Slezské zemské muzeum

Mgr. Kamila Poláková

e-mail: polakova(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • Náměstkyně pro odborné činnosti

 • Vedoucí Národního památníku II. světové války

 • Vedoucí Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

 • Edukátor v kultuře

Předchozí působení v instituci

 • 2009 – 2012 kurátor podsbírky novodobých dějin

 • 2012 – leden 2015 muzejní pedagog

Vědecké zaměření

 • dějiny Židů a holocaustu

Vzdělání (VŠ)

 • 1991 – 1993 pedagogické minimum, obor: vychovatelství pro ZŠ, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

 • 2004 – 2010 Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ústav historických věd, obor: historie – muzeologie

Muzejní práce (autorské výstavy)

 • Opava válečná (Opava a Opavsko za II. světové války) - autor - v rámci cyklu výstav Opava jubilejní, NPDSV, 2024

 • Kronika osvobození: Ostravsko 1945 - spoluautor, NPDSV, 2020

 • Smutný osud země (Od Mnichova k válce) – spoluautor, NPDSV, 12. 4. – 30. 11. 2019

 • Věrni zůstaneme – spoluautor, NPDSV, 13. 4. – 30. 11. 2017

 • Odchody a návraty – spoluautor,– NPDSV, 14. 4. – 30. 11. 2016

 • Čas války, čas míru – spoluautor, NPDSV, 2. 4. – 30. 11. 2015

 • Budujeme Slezsko – autor, NPDSV, 2. 4. – 30. 11. 2015

 • Ženy a válka – spoluautor výstavy, NPDSV, 6. 4. – 30. 11. 2012

 • Děti a válka – příběhy dětí – spoluautor výstavy, NPDSV, 6. 4. – 30. 11. 2011

 • Budujeme Slezsko – spoluautor výstavy, NPDSV, 6. 4. – 30. 11. 2010

 • Proč zvonily klíče? – spoluautor výstavy, HVB, 3. 11. - 30. 11. 2009

Odborné aktivity

 • Člen ČSBS

 • Člen Historické skupiny Osvětim

 • Člen sekce muzejních pedagogů při Asociaci muzeí a galerií ČR

Studie v českých časopisech a sbornících

 • POLÁKOVÁ, Kamila, HORÁKOVÁ, Jana: Historie vzniku fondu vzpomínek pamětníků v Muzeu revolučních bojů a osvobození, Časopis Slezského zemského muzea, série B, 60/2011, s. 243 – 254.

Monografie

 • KOLÁŘ, O. – POLÁKOVÁ, K. (eds.): Odchody a návraty: vzpomínky účastníků zahraničního protinacistického odboje ze Slezska a Ostravska. Opava 2018.
 

Poslední aktualizace článku: 18.04.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Kamila Poláková“ na Facebook