Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ PhDr. Ondřej Haničák

Slezské zemské muzeum

PhDr. Ondřej Haničák

e-mail: hanicak(at)szm.cz

tel.: +420 778 488 265

Funkce v instituci

 • vedoucí Oddělení společenských věd
 • kurátor historického pracoviště

Vědecké zaměření

 • Stavební kultura raného novověku ve Slezsku, urbánní dějiny, sociální a kulturní dějiny 19. a 20. století

Vzdělání (VŠ)

 • 2019 Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ústav historických věd, rigorózní řízení, obor: kulturní dějiny – dějiny raného novověku

 • 2010 - 2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ústav historických věd, obor: ochrana kulturního dědictví 
 • 2007–2011 Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ústav historických věd, obor: historie – památková péče 
 • 2005–2010 Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ústav historických věd, obor: historie – muzeologie 

Výzkumné projekty 

 • Řešitel interního grantového projektu SZM č. IGS 023/2022 Čeledovi a Opava (DKRVO,  
  MK000100595)
 • Řešitel interního grantového projektu SZM č. IGS 021/2020 Dokumentace proměny městského prostředí v procesu modernizace
 • Řešitel interního grantového projektu SZM č. IGS 021/2019 Městské domy východní části Rakouského Slezska
 • Spoluřešitel interního grantového projektu SZM č. IGS201606/2016 Spolkový život ve Slezsku
 • Řešitel interního grantového projektu SZM č. IGS201507/2015 Renesanční domy moravsko-slezského pomezí
 • Člen autorského týmu projektu „Slezsko: Paměť - identita – region" (DF11P01OVV018)
 • Participace Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě na projektu: RRC/04/2009 – Perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii a turismu v Moravskoslezském kraji. Popis a propagace vybraných kulturních památek v okrese Bruntál. Člen autorského týmu 

Muzejní práce (výstavy)

 • Autorství výstavy Knížata z Lichtenštejna. Páni země Opavské a Krnovské (25. 5. 2023 – 28. 1. 2024, Slezské zemské muzeum, realizováno v kooperaci s LIECHTENSTEIN. The Princely Collections. Vaduz-Vienna)

 • Spoluautorství výstavy Knížata z Lichtenštejna. Seznamte se! (10. 3. – 30. 4. 2023, Opava – Arkády, realizováno v kooperaci Slezského zemského muzea a Opavské kulturní organizace; 20. 5. – 18. 9. 2023, zámek Kunín, realizováno v kooperaci s Muzeem Novojičínska)

 • Spoluautorství výstavy Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie (21. 10 – 14. 3. 2021, Obecní dům Opava, realizováno v kooperaci Slezského zemského muzea, Slezské univerzity a Opavské kulturní organizace)
 • Spoluautorství exteriérové výstavy Opavský kongres 1820: Místa paměti (14. 9. – 28. 2. 2021, realizováno v kooperaci Slezského zemského muzea, Opavské kulturní organizace a Národního památkového ústavu)
 • Spoluautorství výstavy Opavský kongres 1820 – evropská politika versus opavská kultura a každodennost doby předbřeznové. (září 2020 – prosinec 2020, Slezské zemské muzeum a Slezské divadlo Opava)
 • Autorství výstavy Zacílit a pal! Střelné zbraně a střelba v proměnách staletí. (březen 2020 – září 2020, Slezské zemské muzeum)
 • Spoluautorství výstavy Příběh Kateřinek (26. 11 – 15. 3. 2020, Opavská kulturní organizace, autorství části o architektuře a urbanismu Kateřinek)
 • Autorství výstavy Československá státní hranice a Slezsko (prosinec 2018 – březen 2019, Slezské zemské muzeum v kooperaci se Zemským archivem v Opavě)
 • Autorství stálé expozice Opava/Troppau, expozice Na Hlásce. Z dokumentační sbírky opaviak statutárního města Opava. (staturní město Opava v kooperaci se Slezským zemským muzeem, od října 2018)
 • Spoluautorství výstavy Přemysl Otakar II. Zakladatel Hlučína a jeho dědictví - oddíl věnovaný moravsko-slezskému pomezí (září 2018 – listopad 2018, Muzeum Hlučínska)
 • Autorství výstavy a doprovodné publikace Arnošt Rychlý. Hudební skladatel a jeho město (duben 2016–červen 2017, Opavská kulturní organizace)
 • Autorství výstavy a doprovodné publikace Matice opavská a spolkový život ve Slezsku (prosinec 2016–únor 2017, SZM)
 • Autorství výstavy a doprovodné publikace Spolkový život ve Slezsku (září 2016–únor 2017, SZM)
 • Spoluautorství výstavy a katalogu výstavy Neklidné století (září 2015–leden 2016, SZM)
 • Koordinace projektu, kurátorská činnost, autorství výstavního katalogu a instalace výstavy Země a její pán (listopad 2014–březen 2015, SZM)
 • Kurátorská činnost, autorství výstavního katalogu a instalace výstavy Země a její muzeum (květen 2014–březen 2015, SZM)
 • Spolupráce při realizaci výstavy Opavské hradby (listopad 2013–březen 2014, Opavská kulturní organizace)
 • Kurátorská činnost, autorství výstavního katalogu a instalace výstavy Znamení vertikál (září 2013–březen 2014)
 • Kurátorská činnost, autorství výstavního katalogu a instalace výstavy Město – zámek – krajina (září 2012–březen 2013, SZM)
 • Spolupráce při realizaci výstavy Paměť Slezska (říjen 2011–prosinec 2011, SZM)

