Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Bc. Jana Pospíšilová Stixová

Slezské zemské muzeum

Bc. Jana Pospíšilová Stixová

e-mail: stixova(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • restaurátorka

Vědecké zaměření

 • konzervace a restaurování muzejních sbírek se zaměřením na anorganické materiály – kovy, sklo, keramika
 • konzervace a restaurování archeologických nálezů

Vzdělání (VŠ)

 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, obor Archeologie + Muzeologie (2005-2011)
 • Univerzita Mikuláše Koperníka v Toruni (Polsko), obor Archeologie (2010-2011)

Granty (za posledních 5 let)

 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.2.00/28.0273) „Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů" (člen/ka realizačního týmu: supervizor odborných praxí SZM; odborný asistent-restaurování SU).

Muzejní práce (výstavy za posledních 5 let)

 • Konzervace a restaurování sbírkových předmětů SZM
 • Péče o sbírkové předměty nástroji preventivní konzervace
 • Participace na přípravě a instalaci Expozice Slezsko (2012)
 • Metodická pomoc muzejním a archeologickým institucím v ČR v rámci ochrany sbírkových předmětů
 • Odborný restaurátorský průzkum archeologických nálezů

Odborné aktivity

 • Průzkum a restaurování historických jezdeckých sedel a postrojů

Odborné pracovní stáže

 • Center for Bevaring af Kulturarv - Konserveringscentret i Vejle - třítýdenní pracovní stáž v konzervátorském centru ve Vejle, Dánsko (2014)
 • Instytut Archeologii - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu - třítýdenní pracovní stáž na pracovišti dokumentace a konzervace Archeologického institutu UMK v Toruni, Polsko (2014)

Publikační činnost

Studie

 • STIXOVÁ, Jana. Komplexní konzervátorsko-restaurátorský zásah na souborech železných archeologických artefaktů z lokality Radkov a z města Nymburk. In: MPK 2012: Muzea, památky, konzervace: Praha 28.-30.5.2012: sborník rozšířených abstraktů [CD-ROM/online]. Praha 2012. s. 72. [cit. 2. 3. 2015]. Dostupný z WWW: G:\html\pdf\sbornik.pdf. ISBN 978-80-7080-817-7.

Studie (nerecenzované)

 • STIXOVÁ, Jana. Komplexní konzervátorsko-restaurátorský zásah na souborech železných archeologických artefaktů z lokality Radkov a z města Nymburk. In: MPK 2012: Muzea, památky, konzervace: Praha 28.-30.5.2012: sborník rozšířených abstraktů [CD-ROM/online]. Praha 2012. s. 72. [cit. 2. 3. 2015]. Dostupný z WWW: G:\html\pdf\sbornik.pdf. ISBN 978-80-7080-817-7.
 • ŠIMČÍKOVÁ, Markéta – OBROUČKOVÁ, Gabriela – STIXOVÁ, Jana – DVOŘÁK, Luděk. Konzervátorsko-restaurátorský zásah na ruční hasičské stříkačce ze sbírek Národního technického muzea v Praze. In Fórum pro konzervátory-restaurátory 2011. Brno 2011, s. 100-103. ISBN 978-80-86413-80-8; ISSN 1805-0050.

Ostatní

 • STIXOVÁ, Jana. Komplexní konzervátorsko-restaurátorský zásah na souborech železných archeologických artefaktů z lokality Radkov a z města Nymburk. Bakalářská diplomová práce. Opava 2011, 127 s.

Účast na konferencích

 • Konference Muzea, památky a konzervace 2012. Prezentace: Komplexní konzervátorsko-restaurátorský zásah na souborech železných archeologických artefaktů z lokality Radkov a z města Nymburk.

Akce pro veřejnost

 • Přednáška pro členy Archeologického klubu studentů Slezské univerzity na téma Konzervace a restaurování archeologických nálezů, Archeologický ústav Slezské univerzity v Opavě 2011.
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 06.11.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Bc. Jana Pospíšilová Stixová“ na Facebook