Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Mgr. Monika Szturcová, Ph.D.

Slezské zemské muzeum

Mgr. Monika Szturcová, Ph.D.

e-mail: szturcova(at)szm.cz

tel.: +420 778 528 219

Funkce v instituci

 • vedoucí Památníku Petra Bezruče
 • kurátorka literárních fondů v Památníku Petra Bezruče, realizace programů pro veřejnost

Vědecké zaměření

 • starší česká literatura, regionální literatura, česko-polské vztahy, kramářské tisky, tiskárny 19. století

Vzdělání (VŠ)

 • 2015–2021 Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, postgraduální doktorské studium, obor Literární věda. Disertační práce: Česko-polské vztahy v poutních písních 18.–19. století

 • 2015 Filozofická fakulta Ostravské univerzity, magisterské studium, obor Učitelství pro střední školy (český jazyk – dějepis). Diplomová práce: Mariánské kramářské písně ze sbírek Muzea Těšínska
 • studijní pobyty: květen 2017 – stáž na Uniwersytecie Warszawskim (Varšava), zimní semestr 2017/2018 – studijní pobyt Erasmus na Uniwersytecie Śląskim (Katovice)

Výzkumné projekty a granty (za posledních 5 let)

 • 2021 Ženské autorky z fondů Památníku Petra Bezruče (IGS 013/2021, spoluřešitelka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.), hlavní řešitelka

 • 2020 Literární obraz regionu 1918–2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko), osobnosti, události, instituce, místa, texty – ve spolupráci s Centrem regionálních studií Ostravské univerzity, Knihovnou města Ostravy a Antikvariátem Fiducia (NAKI DG20P02OVV020, hlavní řešitelka: prof. I. Málková), spoluřešitelka
 • 2020 Duchovní život regionu na podkladě sbírek Památníku Petra Bezruče (IGS 013/2020, hlavní řešitelka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.), spoluřešitelka
 • 2019 Zpracování knižního obrazového katalogu kramářských tisků ze sbírky Památníku Petra Bezruče (IGS 013/2019, spoluřešitelka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.), hlavní řešitelka

 • 2017 – 2018 Komplexní zpracování, digitalizace, výzkum a zpřístupnění fondu kramářských tisků slezské oblasti v Památníku P. Bezruče (IGS 201701/2017, hlavní řešitelka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.), spoluřešitelka.
 • 2017 – 2018 Poutní písně na Moravě a v českém Slezsku 17. až 19. století (Projekt GA ČR reg. č.: 17-08928S, hlavní řešitel: prof. Mgr. J. Malura, Ph.D.), spoluřešitelka.
 • 2016 – 2017 Fenomén poutních míst jako příklad interdisciplinárního přístupu k barokní mentalitě a zbožnosti – stav, možnosti a meze výzkumu vzhledem k poutím a poutním místům na terénu českého Slezska moravskoslezského pomezí na konci 18. století a na počátku 19. století (Projekt Ostravské univerzity OU SGS13/FF/2016, hlavní řešitel: PhDr. Ing. J. Olšovský, Ph.D.), spoluřešitelka.
 • 2015-2017 Ochrana a dokumentace polského kulturního dědictví v České republice – Stopami Poláků v Rakouském Slezsku a na severovýchodní Moravě (Nadace Silva Rerum Polonarum – Ostravská univerzita, hlavní řešitel: prof. PhDr. A. Zářický, Ph.D.), spoluřešitelka.
 • 2014 – 2015 Literární žánry raného novověku ve službách dobové zbožnosti (Projekt Ostravské univerzity SGS05/FF/2014, hlavní řešitel: prof. Mgr. J. Malura, Ph.D.), spoluřešitelka.