Odborné aktivity

 • Členství v komisi pro regeneraci městské památkové zóny v Opavě
 • Člen výboru Komise muzejních historiků AMG ČR
 • Člen Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)
 • Člen redakční rady časopisu Vlastivědné listy Slezska
 • Člen redakční rady vlastivědného časopisu Hlučínsko

Publikační činnost

Monografie (recenzované):

 • HANIČÁK, Ondřej HANIČÁKOVÁ, Markéta ŠÍL, Jiří (edd.):Jan a Miloš: Paměti dvou generací opavské rodiny Čeledových, Opava: Slezské zemské muzeum, 2022,303 s. ISBN 978-80-87789-89-6.
 • HANIČÁK, Ondřej – HOCHEL, Marián – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana a kol: Opavský kongres 1820. Křižovatka evropské diplomacie. Opava: Statutární město Opava, 2020, s. 253. ISBN 78-80-7572-025-2.
 • HANIČÁKOVÁ Markéta – HANIČÁK Ondřej: Arnošt Rychlý a Opava. Město a jeho hudební skladatel. Opava 2017. 226 str. ISBN 978-80-87789-40-7.
 • HANIČÁK Ondřej – JANÁK Martin – MATEJKO-PETERKA Ilona: Spolkový život ve Slezsku. Spolky ve světle dochovaných památek. Opava 2016. 171 str. ISBN 978-80-87789-35-3.
 • HANIČÁK Ondřej: Renesanční domy moravsko-slezského pomezí. Příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století. Opava 2015. 287 str. ISBN 978-80-87789-27-8.
   

Publikace (recenzované):

 • HANIČÁK, Ondřej: Tvař barokního Krnova. Městská zástavba poloviny 18. století ve světle berních přiznání karolinského katastru, in: Krnovsko. Proměny regionálních identit od středověku po současnost. Edice Opavská historická sympozia, sv. 3 (edd. Hana KOMÁRKOVÁ – Petr KOZÁK), Opava 2023, s. 161–192. ISBN 978-80-7510-564-6.

 • HANIČÁK, OndřejŠÍL, JiříVALEČEK, Michal: Historical Sources for Congressof Troppau in 1820 in CollectionsofRegionalMemoryInstitutions, in: Marian Hochel (ed.), Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy, Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021, s. 211–247. ISBN 978-80-7510-499-1.
 • HANIČÁK, Ondřej: Typar (Siegelstempel) der Stadt Beneschau/Dolní Benešov, in: Kulturelle Vernetzung in Europa. Das Magdeburger Recht und seine Städte. (edd. Gabriele KÖSTER – Christina LINK – Heiner LÜCK). Magdeburg: Kulturhistorisches Museum Magdeburg, 2019. s. 382–383. ISBN 978-3-95498-452-7.

 • HANIČÁK, Ondřej: Emeritnímu řediteli Slezského muzea a historikovi Vilému Plačkovi k životnímu jubileu, in: Časopis Slezského zemského muzea: série B - vědy historické, Roč. 67, č. 1-3, 2018, s. 212-215. ISSN 1211-3131.

