Slezské zemské muzeum

Bc. Barbora Honková

e-mail: honkova(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • kurátorka muzeologického pracoviště

Vědecké zaměření

 • muzeologie, dějiny muzejnictví po 2. světové válce

Vzdělání (VŠ)

 • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, obory historie a muzeologie, navazující magisterské studium (2012–dosud).
 • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, obor historie a muzeologie, bakalářské studium (2003–2007).

Výzkumné projekty (za posledních 5 let)

 • členka autorského týmu projektu „Slezsko: Paměť-identita-region" (DF11P01OVV018) v letech 2014-2015

Muzejní práce (za posledních 5 let)

 • Autorství a realizace výstavy Franz-Josef Museum. 120 let od otevření Historické výstavní budovy (SZM, 2015-2016)
 • Spolupráce při realizaci výstavy Země a její muzeum (SZM, 2014)
 • Autorství a realizace výstavy Pod Křídly Genia. Proměny expozic v Historické výstavní budově (SZM, 2012)
 • Autorství Směrnice pro správu podsbírky Živé dřeviny (2013)
 • Redakce výročních zpráv SZM (2012–2015)
 • Autorství a realizace Koncepce digitalizace sbírky SZM (2011–2013) a Vnitřní směrnice k provádění dokumentace sbírky SZM v digitální podobě (2011–2013)
 • Zajišťování metodické pomoci v oblasti sbírkotvorné činnosti, vedení statistiky NIPOS a statistiky návštěvnosti, administrace evidenčního systému PROmuzeum (2011–2015)
 • Kurátorská činnost v muzeologické podsbírce a podsbírce Slezského ústavu SZM (2011–dosud)

Jiné odborné aktivity

 • Členka Muzeologické komise Asociace muzeí a galerií ČR (2011–dosud)
 • členka Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Slezského zemského muzea (2011–dosud)

Zvyšování kvalifikace v rámci programů navazujícího vzdělávání

 • Seminář Moderní způsoby evidence, archivace a digitalizace v prostředí paměťových institucí, 3. 6. 2015, Brno, Společnost MUSOFT.CZ
 • Workshop Conservation of Cultural Heritage, 4.– 6. 11. 2014, Slezská univerzita v Opavě
 • Pracovní seminář Akcese a deakcese muzejních sbírek a otázky související s touto činností, 20. 6. 2014, Židovské muzeum v Praze
 • Workshop Preventive Conservation, 8.–10.4. 2014, Slezská univerzita v Opavě
 • Workshop Průzkum historických materiálů, 29.–31.10. 2013, Slezská univerzita v Opavě
 • Seminář pro začátečníky v oboru muzejní fotografie, 20. 11. 2013, Brno, Moravské zemské muzeum
 • Seminář Muzea a digitalizace, 3. 10. 2013, Praha, Národní technické muzeum
 • Seminář Fotodokumentace v praxi muzejní konzervace a restaurování, 5. 3. 2013, Slezská univerzita v Opavě
 • Seminář Praxe analytické laboratoře pro konzervátorství a restaurování, 25. 1. 2013, VŠB-TU Ostrava
 • Seminář Optická a elektronová mikroskopie, 15. 11. 2012–16. 11. 2012, Slezská univerzita v Opavě
 • Workshop Základy dokumentační fotografie, 3.10. 2012, Slezská univerzita v Opavě
 • Workshop Nukleární magnetická rezonance, 27. 9. 2012, VŠB-TU Ostrava
 • Seminář Muzea a digitalizace, 24.–25. 1. 2012, Praha, Národní technické muzeum
 • Seminarium muzeologicznego w ramach współpracy Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie z Muzeum Śląskim w Katowicach, 3.–4. 1. 2012, Muzeum Śląskie w Katowicach
 • Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, 9.9. 2011, Praha, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
 • Seminář Autorský zákon v muzejní praxi a kolektivní správa autorských práv, 27. 4.–28. 4. 2011, Brno

Aktivní účast na konferencích a přednáškových cyklech

 • Konference Památky ve Slezsku II konaná v Opavě dne 2. 10. 2008; referát: Mapování zátěže znečištěným ovzduším na vybrané materiály kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách.
 • Konference Muzea, památky a konzervace 2008 – Museums, Monuments and Conservation 2008 konaná v Brně ve dnech 16.–17.4. 2008; referát: Kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách – přehled konzervátorsko-restaurátorských zákroků a mapování zátěže znečištěným ovzduším.

Publikační činnost

 • ŠOPÁK, Pavel a kol.: Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu 89. Opava 2015. Autorský podíl na s. 418–419, 488–489, 534, 538–539, 558–559, 571.
 • ŠÍL Jiří a kol.: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska, Opava 2014. Autorský podíl na s. 326–327, 328, 329–330, 331¬–335, 338–339, 400, 401, 404–406, 407–408, 409 (ve spolupráci s Petrem Kozákem), 410.
 • HONKOVÁ, Barbora: Muzeologická podsbírka, in: Museum Silesiae (ed. Petr VLK). Opava 2014, 204–209.
 • HONKOVÁ, Barbora: Podsbírka Sbírka Slezský ústav, in: Museum Silesiae (ed. Petr VLK). Opava 2014, 210–215.
 • HONKOVÁ, Barbora: Kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách – přehled konzervátorsko-restaurátorských zákroků a mapování znečištěným ovzduším, in: Muzea, památky a konzervace 2008. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 16.–17. dubna 2008. Brno 2008, s. 59–65.

Redakční práce

 • Slezské zemské muzeum – Výroční zpráva za rok 2014. Opava 2015, 93 s.
 • Slezské zemské muzeum – Výroční zpráva za rok 2013. Opava 2014, 109 s.
 • Slezské zemské muzeum – Výroční zpráva za rok 2012. Opava 2013, 97 s.
 • Slezské zemské muzeum – Výroční zpráva za rok 2011. Opava 2012, 100 s.

Kronika (zprávy o konferencích apod.)

 • HONKOVÁ, Barbora: Moderní způsoby evidence, archivace a digitalizace v prostředí paměťových institucí, Časopis Slezského zemského muzea – řada B 64, 2015, č. 2 (v tisku).
 • HONKOVÁ, Barbora – ŠÍL, Jiří: Konference „Sv. Florián ve Slezsku" a výstava „Sv. Florián v muzejních sbírkách", Slezský Sborník 109, 2011, č. 3–4, s. 315.
 • HONKOVÁ, Barbora – ŠÍL, Jiří. Výstava „Św. Florian w zbiorach muzeów" / „Sv. Florián ze sbírek hornoslezských muzeí", Časopis slezského zemského muzea – řada B 60, 2011, č. 1, s. 98–99.

Propagační materiály

 • HONKOVÁ, Barbora – JAROŠOVÁ, Markéta: Pod křídly Genia. Proměny Historické výstavní budovy. Opava 2012, nestr.

Poslední aktualizace článku: 06.11.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Bc. Barbora Honková“ na Facebook