Slezské zemské muzeum

Ing. Kamila Mücková

e-mail: muckova(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • kurátor v Arboretu Nový Dvůr

Vzděláni

 • 2006 – 2008 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, magisterský navazující studijní program Zahradnické inženýrství, úspěšně zakončeno státní závěrečnou zkouškou v roce 2008. Akademický titul "inženýr" (Ing.).
 • 2006 – 2003 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, bakalářský studijní program Zahradnické inženýrství, úspěšně zakončeno státní závěrečnou zkouškou v roce 2003. Akademický titul "bakalář" (Bc.).
 • 2002 – 1998 Masarykova střední zemědělská škola v Opavě.

Řešené projekty

 • 2011 Podílení se na přípravě projektu realizace bylinkové a užitkové zahrady v Arboretu Nový Dvůr.
 • 2013 členem projektového týmu skleníkové expozice tropických rostlin v Arboretu Nový Dvůr

Granty

 • Zhodnocení současného sortimentu časně kvetoucích okrasných keřů a jejich vhodnosti pro použití v podmínkách ČR – spoluřešitel.

Workshopy

 • „Obnova alpina Quido Riedla v Arboretu Nový Dvůr"(2 – denní, 15.10. – 16.10.2011)

Muzejní práce

 • Vedení aktuální databáze Indexu Seminum a komunikace s botanickými zahradami
 • evidence, preparace a archivace herbářových položek
 • každoroční příprava a vydávání „ Indexu Seminum Novodvorensis
 • vedení okrasné školky
 • 2011 výpomoc při výstavě  Přírodou Chile"
 • ,„Vítáni jara" v Arboretu Nový Dvůr – každoroční příprava a podíl na akci
 • „Afrika v arboretu" – každoroční příprava a podíl na akci
 • „Indiánské léto v arboretu" – každoroční příprava a podíl na akci
 • „Výlov rybníku v Arboretu" (1 – denní akce)
 • „Vyřeš/ž si svou dýni" – každoroční příprava a podíl na akci
 • „Medové Vánoce a Advent v arboretu" – (2010 - 2012).

Průvodcovská činnost:

 • Komentované prohlídky Arboreta Nový Dvůr pro odbornou a laickou veřejnost
 • environmentální vzdělávání pro školy v Arboretu Nový Dvůr (2011) – ve spolupráci se SŠZ a VOŠ Opava.

Poslední aktualizace článku: 06.11.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Ing. Kamila Mücková“ na Facebook