 • HANIČÁK, Ondřej: Renesanční zámek v Litultovicích, in: Litultovice 1317–2017 (ed. Ondřej KOLÁŘ). Druhé, rozšířené vydání. Litultovice: Slezské zemské muzeum – městys Litultovice: 2019, s. 53–74. ISBN 978-80-87789-52-00.
 • HANIČÁK, Ondřej: katalogová hesla I.1g Politik Josef Lukeš, I.1h Hudební skladatel a obchodník Miloš Čeleda, I.4g Psychiatr Ignác Tiefenbach, in: Slezsko a Ostravsko 1918–1938 (ed. Ondřej KOLÁŘ), Opava: Slezské zemské muzeum 2018, s. 26–31, 32–37, 70–73. ISBN 978-80-87789-50-6.
 • HANIČÁK, Ondřej: Renesanční zámek v Litultovicích, in: Litultovice 1317-2017 (ed. Ondřej KOLÁŘ), Slezské zemské muzeum - městys Litultovice: Opava 2017, s. 56–78. ISBN 978-80-87789-43-8.
 • HANIČÁK, Ondřej – JANÁK Martin: Umělecké řemeslo, in: Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea (ed. Ilona MATEJKO-PETERKA). Opava: Slezské zemské muzeum 2016, s. 208–345 str. ISBN 978-80-87789-39-1.
 • HANIČÁK, Ondřej: Krnovské renesanční domy, in: Krnov. Historie, archeologie (edd. František KOLÁŘ – Dalibor PRIX – Michal ZEZULA). Ostrava 2015, s. 132–143. ISBN 978-80-85034-84-4.
 • HANIČÁK, Ondřej: Katalogová hesla B19, C19, E28.2, G12, G74, in: Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89. VI. svazek edice Slezsko: země a lidé (ed. Pavel ŠOPÁK). Opava: Slezské zemské muzeum 2015, s. 85, 128–129, 381, 452, 569. ISBN 978-80-87789-24-7.

 • HANIČÁK, Ondřej: Historická podsbírka, in: Museum Silesiae (ed. Petr VLK). Opava: Slezské zemské muzeum 2014, s. 136–143. ISBN 978-80-87789-18-6.

 • HANIČÁK, Ondřej: Katalogová hesla I/1, I/8, I/14 (s Jiřím Šílem), II/10.1–3, II/13.1–3, II/14.5, IV/47, in: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska. IV. svazek edice Slezsko: země a lidé (ed. Jiří ŠÍL). Opava: Slezské zemské muzeum 2014, s. 24–25, 39–41, 48–49, 114–116, 126–128, 144–145, 439–437. ISBN 978-80-87789-20-9.
 • HANIČÁK, Ondřej: Katalogová hesla B1-20, B1-21, B2-33, B4-39 (s Michalem Zezulou), B4-62 (s Karlem Müllerem), B4-69, in: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. V. svazek edice Slezsko: země a lidé (ed. Ilona Peterka-Matejko). Opava: Slezské zemské muzeum 2014, s. 84–85, 88–89, 162–164, 422–425, 440–443. ISBN 978-80-87789-19-3.
 • HANIČÁK, Ondřej: Katalogová hesla I/16, I/53, V/36, V/37, V/57, in: Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku. III. svazek edice Slezsko: země a lidé (ed. Pavel ŠOPÁK). Opava: Slezské zemské muzeum 2013, s. 46–47, 110, 261–264, 294–295. ISBN 978-80-87789-13-1.
 • HANIČÁK, Ondřej: Katalogová hesla B.1.1, B.14.2, B.39.1, B.43.1, B.44.1, B.44.7, B.44.8, B.44.9, B.52.1, B.57.1, B.58.2, in: Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. II. svazek edice Slezsko: země a lidé (ed. Pavel ŠOPÁK). Opava: Slezské zemské muzeum 2012, s. 122, 156–157, 291, 296–297, 300-301, 308–311, 341–342, 354–355, 360. ISBN 978-80-86224-91-6.
   

Studie (recenzované):

 • HANIČÁK, Ondřej: Obranný štít neboli „wehrschild“ z obce Leskovec nad Moravicí, Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické, roč. 72, č. 1–2 , s. 63–69. ISSN 1211-3131.

 • HANIČÁK, Ondřej – MALOUŠKOVÁ, Ivana: Vídeňská knihovna rodiny Razumovských, Slezský sborník, roč. 121, č. 2, s. 221–226. ISSN: 0037-6833.

