc Prasek, seznamte se! v Obecním domě v Opavě)
 • KOLEKTIV autorů, Museum Silesiae, Opava : SZM, 2014, 358 s. ISBN: 978-80-87789-18-6 (člen autorského kolektivu)

STUDIE

 • Šíl, Jiří. Opavští Němci v úloze "druhé zemské vlády" - kauza českého matičního gymnázia. In: Opava : sborník k dějinám města ; 7.  Vyd. 1. Opava : Matice slezská,  Zemský archiv v Opavě, 2011, s. 5–8.   ISBN 978-80-86887-16-6.
 • ŠÍL, Jiří, Pamětní tabule z bývalé hlučínské synagogy, In: Hlučínsko : vlastivědný časopis Muzea Hlučínska / Hlučín : Muzeum Hlučínska, roč. 4, č. 2 (2014), s. 21-22.

RECENZE A ANOTACE

 • Šíl, Jiří. Odhalení pomníku Františka Zíky ve Štítině. Vlastivědné listy, roč. 38, 2012, s. 43.

 

Poslední aktualizace článku: 23.12.2022

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Jiří Šíl, Ph.D.“ na Facebook