Výběr z publikační činnosti

 • Ivánek, J. – Malura, J. – Olšovský, J. – Schenková, M. – Szturcová, M.: Pod ochranu tvou se utíkáme. Kult Panny Marie Čenstochovské v českém Slezsku na Moravě / Pod twoją obronę uciekamy się. Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Śląsku czeskim i na Morawach, Białystok: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie a Ostravská univerzita, 2019, ISBN 987-80-7599-041-9.
 • Dragonová, M. – Szturcová, M.: Kramářské tisky ze sbírky Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě, Opava: Slezské zemské muzeum, 2019, ISBN 978-80-87789-60-5.
 • Dragonová, M. – Szturcová, M.: Sbírka kramářských tisků v Památníku Petra Bezruče v Opavě. In Slezský sborník 116 (2018), č. 2, s. 15-49.
 • Ivánek, J. – Szturcová, M.: Propagace poutních míst na Moravě kramářskou písní v první polovině 19. století. In Historia litterarium, roč. 63, č. 3–4 (2018), s. 188–195.
 • Szturcová, M.: Česko-polské vztahy v poutních písních 18.–19. století. In Studia Slavica XXII/1, (2018), s. 37–53.
 • Szturcová, M.: Kult poutních míst slezsko-polského pohraničí v českých kramářských písních 18. a 19. století. In Historie – Otázky – Problémy, roč. 9, č. 1 (2017), s. 167–176.
 • Szturcová, M.: Česko-polské vztahy v poutních písních 18. a 19. století na příkladu vydavatelské strategie Orlovy tiskárny. In Historica – Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 8, č. 1 (2017), Ostrava, s. 44–55.
 • Malura, J. – Ivánek, J. – Szturcová, M.: Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské. In Zářický, A. – Czajkowski, K. eds.: Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku – Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Częstochowa: Fundacja „Silva Rerum Polonarum“, 2016. s. 79–92. ISBN: 978-83-945669-0-6.
 • Szturcová, M.: Ó přelíbezná kytičko, Krista Pána Matičko... Kramářské poutnické mariánské písně ve sbírkách Muzea Těšínska. In Těšínsko, roč. 58, č. 2 (2015), s. 54–64.

Účast a prezentace na konferencích, seminářích

 • Konference: České a polské literární baroko / Czeski i polski barok literacki, Opava, Slezská univerzita (17. 9. 2020), referát: Česko-polské vztahy na příkladu poutních písní.
 • Konference: Konference Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty / Transformations of Czech 'kramářské písně' (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts, Brno, Masarykova univerzita (11. – 13. 9. 2019), referát: Czech-Polish relations on the example of the songs of Virgin Mary in the 18.–19. century.
 • Konference: Knižní kultura 19. století, Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka (20. – 21. 9. 2017), referát: Ivánek, J. – Szturcová, M.: Propagace poutních míst na Moravě kramářskou písní v první polovině 19. století.
 • Seminář: Kultura poutních míst, Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity (15. 9. 2016), prezentace: Výzkum úcty k Panně Marii Čenstochovské v moravsko-slezském prostředí.
 • Konference: Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (2. – 3. 6. 2016), referát: Kult poutních míst slezsko-polského pohraničí v českých kramářských písních 18. a 19. stol.
 • Konference: Stopami Poláků v českém/ rakouském Slezsku, Petrovice u Karviné, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Silva Rerum Polonarum (22. 10. 2015), referát: Malura, J. – Ivánek, J. – Szturcová, M.: Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské.
 • Konference: Psaní jako tvůrčí proces, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (24. – 25. 4. 2014), referát: Variantnost kramářských písní na příkladu mariánských kramářských písní ze sbírek Muzea Těšínska.

Výstavní činnost

 • Zdeněk Burian – Malíř ztraceného času (květen – srpen 2020, SZM Památník Petra Bezruče), spoluautorka: Mgr. M. Dragonová, Ph.D.

 • Jan Amos Komenský – JAK chtěl změnit svět (září – prosinec 2020, SZM Památník Petra Bezruče), spoluautorka, Mgr. M. Dragonová, Ph.D. 
 • Václav Havel – cesta svobody (září – prosinec 2019, SZM Památník Petra Bezruče), spoluautorka.
 • Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy (květen – srpen 2019, SZM Památník Petra Bezruče), spoluautor: Mgr. J. Ivánek, Ph.D.
 • Slezsko v pohádkách a pověstech (leden – duben 2019, SZM Památník Petra Bezruče).

 • Radůj se duše a buď veselá aneb Kramářské tisky z Památníku Petra Bezruče (květen – srpen 2018, SZM Památník Petra Bezruče), spoluautorka.

Pedagogická činnost

 • Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Katedra české literatury a literární vědy – ve spolupráci s Památníkem Petra Bezruče: Projektový seminář (2018 – 2020).

 • Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Katedra české literatury a literární vědy – seminář: Starší česká literatura 1, 2 (vybrané semináře) (2016 – 2018).
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 01.07.2021

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Monika Szturcová, Ph.D.“ na Facebook