 • HANIČÁK, Ondřej: Příspěvek k poznání stavebního vývoje a historie měšťanského domu čp. 210 na Ostrožné ulici č. 8 v Opavě, Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historickéroč. 70, č. 1, s. 3255. ISSN 1211-3131.
 • HANIČÁK, Ondřej: Marginálie z muzejních depozitářů – plastické mapy Georga Wiesnera jako pramen k poznání topografie Opavy, hradu Helfštýna a Brna ve 20. letech 19. století, in: Kateřina Dolejší  Ondřej Haničák (edd.), Modestiaest Signum Sapientiae. Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora PrixeOpava - Praha 2021, s. 235255. ISBN 978-80-88283-46-1. 
 • HANIČÁK, Ondřej – JEŽ Radim: Knížecí dům v Jablunkově. K historii, stavebnímu vývoji a architektonickým souvislostem objektu, in: Těšínsko, roč. 63, č. 2, 2020, s. 19–58. ISSN 0139-7605.
 • HANIČÁK, Ondřej: Opavské Legionářské muzeum. Několik poznámek k jeho historii a dalšímu osudu sbírkového fondu, in: Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné (edd. Daniel HUPKO – Luděk BENEŠ). Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2018. s. 144–184. ISBN 978-80-971748-7-3.
 • HANIČÁK, Ondřej: Jezuitský konvikt Nejsvětější Trojice v Těšíně: stavební vývoj, formální vazby a možnosti interpretace, in: Těšínský muzejní sborník /Cieszyńskie Studia Muzealne 6 (red. David PINDUR – Radim JEŽ). Český Těšín: Muzeum Těšínska 2018, s. 335–349. ISBN 978-80-86696-47-8, ISSN 1733-9820.
 • HANIČÁK, Ondřej: Prameny k dějinám Matice opavské ve sbírce Slezského zemského muzea, in: 140 let Matice Opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku (edd. Ondřej HANIČÁK – Ondřej KOLÁŘ). Opava: Slezské zemské muzeum – Matice slezská 2017, s. 111–128. ISBN 978-80-87789-48-3.
 • HANIČÁK, Ondřej: Stylové variace štukové výzdoby kleneb těšínských měšťanských domů 16. a 17. století v kontextu soudobé architektonické produkce moravsko-slezského pomezí, in: Památky Těšínského knížectví (ed. Klára MEZIHORÁKOVÁ). Praha: Artefactum 2016, s. 83–97. ISBN 978–80–86890–93–7.
 • HANIČÁK Ondřej: Opavské renesanční domy. Příspěvek k poznání opavské raně novověké profánní architektury, in: Historie 2011. Sborník prací ze 17. celostátní studentské vědecké konference konané 29. a 30. března 2012 v Opavě. Opava 2012, s. 13–35. ISBN 978-80-7248-799-8.
   
 • HANIČÁK, Ondřej: Marginálie z muzejních depozitářů – plastické mapy Georga Wiesnera jako pramen k poznání topografie Opavy, hradu Helfštýna a Brna ve 20. letech 19. století, in: Kateřina Dolejší Ondřej Haničák (edd.), Modestiaest Signum Sapientiae. Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe, Opava - Praha 2021, s. 235255. ISBN 978-80-88283-46-1. 

Recenze:  

 • Recenze monografie: Martin Pelc a kol., Slezští zemští prezidenti 1849–1928, Slezská univerzita v Opavě; Opava, 2022, s. 239. ISBN 978-80-7510-519-6. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, roč. 16, 2023, s. s. 259–263.

 • Recenze monografie: Nováková, Lenka – Pindur, David – Wawreczka, Henryk a kol., Bílá, Ostravice, Staré Hamry. Minulostí beskydských obcí; Třinec 2022, 807 s. ISBN 978-80-907273-0-4. Těšínsko, roč. 66, č. 2, 2023, s. 185–187.

 • Janez POLNAR (ed.) et al., Rdeče i črno / TheRed and The Black. Evropa na ljubljankem kongresu leta 1821 / Europeatthe 1821 CongressofLjubljanaMuzej i galerie města Ljubljane – Forumslovanskih kultur, 2021, s. 217. ISBN 978-961-95193-9-4, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 15, 2022, s. 183–187.

 • Lucie GILAROVÁ – Jaromíra KNAPÍKOVÁ – Jiří KNAPÍK – Vít NĚMEC (edd.), „Kmeny srostou v jeden strom“. Vzpomínky dědičky opavské firmy Altschul Ruth Neumanové (1921–1997). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021, 110 s. ISBN 978-80-7510-478-6, Slezský sborník, CXX, č. 2, 2022, s. 146–148. 
 • Lenka HANKOVÁ – Jiří ŠÍL (edd.) a kol.: 120 let Slezské nemocnice v Opavě, Opava: Slezská nemocnice, Slezské zemské muzeum, Zemský archiv v Opavě, 2021. 270 s. ISBN 978-80-87632-84-0, Vlastivědné listy Slezska, 1-2, 2022, s. 67–68.
 • Jana KOUDELOVÁ: Stavebně historický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku. Historická města a památková péče, Slezský sborník, CXII, 1-2014, s. 136–138. ISSN 0037-6833.
 • Dalibor PRIX: Dlouhý presbytář kostela v Žárech. K sakrální architektuře moravsko-slezského pomezí kolem roku 1300, Slezský sborník, CXI, 1-2013, s. 122–126. ISSN 0037-6833.
   
 • Jiří NEMINÁŘ (ed.) a kol.: Hlučínsko na pohlednicích, Hlučín: Sdružení obcí Hlučínska – Muzeum Hlučínska, 2020, 351 s. ISBN 978-80-907054-1-8; Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické, roč. 70, č. 2-3, s. 252–254. 
   
 • Lukáš FASORA – Ewald HIEBL – Judit PÁL – Petr POPELKA (Hg.): Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Erfahrungenundmetodisch-theoretischeInspirationen. MitteleuropäischehistorischePerspektiven/ CentralEuropeanHistoricalPerspectivesBd./Vol. 2, LIT VerlagWien, 2019, 177 s., ISBN 978-3-643-50920-8; Slezský sborník, CXIX, č. 2, 2021, s. 154–156. 
   
 • Doprovodné materiály k výstavám:
 • HANIČÁKOVÁ Markéta – HANIČÁK Ondřej: Arnošt Rychlý. Hudební skladatel a jeho město. Opava 2017.
 • HANIČÁK Ondřej: Spolkový život ve Slezsku a Matice opavská. Opava 2017.
 • HANIČÁK Ondřej – JANÁK Martin: Spolkový život ve Slezsku. Opava 2016.
 • RYCHTÁŘOVÁ Lenka – HANIČÁK Ondřej – KOLÁŘ Ondřej – ŠOPÁK Pavel: Neklidné století. Opava 2015.
Publicistika: 
 • HANIČÁK, Ondřej: The Princes of Lichtenstein in Northern Moravia. The Silesian Museum, the oldest in Czech lands, presents the historic connections, The Friends of Czech Heritage, 29, Summer/Autumn 2023, s. 5–7.

 • Seriál popularizačních článků Předměty z expozice na Hlásce vyprávějí (HANIČÁK, Ondřej: Dóza s vůní Vánoc, Příběh města Kateřinky, Kateřinská továrna na „bílé zlato“ očima Adolfa Zdrazily, Básník a jeho park. Model sochy Petra Bezruče pro pomník v Dvořákových sadech, Památka na továrnu Gütermann a stopy industriálního dědictví opavského nábřeží, Památka na um opavských tesařů a městskou věž Hlásku, Šicí stroj z opavské Minervy, Lampion k 750. výročí města Opavy) pro opavský městský zpravodaj Hláska, roč. 28, 2023, ISSN: 1213-3140.

 • HANIČÁK, Ondřej: Knížata z Lichtenštejna. Páni země Opavské a Krnovské. Příležitostný tisk ke stejnojmenné výstavě. Opava: Slezské zemské muzeum, 2023, 51 s. ISBN 978-80-87789-93-3.

 • HANIČÁK, Ondřej: Opava - Troppau: expozice na Hlásce: průvodce. Opava: Statutární město Opava, 2022. 43 s. ISBN 978-80-7572-033-7.
 • Seriál popularizačních článků Za opavskými muzei (HANIČÁK, Ondřej: Opavské Gymnazijní muzeum, Křehká krása sbírek opavského uměleckoprůmyslového muzea, Pestrá směsice sbírek Muzea Matice opavské, Za kouzlem staré Opavy do městského muzea, Za císaře pána. Opavská výstava a muzejní sbírka 1. pěšího pluku KaiserVůně venkova v opavské pobočce Československého zemědělského muzeaLegionářské muzeum a příběh o boji Čechoslováků za vlastní stát, Opavské muzejnictví ve stínu hákové kříže, Roky zmaru i naděje, Mez rudou hvězdou a slezskou orlicí) pro opavský městský zpravodaj Hláska, roč. 27, 2022, ISSN: 1213-3140.
 • Seriál popularizačních článků Opavský spolkový život (HANIČÁK, Ondřej: Opavští ostrostřelci; Oblíbené zimní radovánky aneb bruslení ve městě; Dotek severu na opavské okružní třídě; K historii Tyršova stadionu a opavského Sokola; Dům Spolku katolických tovaryšů Na Rybníčku; Výstavy TROWA – úspěch Opavského živnostenského spolku; Matice opavská a české pomníky meziválečné Opavy; Opavský přírodovědecký spolek a skalka na Ptačím vrchu; Opavský Mužský pěvecký spolek a Engeslbergova busta pod Ptačím vrchem; Spolek vojenských vysloužilců v Opavě a hrob rytmistra Josefa Wernera; Po stopách opavského spolku Nordmark; Cesta do Tramtárie s opavským recesistickým spolkem Schlaraffia) pro opavský městský zpravodaj Hláska, roč. 26, 2021, ISSN: 1213-3140. 
 • HANIČÁK, Ondřej: Zacílit a pal! Střelné zbraně a střelba v proměnách staletí. Příležitostný tisk ke stejnojmenné výstavě. Opava: Slezské zemské muzeum, 2020, 42 s. ISBN 978-80-87789-66-7.
 • HANIČÁK, Ondřej: Pečetidlo města Dolní Benešov, Hlučínsko, roč. 9, č. 1, 2019, s. 25–28, ISSN 1804-6967.
 • HANIČÁK, Ondřej: Nejvýznamnější manifest secesní architektury v Rakousku-Uhersku. Josef Maria Olbrich a Výstavní budova vídeňské Secese, in: Opavská NEJ (ed. Martin PELC - Kateřina PELCOVÁ). Opava: statutární město Opava, 2019, s. 76–79. ISBN 978-80-7572-020-7.
 • HANIČÁK, Ondřej: Návštěvní kniha Legionářského muzea v Opavě, Vlastivědné listy Slezska, roč. 45, 2019, s. 40–43. ISSN 1213-3140.
 • HANIČÁK Ondřej: Josef Lukeš, vznik Československa a zástavba Kylešovského kopce v Opavě, Vlastivědné listy Slezska, roč. 44, 2018, s. 18–22. ISSN: 1213-3140.
 • HANIČÁK, Ondřej: Josef Lukeš a první republika, Hláska, 2018, č. 5, s. 17.
 • HANIČÁK, Ondřej: Kolekce odznaků s matiční tematikou Vlastimila Kočvary, Vlastivědné listy Slezska, 2017, s.39–41. ISSN: 1213-3140.
 • HANIČÁK, Ondřej - JANÁK Martin: Architektura Leopolda Bauera, Hláska, 2017, č. 11, s. 17.
 • HANIČÁK, Ondřej: Arnošt Rychlý a Opava – více než jen fráze, Hláska, 2017, č. 5, s. 17.
 • HANIČÁK, Ondřej: O činnosti Matice opavské, Zpravodaj Matice slezské, číslo 78, duben 2017, s. 2–3.
 • HANIČÁK, Ondřej: „In arte voluptas", Hláska, 2017, č. 2, s. 17.
 • HANIČÁK, Ondřej: 140. výročí matiční činnosti v Opavě, Hláska, 2017, č. 2, s. 14–15.
 • HANIČÁK, Ondřej: Pozoruhodné artefakty spojené s činností pěveckých spolků, Hláska, 2016, č. 11, s. 17.
 • HANIČÁK, Ondřej: Vyobrazení člena opavského sboru dobrovolných hasičů z roku 1865, Hláska, 2016, č. 9, s. 17.
 • HANIČÁK, Ondřej: Georg Wiesner a model hradu Helfštýna z roku 1821, Hláska, 2015, č. 3, s. 17.
 • HANIČÁK, Ondřej: Unikát je po 135 letech v muzeu opět k vidění, Opavský a hlučínský deník, 21. ledna 2015, s. 1–2.
 • HANIČÁK, Ondřej: Krucifix z kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách, Hláska, 2014, č. 4, s. 17.
   

Účast na konferencích 

 • Mezinárodní vědecká konference Hospodářské a sociální dějiny raného novověku. Od Jagelonců po Josefa II.; 28.–29. 11  2023, Masarykovo muzeum v Hodoníně; referát: Hospodářské zázemí lichtenštejnského velkostatku Opavsko-krnovského knížectví v popisu stavitele a architekta Johanna Christopha Fabicha.
 • Mezinárodní vědecká konference Krnovsko. Proměny regionálních identit od středověku po současnost; 6. 9. 2022, děkanát Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě; referát: Krnovské městské domy v zrcadle daňových přiznání Karolinského katastru.
 • Mezinárodní vědecká konference: I. Opavské historické sympozium – Opavský kongres 1820 / The Congress of Troppau 1820, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, (11. 11. 2020 – realizováno online), Opava, referát: Historical sources for Congress of Troppau in 1820 in Collections of regional Memory institutions.
 • Mezinárodní vědecká konference Dokumentácia „osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách, ICOM, AMG ČR, Slovenské národné múzeum (13.–14. 11. 2018), Bratislava, referát: Opavské Muzeum památek národního odboje (tzv. Legionářské muzeum) a torzo jeho sbírek v kolekci Slezského zemského muzea.
 • Vědecká konference Rosswald. Symposium k aristokratické kultuře 2. poloviny 18. století (15. 6. 2018, Slezské Rudoltice), Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity, Slezské zemské muzeum, obec a farnost Slezské Rudoltice, referát: HANIČÁKOVÁ, Markéta - HANIČÁK, Ondřej: Zpráva o nálezu libreta "Die Vergötterte Sophia".
 • Mezinárodní vědecká konference XI. sjezd českých historiků – Univerzita Palackého v Olomouci (13. 9.–15. 9. 2017), Filozofická fakulta Univerzity Palackého - Sdružení historiků ČR, referát: Práce muzejního historika a systém hodnocení vědy a výzkumu v ČR.
 • Mezinárodní vědecká konference Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska/Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska, Muzeum Śląska Cieszyńskiego (26.–27. 4. 2017, Cieszyn), referát: Jezuitský konvikt Nejsvětější Trojice v Těšíně: stavební vývoj, formální vazby a možnosti interpretace.
 • Vědecký workshop 140 let Matice opavské (13. 2. 2017), pořadatel a referující, referát: Prameny k dějinám Matice opavské ve sbírce Slezského zemského muzea.
 • XV. ročník specializované konference stavebněhistorického průzkumu – „Městský dům", Sdružení pro stavebněhistorický průzkum (7. 6. – 10. 6. 2016), referát: Měšťanské domy moravsko-slezského pomezí v období renesance. Několik poznámek k typologii a problematice stylových filiací užitých architektonických motivů.
 • Mezinárodní vědecká konference Památky Těšínského knížectví, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. (26. 2. 2015, Praha), referát: Stylové variace štukové výzdoby kleneb měšťanských domů v Těšíně v 16.–17. století v kontextu soudobé architektonické produkce moravsko-slezského pomezí.
 • Historie 2011, 17. ročník soutěžní celostátní studentské vědecké konference (29.–30.3. 2012), referát: Opavské renesanční domy. Příspěvek k poznání opavské raně novověké profánní architektury.

Popularizace

 • Přednáška – Jan a Miloši: Paměti dvou generací opavské rodiny Čeledových (Kupé, Opava, 4. 5. 2023, spolu s. dr. Jiřím Šílem a doc. Jiřím Siostrzonekem)

 • Přednáška – Knížata z Lichtenštejna. Páni země opavské a krnovské (Klub za starou Prahu, Praha, 4. 9. 2023)

 • Přednáška – Lichtenštejnové jako zeměpáni a mecenáši kultury Opavska (Slezské zemské muzeum a Opavská kulturní organizace, Opava, 17. 10. 2023, spolu s doc. Jiřím Brňovjákem, doc. Martinem Pavlíčkem a doc. Vladimírem Maňasem)

 • Přednáška – Čeledovi a Opava. Příběh jedné české rodiny v jednom německém městě (občanské sdružení STOPA, Stará Opava, 13. 11. 2023)

 • Přednáška – Knížecí dům v Jablunkově. O stavební historii a architektonických souvislostech pozoruhodného objektu (Muzeum Těšínska, 23. 2. 2023, spolu s Mgr. Martinou Uhlářovou)

 • Přednáška – Stavební historie tzv. Domu Evropy čp. 104 na Hlavním náměstí v Krnově – komentovaná prohlídka (MIKS – městské muzeum Krnov, 8. 7. 2023)

 • Přednáška – Lichtenštejnsko v Opavě (Slezské zemské muzeum, 16. 9. 2022, spolu s Mgr. Danielem Hermanem)

 • Přednáška – Osobnosti Opavského kongresu 1820 (Opavská kulturní organizace, 10. 12. 2020, online livestream, spolu s Mgr. Jiří Šílem, Ph.D.)

 • Přednáška – Místa Opavského kongresu 1820 (Opavská kulturní organizace, 17. 12. 2020, online livestream, spolu s Mgr. Romanou Rosovou, Ph.D.)
 • Přednáška – Kateřinky známé/neznámé. O urbanismu a architektuře opavského předměstí (leden 2020, Opavská kulturní organizace)
 • Přednáška – Bílovecké spolky v kontextu Rakouského Slezska (březen 2019, Muzeum Bílovec)
 • Přednáška – Středověká města doby krále Přemysla Otakara II. nejen na Hlučínsku (listopad 2018, Muzeum Hlučínska, Hlučín)
 • Přednáška – Spolky na Těšínsku v kontextu spolkového života Rakouského Slezska (březen 2018, Muzeum Těšínska, Český Těšín)
 • Přednáška – Opavský Přírodovědecký spolek, prof. Emanuel Urban a alpinum v opavském městském parku (březen 2018, Spolek skalničkářů IRIS Opava)
 • Přednáška – Renesanční zámek v Litultovicích. K historii, uměleckohistorickému významu a možnostem jeho dalšího využití (únor 2018, městys Litultovice).
 • Přednáška – Rytíři humoru. Spolek Schlaraffia nejen v Opavě (květen 2017, občanské sdružení STOPA, Stará Opava; spolu s Martou Linzmajerovou, SOkA Opava).
 • Přednáška – Spolky ve Slezsku v zrcadle bohatství muzejních depozitářů (únor 2017, Slezské zemské muzeum, Opava).
 • Přednáška – Spolky v Krnově a rakouském Slezsku (leden 2017, MIKS – městské muzeum Krnov).
 • Přednáška – Renesanční domy v Těšíně. Těšínská raně novověká architektura ve světle soudobé stavební produkce moravsko-slezského pomezí (říjen 2016, Muzeum Těšínska, Český Těšín).
 • Přednáška – Renesanční domy moravsko-slezského pomezí. Několik postřehů z výzkumu „renesanční“ architektury ve Slezsku (únor 2016, Slezské zemské muzeum, Opava).
 • Přednáška – Krnovské renesanční domy. Krnovské renesanční domy ve světle soudobé architektonické produkce moravsko-slezského pomezí (leden 2015, MIKS – městské muzeum Krnov).
 • Přednáška – Opavské renesanční domy (červen 2012, Opavská kulturní organizace, p. o. Magistrátu města Opavy).

Významnější mediální prezentace a vystoupení

 • Hlavní město Opava – Troppau, diskuzní pořad České televize Historie.cs – (premiéra 11. 12. 2020).
 • Kooperace na dokumentárním filmu Prof. PhDr. Ireny Korbelářové, Dr. Historická gastronomie a výzkum dobových receptářů realizovaném v rámci projektu Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace č. DG18P02OVV067 (NAKI II), (participace v letech 2019–2020).
 • Video virtuální prohlídky výstavy Zacílit a pal! Střelné zbraně a střelba v proměnách staletí (produkce Slezské zemské muzeum, 2020).
 • Video virtuální prohlídky výstavy Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie (produkce Slezské zemské muzeum, Opavská kulturní organizace, 2020).
 • Video virtuální prohlídky výstavy Opavský kongres 1820: Místa paměti (produkce statutární město Opava, 2020).
 • Video virtuální prohlídky výstavy Opavský kongres 1820: Evropská politika versus opavská kultura a každodennost doby předbřeznové (produkce Slezské divadlo Opava, 2020).
 • Představení výstav a katalogů realizovaných v rámci projektu NAKI – Slezsko: lidé a země, regionální TV POLAR, pořad Host dne, 2. 12. 2015.
 • Diskuze o monografii Renesanční domy – Český rozhlas 2, interview v pořadu Mozaika, 8. 1. 2016.
 • Představení souvisejícího výzkumu a monografie Renesanční domy, regionální TV POLAR, pořad Host dne, 19. 1. 2016.
 • Představení souvisejícího výzkumu, výstavy a knihy Spolkový život ve Slezsku, regionální TV POLAR, pořad Host dne, studio, 14. 9. 2016.
 • Představení výstavy a publikace Arnošt Rychlý a Opava. Město a jeho hudební skladatel, regionální TV POLAR, pořad Host dne, 26. 4. 2017.

Pedagogická činnost

 • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta.

Poslední aktualizace článku: 19.01.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ PhDr. Ondřej Haničák“ na Facebook